Опубліковано восьмий том «Kyiv Mohyla Humanities Journal»

kyiv mohyla humanities journal cover

kyiv mohyla humanities journal cover
У ці передноворічні дні бібліотека світової україністики отримала гідне поповнення ‒ черговий (восьмий) том могилянського наукового щорічника «Kyiv Mohyla Humanities Journal» розміщено у вільному доступі за покликанням: http://kmhj.ukma.edu.ua/

 

Прокоментувати цю подію ми попросили головного редактора журналу декана факультету гуманітарних наук, д. філос. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Марину Ткачук.

 

 

 

Марина Ткачук:

Восьмий том «Kyiv Mohyla Humanities Journal» присвячено одній із найвизначніших і найрезонансніших культурних подій 2021 р. ‒ 150-річному ювілею з дня народження Лесі Українки (1871–1913), геніальної української письменниці, перекладачки, культурної і громадської діячки.

 

«Глобальний художньо-філософський універсум Лесі Українки: минуле і сьогодення» ‒ ця топ-тема, визначена редколегією, надихнула як знаних і авторитетних, так і молодих фахівців, до нових спроб прочитання Лесиних текстів і розкриття вміщених у них культурних кодів та смислів. Розгорнута довколо зазначеної теми сюжетна палітра опублікованих розвідок є доволі різноманітною й увиразнює невичерпність наукової зацікавленості багатогранною спадщиною української письменниці. Дослідницькі статті Тараса Пастуха, Олександра Пронкевича, Марії Моклиці, Анастасії Андріанової та інших авторів увиразнюють нові, подекуди несподівані ракурси бачення постаті та творчості Лесі Українки в контексті світової історії, культури та літератури. Справжньою окрасою тому є рефлексії Марти Богачевської-Хом’як та Віри Агеєвої щодо феміністичного й антиколоніального дискурсів у творчості української письменниці. Низка рецензій, підготовлених спеціально для нашого журналу, знайомлять читачів із результатами фундаментального наукового проєкту, що полягав у підготовці до друку і виданні повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах, до якого долучилася ціла група могилянських літературознавців на чолі з д. філол. н., професором Вірою Агеєвою, а також із резонансними книжковими новинками останніх років, присвяченими постаті та спадщині видатної письменниці й одної з найнеординарніших постатей в історії української та європейської культури кінця ХІХ ‒ початку ХХ ст.

 

Робота над восьмим томом «Kyiv Mohyla Humanities Journal» розпочиналася під керівництвом відомого українського літературознавця, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лавреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимира Моренця, який завершив свій земний шлях 28 червня цього року… Годі й говорити – це надзвичайно несподівана і болісна втрата для літературознавчої науки, української гуманітаристики, НаУКМА та «Kyiv Mohyla Humanities Journal», редколегію якого він очолював з дня її заснування у 2014 р. Тож щойно опублікованим томом і вміщеним у ньому некролозі, підготовленим Наталією Пелешенко, редколегія та редакція журналу вшановують світлу пам’ять Володимира Моренця, нашого багаторічного колеги і непересічної постаті у новітній історії Києво-Могилянської академії.  

 

Щиро дякую всім, хто був безпосередньо долучений до підготовки чергового тому нашого журналу ‒ зокрема Роману Веретельнику, Ользі Полюхович, Марії Шуваловій та Марині Куліковій. Особлива вдячність ‒ нашим спонсорам і партнерам, які підтримали видання цьогорічного тому «Kyiv Mohyla Humanities Journal», зокрема Сергію Зузаку, Валерії Казадаровій, Олександру Гаврилюку, Марині Осадчук, Олександру Ублінських, Ірині Кравчук, Сергію Романюку та Михайлу Карпенку.

 

Наступний том щорічника «Kyiv Mohyla Humanities Journal», видання якого заплановане на грудень 2022 р., буде присвячено ще одному неординарному ювілею ‒ 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди, видатного українського мислителя і вихованця Києво-Могилянської академії. Роботу над зазначеним томом розпочато влітку цього року.

 

Нагадаємо, що «Kyiv-Mohyla Humanities Journal» є одним із проєктів англомовних електронних наукових періодичних видань у серії «Kyiv-Mohyla Academic Peer Reviewed Journals». «Kyiv-Mohyla Humanities Journal», що видається з 2014 р.,   став першим міжнародним академічним журналом гуманітарного профілю в Україні, заснованим на принципах «сліпого» рецензування. Журнал індексується низкою провідних наукометричних баз даних, зокрема й Scopus та Web of Science.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна