Оголошено лауреатів дослідницьких грантів від Фонду «Повір у себе»

 

 

«Професорський грант» отримала Богдана Віталіївна Олійник, «докторський грант» – Катерина Сергіївна Мальцева, а в категорії «Молодий дослідник» фінансування отримають Тетяна Сергіївна Костюченко та Ірина Сергіївна Колесник.  

 

 

 

За результатами оцінювання аплікаційних заяв конкурсною комісією максимальну кількість балів у категорії «професорський грант» отримала завідувач кафедри математики, доктор ф.-м. наук, доцент Богдана Віталіївна Олійник, що представила на розгляд проект дослідження на тему «Симетричний аналіз діагональних границь дискретних структур».

Головна мета – пов’язати математичні об‘єкти, найбільш вживані в інформаційних технологіях і захисту інформації, а саме: групи, графи й метричні простори, зокрема, простори Хемінга, що допоможе відкрити нові зв’язки між класичними математичними об’єктами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедри соціології, канд. філос. наук, PhD (University of Connecticut), де впродовж 2003-2013 викладала та вела дослідницьку роботу на факультеті антропології, випускниця НаУКМА (БП «Культура», 1997; МП «Культура», 1999; аспірантура «Філософська антропологія, філософія культури», 2002) Катерина Сергіївна Мальцева отримала найвищу оцінку в категорії «Докторський грант». Дослідження «Соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності у здоров’ї» має на меті виявити соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності в здоров’ї, пояснити тенденції відтворення нерівностей у здоров’ї в Україні та специфіку передачі несприятливих соціально-економічних умов (англ. social disadvantage) між поколіннями в українських даних.

«У сучасному академічному світі, де необхідно швидко та інтенсивно публікуватись, така можливість є справді рідкісною і її важко переоцінити, – зазначає Катерина Мальцева. – Отримання такого фінансування надає дослідникові можливість сконцентруватися на науковій роботі та вивільняє час для аналізу та обдумуванню результатів.

Саме тому я дуже рада отримати такий грант від Фонду «Повір у себе» й дуже вдячна за довіру».

 

У категорії «Молодий дослідник» максимальну кількість балів отримала старша викладачка кафедри соціології, магістр, випускниця НаУКМА (БП «Соціологія», 2005) Тетяна Сергіївна Костюченко за представлений проект дослідження «Мережі політичних еліт у Грузії, Литві, Угорщині та Україні». «Дослідження мережі політичних еліт у Грузії, Литві, Угорщині та Україні має на меті виявити взаємозв’язки між тим, яку позицію в мережі має людина, та шансами цієї людини втриматися при владі в періоди політичної турбулентності, яких у зазначених країнах було кілька впродовж 1998-2018 років, – пояснює Тетяна Костюченко. – Кейси цих країн обрано через деякі схожі риси соціально-політичного та економічного розвитку: соціалістичне минуле, особливе значення зв’язків, надто для владних еліт, з одного боку, та досвід протестних подій, направлених, зокрема, на владні еліти, з іншого боку. Однак відмінними рисами є досвід входження до ЄС, у т.ч. до владних еліт міжнародного рівня. Актуальність дослідження зумовлена також а) антикорупційними ініціативами, що впроваджуються в Україні після Революції Гідності та в інших країнах, які включено до порівняння (напр., у Грузії після Революції троянд), та б) потребою оцінки можливостей взаємодії політичних еліт національного рівня з владними колами ЄС після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з урахуванням досвіду Литви й Угорщини як країн, що вступили до ЄС у 2004 році.

Практичне значення дослідження полягає також у тому, що воно дає ілюстративний матеріал для курсу «Вступ до мережевого аналізу» (БП «Соціологія», НаУКМА) та для посібника з мережевого аналізу українською мовою. Також воно має на меті популяризацію підходу мережевого аналізу (social network analysis) у соціальних науках в Україні. У довгостроковій перспективі його результати буде використано для заснування в НаУКМА міждисциплінарної групи (або дослідницького центру) структурно-мережевого аналізу та для інтеграції такого центру до спільноти фахівців із мережевого аналізу в провідних університетах Європи і США (Mitchell Centre for Social Network Analysis в University of Manchester, LINKS Center for Social Network Analysis в University of Kentucky, CASOS в Carnegie Mellon University)».

 

 

За умовами конкурсного відбору Тетяна Костюченко може використати лише піврічний грант, тому ще один піврічний грант отримає дослідниця, що за кількістю балів посіла друге місце - канд. х. наук, старша викладачка кафедри хімії Ірина Сергіївна Колесник.

Дослідниця буде реалізовувати проект «Новітні полімерні системи доставки лікарських засобів», що має на меті одержання чутливих систем доставки ліків (гідрогелів, полімерних плівок, полімерних міцел) та встановлення закономірностей цілеспрямованого регулювання вивільнення лікарських засобів із даних систем.

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, що конкурс стипендій на отримання грантів дослідникам від стратегічного партнера Могилянки – Благодійного Фонду «Повір у себе» започатковано у 2017 році з метою сприяння розкриттю дослідницького потенціалу викладачів НаУКМА, створення умов для їхнього професійного зростання та заохочення до наукових досліджень здібної молоді.

Фонд «Повір у себе» також забезпечує підтримку студентів у рамках програми «Сільській дитині - сучасну освіту». Засновники Фонду Ірина та Віктор Іванчики є багаторічними партнерами Академії.  

.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна