Новини

Почесний професор НаУКМА Олег Кришталь: «Епохальним є те, що люди замінили процес еволюції процесом поступу»

 

В Могилянці люблять традиції. Одна з найдавніших та найшанованіших – розпочинати новий начальний рік інаугураційною лекцією відомих в Україні та світі вчених.

 

Цього року перед першокурсниками НаУКМА всесвітньовідомий біофізик, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук та Почесний професор НаУКМА, один із найцитованіших у світі українських вчених Олег Кришталь

Він працював запрошеним професором в університеті Кюсю (Японія), Гарвардському (США), Мадридському університеті Комплутенсе (Іспанія) та університеті Пенсільванії (США). Академік Кришталь став співавтором наукового відкриття — явища вибіркової провідності мембрани соми нервових клітин. Тема, яку обрав вчений для своєї інаугураційної лекції у Києво-Могилянській академії - «Наука та мистецтво: дві ноги для поступу».

 

Олег Кришталь, який сам поєднує роботу дослідника і письменника, зосередився на знакових етапах еволюційного процесу з акцентом на виникненні свідомого мозку, що творить культуру, та перспективі побудови надрозуму, спираючись на магічність наукового пізнання та опанування мистецтва як знаряддя (само)пізнання.

 

 

Питання, яке ставив дослідник перед студентами, стосувалося феномену свідомості. Її виникнення - випадковість чи закономірний результат еволюції?

Вчені розходяться у відповідях на це питання. Олег Кришталь використав метафору метелика, що від народження має всю необхідну для свого короткого життя інформацію, проте, не здатен адаптуватися до незвичних умов; людина ж, безпорадна від народження, здатна навчатися, адаптуватися і розвиватися. Таким чином проявляє себе феномен свідомості: «В чому принципова різниця між свідомими вовками чи собачками і свідомими нами? – веде діалог академік із слухачами. - Принципова різниця полягає не тільки у здатності до рефлексії, хоч це винятково важливо, і, навіть, визначально. Але різниця між нами і ними полягає у тому, що свідомі Ми здатні були збудувати культуру. Різниця у тому, що у нас є мова. А мова дозволила накопичувати і передавати досвід від минулих поколінь наступним. Новонароджена дитина всмоктує у себе весь масив культури, який є на момент її народження. Вона входить ужи ття і починає розвивати цю культуру далі, поступ буде продовжуватись. Епохальним є те, що люди замінили процес еволюції процесом поступу, або ж прогресу». Що ж далі? Поступ має дві «ноги». Перша з них – це наука, що доволі очевидно. Друга – це мистецтво. Головний фактор поступу – еволюція свідомості. Проте більшість своїх функції ми виконуємо підсвідомо – ходимо, плаваємо, б’ємо ракеткою по м’ячику, коли граємо в теніс… Роль свідомості – навчити підсвідому частину «Я». Який же засіб зв’язку між свідомим «Я» та підсвідомим «Мною»?

«Цей засіб – мова, - пояснює Олег Кришталь. – Мова – це прекрасно, але це дуже неефективно. Наш підсвідомий мозок безумовно працює на іншій мові, так званій ментальній мові, або метамові. Мислиться, що природнім шляхом для еволюції буде освоєння нами того, що нам належить – адже метамова у нас. І вона про себе дає взнаки».

Метамова дає про себе знати просвітленнями, що трапляються у вчених, до прикладу, коли вони роблять несподівані відкриття, які потім наступники довго намагаються обґрунтувати та пояснити. Та найчастіше, чи навіть найсистемніше, метамова виявляє себе у мистецтві. Це те, що дозволяє людству спілкуватися на вищому за буденний рівні: «За допомогою метамови ми співчуваємо одне одному, і – ось вона, головна приманка мистецтва: отримуємо чарівну можливість «жити чужим життям», вибираючи його на книжкових полицях або екранах», - вважає Олег Кришталь. За допомогою метамови людям вдається передавати одне одному не тільки судження, але й образи і почуття. Освоєння метамови, на думку науковця, розкриє перед людьми набагато ширші горизонти можливостей.

 

Лекція не залишила студентів байдужими.

Час, відведений на питання аудиторії, виявився значно меншим, ніж черга до мікрофона (хоч на питання залишали майже годину).

 

Рішенням Вченої Ради НаУКМА від 25 травня 2017 р. Олегові Кришталю, визнаючи його видатні наукові досягнення, присвоєно звання Почесного професора НаУКМА.

 

 

 

Матеріал підготувала Олеся Далебіга, (МП-2, філологія), відділ стратегічного розвитку НаУКМА

 

- - - -

Довідка

Олег Олександрович Кришталь — видатний вчений у галузі біофізики, доктор біологічних наук (1981 р.), професор (1983 р.), академік НАН України (з 1997 р.), лауреат Державної премії СРСР і України в галузі науки і техніки, член Європейської академії, один із найчастіше цитованих українських учених у світі. Президент Українського наукового клубу, Українського товариства нейронаук та Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка. Член редакційної ради журналу «Нейрофізіологія», входить до редакційних колегій кількох міжнародних журналів: «European Jornal of Neuroscience», «Neuroscience», «Physiological Rewiews», «International Journal of Medicine and Medical Research».

Лауреат премії НАН України імені О. О. Богомольця (2012 р.) за цикл праць «Фізіологія та патологія аферентних систем мозку: розкриття механізмів та розробка новітніх методів медичної корекції» (у співавторстві). Лауреат премії НАН України імені П. Г. Костюка (2013 р.) за цикл праць «Іонні канали плазматичної мембрани» (у співавторстві). Народився 5 липня 1945 р. у Києві в родині науковця-біолога Олександра Пилиповича Кришталя — професора, завідувача кафедри фізіології безхребетних КДУ ім. Т. Г. Шевченка. У 1968 р. закінчив фізичний факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Молекулярна фізика». З 1970 р. працює в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця: спочатку молодшим, згодом — старшим науковим співробітником, а з 1982 р. і донині завідує відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран. З 2003 р. Олег Олександрович — заступник директора Інституту фізіології ім. О. О. Бого¬мольця НАН України. З 2010 р. — директор Інституту фізіології та Міжнародного центру молекулярної фізіології. У різні роки працював запрошеним професором в Університеті Кюсю (Японія), Пенсильванському та Гарвардському університетах (США), Мадридському університеті Комплутенсе (Іспанія). У 1985 р. О. Кришталь виявив два фундаментально нових рецептори в нервових клітинах. Під його керівництвом здійснюються дослідження фізико-хімічних і фармакологічних властивостей механізмів іонної проникності, локалізованих на мембрані сенсорних нервових клітин із застосуванням низки нових методів. Результати наукового пошуку О. Кришталя узагальнені в понад 300 публікаціях у міжнародних та вітчизняних журналах. Він співавтор наукового відкриття — явища вибіркової провідності мембрани соми нервових клітин. Олег Кришталь також є автором художніх творів: «Гомункулус» («Moi et mon double»), «До співу птахів» та «Я і МИ: оптимістичний сценарій».

Академік О. О. Кришталь підтримує тісні стосунки з НаУКМА від початку відродження Академії. В останні роки, зокрема у 2014 р., ініціював поглиблення співпраці Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України і НАН загалом із НаУКМА, неодноразово був учасником наукових та академічних заходів. У 2016 р. — почесний спікер благодійного вечора (доповідь «Свідомість, свобода волі та сучасна нейронаука»). У 2016 р. НаУКМА створює міжінституційну аспірантуру із залученням широкого кола фахівців із 9 провідних інститутів Національної академії наук України, зокрема з Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, який очолює О. О. Кришталь.

Між Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» було підписано Договір, предметом якого є запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті в поєднанні з активізацією наукової діяльності сторін, поглиблення взаємодії науки з навчальним процесом, підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем сучасної науки, впровадження інноваційної діяльності та створення нового університету західного типу — навчально-наукового комплексу «Національний університет «Києво-Могилянська академія» з метою створення вищої освіти нового типу, спрямованої на вирішення проблем підготовки висококваліфікованих фахівців, забезпечення ефективного використання наукового потенціалу, виконання конкурентоспроможних наукових розробок на базі вищих навчальних закладів, сприяння входженню України до європейського науково-освітнього простору.

Завдяки ініціативі О. Кришталя, за його сприяння і постійної підтримки аналогічні договори про співпрацю та про створення спільних магістеріумів та міжінституційних аспірантур було укладено з низкою інститутів НАН України біологічного та хімічного профілів, що дало змогу створити при НаУКМА потужну міжінституційну аспірантуру з ліцензованим обсягом понад 200 місць. Нині в міжінституційній аспірантурі закінчили перший рік навчання 14 аспірантів, майбутніх докторів філософії.

Академік О. Кришталь сприяв організації студентських практик, 87 студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» проходили виробничу практику в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України та успішно захистили бакалаврські та магістерські дипломні роботи. Сім випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія» успішно закінчили аспірантуру Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, ще двоє продовжують навчання в аспірантурі. З 2013 р. 35 студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» взяли участь у роботі щорічних шкіл-семінарів «Біофізичні методи досліджень».

Наукові співробітники Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України традиційно є викладачами факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також читають популярні лекції для студентів, поширюють інформацію про НаУКМА серед шкільної молоді для відбору найкращих до студентських лав НаУКМА.

 

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
OSense O-Sense