Навички спілкування – вміння слухати і говорити

Відбувся 4 модуль програми з soft skills для студентів «Профі+»

 

Черговий тренінг програми «Профі+», який провели фахівці Київського Інституту Тренінгу, надав могилянцям можливість розвивати уміння слухати і говорити завдяки модулю №4 «Навички спілкування».  

 

Основними завданнями тренінгу були: побудова партнерських відносин, впевнена поведінка в ситуації відстоювання своєї позиції, ефективна для обох сторін комунікація, - словом, вміння, без яких практично неможливо обійтись у всіх сферах щоденного життя. Зокрема, навчання міжособистісним навичкам і технікам відбувалося на різних рівнях: внутрішньому, що полягало у визначенні власного емоційного комфорту у спілкуванні та зовнішньому, що передбачало зосередження уваги на співрозмовникові. Більшість дискусій були зняті на відеокамеру і проаналізовані в деталях, що дало можливість учасникам поглянути на себе зі сторони, точніше підмітити власні недоліки у спілкуванні та спробувати уникати їх в подальшому. Загалом, у процесі тренінгу, кожен міг знайти відповіді на запитання, як йому особисто покращити своє вміння бути переконливішим та уважнішим до інших у спілкуванні.

 

Петро Холявчук, Директор і засновник Київського Інституту Тренінгу:

Незалежно від фаху, який обирає людина, для неї необхідно реалізувати себе у соціумі, а спілкування - це чи не найважливіший інструмент на шляху до такої самореалізації. Саме тому навички слухати і говорити необхідні для кожної людини, яка хоче мати перспективи у житті. Я б також радив студентам розвивати свою емоційну компетентність, тобто вміння працювати із власними емоціями, враховувати почуття інших, а також будувати емоційно комфортні стосунки. Це важливі елементи як ділової, так і особистісної комунікації.

Для Київського інституту тренінгу програма «Профі+» - це соціальний проект. Ми раді долучитись до створення додаткових можливостей для всебічного розвитку особистості, зокрема для студентської молоді, яка за своєю природою є дуже гнучкою і динамічною, з величезним прагненням до саморозвитку. Студенти-могилянці в цьому плані дуже вдячна аудиторія, оскільки протягом двох днів проявляли високу вмотивованість, активність, спостережливість і бажання не тільки отримувати, а й застосовувати на практиці нові знання.

 

Олеся Стецюк, менеджер з розвитку Київського Інституту Тренінгу, випускниця НаУКМА 2009 року:

Я сама ще недавно була студенткою, тому пам‘ятаю, як це – шукати роботу, проходити перші співбесіди, тож якби у мене була можливість відвідувати такі курси, як «Профі+», думаю, це б суттєво полегшило такий перехідний етап у житті. Тим більше що Києво- Могилянська академія - моя alma mater, тому у мене була подвійна мотивація проводити тренінг для студентської аудиторії. Що стосується самої роботи, це було, з однієї сторони, напружено і дещо складно, оскільки в кожного учасника вже сформована власна позиція і переконання, а з іншого боку, бурхливо, емоційно, цікаво, тому що учасники демонстрували величезне прагнення розвиватися і рухатись вперед.

 

Анастасія Констянтинівська, ФСНСТ-4:

Тренінг вийшов продуктивним. Новим досвідом стала зйомка відео-проб конкретних ситуацій - вміння зрозуміти партнера та вміння аргументовано переконати опонента. Порадував детальний, скрупульозний аналіз відео, тренер покроково пояснював кожну зміну пози учасників, репліку, вказував на що необхідно звертати увагу під час розмови, яке інформаційне наповнення несуть жести. Саме такий формат роботи навчив звертати увагу на деталі у спілкуванні, відкоригувати свою поведінку під час комунікацій, дав розуміння як інтерпретувати думки інших та максимально доступно доносити свої думки. Саме на цьому тренінгу стало помітно, яких навичок ми набули за час програми «Профі+». Завдяки тому, що ми почали прислуховуватися один до одного, при побудові команд вдалося уникнути помилок, що раніше були перешкодами.

 

Артем Тесленко, ФЕН, МП-1:

Ефективність нашої комунікації часто залежить не тільки від сказаних чи почутих слів, тому розуміння і розпізнання вербальних і невербальних сигналів є важливими її елементами. Особисто мене цікавила можливість отримати реальні інструменти для кращого розуміння і переконання співрозмовника, а також виявити свої помилки у комунікації. Завдяки практичній направленості тренінгу і використанню відео-аналізу наших вправ я зміг краще розібратися з деталями, на які варто звертати увагу при спілкуванні. Крім того, я зрозумів, що активне слухання і розуміння потреб співрозмовника допомагають уникати зайвих суперечок і швидше досягнути консенсусу.

 

Христина Парандій, ФСНСТ-2:

Найціннішою для мене виявилася можливість аналізувати те, що раніше сприймалося механічно та частково ігнорувалося. Зокрема оволодіння інструментами ефективної комунікації в міжособистісному спілкуванні, як-от, техніки випитування, переказу, уточнення, ігнорування тощо.

 

Ірина Романчук, ФСНСТ-3:

Особливо результативними були практичні завдання, в яких ми вчилися правильно аргументувати та відстоювати власні позиції. Ми не просто описували свою точку зору, ми справді комунікували з опонентами: звертали увагу на невербальні прояви, реакцію на наші слова, ступінь включеності співбесідника у розмову. Ми слухали, спостерігали та намагалися розуміти, виявляти реальні потреби партнерів по команді, будували нові, ефективні стратегії співпраці. В ході командної роботи, вправ на слухання та говоріння, під час обговорення у групі – увесь цей час ми експериментували та випробовували на практиці теоретичні стратегії комунікації. В результаті ми не просто почали краще розуміти одне одного, але й усвідомили власні переваги й недоліки. Багато з нас вперше насправді усвідомили, наскільки важливо розвиватися та вчитися черпати корисний досвід з кожної життєвої ситуації.

 

Денис Кучер, ФЕН, МП-2:

Більшість технік активного слухання були знайомі, але тільки під час заняття мені стало зрозуміло, наскільки рідко застосовують найефективніші з них. Дуже рельєфно проступило розуміння, як зменшується кількість переданої мовцем інформації слухачеві, якщо не перепитувати, не інтерпретувати почуте або не апелювати до потреб мовця. Розуміння користі технік мотивує їх застосовувати.

 

Підготувала Христина Парандій,

ФСНСТ-2 політологія, стажист Прест-центру НаУКМА, учасник програми "Профі+"


Фоторепортаж можна переглянути тут.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна