Чвертьстолітній ювілей кафедри хімії НаУКМА

 

Кафедра хімії була заснована 1 квітня 1994 року. Перша назва – "Кафедра хімії та геології", перший завідувач кафедри – професор Зуб Ю.Л.

 

За час своєї діяльності з 1994 по 1999 рр. на кафедрі викладалися хімічні дисципліни студентам інших кафедр факультету природничих наук. Завдяки значним зусиллям другого завідувача кафедри – професора Брика М.Т. та колективу кафедри у 1998-1999 рр. було отримано ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю "Хімія", та у 2000 р. відбувся перший набір на бакалаврську програму з хімії.

 

У 2004 р. кафедра хімії випустила перших 15 бакалаврів. У цьому ж році відбувся перший набір на єдину в Україні маґістерську програму "Мембранні та сорбційні процеси та технології". За час існування кафедри хімії як випускової кафедри з 2000 р. підготовлено понад 265 бакалаврів та понад 150 маґістрів хімії.

 

За 25 років на кафедрі було виконано та захищено 11 кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертацію. Випускниками кафедри в інших інститутах НАН України та університетах Європи захищено 12 кандидатських та близько 15 PhD дисертації. На сьогодні в аспірантурі НаУКМА навчаються 6 випускників кафедри та закордоном – 5 випускників.

 

Студенти і викладачі кафедри хімії отримували ґранти Президента України, Кабінету Міністрів України, НАТО, фонду Кличків, фонду Пінчука. Четверо студенток кафедри є лауреатами премії Миколи Кравця, кафедра хімії та студенти неодноразово були нагороджені дипломами за участь у студентських наукових конференціях і Всеукраїнській олімпіаді з хімії тощо.

 

Викладачі кафедри хімії Бурбан А.Ф., Коновалова В.В., Вакулюк П.В. були переможцями конкурсу "Викладач року".

 

Викладачі кафедри неодноразово були нагороджені подяками НаУКМА, Подільської Державної адміністрації м. Києва, преміями за міжнародні публікації тощо.

 

При кафедрі створено спільний з НАН України маґістеріум, а також міждисциплінарну аспірантуру НаУКМА-НАНУ з провідними інститутами НАНУ з усіх галузей хімії DocHub (ліцензійний обсяг більше 150 здобувачів).

 

За 25 років діяльності науковцями та працівниками кафедри виконано понад 10 важливих державних наукових як фундаментальних, так і прикладних проектів у галузі хімії, фармації, мембранних технологій, водопідготовки та очищення стічних вод, створення нових матеріалів. Результати наукових досліджень опубліковано у понад 700 наукових праць, зокрема у міжнародних виданнях, які індексуються у наукометричних базах. Відкриття і новітні розробки науковців захищено більш ніж 50 патентами. Для забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри видано низку наукових і навчальних посібників для студентів НаУКМА та інших навчальних закладів. На високому фаховому рівні кафедрою хімії у НаУКМА проведено цикл міжнародних і всеукраїнських конференцій з мембранних і сорбційних технологій, які одержали визнання серед провідних науковців.  

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна