Конференції

Загальна інформація

Дослідження та наукова діяльність

Публікації

Конференції

Конференції Інститут громадянської освіти ім. Сергія Рябова Національного університету «Києво-Могилянська академія» організовує різноманітні конференції, круглі столи, семінари та освітні публічні лекторії. 

Конференції:

24 травня 2019 року була проведена наукова конференція в рамках проекту «Рябівські читання». Тема конференції - «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину». У заході, який проводився у Музеї НаУКМА, було 3 тематичні панелі: теоретична, експертна та студентська. Учасники конференції представили доповіді на різні тематики.

22-23 березня 2018 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Українська політика у міждисциплінарному вимірі». Організаторами та партнерами конференції виступили: Кафедра політології НаУКМА, Інститут громадянської освіти ім. Сергія Рябова, Фонд «Освіта для демократії», Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy) та Ukrainian American Associattion of College Educators.

19 травня 2017 року відбулась наукова конференція “Рябівські читання – 2017”. У рамках конференції також було проведено конкурс студентських робіт, метою якого було залучити студенство до знайомства з творчою спадщиною С.Рябова, дослідити її та підтримати нові погляди на діяльність.

 

Круглі столи:

21 лютого 2020 року відбувся круглий стіл «Популізм: виклики сьогодення».

29 травня 2019 року було проведено круглий стіл «Поширення маніпулятивної інформації в українських ЗМІ під час виборів».

14 серпня 2019 року - круглий стіл щодо результатів моніторингу виборів у Верховну Раду України у 2019 р.

13-14 квітня 2018 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Ромські студії в Україні і ЄС. Досвід і перспективи».

 

Інститут виступив співорганізатором заходу.

Освітні програми:

16-18 листопада 2018 року було проведено освітню програму «Нова політична генерація України» (спільно з NPG).

22 грудня 2018 року -освітня програма «Блокчейн-еволюція в суспільно-політичному просторі» (спільно з NPG).

 

У період 2017 – 2019 рр.. на українських і міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах було виголошено такі доповіді співробітників Інституту:

 • Зубрицька Л. Й. Українське суспільство потребує позитивних емоцій/ Круглий стіл «Українське диво: від депресії до соціального оптимізму»., м. Київ, 12 квітня, 2019 р.
 • Зубрицька Л. Й. Особливості впровадження інтерактивних методів викладання / Семінар-тренінг «Інтерактивні методики викладання»., м. Київ, 19 листопада, 2019 р.
 • Зубрицька Л. Й. Механізми маніпулювань під час виборчих перегонів / Круглий стіл «Маніпуляції та фейки у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року», м. Київ, 14 серпня, 2019 р.
 • Зубрицька Л. Й. Емоційне підсвідоме як фактор вибору / Круглий стіл «Маніпулятивна інформація в українських ЗМІ», м. Київ, 29 травня, 2019 р.
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта як механізм протидії впливу популізму/ Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
 • Мазниченко Б. Спільні та відмінні риси правого та лівого популізму на кейсах грецьких партій "Syriza" та "Golden Dawn"/ Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
 • Прокопчук Д. Концепція садопопулізму в українських реаліях/ Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
 • Соколов С. Як медiа торують шлях популiзму/ Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
 • Зубрицька Л.Й. Тренінг «Фасилітація у викладанні. Права людини» – Львів, 17 травня 2019.
 • Зубрицька Л.Й. Тренінг «Методика викладання інтерактивного курсу з громадянської освіти»,– Київ, 2 лютого 2019 р.
 • Зубрицька Л. Й. Українська політика: трансформація міфологем простору та часу/ "Українська політика у міждисциплінарному вимірі", Міжн. наук. конф. (22-23 березня. 2018 р.; Київ) / http://political-science.ukma.edu.ua
 • Зубрицька Л. Й. Причини актуалізації міфу в період кризи / "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р. : – К. : Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 8. – 213 с.
 • Амельченко Н. Організація і проведення колоквіума з громадянської освіти для вчителів загальноосвітніх шкіл.- м. Чернігів., 10 березня 2017 р.
 • Амельченко Н. Організація і проведення колоквіума з громадянської освіти для вчителів загальноосвітніх шкіл.- Бровари Київської обл., 17 березня 2017 р.
 • Зубрицька Л.Й. Місце громадянської освіти в системі освіти України/ Круглий стіл «Освітня реформа: інновація чи деградація», м. Київ, вересень, 2017 р.
 • Зубрицька Л. Й. “Рябівські читання”- проект шани та памяті/ Конференція «Рябівські читання», м. Київ, 19 травня, 2017 р.
 • Кисельов С. О. Громадянське суспільство та громадянська освіта / Конференція «Рябівські читання», м. Київ, травень, 2017 р.
 • Амельченко Н. Сергій Рябов - людина, яка не розчарувала/ Конференція «Рябівські читання», м. Київ, травень, 2017 р.
 • Дем’янчук О. П. Науковий спадок С. Рябова/ Конференція «Рябівські читання», м. Київ, травень, 2017 р.
 • Кисельов С. О. Виступ на «круглому столі» «America House. Українські освітні трансформації у глобальному контексті: ініціативи знизу». 15.06.2017.
 • Кисельов С. О. Участь у форумі: «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства». – Київ, 2-3 листопада 2017.
 • Зубрицька Л.Й. Участь у форумі: «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства». – Київ, 2-3 листопада 2017.

 

2012 року на українських і міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах було виголошено такі доповіді співробітників Інституту:

 1. Амельченко Н. А. Ціннісні та інституційні виміри демократії. Круглий стіл «Ціннісні орієнтири для українців». Київ, 9.11.2012 р.
 2. Яковлєв М. В. Когнітивні передумови формування нового політико-економічного порядку в Україні // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 244–246.
 3. Амельченко Н. А. Порівняльний аналіз суспільних цінностей Росії, Бєларусі та України. Східноєвропейська школа політичних студій. – Почаїв, Україна, 22–23 квітня 2012 р.
 4. Амельченко Н. А. Міжнародний науково-методологічний семінар «Пострадянські студії». Доповідь «Пострадянська ідентичність на пострадянському просторі». – Тбілісі, Грузія, 1–4 травня 2012 р.
 5. Oleksandr Demianchuk. Theory of Political Decisions Making (Generalizing Course: Step from Basic to Advanced Learning). 14–17 October, Tbilisi, Georgia.
 6. Serhiy Kiselyov "Civil Society in transit: Ukrainian experience". 14–17 October, Tbilisi, Georgia.
 7. Кисельов С. О. «Громадянське суспільство в Україні напередодні виборів» / Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 8. Дем’янчук О. П. Модель суспільного вибору як соціальна основа виборчого процесу. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 9. Чабанна М. В. Роль опортунізму у партійній діяльності: передвиборчий контекст. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 10. Амельченко Н. А. Вибори: між абсентеїзмом та політичним відчуженням. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.

Інститут громадянської освіти спільно з Представництвом Фонду ім. Конрада Аденауера в Україні організував та провів такі заходи:

 • Семінар "Розробка і обговорення Концепції політичної освіти в Україні" (25–26 лютого 2005 року);
 • Круглий стіл "Політична освіта в Україні: проблеми й перспективи розвитку" (5 квітня 2005 року).

В рамках Щорічної наукової конференції НаУКМА (27 січня 2005 року) Інститут зорганізував і провів засідання круглого столу "Політична криза в Україні: причини та результати". Головував на засіданні В. Кушніренко. Засідання круглого столу мало на меті проаналізувати події "Помаранчевої революції" 2004 року в Україні. Розглянуто такі питання:

 • причини виникнення політичної кризи;
 • головні вимоги учасників протистояння;
 • перебіг подій політичної кризи;
 • компроміс: чиясь поразка чи взаємна вигода?
 • імовірні наслідки політичної кризи в Україні.

Доповіді:

 • "Помаранчева революція": плановане чи несподіване дитя трансформації" В. Степаненко (Інститут соціології НАН України, Київ);
 • "Президентські вибори в Україні: чи можливий демократичний вибір на теренах СНД" П. Бурковський (НаУКМА);
 • "Легітимація влади в контексті "Помаранчевої революції" В. Якушик (НаУКМА);
 • "Особливості політичних процесів у західному регіоні України" Б. Ярош (Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк).
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна