Про міжкультурну взаємодію і переміщення в Україні та світі – новий випуск KMHJ

 

 

Тема цьогорічного номера наукового журналу Kyiv-Mohyla Humanities Journal означена як "Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond".

 

 

«Ми працюємо в ім’я розвитку української гуманітарної думки в глобальному контексті, - йдеться в передмові доктора, професора НаУКМА, завідувача кафедри літературознавства Володимира Моренця. – Ми отримали багато статей відповідної тематики, найкращі з яких ви можете прочитати у цьому виданні».

 

Це вже п’яте число Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Києво-Могилянського гуманітарного журналу). Щороку редколегія оголошує нову тему номера. У даному випуску представлені статті як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Це тринадцять наукових доробків, у яких йдеться, зокрема: про глобальні наслідки Чорнобиля, українсько-російські літературні відносини на еміграції, про ідеї Сенеки в роботах Антонія Радивильського, про міжкультурні зв'язки випускників Києво-Могилянської духовної академії і не тільки.

 

У журналі знайдете статті науковців кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА: про Київ у контексті світового вчення про Біблію  доктора філософських наук, професора НаУКМА Сергія Головащенка та кандидата філософських наук, доцента Людмили Пастушенко про міжкультурні зв’язки професорів Київської духовної академії.

 

Варто зазначити, що це перший англомовний науковий журнал у галузі гуманітаристики в Україні, заснований на принципах «сліпого» рецензування. Журнал індексується наукометричною базою Web of Science: Emerging Sources Citation Index.

 

Реалізації цього стратегічного проекту для Академії вже кілька років поспіль сприяє родина наших випускників Вікторії Гуменюк та Сергія Сегеди.  

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна