САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НаУКМА КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО (ЗВІТ за 2011-2017 роки ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО)

 
 
 
Окремі документи

 

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

1.1. Довідка НаУКМА про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

1.2. Довідка НаУКМА про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

1.3. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища НаУКМА, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності;

1.4. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов'язкової інформації, передбаченої законодавством.


II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

 

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

 

 

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

 

Таблиця 3. Наукометричні показники

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

Таблиця 5. Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності

Таблиця 6. Порівняльні показники 

 

III. Інформація про досягнення НаУКМА за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах;

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій;

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;

3.4. Довідка про кількість випускників НаУКМА, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна