Конференції

Загальна інформація

Дослідження та наукова діяльність

Публікації

Конференції

2012 року на українських і міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах було виголошено такі доповіді співробітників Інституту:

 1. Амельченко Н. А. Ціннісні та інституційні виміри демократії. Круглий стіл «Ціннісні орієнтири для українців». Київ, 9.11.2012 р.
 2. Яковлєв М. В. Когнітивні передумови формування нового політико-економічного порядку в Україні // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 244–246.
 3. Амельченко Н. А. Порівняльний аналіз суспільних цінностей Росії, Бєларусі та України. Східноєвропейська школа політичних студій. – Почаїв, Україна, 22–23 квітня 2012 р.
 4. Амельченко Н. А. Міжнародний науково-методологічний семінар «Пострадянські студії». Доповідь «Пострадянська ідентичність на пострадянському просторі». – Тбілісі, Грузія, 1–4 травня 2012 р.
 5. Oleksandr Demianchuk. Theory of Political Decisions Making (Generalizing Course: Step from Basic to Advanced Learning). 14–17 October, Tbilisi, Georgia.
 6. Serhiy Kiselyov "Civil Society in transit: Ukrainian experience". 14–17 October, Tbilisi, Georgia.
 7. Кисельов С. О. «Громадянське суспільство в Україні напередодні виборів» / Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 8. Дем’янчук О. П. Модель суспільного вибору як соціальна основа виборчого процесу. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 9. Чабанна М. В. Роль опортунізму у партійній діяльності: передвиборчий контекст. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.
 10. Амельченко Н. А. Вибори: між абсентеїзмом та політичним відчуженням. Міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та українська практика». 25–27 жовтня, НаУКМА, Київ, Україна.

Інститут громадянської освіти спільно з Представництвом Фонду ім. Конрада Аденауера в Україні організував та провів такі заходи:

 • Семінар "Розробка і обговорення Концепції політичної освіти в Україні" (25–26 лютого 2005 року);
 • Круглий стіл "Політична освіта в Україні: проблеми й перспективи розвитку" (5 квітня 2005 року).

В рамках Щорічної наукової конференції НаУКМА (27 січня 2005 року) Інститут зорганізував і провів засідання круглого столу "Політична криза в Україні: причини та результати". Головував на засіданні В. Кушніренко. Засідання круглого столу мало на меті проаналізувати події "Помаранчевої революції" 2004 року в Україні. Розглянуто такі питання:

 • причини виникнення політичної кризи;
 • головні вимоги учасників протистояння;
 • перебіг подій політичної кризи;
 • компроміс: чиясь поразка чи взаємна вигода?
 • імовірні наслідки політичної кризи в Україні.

Доповіді:

 • "Помаранчева революція": плановане чи несподіване дитя трансформації" В. Степаненко (Інститут соціології НАН України, Київ);
 • "Президентські вибори в Україні: чи можливий демократичний вибір на теренах СНД" П. Бурковський (НаУКМА);
 • "Легітимація влади в контексті "Помаранчевої революції" В. Якушик (НаУКМА);
 • "Особливості політичних процесів у західному регіоні України" Б. Ярош (Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк).
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна