Архів Омеляна Пріцака відкрито для користування

Наукова бібліотека у співпраці з Науково-дослідним центром орієнталістики ім.О.Пріцака НаУКМА завершили його опрацювання  

 

Наукова бібліотека повідомляє, що з 1 листопада 2012 р. архів видатного вченого, філолога, сходознавця, історика, іноземного члена НАН України, члена Наукового товариства ім. Шевченка, Української вільної академії наук, Міжнародної асоціації україністів, почесного доктора всесвітньо відомих університетів, члена багатьох академій наук світу Омеляна Йосиповича Пріцака (07.04.1919 – 29.05.2006) є відкритим для користування.

 

Архів Омеляна Пріцака є складовою частиною цілісної наукової спадщини вченого, що після її перевезення в Україну в 2007 р. зберігається в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» і творить окремий структурний підрозділ наукової бібліотеки університету - «Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака» за адресою: вул. Волоська, 8/5, корпус 4.

 

Змістовне наповнення та обсяг архіву О.Пріцака обумовили створення трьох його описів.

Опис 1 включає науково-творчі матеріали та особисті документи О.Пріцака, а також зібрані ним матеріали і колекції;

Опис 2 включає науково-творчі матеріали інших осіб, створені кириличною абеткою;

Опис 3 включає науково-творчі матеріали інших осіб, створені латинською абеткою.

В Описи внесено 7940 справ, 34213 документів на 198898 аркушах.

Первинне розбирання архіву, внутрішня фондова структуризація та оформлення документів на рівні розділів, підрозділів і справ здійснені відповідно до методики роботи з документами особового походження. Розроблені схеми систематизації трьох описів відображають не лише змістовне наповнення архівної колекції О.Пріцака, а також його власні підходи комплектування і систематизації архіву, особливості окремих груп і комплексів документів.

 

Наукове опрацювання, систематизацію та опис архівної колекції О.Пріцака здійснили наукові співробітники Науково-дослідного центру орієнталістики ім. Омеляна Пріцака та наукового архіву НаУКМА Т.М.Сидорчук , І.В.Срібняк , Г.В.Потульницький, Г.В.Хроболова.

 

Висловлюємо сердечну подяку Міжнародному фонду «Відродження», студентам і співробітникам НаУКМА та Національного університету імені Тараса Шевченка за підтримку і допомогу в опрацюванні архівної колекції.

 

Запрошуємо всіх науковців і студентів до дослідження архівної колекції, до здійснення нових відкриттів та пізнання унікального вченого і непересічної особистості Омеляна Пріцака.

Шукайте, вивчайте, відкривайте високе і вічне!

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна