Могилянка ухвалює Положення про етику наукових досліджень та запобігання неправомірній поведінці при проведенні досліджень у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія» не стоїть осторонь найкращих міжнародних практик дослідницької діяльності і постійно докладає зусиль для забезпечення прозорості і відповідності усталеним міжнародним стандартам у проведенні наукових досліджень науковцями та структурними підрозділами університету. За останні кілька років університет не лише здійснив необхідні реєстрації в низці ключових міжнародних наукових структур і тепер володіє всіма необхідними міжнародними реєстраціями та сертифікаціями, що дозволяють брати повноцінну участь у цілій низці нових міжнародних дослідницьких грантів, включаючи дослідження із залученням людей, офіційно зареєструвавши Інституційну наглядову дослідницьку раду в OHRP та виконавши всі вимоги щодо отримання сертифікації FWA, але й розробляє й ухвалює важливі університетські політики та процедури відповідно до визнаних практик міжнародного наукового співтовариства.

 

Минулого року було розроблено й ухвалено Положення щодо запобігання фінансовому конфлікту інтересів в дослідженнях, які фінансуються міжнародними донорами, що вже активно впроваджується в рамках п’ятирічного гранту Національного інституту здоров’я США. Щойно ж Вчена рада НаУКМА ухвалила Положення про етику наукових досліджень та запобігання неправомірній поведінці при проведенні досліджень у Національному університеті «Києво Могилянська академія», що є однією з основоположних політик в більшості провідних міжнародних освітніх та наукових установ по цілому світу і окреслює ключові вимоги до учасників наукового процесу та шляхи запобігання неправомірній поведінці при проведенні досліджень.

 

У своїй діяльності НаУКМА втілює принцип академічної свободи, в т.ч. і у проведенні наукових досліджень, водночас, усі члени наукової спільноти університету при проведенні наукових досліджень мають дотримуватись етики наукових досліджень та докладати всіх зусиль для запобігання неправомірній поведінці при проведенні досліджень, як-то академічний плагіат, фальсифікація, фабрикація, присвоєння авторства тощо. Положення не лише окреслює основні принципи етики наукових досліджень, визначає основні види неправомірної поведінки, але й визначає дії університету з попередження таких випадків, процедури їх врегулювання, зокрема, важливу роль у цьому процесі відіграє Комітет з етики наукових досліджень, який було створено для гарантування дотримання етичних стандартів, принципів та відповідності міжнародним практикам при проведенні наукових досліджень та їх використанні. Наявність такої політики не лише забезпечуватиме узгодження з усталеними міжнародними науково-дослідними практиками і стандартами, але й підтримуватиме репутацію університету як надійного партнера міжнародних наукових грантових проєктів.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна