Новини

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2017

 

Монографія  

 

  • Bazhal, Iurii. (2017).The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory. Palgrave Macmillan, Cham. (144 с.) (7,8 д.а.). 

 

Публікації в українських фахових виданнях

 

  • Бажал Ю. М. Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку / Ю. М. Бажал // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. - 2016. - № 9. - С. 43-46. 
  • Бажал Ю.М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України. Економіка і прогнозування, 2017, 3 : 124-139 (1,2 д.а.) - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_6.   

 

2016

 

Публікації у закордонних виданнях

 

 

 

 

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Основні напрями діяльності Центру:

 

 

  • дослідження теоретичних і практичних проблем запровадження в Україні інноваційної моделі економічного розвитку;
  • вивчення передового міжнародного досвіду формування і реалізації державної інноваційної політики на різних рівнях управління;
  • розробка методологічного і методичного забезпечення функціонування відкритих науково-навчальних інноваційних платформ і екосистем, що сприяють спільній інноваційній діяльності університетів і підприємств;
  • здійснення міжнародної наукової, навчальної та інституційної кооперації у питаннях, що належать до сфери діяльності Центру;
  • організація і проведення аналітичних, освітніх та інших заходів користувачам відкритих науково-навчальних інноваційних платформ;
  • впровадження результатів наукових і прикладних досліджень Центру в навчальний процес у НаУКМА, поєднання навчальної роботи зі сферою діяльності Центру.  
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
OSense O-Sense