Виступ президента НаУКМА Сергія Квіта

На Першому київському інвестиційному форумі 29 березня 2012 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІТ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


Вже цього року на базі Києво-Могилянської академії запрацює Центр по підвищенню кваліфікації ІТ фахівців. Цей проект започатковується у співпраці з інвестиційною компанією UDP, провідними вітчизняними та зарубіжними ІТ компаніями, насамперед з інноваційним парком Bionic Hill та компанією «Інфопульс». Зараз ми знаходимося на стадії вибору іноземних партнерів. Розуміння необхідності більш тісної інтеграції науково-навчальної складової та бізнесу на теренах України підштовхує всіх, хто працює в ІТ галузі (і не тільки), створювати такі академічні програми, які зможуть їх забезпечити висококваліфікованими кадрами, що володіють сучасними технологіями, мають високий інтелектуальний потенціал, генерують інноваційні ідеї.

Оскільки Києво-Могилянська академія вже зарекомендувала себе як провідний український університет, який гнучко реагує на вимоги і потреби ринку, ми збираємося відкрити такий Центр по підвищенню кваліфікації вже на початку наступного навчального року. Він орієнтуватиметься на широке коло потенційних клієнтів. Серед них можуть бути майбутні викладачі (тренінг для тренерів), фахівці, які вже працюють на ринку, представники студентства, а також ті, хто має намір перейти в ІТ з інших галузей. Унікальність цього Центру полягає в об’єднанні під одним дахом університету академічних та науково-дослідницьких програм найбільш відомих компаній в галузі інформаційних технологій, з подальшим їх розширенням на інші науковоємні галузі.

Відповідно формуватиметься зміст навчальних програм. Ми пропонуватимемо широкий спектр пропозицій: тримісячні, піврічні, річні курси. У перспективі – дворічні магістерські програми.

Окрім програмування, будуть додані деякі інші сегменти. Зокрема мова йде про іноземну мову та окремі бізнес-курси, які будуть забезпечуватися Києво-Могилянською Бізнес-Школою, також найкращою в Україні.

Навчальні програми формуватимуться на основі університетських зразків та виходячи з вимог і побажань ІТ компаній. Тривалість курсів так само може варіюватися як у відповідності до базових університетських курсів, так і до відповідних програм ІТ компаній. Як уже зазначалося, це може бути підготовка фахівця з «нуля», тобто та сама перекваліфікація. А може бути підвищення кваліфікації у використанні сучасних розробок ІТ компаній, у створенні нових інформаційних продуктів та сервісів.

Проблематика так само визначатиметься ринком й першочерговими вимогами ІТ компаній. Серед них: мережні та телекомунікаційні технології, мобільні технології, мультимедійні технології та електронні видання, розробка ігор, задачі інформаційного пошуку, хмарні обчислення, штучний інтелект, агентні технології, проектування та розробка онтологій. Активніша участь університетів у майбутньому дозволить позбутися прірви, що на сьогодні існує між університетськими програмами та реальними вимогами ІТ індустрії. Це потягне за собою більш стрімке зростання цього сектору економіки, позбавить його великої проблеми відбору та перепідготовки кадрів.

Статус навчальних програм поділятиметься на сертифікатні та магістерські. Всі вони будуть реалізовуватися у співпраці з провідними західними університетами. Ця співпраця буде полягати в обміні науковими та навчальними розробками, обмінах викладачами та студентами, також у видачі спільних сертифікатів і дипломів.

Ми орієнтуємо діяльність могилянського Центру по підвищенню кваліфікації ІТ фахівців в першу чергу для забезпечення потреб великого національного проекту Bionic Hill, де у ближньому майбутньому може зосередитися основна наукова та інноваційна діяльність нашої держави. Відомо, що фундаментом інформаційного суспільства, як і суспільства знань, є люди, здатні виробляти якісно нове знання. Своє завдання Києво-Могилянська академія бачить у тому, щоб виховувати таких людей.

 

Сергій Квіт,

президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна