У НаУКМА відбулася конференція на пошану мовознавця Василя Лучика

03 березня 2020 р. на пошану пам’яті професора Василя Вікторовича Лучика в НаУКМА відбулася Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства».

 

Із вітальним словом перед учасниками та гостями конференції виступили Ожоган Василь Михайлович, в. о. президента НаУКМА, д. ф. н. , проф., віце-президент з науково-педагогічної роботи НаУКМА, Широков Володимир Анатолійович, д. техн. н., академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Ажнюк Богдан Миколайович, д. ф. н., проф., директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

 

 

У долі кожного учасника конференції В. В. Лучик відіграв важливу роль як викладач, наставник, науковий керівник, офіційний опонент чи рецензент під час захисту дисертації, колега, друг, чоловік. Тому важливим елементом конференції, окрім презентації наукових досліджень у сфері ономастики, загального та порівняльно-історичного мовознавства, були також спогади.

 

Світлана Леонідівна Ковтюх, к. ф.н., проф., завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, у доповіді «Василь Вікторович Лучик – Учений з великої літери» поділилася: «Василь Вікторович Лучик був авторитетним керівником, мудрим наставником, справедливим викладачем, світлою людиною, у якій інтелект і принциповість органічно поєднувалися з глибокою сердечністю та щирістю, також він завжди був душею товариства, прекрасним організатором неформальних філологічних посиденьок…». 

 

Алла Анатоліївна Лучик, д. ф. н., проф. кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА, дружина й вірна супутниця на життєвому й науковому шляху, наголосила на необхідності завершення останньої великої праці Василя Вікторовича Лучика – «Етимологічного словника суфіксів української мови» , над яким він працював разом із фахівцями Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Інституту української мови НАН України. Словник, у якому вже етимологізовано близько 600 питомих і запозичених суфіксів, надзвичайно необхідний для дослідників зі сфер порівняльно-історичного та зіставного мовознавства, історії мови, морфології, дериватології, когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології.

 

  

Загалом у роботі конференції взяли участь представники Інституту мовознавства імені О. О. Потебні, Інституту української мови, Українського мовно-інформаційного фонду та Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, а також із Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця), Запорізького національного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Українського інституту розвитку освіти.

 

 

 

Василь Вікторович Лучик – відомий не тільки в Україні, а й у всьому слов’янському світі талановитий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, засновник і до серпня 2019 р. завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА. Автор більш ніж 210 наукових і науково-дидактичних праць із проблем глотогенезу українців і слов’ян, ономастики, етимології, словотвору. Його перу належать індивідуальні монографії «Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (1996), «Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (1999), підручник «Вступ до слов’янської філології» (2008, 2013), «Етимологічний словник топонімів України» (2014), численні статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях. В. В. Лучик – співавтор «Словника народних географічних термінів Кіровоградщини» (1999), «Словника мікрогідронімів України» (2004), загальнослов’янської енциклопедії у двох томах «Слов’янська ономастика» (Варшава-Краків, 2002, 2003).

Василь Вікторович був активним учасником багатьох національних і міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, Словаччині, Молдові, Туреччині, Словенії, XIV й ХV Міжнародних з’їздів славістів у Македонії (м. Охрид, 2008) та Білорусі (м. Мінськ, 2013). 2015 року отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 2016 року Василь Вікторович Лучик був нагороджений премією імені О. О. Потебні НАН України в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості за лексикографічну працю «Етимологічний словник топонімів України» (2016 р.).

 

Авторка тексту – старша викладачка кафедри загального і слов'янського мовознавства НаУКМА Катерина Близнюк

Фото - Сергій Росінський і Катерина Близнюк 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна