Могилянка відкриває ще одну магістерську програму

«Лабораторна діагностика біологічних систем» розпочинає перший набір студентів

Нова магістерська програма передбачає надання студентам-біологам глибоких знань у галузі фізіології та патофізіології, клітинної та молекулярної біології, біохімії, генної інженерії, клітинних технологій. Крім того, майбутні магістри оволодіють основами управління лабораторними комплексами і біотехнологічними центрами та основами контролю за якістю їх роботи.

Таким чином, головною метою розвитку спеціальності «Лабораторна діагностика біологічних систем» є висококваліфікована теоретична та практична підготовка молодих спеціалістів згідно з потребами сучасного ринку праці на рівні як науково-дослідних установ, так і діагностичних та біотехнологічних центрів. Підготовка магістрів за заявленою спеціальністю здійснюватиметься на базі Центру молекулярних і клітинних досліджень, який було відкрито у Могилянці у 2003 році. З моменту його відкриття у Центрі було виконано та захищено 5 кандидатських дисертацій. Опубліковано 6 монографій, 3 навчально-методичні праці, 30 наукових статей, 70 тез доповідей на конференціях. Співробітниками Центру було отримано 4 патенти на винаходи. У Центрі з 2003 по 2012 рр. було виконано 25 бакалаврських та 15 магістерських дослідницьких робіт. Крім того, Центр має плідні міжнародні зв’язки з багатьма науковими установами, зокрема, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Греції та ін.

Наявний досвід успішного працевлаштування у державних та приватних лікувально-профілактичних, діагностичних установах та біотехнологічних центрах випускників-біологів, підготовлених саме в цьому напрямку у Центрі молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА, є запорукою того, що студенти, які успішно закінчать курс навчання на магістерській програмі «Лабораторна діагностика біологічних систем», отримають достойну роботу, яка допоможе їм реалізувати свої здібності і отримувати гідну заробітну плату.

Магістерська програма в достатньому обсязі забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами. Вона базуватиметься на лабораторно-експериментальній базі Центру молекулярних і клітинних досліджень, яка оснащена сучасним обладнанням, а саме, мікроскопами відомих світових фірм Leica, Zeiss, Olimpus, термостатами, ламінарними боксами, центрифугами, автоклавами, сухожаровими шафами, ультразвуковими ваннами тощо, а також якісною вентиляційною системою, що дозволить студентам працювати у стерильних умовах. Центр молекулярних і клітинних досліджень уклав договори про співпрацю із рядом українських інститутів та клінік репродуктивного здоров’я. Завдяки цьому студенти магістерської програми «Лабораторна діагностика біологічних систем» матимуть змогу отримувати консультації від провідних вчених цих установ та брати участь у дослідженнях, які у них проводяться.

Керівник програми – доктор медичних наук, професор Надія Михайлівна Білько.

Програма у процесі ліцензування.

Детальніше про правила прийому на магістерську програму «Лабораторна діагностика біологічних систем» читайте у розділі «Магістерські програми».

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна