Багатокритеріальне управління сталим розвитком природно-господарських систем - нова науково-дослідна робота могилянських природничників

Наприкінці квітня Міністерство освіти і науки України підтвердило надання фінансування науково-дослідної роботи (НДР) «Багатокритеріальне управління сталим розвитком природно-господарських систем» – проєкту, що визначить, як на територіальному рівні об’єднаних територіальних громад та областей країни формувати стратегії сталого розвитку. Це прикладне дослідження, що виконується в межах тематики секції 22 «Науки про Землю» Наукової ради МОН України.

Виконувати дослідження планують три роки (2020 – 2022 рр.).

 

Серед виконавців проєкту - відомі вчені-«могилянці», молоді науковці, зокрема, аспіранти. Науковий керівник проєкту – професор кафедри екології Євген Хлобистов; відповідальний виконавець – доцент, завідувач кафедри екології Віктор Карамушка; виконавці - професор, декан факультету природничих наук Олександр Голуб, доцент кафедри екології Світлана Бойченко, аспірантка Марія Кузьменко.

Детальніше про дослідження та, яких результатів варто очікувати, нам розповів керівник проєкту Євген Хлобистов.

 

 

Пане Євгене, якщо перейти відразу до суті – про що цей проєкт?

Це наукове дослідження, що має на меті розробку системних засад управління природно-господарськими системами (ПГС), які, по суті, є основною сталого розвитку країни, оскільки це – базовий рівень не тільки прийняття територіальних управлінських рішень, а взагалі державного врядування, – пояснює Євген Хлобистов. – Тобто, ми з колегами намагатимемося дати відповідь на питання «Як управляти сучасними територіальними утвореннями»? На основі інноваційного поєднання геопросторових методів та моделей дослідження довкілля, територій та акваторій, виявлення тенденцій територіального розвитку з урахуванням кліматичних та господарських змін, які стали повсякденням.

Проєкт визначить, як на територіальному рівні, практично на рівні об’єднаних територіальних громад та областей країни, формувати стратегії сталого розвитку. За тематикою проекту колектив працює багато років. З 2015 року було оприлюднено понад 20 наукових статей у виданнях, які індексуються Scopus та Web of Science, та оформлено п’ять патентів на винаходи.

 

Тобто, це означає, що команда могилянських вчених у результаті розробить стратегію для нових об'єднаних громад?

Ні, безпосередньо стратегії сталого розвитку мають стати результатом ініціатив лідерів конкретних територіальних громад, а ми надаємо науковий супровід для розробки цих документів. Практичним результатом проєкту будуть не конкретні стратегії, а наукова методологія стратегічного планування місцевого розвитку в умовах змін клімату та невиснажливого природокористування. Не тільки для стратегій сталого розвитку, а і для інших документів та прийняття рішень на рівні об’єднаних територіальних громад та на субрегіональному рівні (адміністративна область) будуть надані рекомендації та пропозиції. Зокрема, для керівників на місцевому рівні будуть сформовані рекомендації щодо підготовки та прийняття управлінських рішень, спрямованих на сталий територіальний розвиток. 

 

Наукові результати проєкту будуть відображені в статтях та оприлюднені у виданнях, які індексуються у базах Scopus та Web of Science, у наукових колективних монографіях, які будуть видані в ЄС. В результаті проєкту буде підготовлена та видана колективна монографія, яка узагальнить результати наукових досліджень. Вже цього року маємо опублікувати дві статті у виданнях, що входять до найвідоміших наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science) та чотири статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна