Документи самоаналізу Національного університету «Києво-Могилянська академія» на підтвердження статусу як національного закладу вищої освіти України

 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»)

 

 

 

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НаУКМА КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО (РІЧНИЙ ЗВІТ за 2017 рік ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО)

 

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

1.1. Довідка НаУКМА про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

1.2. Довідка НаУКМА про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

1.3. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища НаУКМА, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності;

1.4. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов'язкової інформації, передбаченої законодавством.

 

II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

 

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

 

Таблиця 3. Наукометричні показники

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

Таблиця 5. Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності

Таблиця 6. Порівняльні показники

 

III. Інформація про досягнення НаУКМА за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах;

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій;

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;

3.4. Довідка про кількість випускників НаУКМА, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років

 

 Додаткова інформація

 

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НаУКМА КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО (ЗВІТ за 2011-2017 роки ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО)

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна