Про круглий стіл «Клітинні біотехнології у фундаментальних і прикладних дослідженнях»

 

У рамках Днів науки, які продовжуються у НаУКМА, кафедра лабораторної діагностики біологічних систем провела 27 січня круглий стіл «Клітинні біотехнології у фундаментальних і прикладних дослідженнях».

 

У ньому взяли участь відомі вчені, а також викладачі та студенти кафедри.

 

Теми, які були розглянуті на даному заході стосувалися сучасних методів, які застосовуються в біотехнології, біології та медицині та перспеспективи розвитку даних методів у майбутньому.

Одним із запрошених гостей Круглого столу був доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторією нанобіотехнологій в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України Демченко Олександр Петрович, лідер науки 2016 за даними «Tompson Reuters».

Лектор виступив з доповіддю на тему «Флюоресценція у біологічних дослідженнях», в якій представлені новітні досягнення біотехнології, а саме, застосування наночастинок в якості основи для діагностичних методів. Було окреслено механізми формування сигналу і шляхи використання цього явища у сучасних методах діагностики. Продемонстровані оптичні властивості застосовуваних приладів. Студенти та викладачі кафедри взяли участь в обговоренні даної теми та виявили щире зацікавлення нею.

Також в ході обговорення були розглянуті можливості поглиблення подальшої співпраці інституту біохімії О. В. Палладіна, з кафедрою лабораторної діагностики біологічних систем, та Центром молекулярних та клітинних досліджень НаУКМА в різних галузях досліджень, в тому числі в галузі дослідження наночастинок та наноточок, а також залучення до співпраці та навчання молодих вчених та студентів кафедри.

 

Продовженням розвитку теми про вивчення та застосування оптичних та флуоресцентних властивостей наноточок була доповідь кандидата біологічних наук, доцента кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА Білька Дениса Івановича на тему «Флуоресцентні наноточки в оцінці проліферативної активності стовбурових клітин», в якій було повідомлено про діагностичні можливості наноточок при вивченні активності проліферації стовбурових клітин, можливості візуалізації останніх за допомогою наноточок, а також застосування їх як маркерів при дослідженні активності проліферації.

 

Третьою в рамках заходу прозвучала доповідь аспіранта кафедри Прилуцького Максима Петровича на тему «Біосенсори, їх використання в біології і медицині», в якій були показані флуоресцентні можливості наноточок та наночастинок при використанні їх в якості біосенсорів, а також практичні можливості їх застосування при діагностиці та лікуванні.

У ході обговорення згаданих тем було розглянуто безліч питань, а учасниками даного заходу було отримано багато нових знань та досвіду.

На засіданні були присутні запрошені гості, професори, доценти із дружніх установ і студенти першого та другого курсу магістерської програми «Лабораторна діагностика біологічних систем».

 

Такі події впливають на формування світогляду молоді та збагачують їх знаннями сучасних досягнень в науці, які вони мають змогу використати при підготовці дипломних робіт безпосередньо на базі кафедри, яка забезпечена більшістю необхідного обладнання.  

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна