• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Дні науки 2022

Визначені переможці 5-го Конкурсу проектів для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» МБФВКМА

Визначені переможці 5-го Конкурсу  проектів для  розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»  МБФВКМА

1. Система заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя, як відображення культурно-історичних процесів скіфського часу.

 

Керівник проєкту: Білинський Олег Олегович, канд.іст.наук, ст.викладач кафедри археології НаУКМА.

 

Результатом реалізації проекту стане те, що з’явиться новий матеріал, який дозволить уперше оцінити матеріальну культуру населення басейну Середнього Псла на значній вибірці предметів, які походять з одного об’єкту та прояснить питання хронології пам’яток регіону, зв’язків місцевого населення із сусідніми суспільствами й їхнє місце та роль на загальній карті Скіфії. Докладність дослідження дозволить доповнити або переглянути поточні типологічні схеми артефактів доби раннього заліза та встановити технології їх виготовлення та фізичні властивості. Порівняння цих результатів із подібними дослідженнями доповнить уявлення про господарство та побут суспільств доби раннього заліза.

 

2. Розробка функціональних нанокаталітичних мембранних систем.

 

Керівники проєкту: Колесник Ірина Сергіївна, ст.викл.кафедри хімії, Коновалова В.Р., доцент кафедри хімії НаУКМА.

 

Проєкт спрямований на розробку мембранних фотореакторів на основі функціональних полімерних мембран, модифікованих нанокаталізаторами (допований g-C3N4 та його композити). У результаті виконання проєкту будуть одержані нанокаталітичні мембранні системи, що характеризуються фотокаталітичними властивостями у видимій області випромінювання, стійкістю до забруднення, здатністю до самоочищення та посиленими транспортними властивостями. Основною метою даного проєкту є розробка інноваційних нанокаталітичних мембранних систем на основі наноструктурованих фотокаталізаторів і мембран для використання у «зелених» процесах очищення води та органічного синтезу. Такі системи слугуватимуть основою для створення нових технологій, наприклад, систем очищення стічних вод, технологічних ліній у фармацевтичній і харчовій промисловості. Отримані результати поглиблять знання про функціональні можливості мембран з метою їх подальшого використання в мембранних технологіях, охороні навколишнього середовища та раціональному використанні природних ресурсів.

 

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у виконанні проєктів!

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна