Вітаємо Тетяну Валеріївну Семигіну з успішним захистом докторської дисертації

Її тема -

«Політика охорони громадського здоров’я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)".

Захищалась в Інституті в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Науковий консультант - О.П. Дем'янчук,

робота виконана на кафедрі політології НаУКМА.

 

Тетяна Семигіна - докторант цієї кафедри і випускниця НАУКМА 1997 р., кандидат політичних наук, доцент.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна