Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Загальна інформація

 

Факультет провадить навчання на двох рівнях вищої освіти — бакалаврат і маґістеріум. До бакалаврату належать такі напрями: політологія (порівняльна політологія), соціальна робота, соціологія, психологія. Маґістрів Факультет соціальних наук і соціальних технологій навчає за такими програмами: політологія, соціологія, соціальна робота, менеджмент в охороні здоров’я, журналістика, зв`язки з громадськістю.

До складу Факультету соціальних наук і соціальних технологій належить вісім кафедр:

 • кафедра соціології (заснована 2001 року),
 • Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця (заснована 1995 року як підрозділ підготовки маґістрів соціальної роботи),
 • кафедра політології (переведена з Факультету гуманітарних і суспільних наук 2002 року),
 • кафедра зв’язків із громадськістю (заснована 2001 року),
 • психології та педагогіки (виокремлена 2015 року)
 • Могилянська школа журналістики (заснована 2001 року)
 • Школа охорони здоров’я (заснована 2004 року).
 • Кафедра міжнародних відносин (заснована 2019 року).

 

 

На ФСНСТ діють наукові структури:

Центр «Інститут громадянської освіти»;

Школа політичної аналітики;

Центр дослідження конфліктів та психоаналізу;

Центр досліджень здоров'я та соціальної політики;

Центр міждисциплінарних досліджень світової політики.

 

Для студентів усіх факультетів НаУКМА пропонуються програми додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політологія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми для бакалаврів: «Соціальна психологія та конфліктологія», «Практична психологія», «Діджитал комунікації», «Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології» та «Урядові комунікації», та одну для магістрів – «Теорія і практика PR».Поєднання дисциплін із соціології, соціальної роботи та політології в межах одного факультету дає змогу побудувати оригінальні навчальні програми, підвищити якість навчання. До того ж, факультет пропонує програми додаткової спеціальності (minor) та сертифікатні програми.

Факультет має значні матеріальні ресурси — спеціалізовані комп’ютерні класи, дві телестудії та фотостудію, студію “Молоде радіо”. Важливою складовою розвитку є студентська активність. Зокрема, варто згадати такі мас-медійні студентські ініціативи, як Могилянський портал “Бонет”, радіо СМІТ, радіо К:)ВІТ.

 

Навчальні підрозділи

Кафедра соціології — один із провідних українських центрів підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського та маґістерського рівнів, що забезпечує викладання соціології як загальноосвітньої дисципліни, а також авторських курсів у галузі історії та теорії соціології, методології і методів соціологічних досліджень, аналізу емпіричних даних, низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи високий рівень теоретичних знань і різноманітні практичні навички у студентів. До послуг випускників, викладачів і всіх охочих — аспірантура і докторантура.

У тісній співпраці з кафедрою соціології працює науково-дослідницька установа — Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — перший зі створених в Україні недержавних науково-дослідних соціологічних центрів. Завдяки цьому викладачі, студенти та аспіранти кафедри мають можливість використовувати для своєї навчальної та наукової роботи десятки унікальних масивів соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, які зібрали, починаючи з жовтня 1991 року, працівники КМІС у співробітництві з університетами та дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації Об’єднаних Націй, Світового банку та інших міжнародних організацій. Із навчальною та науково-дослідницькою метою для студентів та викладачів функціонує відкритий банк соціологічних даних, професійно обладнана студія для проведення інтерв’ю та фокус-груп.Кафедра політології
— одна з найпрогресивніших в Україні. З 2006/07 навчального року кафедра поступово здійснює реформу навчального плану, запроваджуючи дві спеціалізації — “Політологія міжнародних відносин” і “Політичні інститути та політичні ідеології”. Випускники першої спеціалізації зможуть по закінченні працювати в дипломатичних установах або аналітичних центрах, що займаються дослідженням зовнішньої політики, другої — в державних установах, політичних партіях чи неурядових організаціях, науково-дослідних центрах, що займаються аналізом державної політики чи дослідженням політології державного управління.

Кафедра політології активно співпрацює з багатьма відомими інституціями: Стенфордський університет (США), Університет Міннесоти (США), Університет Південного Іллінойсу та Вестмонт-коледж (США), Единбурзький університет (Велика Британія), Центр Раймона Арона (Франція), Люблінський університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, Центральноєвропейський університет (Угорщина), Тартуський університет (Естонія) та іншими. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових методиках. Щороку завдяки міжнародним зв’язкам кафедри кілька студентів бакалаврату мають змогу навчатися в закордонних університетах, а викладачі цих та інших навчальних закладів викладають у НаУКМА власні курси.

 

Кафедра зв’язків із громадськістю має бакалаврську та магістерські програми «Зв’язки з громадськістю».

Студенти всіх факультетів НаУКМА мають можливість прослухали сертифікатні програми зі зв’язків з громадськістю (Public Relations) кафедри та отримали сертифікати як додатки до диплому. Програми побудовані з урахуванням галузевих стандартів вищої освіти України та міжнародних стандартів (зокрема, рекомендацій IPRA) підготовки фахівців вищої кваліфікації для сфери зв’язків з громадськістю. Вони дає змогу здобувачам подолати поверховий підхід до PR як «маніпулятивної технології».

Кафедра має Угоди про наукову співпрацю та проходження виробничої практики з провідними науковими установами, бізнес-організаціями та профільними агенціями. Серед них: «PR-Service», «Mainstream Communication & Consulting, Brandcom Public Relations Agency, «Be-It Agency», «Євроком Глобал», «Havas PR Kyiv».

Освітні програми виконуються у тісній співпраці з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними установами, провідними бізнесовими структурами, професійними вітчизняними і міжнародними PR-організаціями, асоціаціями та науковими установами, серед яких – Міжнародна асоціація зв’язків з громадськістю (IPRA).

З ініціативи кафедри у вітчизняному суспільствознавстві розвивається новий напрямок досліджень процесів становлення соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні, аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства.

 

Кафедра психології та педагогіки - забезпечує високоякісне викладання бакалаврської програми «Психологія» та практичне навчання студентів сучасним технологіям надання психологічної допомоги. Також кафедра здійснює викладання психологічних та педагогічних дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату НаУКМА можуть навчатися на сертифікатних програмах кафедри «Психологія особистісного розвитку», «Соціальна психологія та конфліктологія», «Медіація та управління конфліктами», студенти маґістеріума — на сертифікатній програмі «Практична психологія», маґістри — в аспірантурі за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

Крім нормативних курсів, викладається низка авторських курсів, які є дисциплінами вільного вибору. Для вільних слухачів НаУКМА у вечірній час читаються сертифікатні програми «Практична психологія» і «Психологічна медицина: психосоматика та гомеопатія».

При кафедрі працюють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, Центр реабілітації психологічної травми. Щорічно проводиться міжнародна конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика», видаються «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», збірник «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика». Викладачі кафедри тісно співпрацюють із колегами з Інституту психології НАПН України, Інституту психоаналізу Віденського медичного університету, Інституту психології Клагенфуртського університету.

 

Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця — перша в Україні професійна школа в сфері соціальної роботи, член Європейської асоціації шкіл соціальної роботи. Навчальні програми бакалаврату і маґістеріуму поєднують теоретичну та практичну фахову підготовку, побудовані на ідеї активного і партнерського навчання. Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації. При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ресурсний центр із питань ВІЛ/СНІД.

ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації “Практична соціальна робота”, “Менеджмент, експертиза та супервізія інноваційних програм і проектів у соціальній сфері”, “Прикладна соціальна політика”, “Викладання соціальної роботи та соціальної політики”, “Проведення соціальних досліджень”. На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію та консультування проектів. Школа провадить науково-методичну діяльність, бере участь у виданні наукового журналу “Соціальна політика і соціальна робота”.

 

Школа журналістики розвиває оригінальну інноваційну систему журналістської освіти, зібравши найсильніший у своїй галузі викладацький колектив, використовуючи найсучасніше професійне обладнання, яке не має аналогів у інших вітчизняних університетах. До послуг студентів телестудія, фотостудія та радіостудія. Навчальний процес спирається на дворічну маґістерську програму і максимально орієнтований на практичний результат.

 

Школа охорони здоров’я виникла з усвідомлення негараздів у медичній галузі країни та нагальної потреби навчати фахівців, здатних застосовувати в охороні здоров’я сучасні методи аналізу політики, економічного аналізу, управління. Школа здійснює підготовку за спеціальністю “Менеджмент в охороні здоров’я” у межах маґістерської програми, пропонує модульні курси для фахівців, а також підтримує інноваційні проекти та впровадження європейської моделі охорони здоров’я, проводить наукові та прикладні дослідження, розвиває нові підходи до вивчення актуальних проблем сфери охорони здоров’я

 

Контакти

В.о. декана
Дем`янчук Олександр Петрович
доктор політичних наук, професор
корпус 6, кімната 213
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Голіченко Заступник декана
Тетяна Самійлівна Голіченко
кандидат філософських наук, доцент
корпус 4, кімната 220
(044) 425 60 48
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методисти
Світлана Петрівна Іванова,
Людмила Сергіївна Супруненко,

корпус 6, кімната 210-213
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший лаборант
Світлана Станіславівна Павленко

корпус 6, кімната 210-213
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист маґістерських програм
Світлана Станіславівна Михайленко

корпус 6, кімната 210-213
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА - "Україна: людина, суспільство, природа", враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

 • Сільське населення: потреби, проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Розроблення моделі реабілітації людей із хімічними залежностями в терапевтичній спільноті.
 • Вплив тренінгу асертивності на стан жінок, що зазнали насильства в сім'ї.
 • Епідеміологія психічних захворювань в Україні.
 • Динаміка висвітлення проблем людей із ВІЛ/СНІД-інфекцією у друкованих засобах масової інформації.
 • Теорія та історія соціології.
 • Етнодемографічний потенціал України: сучасний стан і перспективи розвитку.

 

Партнери

 • REX Pro Media www.ipc.kiev.ua
 • PBN-Company www.pbnco.com
 • Reebok Ukraine www.reebok.com.ua
 • Romyr & Associates www.romyr.com.ua
 • TADS www.tads.org
 • UNICEF (представництво в Україні) www.un.kiev.ua/en/unicef
 • Вища школа економіки (Росія) www.hse.ru
 • Вища школа соціальної роботи та соціальної педагогіки ім. Аліси Соломон (Німеччина)
 • Гамбурзький університет (Німеччина) www.uni-hamburg.de
 • Департамент соціології університету Дж. Гопкінса (США) www.jhu.edu
 • Дослідницький інститут Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (дослідницький центр “Інтермедіа”) www.radiosvoboda.org
 • Європейська дитяча організація
 • Журнал “Телерадіокур’єр”
 • Інститут політики www.tomenko.kiev.ua
 • Інститут соціології НАН України www.i-soc.com.ua
 • Інститут філософії і соціології Польської АН (Польща)
 • Інтернет-газета “Телекритика” www.telekritika.kiev.ua
 • Київський Міжнародний Інститут Соціології www.kiis.com.ua
 • Краківський інститут охорони громадського здоров’я Ягелонського університету (Польща)
 • Лідський університет (Велика Британія) www.leeds.ac.uk
 • Лільська школа журналістики (Франція)
 • Міжнародний республіканський інститут США в Україні
 • Міжрегіональна Академія Управління Персоналом www.iapm.edu.ua
 • Мічиганський університет (США) www.umich.edu
 • Незалежна асоціація мовників www.nam.org.ua
 • Організація “Гамлет траст” www.hamlet-trust.org.uk
 • Політехнічний університет (Велика Британія)
 • “Прес-Кіт” www.kit.com.ua
 • Світовий банк www.worldbank.org
 • Товариство “Знання” www.znannia.kiev.ua
 • Університет м. Данді (Велика Британія) www.dundee.ac.uk
 • Університет м. Любляни (Словенія) www.uni-lj.si
 • Університет м. Порто (Португалія) www.up.pt
 • Університет Стоні Брук (США) www.sunysb.edu
 • Фінський дослідницький інститут ”Стакіс” (Фінляндія)
 • Школа охорони громадського здоров’я Маахстріхського університету (Нідерланди)

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна