Відійшов у засвіти професор Василь Вікторович Лучик

Вчора, 11 серпня, відійшов у засвіти Василь Вікторович Лучик — український мовознавець, етимолог, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри загального і слов'янського мовознавства НаУКМА, провідний науковий співробітник Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України.  

 

Могилянська спільнота висловлює свої співчуття близьким і рідним колеги і невимовно сумує з приводу цієї втрати.

 

У доробку Василя Вікторовича близько 200 наукових праць, серед яких потужні й шановані не лише серед українських, а й закордонних учених:

1. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Відп. ред. В. В. Лучик. – Київ-Кіровоград: РВЦ КДПУ, 1999. – 222 с. (співавтори: Громко Т. В., Поляруш Т. І.).

2. Słowiańska onomastyka. Encyklopedia: W 2 t./ Pod red. E.Rzetelskej-Feleszko i A. Cieślikowej przy współudziale J. Dumy. – Warszawa-Kraków: Tow-wo nauk. Warszawskie, 2002-2003. – T. 1. – 535 s.; – Т. 2. – 616 s. (співавтор).

3. Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина / Уклад. І. М. Желєзняк та ін.; Під ред. О. П. Карпенко. – К.: Обереги, 2004 . – 448 с. (у співавторстві).

4. Вступ до слов’янської філології: Підручник. – Київ.: ВЦ «Академія», 2008. – 344 с. 5. Етимологічний словник топонімів України. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 543 с.

 

Під керівництвом В.В. Лучика було захищено десять кандидатських дисертацій зі спеціальностей «українська мова», «слов’янські мови» та «порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».

Василь Вікторович був членом Загальнослов'янської ономастичної комісії. Брав участь у діяльності редакційних колегій авторитетних лінгвістичних журналів і збірників (у т. ч., журналів «Мовознавство» Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та «Українська мова» Інституту української мови НАН України), а також входив до складу спеціалізованих вчених рад.

Більше про життя й доробок В.В. Лучика можна дізнатися у виданні «Василь Вікторович Лучик: біобібліографічний покажчик»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна