Політичний тиск на Києво-Могилянську академію — офіційна заява щодо незаконної перевірки ДІАМУ

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький за зверненням НЕІСНУЮЧОГО громадського об’єднання та внаслідок неодноразових звернень народної депутатки Олени Шуляк, всупереч чинному законодавству, призначив позапланову перевірку реставрації Братських келій.

 

4 березня до НаУКМА прибули інспектори ДІАМ для проведення позапланової перевірки законності будівництва за адресою: вул. Григорія Сковороди, буд. 2, корп. 10, м. Київ, призначеної на підставі звернення громадської організації «Спадщина», скерованого зверненнями Народного депутата України Шуляк Олени Олексіївни від 21 грудня 2023 року.

 

До перевірки були пред’явлені наказ від 22.02.2024 р. голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки, виданий з очевидними порушеннями законодавства, а також направлення від 04.03.2024 р. зміст, якого не відповідає вимогам законодавства.

 

По-перше, згідно із законодавством, однією з підстав призначення позапланових перевірок є звернення фізичних або юридичних осіб.

 

Підставою позапланової перевірки, яка призначена Наказом від 22.02.2024 р. голови ДІАМ, є звернення, підписане Дмитром Перовим, як головою ГО «Спадщина» (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4 оф. 2).

 

Це ГО «Спадщина» не зареєстроване в порядку, визначеномуЗаконом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», не є юридичною особою.

 

Відповідно до ч.9 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання», забороняються дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, окрім дій, пов’язаних із реєстрацією такого об’єднання.

 

Підписант звернення Дмитро Перов діяв від імені незареєстрованого ГО «Спадщина», що є прямим порушенням Закону України «Про громадські об’єднання». ГО «Спадщина» не може вважатися належним суб’єктом права на звернення про проведення перевірки дотримання законності містобудівної діяльності. А тому призначення позапланової перевірки на підставі вказаного звернення є абсолютно безпідставним.

 

Звертаємо увагу на те, що звернення ГО «Спадщина» не було подано безпосередньо до ДІАМ. Звернення було адресоване народній депутатці України О.Шуляк, яка своїми депутатськими зверненнями скерувала звернення ГО «Спадщина» до ДІАМ та Мінінфраструктури, а також окремо до ДІАМ. Однак депутатське звернення не прирівнюється до звернення фізичної або юридичної особи і тому не може бути самостійною підставою позапланової перевірки.

 

По-друге, відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (Постанова КМ України від 23 травня 2011 р. № 553), позапланова перевірка за зверненням фізичної або юридичної особи може бути призначена лише після розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, яка спеціально утворена для цього.

 

Будь-яких винятків з цього правила законодавством не передбачено, у т.ч. на період воєнного стану. Тим більше, наразі діє мораторій на проведення планових та позапланових заходів нагляду (контролю) на період воєнного стану (Постанова КМ України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

 

Звернення ГО «Спадщина», яке надійшло до ДІАМ, зазначеною Комісією було залишено без розгляду з огляду на повторне нез’явлення представника заявника на засідання Комісії. У такому разі вважається, що заявник не підтримав своє звернення (Витяг з Протоколу №2 від 16.01.2024 р. Комісії ДІАМ).

 

Призначення позапланової перевірки на підставі звернення ГО «Спадщина» без розгляду та рішення Комісії є порушенням Порядку, а тому наказ від 22.02.2024 р. про проведення позапланової перевірки голова ДІАМ видав з перевищенням посадових повноважень.

 

По-третє, відповідно до закону, під час проведення позапланової перевірки підлягають контролю виключно питання, які стали підставою для проведення такої перевірки. Ці питання мають бути чітко зазначені в наказі про проведення позапланової перевірки та в направленні для її проведення (ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

 

Проте, а ні в наказі від 22.02.2024 р. голови ДІАМ, а ні у направленні від 04.03.2024 р. інспекторів, не зазначено будь-яких конкретних питань, які стали підставою позапланової перевірки і які підлягають контролю. Загальне формулювання мети позапланової перевірки — дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил — не відповідає наведеним вимогам закону.

 

Інспекторам ДІАМ було запропоновано виправити ці недоліки та повідомити коло тих конкретних питань, які під час проведення позапланової перевірки підлягатимуть контролю. Однак, цей недолік з боку ДІАМ також не був виправлений.

 

По-четверте, одним із встановлених законом принципів державного нагляду (контролю) є неприпустимість дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та неприпустимість здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання.

 

У зверненні так званого ГО «Спадщина» та у зверненні Народного депутата України Олени Шуляк до ДІАМ необхідність позапланової перевірки пояснюється ризиками завдання шкоди об’єкту культурної спадщини — пам’ятці історії національного значення будівлі Братських келій Братського монастиря.

 

Відповідно до законодавства, до повноважень Міністерства культури та інформаційної політики України належить контроль у сфері охорони культурної спадщини, зокрема й здійснення нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування пам’яток національного значення.

 

Тому до компетенції ДІАМ не входять відповідні повноваження з питань охорони культурної спадщини, зокрема нагляд (контроль) за виконанням робіт з реставрації та пристосування пам’яток.

 

Іншим з визначених законом принципів державного нагляду (контролю) є його здійснення лише за наявності підстав та в порядку, визначеному законом.

 

Як зазначено вище, дії ДІАМ повністю не відповідають цьому принципу, оскільки позапланова перевірка призначена без наявності законної підстави та з порушенням визначеного законодавством порядку.

 

Президент НаУКМА Сергій Квіт направив звернення до Віце-прем’єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та до голови ДІАМ Олександра Новицького, в яких детально із зазначенням норм законодавства обґрунтував порушення, допущені при призначенні позапланової перевірки. Проте відповіді на ці звернення не надійшли, а візит інспекторів ДІАМ свідчить, що законні доводи та вимоги Університету ігноруються.

 

Університет не має будь-яких намірів уникати законних перевірок уповноважених контролюючих органів влади. Так, з проєктом реставрації та самими реставраційними роботами на Братських келіях ознайомлювалися представники центральних та місцевих органів влади, архітектори й реставратори, зокрема з метою підтвердження відповідності цих робіт проєкту реставрації — і підтвердили цю відповідність. За таких обставин, НаУКМА вважає, що має місце нехтування законністю керівниками центральних органів виконавчої влади, що є неприпустимим.

 

Більше трьох місяців Університет піддається неправомірним нападкам та атакам із поширення неправдивої інформації стосовно будівельних робіт з реставрації будівлі Братських келій. Основним джерелом такої інформації виступає Дмитро Перов, який у т.ч. представляється головою ГО «Спадщина». Також, спираючись на отриману від Д.Перова неправдиву інформацію, до інформаційної атаки на Університет підключилися й депутати різних рівнів від політичної партії «Слуга народу», які очевидно використовують свій політичний вплив на органи виконавчої влади.

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» розмістив у відкритому доступі всі основні документи, які стосуються як самого проєкту реставрації, так і одержаних дозволів на ці роботи.

 

Керівництво Університету вважає, що за обставин протиправного призначення позапланової перевірки, не можна розраховувати на об’єктивність та законність її результатів. Університет готовий оскаржити в судах всі неправомірні рішення ДІАМ.

 

Пресцентр НаУКМА

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна