Вітаємо лауреатів Премії імені Петра Могили 2019 року

Вчена рада НаУКМА 23 січня 2020 року (протокол №1) ухвалила рішення про присудження Премії імені Петра Могили 2019 року:

 

в галузі гуманітарних наук Кобченко Наталії Віталіївні за монографію «Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови»,

в галузі природничих наук Вакулюк Поліні Василівні за цикл наукових праць «Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями»,

в галузі суспільних наук Ключковському Юрію Богдановичу за монографію «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні».

 

Доповіді лавреатів Премії будуть представлені на відкритому засіданні Вченої Ради НаУКМА та в межах Днів Науки в НаУКМА 30 січня 2020 р., - з 14-00, у Музеї НаУКМА.  

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна