Презентація Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030»

24 травня, о 15.00, ауд. 4-101

 

Доктрина вперше пропонує нову соціально-орієнтовану модель розвитку України, в якій найвищою цінністю є Людина, а головною рушійною силою – реалізація креативного потенціалу нації.

 

 

Розробка механізму створення ланцюгів доданої вартості через сучасні кластери в Україні (зокрема - кластер креативних індустрій) здатна закріпити якісні зміни у структурі національної економіки. Одним із складників, який використовувався при її створенні, став «Форсайт економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах», виконаний науковцями Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Міжнародної ради з науки (ICSU) при КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України.

 

Розробила Доктрину команда дослідників з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Української бізнес-ініціативи, Національного університету «Києво-Могилянська академія», а саме декан факультету економічних наук Олександра Гуменна і професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Ніна Чала.

Автором ідеї виступив Сергій Тарута.

 

Реєстрація на подію - за посиланням.  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна