Публічний захист дисертації Лаюка Мирослава Миколайовича

31 травня 2018 р., о 14:00

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України за адресою вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001 відбудеться публічний захист дисертації Лаюка Мирослава Миколайовича «"Карпатський текст" у творчості Василя Герасим'юка», поданої на здобуття ступеня PhD, доктора філософії з філософії та літератури (Doctor of Philosophy in Philosophy and Literature).

 

 

Дисертація виконана впродовж навчання на експериментальній PhD програмі «Філософія і література» (2014-2017 рр.) і аспірантурі НаУКМА.

 

Науковий керівник:

Кісельова Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

 

Члени Дисертаційної комісії:

1. Моренець Володимир Пилипович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» - Голова комісії;

2. Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук, директор Докторської школи ім. родини Юхименків;

3. Лебединцева Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

4. Сулима Микола Матвійович, доктор філологічних наук, академік НАНУ, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім.Т.Г. Шевченка, завідувач відділу історії української літератури;

5. Тарнашинська Людмила Броніславівна, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім.Т.Г. Шевченка.

 

З текстом дисертації та авторефератом можна ознайомитися за посиланням.  

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна