Презентація книжки професора НаУКМА Лариси Масенко «Мова радянського тоталітаризму»

08 лютого, о 15.00, бібліотека Антоновичів, кім.25

 

У книжці доктора філологічних наук, професора Лариси Масенко «Мова радянського тоталітаризму» (ТОВ «Видавництво «Кліо», 2017) мову розглянуто у двох аспектах: як мову великого ошуканства, що створювала світ словесних фікцій, призначених приховувати огидну дійсність, і як мову державного тероризму, антилюдську суть якої розкрито на основі аналізу текстів комуністичних вождів і документів каральних органів.

 

 

Основну увагу авторка приділила висвітленню деструктивних явищ у родинних стосунках та безпрецедентній уніфікації національного життя народів СРСР у період панування комуністичного режиму.

 

В обговоренні візьмуть участь:

Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України;

Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;

Віра Соловйова, директор видавництва «Кліо»;

Олексій Сінченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства й компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка;

Людмила Дика, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови НаУКМА;

Оксана Калиновська, старший викладач кафедри української мови НаУКМА;

Інна Ренчка, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови НаУКМА.

Головує Юрій Шаповал.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна