Новини

Презентація книжки Вахтанґа Кебуладзе «Феноменологія досвіду»

Її проводять 6 квітня о 18.00 книгарня «Є» та видавництво «Дух і Літера».

«Феноменологія – це вчення про досвід у найширшому сенсі. Точніше навіть не вчення про досвід, а прояснювальне досвідчування досвіду. Феноменологія – це не шкільна дисципліна, яку можна вивчити, студіюючи тексти визнаних авторитетів школи, а специфічна інтелектуальна практика, описана в цих текстах. Але збагнути втаємничений сенс цієї практики можна лише, самостійно відтворюючи ці тексти, запозичуючи з них релевантні елементи для власного дослідження, комбінуючи їх, виявляючи непомітні зв’язки, що утворюють із них щось ціле». Вахтанґ Кебуладзе

Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає у її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним проектом, який поєднує певні елементи новоєвропейського емпіризму й класичного трансценденталізму, долаючи вади й обмеженості цих філософських доктрин. У дослідженні розглянуто такі характеристики досвіду свідомості, як інтенційність, темпоральність, інтерсуб’єктивність і тілесність, що вони, з погляду трансцендентальної феноменології, виявляються умовами можливості досвіду взагалі; проаналізовано допредикативний рівень досвіду, пасивну синтезу та мову як конститутивний елемент досвіду. Автор – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанґ Кебуладзе.

Модератор презентації – доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» Вадим Менжулін.

Учасники дискусії:

Євген Бистрицький – доктор філософських наук, завідувач відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії ім. Г. Сковороди, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»;

Андрій Богачов – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Анатолій Лой – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Сергій Пролеєв – доктор філософських наук, провідний співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди, президент Українського філософського фонду, головний редактор науково-теоретичного часопису «Філософська думка»;

Костянтин Сігов – кандидат філософських наук, директор науково-видавничого об єднання «Дух і Літера».

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
OSense O-Sense