Результати другого туру конкурсу наукових проєктів студентів Факультету природничих наук

28 жовтня відбувся другий тур конкурсу наукових проєктів Студентського Стипендіального Фонду для підтримки наукової діяльності студентів бакалаврських і магістерських програм Факультету природничих наук. 

Метою конкурсу є активізація науково-дослідницької роботи студентів-природничників і створення умов для проведення наукових досліджень.

Цьогоріч на конкурс надійшло 13 проєктів, кожен з яких розглядали та обговорювали експерти відповідних кафедр.

 

За підсумками роботи експертної групи кафедри біології, до якої увійшли д.б.н., професор Максим Антонюк, д.б.н., професор Тамара Терновська, к.б.н., ст. викладач Вікторія Мартиненко, до другого туру потрапили такі проєкти:

Андрій Михалець «Сорбційна здатність наноносіїв щодо біомолекул різної хімічної природи та інтегральних компонентів клітинної стінки бактерій за умов in vitro»;

Валерія Свінтицька «Зміни метилювання ДНК та рівнів мікроРНК у біологічних рідинах як діагностичні та прогностичні маркери раку передміхурової залози»;

Олеся Стельмах «Вивчення експресії генів рекомбінантних білків з антибактеріальними властивостями у рослинних системах»;

Владислав Проноза «Антиадгезивна активність та пригнічувальна здатність щодо формування біоплівок аплікаційних наносорбентів»;

Марина Задорожна «Визначення оптимальних умов індукції калюсу та регенерації рослин спельти різних генотипів, використовуючи культуру зрілих зародків».

 

Експертна група кафедри лабораторної діагностики біологічних систем у складі к.б.н., доцента Дениса Білька, к.б.н., доцента Ірини Руссу та к.б.н., старшого викладача Галини Будаш до другого туру запропонувала проєкт Євгена Бутенко «Пошуки альтернативного джерела гемопоетичних стовбурових клітин, як потенційного трансплантату, і його оцінка».

 

За оцінкою експертної групи кафедри екології у складі д.б.н., професора Людмили Шевцової, к.б.н., доцента Ірини Вишенської та к.б.н., старшого викладача Олени Козак, до другого туру вийшов проєкт Андрія Крамаренка «Вплив модифікаторів середовища росту на вміст b-каротину та фікоціаніну в клітинах A. Platensis».

 

За висновком фахівців кафедри фізико-математичних наук у складі к.ф.-м.н., професора Олени Шиманської, д.ф.-м.н., доцента Лариси Хоменкової та к.ф.-м.н., доцента Оксани Шевцової, до другого туру запропоновані такі проєкти:

Роман Драчинський «Розробка вдосконалених підходів (на основі методу Монте-Карло моделювання) опрацювання експериментальних даних з кореляційного кінематично повного на неповного дослідження 3-та 4- частинкових ядерних реакцій»;

Владислав Мудрак «Світловипромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу»;

Остап Михайлів «Термостатистичні підходи у побудові квантової теорії індукованої гравітації».

 

За оцінкою експертної групи кафедри хімії у складі к.х.н., доцента Галини Жалніної, к.т.н., доцента Вікторії Коновалової, к.т.н., доцента Ганни Побігай, у другий тур вийшли такі проєкти:

Ірина Михайловська «Розробка рецептури зубної пасти на натуральній основі»;

Вікторія Носач «Каталітичні властивості нанокомпозитів на основі нанесеного на різні носії відновленого оксиду графену у реакції гідрогенізації етену»;

Аліна Сікач «Дослідження властивостей композитів на основі модифікованого натрій альгінату та кальцій карбонату для створення ранових покриттів».

 

У другому турі конкурсанти презентували свої проєкти конкурсній комісії та захищали їх.

До складу конкурсної комісії увійшли: декан Факультету природничих наук Олексангдр Голуб, заступник декана факультету (адміністратор конкурсу) Поліна Вакулюк, завідувачі випускових кафедр ФПрН, представники наукової частини та Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії – всього дев`ять осіб.

Проєкти оцінювали за такими критеріями: актуальність теми; обґрунтування та опис обраних методик і методів дослідження; можливість комерціалізації результатів дослідження/оформлення патенту; база виконання дослідження; підготовка публікацій (статті, участь в конференціях тощо після виконання наукової роботи); участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт; підготовка матеріалів для популяризації наукових досліджень в НаУКМА; мотивація учасника; майстерність презентації; якість оформлення.

 

Після виступу всіх конкурсантів і жвавої дискусії конкурсна комісія обрала п`ять переможців:

- Андрій Михалець (спеціальність «Біологія», спеціалізація «Біологія та біотехнологія», БП 4);

- Євген Бутенко (спеціальність «Біологія», спеціалізація «Лабораторна діагностика біологічних систем», МП 1);

- Андрій Крамаренко (спеціальність «Екологія», БП 4); - Аліна Сікач (спеціальність «Хімія», МП 2);

- Владислав Мудрак (спеціальність «Фізика та астрономія», спеціалізація «Теоретична фізика», БП 4).

 

Переможці конкурсу будуть отримувати благодійну допомогу від Студентського Стипендіального Фонду для підтримки наукової діяльності студентів бакалаврських і магістерських програм ФПрН протягом всього часу виконання досліджень.

 

Вітаємо переможців та бажаємо успішних досліджень!

 

Щиро вдячні нашим партнерам - Студентському Стипендіальному Фонду для підтримки наукової діяльності студентів бакалаврських і магістерських програм ФПрН НаУКМА за допомогу в розвитку Факультету природничих наук!

Успіхи наших студентів – це наше спільне досягнення!  

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна