У НаУКМА відбулася презентація природничого факультету

24 квітня, в рамках Всеукраїнського Фестивалю науки

На презентацію прийшли більше 150 старшокласників київських шкіл.

Після вступного слова декана факультету Ірини Георгіївни Вишенської, відбулися презентації усіх кфедр факультету: біології, екології, хімії, фізико-математичних наук, лабораторної діагностики біологічних систем.

Про історію створення кафедр, викладачів, наукову діяльність, студентські проекти старшокласникам розповіли молоді викладачі, аспіранти та студенти.

Після презентації старшокласників запросили на екскурсії до навчальних лабораторій.

В рамках презентації факультету також відбулася презентація нової магістерської програми «Лабораторна діагностика біологічних систем», перший набір студентів на яку відбувся минулого року.

 

Магістерська програма реалізує модель біологічної освіти, що передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами сучасних методів досліджень у галузі медико-біологічних наук. На кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем працює 10 докторів наук, 12 кандидатів наук і 3 старші викладачі.

Заняття проходять на базі Центру молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА.

Впродовж 2003-2012 років співробітники Центру взяли участь у понад 130 наукових конференціях, опублікували 6 монографій, 3 методичні посібники, зареєстрували 6 наукових патентів. На базі Центру молекулярних і клітинних досліджень захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Кафедра успішно співпрацює з рядом вітчизняних наукових інститутів, зокрема, з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України; Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України; Інститутом генетики репродукції; клінікою репродуктивної медицини «Надія».

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої діяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації.

 

Випускники магістерської програми «Лабораторна діагностика біологічних систем» підготовлені як для навчання в аспірантурі за біологічними напрямами підготовки та на PhD програмах біологічного спрямування, так і для практичної діяльності, що вимагає передусім навичок роботи в діагностичній лабораторії та навичок аналітичного мислення для аналізу отриманих результатів.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна