Журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» увійшов до Переліку фахових видань України

 

Рішенням Експертної ради МОН від 06.02.2019 року журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» увійшов до Переліку наукових фахових видань України в категорії «Б»

 

 

«Редакція журналу завжди намагалась дотримуватись найвищих наукових та етичних стандартів у публікаціях, - розповідає головна редакторка журналу, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри фінансів Ірина Григорівна Лук'яненко. – З огляду на зростання вимог до діяльності видавців останнім часом журнал зробив значний крок вперед, сформувавши чітку редакційну політику, високоякісну редколегію, ефективний веб-сайт та зручні комунікативні канали з авторами та рецензентами. Журналу присвоєно окремий ISSN, він індексується в базах Index Copernicus, Research.Bible, DOAJ (Directory of Open Access Journals). Для входження до Переліку довелося провести значну роботу та подолати деякі технічні труднощі. Зокрема, найважчим викликом було сформувати якісну та гідну редакційну колегію, особливо зацікавити західних партнерів. Проте завдяки щільним контактам кафедри фінансів із багатьма провідними університетами світу вдалося залучити до співпраці відомих професорів, які працюють у галузі економіки».

 

«Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» – це рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу, засноване у 1999 році, що виходить один раз на рік. У журналі публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу.

 

До складу редакційної колегії входять провідні науковці з Києво-Могилянської академії, університету Парі-Ест Кретей (Франція), університету Берклі (США), університет Бергена (Норвегія), Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного торговельно-економічного університету, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», університету Державної фіскальної служби України.

 

Варто відзначити, що журнал першим з 19-ти могилянських успішно увійшов до МОНівського Переліку наукових фахових видань України. Так, Ірина Лук'яненко ділиться планами редакції: «У майбутньому редакція видання докладатиме усіх зусиль для входження журналу до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Зокрема, велика увага приділятиметься збільшенню частки англомовних статей у журналі та подальшому підвищенню якості публікацій».  

.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна