У Могилянці уводиться в дію Політика попередження і боротьби із сексуальними домаганнями

НаУКМА – один з перших вишів в Україні, який запроваджує подібну політику. Її мета – передовсім просвітницька та інформаційна, спрямована на упередження можливих проявів сексуальних домагань чи сексуального насильства серед членів академічної спільноти, виховання нульової толерантності до цих явищ.  

 

 

Дуже важливим також є консультативний напрям роботи, який допоможе могилянцям краще орієнтуватися у ситуаціях, пов’язаних з гендерною нерівністю чи упередженістю, ефективніше захищати свої права, у випадку їх порушення у цій царині. Студентам, зокрема, ці знання та навички допоможуть і після закінчення університету.

 

Одна з авторок документу, доцентка факультету соціальний наук та соціальних технологій, к. соц. н, фахівчиня з гендерних студій Тамара Марценюк, прокоментувала основні принципи, якими керувалися, працюючи над політикою: «Проблема сексуальних домагань на ринку праці загалом і в освітніх закладах зокрема залишається актуальним, але замовчуваним питанням в українському суспільстві, - підкреслила дослідниця. - Міжнародний досвід провідних університетів світу свідчить про те, що до проблематик дискримінації, гендерної нерівності та сексуальних домагань варто привертати увагу на рівні офіційних політик університету, що було реалізовано в Києво-Могилянській академії. Основна наша мета – це радше попередження нетолерантної та насильницької поведінки, передусім, шляхом просвітницько-інформаційних заходів, як-от, тренінги для працівників і працівниць, студентства стосовно рівних прав і можливостей, законодавства тощо. Я переконана, що усім приємніше працювати у середовищі, вільному від упереджень і насильства».

 

Впровадження політики покладено на Комітет з попередження і боротьби з сексуальними домаганнями. До його складу увійшли, крім Тамари Марценюк, доцентка факультету правничих наук, доктор права Зоряна Черненко, керівниця відділу по роботі зі студентами Діана Проценко, представниця студентського самоврядування НаУКМА Анастасія Закржевська

.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна