Експертне обговорення результатів моніторингів юридичних клінік закладів вищої освіти

 

28 листопада 2018 р. на базі Навчальної лабораторії «Правнича клініка факультету правничих наук» НаУКМА відбулось експертне обговорення результатів моніторингів юридичних клінік (ЮК) закладів вищої освіти.

 

Серія моніторингів була проведена Асоціацією юридичних клінік України (АЮКУ) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Фундації безоплатної правової допомоги та проекту USAID верховенства права в 12 юридичних клініках різних регіонів України.

 

Слід зазначити той факт, що моніторинги були проведені за ініціативи самої АЮКУ – громадської організації, створеної з метою підтримки та розвитку юридичних клінік та юридичної клінічної освіти. Цікавим є той факт, що у 2014 році у стінах Могилянки був проведений з’їзд Асоціації, на якому освітянська юридична громадськість прийняла Стандарти діяльності юридичних клінік України – мінімальні вимоги-критерії якості роботи ЮК. Не випадково результати моніторингів дотримання Стандартів теж презентувались тут, у НАУКМА.

 

Існування юридичних клінік є дуже важливим для освіти майбутніх правників, адже тут студенти набувають практичних навичок майбутньої професії шляхом надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим групам населення та здійснення правопросвітніх заходів. І через високий рівень відповідальності, яка лежить на роботі ЮК в аспекті якості правових послуг, забезпечення етичних принципів професійної юридичної етики і ін. така діяльність має бути контрольованою і координованою. Саме елементи певних вимог, які стосуються загального адміністрування, матеріально-технічного забезпечення, якості надання правових послуг, проведення правопросвітньої діяльності, забезпечення навчального процесу, можливості оранізації і проведення практики на базі ЮК та ін. і передбачають Стандарти АЮКУ. Важливо те, що представники юридичного клінічного руху України дійшли до такого рівня розвитку, коли самостійно зініціювали прийняття цих вимог, щоб їх дотримуватись і таким чином дбати про свою якість.

А проведені моніторинги – це огляд того, як ЮК дотримуються взятих на себе вимог.

 

Слід відмітити користь від таких заходів.

Учасники змогли поділитись своїм досвідом впровадження вимог Стандартів, а промоніторені клініки – досвідом усунення недоліків своєї роботи. Такі обговорення сприяють налагодженню стійких зв’язків між учасниками юридичного клінічного руху, подальшому розвитку АЮКУ, виробленню пропозицій для поліпшення юридичної клінічної освіти, формуванню пропозицій до Міністерства юстиції України та Міністерства освіти і науки України з питань удосконалення вищої юридичної освіти.

 

Навчальна лабораторія «Правнича клініка» ФПвН НаУКМА є активним учасником АЮКУ. Про це відмітив Денис Азаров, декан ФПвН, який привітав у музеї-будинку Галшки Гулевичівни учасників заходу з Чернівців, Кривого Рогу, Маріуполя, Білої Церкви, Харкова, Одеси, Луцька, Дніпра, Острога, Миколаєва.  

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна