Оголошено конкурс на посади деканів факультетів НаУКМА

ОГОЛОШЕННЯ

 

про конкурсний відбір кандидатів на посади деканів факультетів НаУКМА

 

Наказом НаУКМА від 10 травня 2024 р. № 240 оголошено конкурсний відбір кандидатів на посади деканів таких факультетів НаУКМА:

1. факультету гуманітарних наук;

2. факультету інформатики;

3. факультету природничих наук;

4. факультету соціальних наук і соціальних технологій.

 

Конкурсний відбір та подальше призначення на посаду декана факультету НаУКМА здійснюється у порядку, передбаченому ст. 43 Закону України «Про вищу освіту», та Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду декана факультету НаУКМА, ухваленим Вченою радою НаУКМА 26 січня 2023 р. (протокол № 2) та введеним в дію наказом НаУКМА від 15 березня 2023 р. № 89.

 

Встановлено такі мінімальні професійно-кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади деканів факультетів НаУКМА:

-     наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання;

-     наявність не менше п’яти досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187;

-     досвід наукової, науко-педагогічної діяльності не менше, ніж сім років
(у тому числі останні три роки в закладі вищої освіти за основним місцем роботи);        

-     володіння англійською мовою або мовою країни ЄС, що підтверджується сертифікатом відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або документами, що підтверджують фахове використання англійської мови (мови країни ЄС) в науковій, експертній та/або викладацькій діяльності (дипломи, сертифікати, інші документи чи матеріали);

-     міжнародний досвід професійної діяльності, що підтверджується документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами.

 

Строки проведення конкурсного відбору:

 

-     до 5 червня 2024 р. — подання документів для участі в конкурсі в порядку, передбаченому Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду декана факультету НаУКМА, введеним в дію наказом НаУКМА від 15 березня 2023 р. № 89;

-     до 15 червня 2024 р. — подання конкурсною комісією рейтингових списків кандидатів на посади деканів факультетів на розгляд президенту НаУКМА;

-     до 17 червня 2024 р. — внесення президентом НаУКМА кандидатів на посади деканів факультетів на погодження зборів відповідних трудових колективів та призначення дати проведення зборів;

-     до 28 червня 2024 р. — проведення зборів трудових колективів факультетів НаУКМА для погодження кандидатів на посади деканів факультетів.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна