Могилянка вітає Олену Трохимівну Шиманську з ювілеєм!

Shymanska 90

Shymanska 90

Днями Олена Трохимівна Шиманська, професор, кандидат фізико-математичних наук, одна з найшанованіших викладачок Києво-Могилянської академії, відсвяткувала свій 90-літній ювілей.

 

Вся спільнота Могилянки щиро вітає Олену Трохимівну і бажає довгих і натхненних років життя, щастя, здоров’я і творчої наснаги!

 

Дякуємо за безцінний внесок у розвиток нашого університету, його наукової школи, за покоління молодих вчених та студентів, вихованих протягом довгих років роботи в НаУКМА.

 

Олена Трохимівна працює в нашому університеті з 1998 року на посаді професора кафедри фізико-математичних наук. Завдяки її зусиллям фактично створені основні лабораторні практикуми з молекулярної фізики, механіки, фізики суцільних середовищ, електрики та магнетизму.

 

У своє 90-річчя Олена Трохимівна читає лекції студентам НаУКМА, веде семінарські та лабораторні заняття, виступає на наукових конференціях, публікує наукові статті. Її енергія і ентузіазм викликають захоплення. Її дитинство припало на важкі роки становлення Радянської влади, а юність - на Велику Вітчизняну війну 1941-1945 рр. та відбудову народного господарства. І все ж завдяки своєму обдаруванню, наполегливості і твердому характеру вона не тільки здобула вищу освіту, але й стала відомим вченим-дослідником в області молекулярної фізики, піонером в області досліджень гравітаційного ефекту у високотемпературних молекулярних рідинах та їх розчинах. Її наукові результати визнані класичними.

 

Родина Олени Трохимівни теж «могилянська» : чоловік - доктор фіз.-мат. наук, професор Юрій Іванович Шиманський, - був засновником кафедри фізико-математичних наук НаУКМА, тут працює і донька, професор Галина Юріївна Рудько.

 

Многая та благая літа ювілярці, яка так багато значить для всієї Могилянки!

 

Олена Трохимівна Шиманська, професор кафедри фізико-математичних наук факультету природничих наук, є представником Київської наукової школи фізики фазових перетворень та критичних явищ, заснованої ще в 1865 році проф. М. П. Авенаріусом у Київському університеті Святого Володимира і відродженої в 1951 році проф. О. З. Голиком.

 

Дослідження властивостей рідин та критичних явищ проводились на кафедрі молекулярної фізики, створеної в КДУ професором О. З. Голиком. Про те, наскільки були важливими ці дослідження, свідчить дискусія, яка велась у той час, чи існує одна «критична точка» на діаграмі стану індивідуальних речовин, тобто такі значення температури, тиску і густини, при яких зникає відмінність між рідиною і газом, чи критичний стан існує у певній області зазначених параметрів. Вирішення цієї проблеми мало принципове значення для фундаментальної фізики рідин. О. Т. Шиманська зробила вирішальний внесок у вирішення цієї проблеми.

 

Загалом, область наукових досліджень Олени Трохимівни – фізичні властивості рідин, фазові перетворення та критичні явища в рідинах. Перелік її наукових результатів та досягнень вражаючий, серед основних:

  • створення унікальної експериментальної установки на базі тіньового методу Теплера, методу призм та флотаційного методу мікропоплавків з прецизійним подвійним термостатуванням для кількісних досліджень гравітаційного ефекту в молекулярних рідинах з високою критичною температурою;
  • вперше експериментально довела наявність гравітаційного ефекту поблизу критичної точки в молекулярних рідинах з високою критичною температурою;
  • вперше встановила наявність гістерезису в температурній залежності густин рідини та пари при монотонному нагріванні та охолодженні в околі критичної точки;
  • вперше виявила існування гравітаційного ефекту в розчинах біля критичних точок рідина-пара та рідина-рідина;
  • вперше експериментально дослідила температурну залежність показника заломлення та густини ряду індивідуальних речовин (бензол, гексан, гептан, пентан, фреон-113, ССL4, ряд спиртів та ін.) та розчинів цих речовин у широкому інтервалі температур в околі критичної точки;
  • на основі одержаних експериментальних даних підтвердила класичні уявлення про існування єдиної критичної точки та спростувала тогочасні уявлення про існування критичної області;
  • розробила методику аналізу експериментальних даних, яка дозволила визначати критичні індекси та амплітуди скейлінг-рівнянь для фізичних властивостей рідин та газів безпосередньо з експерименту, не прив’язуючись до жодної з теоретичних моделей. Одержала рівняння кривих співіснування рідина-пара для вищезгаданих рідин, а також для Nе, НD, N2, СО2, SF6, Cs, Rb тощо. Дослідила стисливість та форму ізотерм, близьких до критичної точки;
  • вперше одержала рівняння кривої співіснування бензолу в широкому температурному інтервалі від потрійної точки до критичної.

 

Одержані Оленою Трохимівною експериментальні результати ввійшли до Фізичної енциклопедії (М., 1990, т. 2), навчальних підручників з загальної фізики Д. В. Сивухіна (М., 1975, 1990), І. В. Радченко (М., 1965), Л. А. Булавіна, Д. А. Гаврюшенко, В. М. Сисоєва (К., 2006) та ін.; цитуються в монографії відомих теоретиків А. З. Паташинського і В. П. Покровського (1975) для підтвердження теоретичних висновків про існування сингулярності діаметра кривої співіснування рідин. Вони виявились важливими для перевірки сучасних теорій критичного стану рідин, зокрема, О. Т. Шиманською був одержаний фундаментальний результат - текучі середовища не належать до класу універсальності, який описується моделлю Ізінга.

 

Професор Шиманська має близько 170 наукових публікацій, серед яких 9 навчальних та навчально-методичних посібників. Підготувала трьох кандидатів наук. Лауреат Премії імені Петра Могили 2010 року за навчальні посібники «Молекулярна фізика» та «Молекулярна фізика. Фізичний практикум».

 

Серед учнів Олени Трохимівни - відомі фізики-науковці: Басок Б. І. (член-кор. НАН України, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАНУ), Голод П. І. (завідувач кафедри фізико-математичних наук ФПрН НаУКМА 1998-2014 рр., д. ф.-м. наук), Булавін Л. А. (акад. НАНУ, зав. кафедри молекулярної фізики КНУ ім. Т. Г. Шевченка), Пінкевич І. П. (д. ф.-м. наук), Репецький С. П. (д. ф.-м. наук), Поперенко Л. В. (зав. кафедри оптики КНУ ім. Т. Г. Шевченка), Бернацька Ю. М. (зав. кафедри фіз.-мат. наук НаУКМА з 2014 р.).

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна