Навчально-методичні підрозділи

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

Крім значного наукового потенціалу, Факультет правничих наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи. Зокрема, у структуру факультету входять:

  • Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка", де студенти набувають практичного досвіду надання правової допомоги фізичним та юридичним особам. На базі "Правничої клініки" 2003/04 навчального року створено Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентів-консультантів та викладачів юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні школи тощо.
  • Унікальна Навчальна судова зала, устаткована спеціальними меблями та технічними засобами фіксації та відтворення судового процесу, в якій проводять групові заняття та ділові ігри студентів з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне і конституційне процесуальне право України.
  • Центр інноваційних методик правничої освіти, який здійснює наукові дослідження, аналізує й узагальнює досягнуті результати та запроваджує новітні освітні технології в навчальний процес НаУКМА, а також ділиться своїми здобутками з іншими вищими навчальними закладами України.
  • Криміналістична лабораторія, створена для проведення практичних занять із навчальної дисципліни "Криміналістика". У лабораторії за допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студенти набувають практичних знань, умінь, тактичних прийомів розслідування злочинів.
  • У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеціалізовану Правничу бібліотеку (абонемент, читальна зала), яка має окреме приміщення, де створено зручні умови для роботи студентів і викладачів, є електронний каталог пошуку літератури. Значна частина фонду зосереджена у вільному доступі, що сприяє полегшеному вибору літератури читачами. У фондах бібліотеки, крім україномовної, представлено також сучасну багатоаспектну юридичну літературу англійською, польською, російською, французькою та іншими мовами. Свої власні книжкові колекції подарували бібліотеці професори Л. В. Коваль і О. Л. Копиленко, доцент В. М. Сущенко та інші викладачі.

Щоб поширити інформацію про свої наукові дослідження, Факультет правничих наук разом із Всеукраїнським благодійним фондом "Українська правнича фундація", Львівським національним університетом ім. Івана Франка та видавничою організацією "Юстиніан" долучився до заснування журналу "Українське право", який за рішенням Президії ВАК України зараховано до переліку наукових фахових видань. Крім того, на факультеті щорічно видають фаховий збірник "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки", присвячений широкому спектру актуальних проблем, що стоять перед юридичною наукою сьогодення. Часопис розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів. Разом з Інститутом виборчого права Факультет є засновником наукового журнал "Вибори та демократія".

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна