Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Кафедра біології

us

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Напрями наукових досліджень

Кафедра біології є випусковою кафедрою Факультету природничих наук. Перший набір студентів на бакалаврську програму з біології відбувся 1992 року.

 

Кафедра готує фахівців на бакалаврській, магістерській та PhD освітніх та освітньо-наукових програмах з спеціальності 091 "Біологія", зокрема:

 

Навчання на бакалаврській програмі передбачає опанування всіх дисциплін біологічного напрямку, які вивчаються в університетах з поглибленим вивченням біохімії, генетики, мікробіології. Програма навчання передбачає проходження студентами науково-навчальної практики (проходить на базі Кременецького ботанічного саду), та наково-дослідницької практики, яку студенти проходять, переважно, в установах Національної академії наук України. Під час навчання на бакалаврській програмі студенти готують курсову роботу та кваліфікаційну роботу на здобуття кваліфікації бакалавра біології. Під час навчання на БП студенти починають працювати над науковою проблематикою, проводячи дослідження як на кафедрі біології та у її лабораторіях так і у інших наукових закладах.

З 1997 року на кафедрі працює маґістерська програма з біології. Її мета — поглибити теоретичні знання та практичний досвід бакалаврів, підготувати їх до професійної роботи за обраною спеціальністю біолога. Програма передбачає дослідницьку або педагогічну практику. Рівень підготовки, який забезпечується МП біологія, дає змогу її випускникам проходити подальше навчання у аспірантурах провідних наукових установ України та наукових центрів світу.

На базі кафедри виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності «091 Біологія». Програма виконується на засадах між інституційної аспірантури у партнерстві з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом  фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

До складу кафедри входять лабораторії: Науково-методична лабораторія мікробіології (керівник — доцент Фуртат І.М.), Науково-дослідна лабораторія генетики та клітинної біології (керівник — доцент Антонюк М.З.). Рівень кваліфікації співробітників кафедри дає змогу проводити наукову роботу на сучасному науково-методичному рівні, цьому ж сприяє і сучасна інструментальна база. Науково-дослідна робота проходить за ґрантами Міністерства освіти і науки України, міжнародними грантами.

Кафедра біології має багаторічну плідну співпрацю з такими науковими центрами:

Agriculture and Agri-food Canada, Ottawa, Канада, Leibniz Institute for Plant genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Німеччина, знаними науково-дослідними установами України: Інститутом молекулярної біології та генетики, Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, Білоцерківським аграрним університетом, Кременецьким ботанічним садом.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна