Науково-практична конференція «Альтернативи вирішення правових конфліктів»

 

В рамках Днів науки НаУКМА 27 січня 2017 р. кафедра галузевих правових наук та кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук НаУКМА за фінансової підтримки Адвокатського об'єднання "Arzinger" та інформаційної підтримки ГО “Національна асоціація медіаторів України” провели науково-практичну конференцію «Альтернативи вирішення правових конфліктів», яка була присвячена 20-річчю заснування факультету правничих наук НаУКМА.

 

 

В рамках конференції розглядались загальні національні та міжнародні підходи до правового регулювання альтернативного вирішення спорів, їх види, проблематика запровадження медіації в Україні, а також особливості застосування альтернативних механізмів при вирішенні публічних та приватних спорів.

Загалом виявили інтерес взяти участь у конференції півсотні фахівців, серед яких 14 представників НаУКМА, чотири представники юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, по три представники від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, по два представники від Міжнародного гуманітарного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)», по одному представнику від Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету культури і мистецтв, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також 16 практиків, які представляли адвокатуру, суддів, медіаторів, інспекторів та спеціалістів дорадчих державних установ та міжнародних організацій.

 

Загальний огляд механізмів альтернативного врегулювання спорів, а також потреб у правовому регулюванні їх використання окреслила ст. викладач, НаУКМА, Президент Національної асоціації медіаторів України Діана Проценко, яка наголосила на тому, що вкрай важливо не зарегулювати кожен механізм, а від початку проаналізувати, чи залучаються треті особи до прийняття кінцевого рішення, які є повноваження третіх осіб у процесі врегулювання спору, залежно від чого необхідно обирати жорсткість чи рамковість правового регулювання відповідного механізму, також важливо завжди визначатись, чи мова йде про чисту альтернативну процедуру чи гібридну, аби правильно інформувати споживачів та не провокувати хибні очікування.

Окремо також доповідачка наголосила на тому, що найголовніший виклик та задача держави в цьому аспекті, – це забезпечити фізичним та юридичним особам вибір способу врегулювання спору залежно від наявних ресурсів, з огляду на справжні потреби та інтерси сторін спору та готовність нести власну відповідальність за кінцеве рішення по спору.

 

Завідувачка кафедри галузевих правових наук НаУКМА к.ю.н., доцент Роксолана Ханик-Посполітак зосередила увагу присутніх на змісті та важливості правильного розуміння та застосування європейських принципів позасудового врегулювання спорів, а також особливостях їх застосування в українському контексті.

 

Ізарова Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка представила досвід альтернативного вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів із застосуванням он-лайн засобів.

Питання судової та позасудової процедури врегулювання цивільно-правових спорів розкрила медіатор, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Жанна Васильєва-Шаламова.

Про позасудові (альтернативні) способи врегулювання господарських спорів, особливо із врахуванням регіонального контексту говорив із присутніми Олексій Мотилюк, аспірант, Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Міркуваннями про концептуальні основи правового регулювання медіації в Україні та можливі перепони за результатами своїх досліджень ділилась українська експертка із великим міжнародним дослідницьким досвідом Тетяна Кисельова (к.юн., доцент, НаУКМА).

Можливості та перешкоди для впровадження реальних альтернатив вирішення правових конфліктів в адміністративно-правовій сфері висвітлював Юрій Іщенко, к.ю.н., доцент НаУКМА.

 

У секції про різні види АВС (ADR) учасники знайомились із досвідом та надбаннями у сфері альтернативного врегулювання спорів Ради бізнес-омбудсмена (Ю. Ревюк, представник Ради бізнес-омбудсмена); із пропозиціями до запровадження інституту фінансового омбудсмена як механізму альтернативного вирішення спорів у фінансовому секторі (Ю. Вітка, заступник керівника проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", к.ю.н.); із досвідом роботи апеляційної комісії як прототипу страхового Омбудсмена (С.Жукова, керівник правової служби Української федерації убезпечення); про останні зміни та тенденції у міжнародному комерційному арбітражі в Україні (О. Карел, керівник групи міжнародних судових і арбітражних спорів, старший юрист, LL.M, Адвокатське об'єднання "Arzinger" та С. Кравцов, кафедра цивільного процесу, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого), а також про проблемні питання діяльності третейських судів (В. Посполітак, к.ю.н., доцент, ПНЗ «МІМ-Київ», завідувач кафедри гуманітарного розвитку та М. Постоловська, НаУКМА, ФПвН, студентка).

 

У другій половині конференції учасники працювали у двох окремих секціях:

1. Запровадження медіації в Україні, в якій обговорювали питання права, етики та моралі у регулюванні медіації, питання медіації як інструменту реалізації функцій права, міжнародних стандартів для здійснення медіації зокрема у господарських спорах, особливості податкової медіації, а також можливості медіації в законотворчому процесі.

2. Особливості застосування АВС при вирішенні публічних та приватних спорів, в якій зосередились на альтернативах вирішення правових конфліктів, що виникли внаслідок злочинної необережності;

правових нормах про «уникнення» кримінальної відповідальності;

на проблемах притягнення суддів до відповідальності за ст. 375 КК України;

європейських стандартах безпеки потерпілих у кримінальному провадженні;

проблемних питаннях угоди про примирення у кримінальному провадженні;

можливостях позасудового врегулювання спорів про захист честі, гідності та ділової репутації за участю ЗМІ;

деяких проблемах вирішення спорів у сімейних відносинах, питаннях застосування АВС у вирішення конфліктів у сфері інтелектуальної власності та трудових спорах.

 

Учасниками конференції прийнято резолюцію:

- проводити щорічно всеукраїнську науково-практичну конференцію з обговорення як загальних проблем альтернативних механізмів вирішення спорів, так і проблем в застосуванні конкретних видів АВС,

- за можливості залучати до участі в заходах іноземних фахівців,

- створити Інтернет платформу для обміну інформації між учасниками конференції та залучення нових експертів у сфері АВС,

- створити електронну базу даних міжнародних та європейських актів, що стосуються альтернативних механізмів вирішення спорів,

- опублікувати тези науково-практичної конференції.

 

Учасники науково-практичної конференції декларують свою готовність до активної, системної та послідовної співпраці для пропагування, розвитку системи та практичного розширення застосування альтернативних механізмів вирішення спорів.

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна