Створено Центр англомовного письма у НаУКМА

На кафедрі англійської мови, за підтримки Докторської школи НаУКМА і Ресурсного центру для викладачів англійської мови (ETRC)

Завдяки фінансовій підтримці проекту TEMPUS з розбудови структурованих PhD-програм Центр облаштований необхідними технічними засобами.

 

Мета Центру англомовного письма НаУКМА:

- практичні консультації для студентів БП, МП та PhD-програм/аспірантури, а також викладачів, із нагальних питань підготовки писемних текстів англійською мовою з різних дисциплін,

- регулярні тренінги з найактуальніших проблем наукового письма;

- науково-методичні пошуки із метою формування та розповсюдження ефективних інноваційних принципів і методик розвитку англомовної писемної комунікації шляхом об‘єднання зусиль мовознавців і викладачів-практиків;

- розвиток міжнародного партнерства (концепція Центру розроблена у співпраці з аналогічними підрозділами Джорджтаунського університету, Університету Пенсильванії (США), Університету Макао (Китай), Мовного центру Маастрихтського університету (Нідерланди), Університету ім. І. Чавчавадзе (Грузія).

 

Особливістю Центру, як і в інших університетах світу, буде те, що більшість практичних консультацій студенти Могилянки отримуватимуть від самих студентів – через систему вмотивованих і підготовлених студентів-тьюторів, які працюватимуть у Центрі.

 

Центр заснований у відповідь на зростання потреби університетської спільноти у кваліфікованій допомозі у підготовці англомовних наукових публікацій, інших письмових текстів задля успішної інтеграції у міжнародний академічний простір і буде розвиватися на принципах доступності для всіх спудеїв, індивідуального підходу до потреб студентів і викладачів та тісної інтеграції у навчальний процес НаУКМА через зв‘язок із навчальними програмами.

В основу діяльності Центру покладено принцип гнучкого врахування світових тенденцій та новітніх підходів у галузі англомовного академічного письма, що посилить розвиток критичного мислення студентів.

Центр англомовного письма НаУКМА відкритий до партнерства з іншими кафедрами і підрозділами НаУКМА і запрошує до реалізації спільних освітніх і наукових ініціатив.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна