Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Авторські та колективні монографії

 • Билькo H.M. Культивирование гемопоэтических клеток в амфикультуральных диффузионных капсулах in vivo и in vitro // Животная клетка в культуре (методы и применение в биотехнологии) : [кол. моногр.] / под общей ред. Л.П. Дьяконова ; Рос. акад. сельхоз. наук. – Изд. 2-е, доп. – М. : Спутник+, 2009. – С. 455-469.

Підручники, навчальні посібники

 • Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – 63 с.
 • Комбінований скринінг на хромосомну патологію плода у першому та другому триместрах вагітності : метод. рек. / [Бадюк В. М., Білько Н.М., Мельник Ю.М., Гузенко Г.М.] ; ГУОЗ м. Києва; Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія“ - К. : РВВ УВМА, 2009. – 30 с.

Публікації / статті

2021

Cтатті

 • Orally administered activated charcoal as a medical countermeasure for acute radiation syndrome in rats / Elisaveta Snezhkova, Natalia Rodionova, Dennis Bilko, Joaquin Silvestre-Albero, Alexey Sydorenko, Olga Yurchenko, Marharyta Pakharenko, Mo Alavijeh, Kvitoslava Bardakhivska, Natalia Riabchenko and Vladimir Nikolaev // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11, Issue 7. – Article 3174. – [12] p. – https://doi.org/10.3390/app11073174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21553
 • Білько Д. І. Роль жорсткості підложки для підтримки плюрипотентності ембріональних стовбурових клітин у культурі in vitro / Д. І. Білько, Ю. Б. Чайковський // Фізіологічний журнал. – 2021. – Т. 67, № 3. – С. 27–34. – https://doi.org/10.15407/fz67.03.027. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21552
 • Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації invivo / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Р. В. Бойко, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2021. – Вип. 26. – C. 235–247. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2021-26-235-247. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22630
 • Білько Д. І. Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі exvivo хворих на мієлодиспластичний синдром / Білько Д. І., Пахаренко М. В., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – C. 21–25. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.21-25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20849
 • Bolgova L. Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer / L. Bolgova, Т. Tuganova, А. Ponomarenko // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – С. 26–31. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.26-31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20846
 • Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: a fluorescence study / Kateryna Vus, Uliana Tarabara, Ihor Danylenko, Yaroslav Pirko, Tetiana Krupodorova, Alla Yemets, Yaroslav Blume, Vitalii Turchenko, Dmytro Klymchuk, Petro Smertenko, Olga Zhytniakivska, Valeriya Trusova, Sergii Petrushenko, Sergey Bogatyrenko, Galyna Gorbenko // Journal of Molecular Liquids. – 2021. – Vol. 342. – Article 117508. – [13] p. – https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117508.
 • Yemets A. Cadmium, nickel, copper, and zink influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells / Alla Yemets, Inna Horiunova and Yaroslav Blume // Cell Biology International. – 2021. – Vol. 45, Issue 1. – P. 211–226. – https://doi.org/10.1002/cbin.11485.
 • Synthesis, properties and bioimaging applications of silver-based quantum dots / Mariya Borovaya, Inna Horiunova, Svitlana Plokhovska, Nadia Pushkarova, Yaroslav Blume and Alla Yemets // International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Vol. 22, Issue 22. – Article 12202. – [23] p. – https://doi.org/10.3390/ijms222212202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23104
 • Study of modifying effects of astaxanthin on cytogenetic manifestations of bystander response in human peripheral blood lymphocytes in vitro / M. A. Pilinska, O. V. Shemetun, O. О. Talan, O. B. Dibska, V. V. Talko // Experimental Oncology. – 2021. – Vol. 43, No. 2. – P. 173–176. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-2.16301. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23139

 

2019

Cтатті

 • Білько Д. І. Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2019. – Вип. 24. – С. 210–219. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2019-24-210-219 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17395
 • Budash H. V. Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells and Their Differentiation in the Cardiomyocyte Direction in the Presence of Dimethyl Sulfoxide / H. V. Budash and N. M. Bilko // Cytology and Genetics. – 2019. – Vol. 53, No. 1. – P. 34–41. – https://doi.org/10.3103/S0095452719010055
 • Prylutskyi M. P. Detection of polyamines using immunobiosensor based on zinc oxide nanoparticles / M. P. Prylutskyi, M. F. Starodub // Experimental oncology. – 2019. – Vol. 41, No. 4. – P. 363–365. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13920 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17404
 • Prylutskyi M. P. Detection of biogenic polyamines in blood of patients with breast cancer / M. P. Prylutskyi, N. M. Bilko, N. F. Starodub // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Vol. 10, No. 2. – P. 257–263. – https://doi.org/10.15421/021939 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17405
 • Прилуцький М. П. Порівняння ефективності імнобіосенсорів [тобто імунобіосенсорів] на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro / М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб, М. І. Феделеш-Гладинець // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 36–43. – http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.036 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17730

 

2017

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Н. К. Білько // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2.
 • Бойко Р. В. Порівняльний математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку у процесі відновлення колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі із високою і низькою потужностями доз / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т.18, № 3. (подано до друку).

 

2016

У журналах, що входять до наукометричних баз даних 

 

 • Budash G. V., Bilko D. I., Bilko N. M. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies // Biopolym. Cell. 2016; 32(2):118-125.
 • Pylyp L.Y., Mykytenko D.O., Spinenko L.O., Lavrova K.V., Verhoglyad N.V., Zukin V.D. A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes // Larysa Pylyp, Dmytro Mykytenko, Lyudmyla Spynenko, Kateryna Lavrova, Nalalya Verhoglyad, Valery Zukin // Cytology and Genetics.2016 - Vol. 50, I. 5. - P. 339-342

   

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 • Будаш Г., Білько Н. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка Біологія – 2016. – Т1 (71). - С. 46-50.
 • Свеженцева І.О., Білько Д.І., Руссу І.З., Білько Н.М. Морфофукціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирокіназ першого та другого покоління / /Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія - 2016. Т 184. – С.36 – 39.
 • D. Bilko, Y. Borodulin, N. Antoniuk, I. Kolesnik, A. Burban, Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering//Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології – 2016. Т. 183. – С. 30-36

 

В іноземних журналах

 

 • Prylutskyi M., Starodub N., Bilko N. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer // International Journal of Clinical Oncology and Cancer Research 2016 – Vol. 1–P. 36-39.
 • Dr. Mariya Demchuk, Dr. Olena Ivankova, Dr. Mariya Klunnyk, Dr. Iryna Matiyashchuk, Dr. Nataliia Sych, Dr. Andriy Sinelnyk, Dr. Alla Novytska and Khrystyna Sorochynska. Efficacy of Fetal Stem Cells use in Complex Treatment of Patients with Insulin-resistant Type 2 Diabetes Mellitus. – Journal of Stem Cell Research & Therapy, 2016. - Vol. 6, issue 6: 342.
 • Vitrenko Y., Kostenko I., Kulebyakina K., Duda A., Klunnyk M., Sorochynska K. Fetal tissues tested for microbial sterility by culture- and PCR-based methods can be safely used in clinics. – Cell Transplant. 2016 Aug 5.

 

2012

 

 • Дяченко М. В., Борбуляк І. З., Білько Д. І., Перехрестенко Т. П., Дягіль І. С., Білько Н. М. Функціональна активність клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії, пов’язана із індивідуальною відповіддю на терапію // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: біологія, медицина. – 2012. – Вип. 3, т. 2. – С. 26–31.
 • Diachenko M., Bilko N., Dyagil I. Colony to Cluster Ratio as a Method for Individual Therapy Response in Chronic Myeloid Leukemia // The 1st Multidisciplinary Symposium «Molecular oncology: from laboratory bench to medicine». Kiev. – 2012. – Р. 45–46.
 • Дяченко М. В. Дослідження проліферативного потенціалу клітин кісткового мозку як метод моніторингу індивідуальної відповіді на лікування інгібіторами тирозинкіназ при хронічній мієлоїдній лейкемії / Дяченко М. В., Жалейко І. О. // VІ міжнародна наукова конференція «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків, 20–23 листопада 2012 р.
 • Дяченко М. В., Жалейко І. О., Дягіль І. С., Білько Н. М. Оцінка функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників як метод раннього виявлення лейкемічної трансформації при хронічному мієлолейкозі // Тези ХІ конференції молодих онкологів за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології». Київ: ДІА. – 2012. – С. 105–106.
 • Bilko N., Diachenko M., Bilko D., Dyagil I. Assessment of Functional Activity of Primitive Leukemic Cells from Patients with Chronic Myeloid Leukemia Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors // XІХ Wilsede meeting «Modern trends in human leukemia and cancer». Wilsede, 2012.
 • Bilko N., Diachenko M., Borbuliak I., Zhaleiko I., Diahyl I. Leukemia stem cells in chronic myeloid leukemia patients undergoing treatment by tyrosine kinase inhibitor // 7th Fraunhofer Life Science Symposium «Stem Cells and Clinical Applications». Leipzig, 2012. – P. 67.
 • Дяченко М. В., Жалейко И. А. Определение клоногенной активности гемопоетических клеток-предшественников при хронической миелоидной лейкемии с целью мониторинга индивидуального ответа на терапию препаратом Гливек // Всероссийская медико-биологическая научная конференция молодых учёных с международным участием «Фундаментальная наука и клиническая медицина»: Тезисы XV Юбилейной Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей (с международным участием). СпБ.: Изд-во СпбГУ. – 2012. – С 106–107.

 

2009

 

 • Білько Н.М.,Бадюк В.М., Бариляк І.Р. Імунореактивність сироватки крові вагітних з хромосомною патологією плода // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т.К. (гол.), Великий М.М., Дідух Я.П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н.І., Маслюківська О.П. ; рец. : Мельник В.І., Бариляк І.Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 27-31.
 • Билько Н.М.,Василовская С.В., Билько Д.И. Влияние фактора роста Flt3 на функциональную активность AC133+ гемопоэтических клеток кордовой крови» : [тезисы докладов и сообщений, представленных на Всероссийский симпозиум по биологии клетки в культуре «Культивируемые клетки как основа клеточных технологий», (Санкт-Петербург, 12-14 октяб. 2009 г.)] // Цитология, 2009. – Т. 51, № 9. – С. 754.

 

2008

 

 • Білько Д. І. Експресія toll-like-рецепторів у клітинних лініях та деяких злоякісних пухлинах / Д.І. Білько // Наукові записки. Т. 80 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ; ред. кол. вип. : В. П. Замостьян, А. Г. Безусько, М. М. Великий ... [та ін.] ; упоряд. : С. Д. Ісаєв, Н. І. Куниця]. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. С. 15-18.
 • Борбуляк І.З.Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo / І.З. Борбуляк, Н.М. Білько // Наукові записки. Т. 80 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... [та ін.] ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н. І. Куниця]. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. С. 18-22.
 • Bilko N. Investigation of the radioactive Strontium-90 influence on hemopoietic progenitor cells of the laboratory rats / Bilko N., Rodionova N., Borbulyak I. // Radioprotection, 2008. — Vol. 43, No. 5. — P. 218.

 

2005

 

 

 • Билько Н. М., Билько Д. И., Василовская С. В. Изучение гемопоэза в длительной культуре с фидером из клеток фетальной печени разных сроков гестации // Труды Международного Междисциплинарного Симпозиума "От экспериментальной биологии к превентивной и интегральной медицине". Судак, Крым, Украина, 24 сентября - 3 октября 2005 года.
 • Bilko D. I., Vasilovska S. V., Doroshenko O. J., Barash A. A, Votjakova I. A., Bilko N. M. Embryoid Bodies in long-term culture as resourse of hematopoietor progenitor cells // Abstract Book. Modern Trends in Human Leukemia. XVI. Wilsede Meeting, June 18-22, 2005.
 • Bilko D., Vasilovska S., Doroshenko O., Votjakova I., Bilko N. AGM region of mammalian embryo gives rise to embryoid bodies in hanging drop cultures // The International Journal of Artificial Organs, April 2005; vol. 28(4), p. 362.
 • Bilko N. M., Votjakova I. A.,Vasilovska S. V., Bilko D. I. Characterization of the interaction between stromal and haematopoietic progenitor cells in expansion cell culture models // Cell Biol. Int. 2005. Vol. 29 (1), pp. 83-86.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна