Наука

Дослідницька інфраструктура

Дослідницьку інфраструктуру НаУКМА забезпечують існуючі на кафедрах та при наукових центрах лабораторії, наукова бібліотека та музей університету, приміщення для проведення наукових заходів тощо. Подано на реєстрацію в МОН заснування Ключової лабораторії та Центру наукового користування в галузі раціонального природокористування, розпочато оснащення сучасної  наукової конференц-зали в 7 корп.

 

Наукове товариство аспірантів і докторантів НаУКМА

fb f logo blue 50

 

Наукове товариство аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія» є частиною системи громадського самоврядування університету і ставить за мету сприяння розвитку наукової діяльності в НаУКМА.

 

Наукове товариство:

 

 • забезпечує захист прав та інтересів аспірантів та докторантів НаУКМА щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями;
 • сприяє організації та проведенню організаційних, наукових та освітніх заходів, у яких беруть участь аспіранти та докторанти НаУКМА;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси аспірантів і докторантів перед адміністрацією НаУКМА та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • сприяє підготовці публікацій до друку в наукових виданнях;
 • взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • здійснює координацію та об’єднання зусиль аспірантів і докторантів а також студентів і молодих вчених задля організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку їх інноваційної діяльності та популяризації науки;
 • проводить роботу з інформування аспірантів і докторантів, а також студентів і молодих вчених НаУКМА про наукові дослідження та заходи, що проводяться українськими і зарубіжними організаціями, можливості фінансування досліджень;
 • сприяє створенню та функціонуванню міждисциплінарних ініціативних груп аспірантів і докторантів з метою реалізації науково-дослідного потенціалу;
 • сприяє залученню аспірантів і докторантів до культурно-мистецької діяльності в НаУКМА;
 • бере участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття дослідницьких ґрантів для аспірантів, докторантів а також студентів і молодих вчених НаУКМА, у залученні вітчизняних та міжнародних грантів для проведення наукової діяльності, організації отримання фінансової підтримки в рамках вітчизняних та міжнародних наукових програм;
 • сприяє дотриманню аспірантами, докторантами, а також студентами і молодими вченими, етичних норм та принципів академічної доброчесності у проведенні наукової діяльності, забезпечує збереження прав інтелектуальної власності та протидії порушенню цих прав у НаУКМА;
 • виконує інші функції, передбачені законами України, Положенням про Наукове товариство та Статутом НаУКМА.

 

Членом Наукового товариства може стати будь-який аспірант і докторант НаУКМА на підставі власного бажання висловленого відповідною заявою. Заява щодо вступу до Наукового товариства за покликанням: https://cutt.ly/WgPObXf

 

Члени Наукового товариства мають право:

 

 • обирати та бути обраним до керівних органів Наукового товариства;
 • брати участь в обговоренні питань діяльності Наукового товариства, вносити пропозиції щодо їхнього вирішення;
 • брати участь у підготовці та проведенні заходів, що організовує Наукове товариство, бути учасником цих заходів;
 • бути рекомендованими Науковим товариством щодо нагородження їх преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту НаУКМА;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства.

 

У роботі Наукового товариства на добровільних засадах можуть брати участь усі студенти, аспіранти, докторанти та співробітники НаУКМА, які займаються науковою діяльністю.

 

Контактні особи Наукового товариства:

 

 • Голова – Скрипнікова Олена ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • Заступники – Іванов Микита ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ), Ходаківський Олександр ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • Секретар – Голота Олена ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

 

Також звертайтеся з пропозиціями до Наукового товариства за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Етика наукових досліджень

 

Науково-педагогічні та наукові співробітники, аспіранти, здобувачі, студенти НаУКМА у своїй дослідницькій діяльності керуються етичними нормами та принципами у відповідності до оголошеної політики університету, дотримуючись  найвищих стандартів планування,  проведення  та поширення результатів наукових досліджень, норм академічної доброчесності, дотримання принципів біоетики тощо.

 

 

КОНТАКТИ СПІВРОБІТНИКІВ

 

Винницький Михайло, PhD, віцепрезидент з науково-навчальних студій

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наукова частина: корпус 5, кімната 307-308, тел.: +38 (044) 463-69-74, 463-58-66

Е-пошта загальна:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.н., доцент, засл. працівник культури України, начальник Науково-дослідної частини (НДЧ), керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ткачук Надія Володимирівна, керівник Навчально-наукового центру

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наймушина Ярослава, помічник віцепрезидента з науково-навчальних студій, координація грантової діяльності
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Костенко Тетяна, провідний спеціаліст ННЦ, фінансовий супровід наукової роботи
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Чьочь Вікторія, канд.техн.наук, спеціаліст з інтелектуальної власності 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 
 

Наукові проекти, що виконуються в НаУКМА за грантами

Поточні наукові проекти НаУКМА, що виконуються за грантами міжнародних та вітчизняних донорів та договорами на виконання НДР (КПКВК 2201040: 25020100, 25010100)

 

Назва проекту Керівник проекту Період виконання
1 «Дослідження знань, ставлень, практик та контексту впровадження лікування розладів психічного здоров’я серед лікарів первинної ланки в Україні» у співпраці з Університетом Джона Гопкінса та за фінансування Міжнародного центру Фогарті і Національного інституту психічного здоров’я (NIMH) Національного інституту охорони здоров’я США в рамках Міжнародного гранту сприяння розвитку наукової кар’єри.

А. Мажная, Старший викладач

Школи охорони здоров’я

25 cерпня 2021 -

31 травня 2026

2 «Переосмислення та переформатування підтримки Європейським Союзом демократії у країнах східного та південного сусідства» в рамках консорціумної угоди на виконання науково-дослідного проєкту Horizon 2020 за підтримки Дослідницького виконавчого департаменту Європейської Комісії. А. Осипчук, наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА

1 жовтня 2022 –

30 серпня 2025

3 «Вживання алкоголю в умовах гуманітарної кризи: програма дій з подолання розладів, що спричинені вживанням алкоголю та інших пов’язаних викликів серед населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Уганді та Україні (ЗМІНА)» у партнерстві із Лондонською школою гігієни та тропічної медицини за фінансування Wellcome/ Національного інституту медичних досліджень (Великобританія). С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

1 липня 2020 –

30 червня 2025

4 «Розуміння та зміцнення зовнішньої політики та політики безпеки ЄС у складному та суперечливому світі» (HORIZON 2020) у співпраці з Istituto Affari Internazionali (IAI ) та за фінансування Дослідницького виконавчого департаменту Європейської Комісії. А. Осипчук, наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА

1 березня 2021 –

28 лютого 2024

5 «Збереження дослідницького профілю НаУКМА у природничих науках у воєнний час» за фінансової підтримки Фонду Саймонса в рамках загальної Президентської дискреційної грантової програми підтримки України. Голуб Олександр Андрійович, декан факультету природничих наук НаУКМА

1 листопада 2022-

31 жовтня 2023 

6 «Посилення освітніх спроможностей психосоціальної підтримки та розбудова потенціалу служб психосоціальної підтримки в громадах у постраждалих внаслідок конфлікту областях Східної України» за грантом із Німецькою федеральною компанією GIZ в рамках сприяння та фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку. С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

10 грудня 2021 -

30 липня 2023 

7 «Розроблення інформаційних технологій моніторингу надзвичайних екологічних ситуацій на основі супутникових даних» (в межах цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки на 2021-2023, співвиконання проекту Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України). Кафедра екології, Факультет природничих наук НаУКМА 2021–2023
8 «Співробітництво з Україною у сфері охорони здоров’я: внесок у розбудову стійкості громади в Україні» у співпраці з Регіональним Центром профілактики насильства, травми та суїцидів та Університетською клінікою Акерсхус (Норвегія) за фінансування Департаменту охорони здоров'я Міністерства закордонних справ Норвегії. С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА 2020–2023
9 «SAFESPACE – Невідкладна психосоціальна підтримка для учнів та шкільних вчителів» у партнерстві з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та Міністерством освіти і науки України за фінансування Австрійської агенції з питань міжнародної мобільності та співпраці в галузі освіти (OeAD-GmbH) в рамках підтримки Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрії С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА травень 2022 – грудень 2022
10 "Збереження компетенцій Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні НаУКМА та забезпечення його подальшого сталого розвитку у воєнний період" (МФ «Відродження», грантова угода №SG54712 від 14.07.2022 р.) А. Білецький, керівник проекту, Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні НаУКМА  2022
11 "Інституційний розвиток Школи політичної аналітики в час війни" (МФ «Відродження», грантова угода №SG54718 від 14.07.2022 р.)  А.Суслов, керівник проекту, Школа політичної аналітики НаУКМА  2022
12 «Мова та культура в українському суспільстві» на замовлення та за фінансування ГО «Ініціатива Холон»  О. Демська, керівник  Києво-Могилянського Центру мови, культури та суспільства «Політея»  2022
13 «Тягар пам’яті про Голокост в Україні: перехресні дослідження із Франції та України» у партнерстві з Національним інститутом східних мов та цивілізацій (Франція) в рамках спільних українсько-французьких проектів за фінансування Міністерства освіти і науки України, Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Міністерства вищої освіти, досліджень та інновацій Франції. К. Сігов, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА 2021–2022
14 «Програма професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграцїї для ветеранів АТО/ООС «Кіберзахисники» у партнерстві з Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) за стратегічної та фінансової підтримки Державного Департаменту США. Н. Гусак, доцент Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця НаУКМА
 2021-2022
15 Підтримка наукових проектів аспірантів (Фундація Лозинських, США) Л. Криворучка, директорка Докторської школи імені родини Юхименків 2018–2022
16 Грант на індивідуальні наукові дослідження (БФ «Повір у себе», договір від 02.08.2018 р.). Л. Кострова, керівниця Навчально-наукового центру НаУКМА 2018–2022
17 Гранти на наукові відрядження для участі в міжнародних конференціях (Фонд WNISEF) Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2017–2022
  Наукові проекти, що виконуються за підтримки Міжнародного Благодійного Фонду Відродження Києво-Могилянської Академії Детальніше
Щорічні
18 Конкурс Фонду родини Зубків (підтримка наукової роботи студентів) Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2018–2022
19 Конкурс Фонду Родини Юхименків (наукові проекти аспірантів) Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2017–2022
20 Конкурс Фонду Мирослави Іванців для проведення наукових досліджень Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2017–2022
21 Конкурс Фонду Івана Кіндрата (історичні дослідження) Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2017–2022
22 Конкурс наукових проектів (загальний) Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 2017–2022
23 Підтримка англомовних наукових рецензованих журналів НаУКМА «KyivMohylaHumanitiesJournal», “KyivMohylaLaw & PoliticsJournal» О. Полюхович, старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА 2016–2022
24 Премія імені Петра Могили (наукові видання) Л. Кострова, керівниця Навчально-наукового центру НаУКМА 2005–2022
25 Премія за міжнародні публікації, що індексуються у наукометричних базах WoS (CC), Scopus (Об’єднаний стипендіальний професорський фонд) Л. Кострова, керівниця Навчально-наукового центру НаУКМА 2021-2022
26 Проведення заходів в межах «Днів науки в НаУКМА» Л. Кострова, керівниця Навчально-наукового центру НаУКМА 2021-2022

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна