Набір до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Національний університет «Києво-Могилянська академія» оголошує набір до чотирирічної освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 034 «Культурологія».

 

Якщо ви хочете поглибити власні знання, та досліджувати історію світової та національної культури та співвідношення процесів минулого із сучасністю, сучасні концепції культури, головні тенденції розвитку культурологічної теорії – вступайте.

Протягом чотирьох років навчання аспірант вивчає загальноосвітні та фахові дисципліни в обсязі 32 кредитів.

До плану підготовки входить, зокрема, друга іноземна мова крім англійської (німецька або французька ), що уможливлює читання гуманітарної літератури та спілкування з міжнародною дослідницькою спільнотою.

Пріоритетними напрямками аспірантських досліджень є:

 критичний аналіз тенденцій розвитку світової та української культури в історичному контексті

 екранні мистецтва та критика ідеології

 образотворче мистецтво у культурі сучасності

 методологія культурології

 нові медіа у культурі сучасності

 

В процесі навчання аспірант здобуває навички викладача культурологічних дисциплін.

Викладання базових курсів та керівництво роботами аспірантів здійснюють провідні фахівці кафедри культурології НаУКМА та Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Прийом документів з 1 по 31 серпня (5 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 3 поверх. кімната 309).

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА – навчально-дослідницький підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія», що з 2008 р. здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури та докторантури, а також через створення структурованих Докторських (PHD) програм, відповідних до вимог Європейського простору вищої освіти (EHEA).

Основна мета третього наукового рівня освіти в НаУКМА – підготовка нового покоління висококваліфікованих науковців, здатних працювати за найкращими світовими стандартами.

Детальніше на сайті www.ukma.edu.ua  

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна