НаУКМА розпочинає координацію і виконання проєкту Еразмус+ щодо впровадження міждисциплінарних бакалаврських програм за моделлю Liberal Arts

Від травня 2024 року Національний університет «Києво-Могилянська академія» розпочне, як координатор і учасник консорціуму, виконання проєкту з розбудови потенціалу вищої освіти Еразмус+ під назвою «Створення і впровадження програм навчання Liberal Arts в Україні» (LibArt_UA). Основне завдання проєкту — розробка та запровадження вже від осені 2025 року бакалаврських міждисциплінарних студентоорієнтованих програм, з обов’язковою індивідуальною траєкторією навчання, створених за принципами LiberalArts, у п’яти українських університетах. Запровадження цих програм буде системно забезпечене відповідними інституційними регуляціями, інструментами внутрішнього забезпечення якості освіти, належною підготовкою викладачів і студентів, новою екосистемою взаємодії усіх учасників навчального процесу. Додатково проєкт передбачатиме пілотування і розробку рекомендацій щодо застосування засадничих принципів виконання міждисциплінарних програм з обов’язковою індивідуальною траєкторією для інших освітніх програм усіх рівнів навчання. Виконання проєкту є прямим втіленням можливостей і перспектив, які відкриває Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті», ухвалений 23 квітня 2024 року Верховною Радою України.

 

Проєкт виконуватиметься спільно з чотирма українськими університетами (Запорізький національний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ізмаїльський державний гуманітарний університет) та п’ятьма європейськими університетами (Братиславська міжнародна школа Liberal Arts (Словаччина), Варшавський університет (Польща), Познанський університет імені Адама Міцкевича (Польща), Гіссенський університет імені Юстуса Лібіха (Німеччина) і Маастрихтський університет (Нідерланди)). Асоційовані партнери проєкту: Європейський консорціум Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України.

 

З часу відродження «Києво-Могилянської академії» в 1992 році концепція Liberal Arts Education була і залишається засадничою рисою організації навчання і ключовою цінністю її освітньої філософії, а також стратегічною ціллю розвитку університету (Стратегія НаУКМА 2020-2025). Зараз цей принцип безпосередньо втілений у розмаїтості вибіркових дисциплін, які пропонуються студентам бакалаврських і магістерських програм НаУКМА. Проте, у зв’язку із впровадженням стандартів вищої освіти, викликами цифровізації, вимогами до забезпечення якості освітніх програм, дійсна реалізація принципів Liberal Arts (LA) та Liberal Arts and Science (LAS) потребує від університетів підвищення кваліфікації викладачів, уточнення змісту освітніх програм (або створення нових) і навчальних дисциплін, удосконалення багатьох адміністративних процесів і служб підтримки студентів і викладачів. Що також важливо — програми принципів Liberal Arts (LA) та Liberal Arts and Science (LAS) передбачають постійну роботу зі студентами для їхнього щонайпродуктивнішого розвитку під час такого відповідального й рефлексивного способу навчання. В умовах війни українська освіта має давати студентам більше, ніж фахові навички, тож система навчання LiberalArts дозволить сформувати інклюзивне та діалогічне освітнє середовище, розвивати стійкість і самостійність, активність, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, удосконалити досвід викладання і навчання в цифровому середовищі. Міждисциплінарна ж основа освітніх програм забезпечить здатність опановувати нові професії майбутнього. Саме над усім зазначеним й працюватимуть партнери проєкту, залучаючи найновіші розробки і кращі практики європейських університетів, де в останні роки зростає інтерес до міждисциплінарної освіти, яка формує глибокий інтерес до навчання, критичне мислення, творчий підхід і вміння по-новому розглядати проблеми і кризові ситуації.

 

Проєкт LibArt_UA забезпечить можливість плідного обміну досвідом між українським університетами різних регіонів, а також європейськими університетами, уможливить підвищення кваліфікації не лише науково-педагогічних, але також співробітників адміністративних підрозділів, сформує мережу співпраці на всіх рівнях (студенти, викладачі, керівники підрозділів).

 

Проєкт зініційовано відділом міжнародного співробітництва і Докторською школою родини Юхименків НаУКМА.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна