Факультет економічних наук

Загальна інформація

Факультет економічних наук НаУКМА       

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок    

Економіка  

Маркетинг та Менеджмент     

Чому ФЕН?

Про ФЕН!

Декан факультету
Глущенко Світлана Василівна

кандидат економічних наук, доцент

 

корпус 6, кімната 406

(044) 425 60 42, 425 77 37 (факс)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана 

Бугрова Олена Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

корпус 6, кімната 408

(044) 425 60 42, 425 77 37 (факс)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідні спеціалісти деканату

 

Клокун Зоя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Писанка Наталя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Безуглова Тетяна Геннадіївна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
корпус 6, кімната 407,
тел.: (044) 425 77 37 (факс)
 

Створений у серпні 2000 року на основі Департаменту економічних наук НаУКМА, Факультет економічних наук готує фахівців-економістів на програмах освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і спеціаліста, а також має аспірантуру. Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають державним стандартам вищої освіти України, а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

 

Практика та роботодавці підтверджують ефективність навчального процесу на факультеті — його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, провідних економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Набуті знання надають можливість охочим успішно продовжувати навчання в престижних північноамериканських та європейських університетах.

На факультеті діють програми вищої освіти трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів та аспірантури:

  • Бакалаврат має чотири спеціальності: «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Маркетинг» та «Менеджмент» (чотири роки навчання);
  • Маґістеріум пропонує чотири спеціальності: «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Маркетинг» та «Менеджмент» (два роки навчання);
  • Аспірантура (PhD) пропонується за такими спеціальностями: «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Маркетинг», та «Менеджмент» (чотири роки навчання).

До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі, переважна більшість яких мають ступені докторів і кандидатів наук, а також практичний досвід. Багато з них пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професорсько-викладацький склад факультету — автори підручників та навчальних посібників, які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на факультеті.

Для практичної реалізації наданих студентам теоретичних знань на факультеті створені Лабораторія фінансово-економічних досліджень, навчально-дослідницька лабораторія «Іннолаб», креативний маркетинговий центр.

Тут спільні дослідницькі групи студентів, аспірантів та викладачів виконують практичні проєкти для підприємств, організацій, органів влади тощо. 

Щороку в серії «Наукові записки НаУКМА» виходить журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки», в якому представлено статті працівників і студентів факультету. Видання входить до Index Copernicus (онлайнової наукометричної бази даних) та до переліку фахових наукових видань ВАК України, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт. Рішенням Експертної Ради МОН від 06.02.2019 року журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» увійшов до переліку наукових фахових видань України у категорії Б.

 

Гордістю факультету є Клуби випускників факультету: українські та зарубіжні (Norway Alumni), що сприяють діяльності факультету, надають фінансову підтримку, допомагають із працевлаштуванням студентів. Найкращі випускники факультету проводять майстер-класи «Як стати успішним», на яких розповідають про секрети і досвід особистого зростання.

 

Ким працюють випускники ФЕН

 

Спеціальності

На факультеті працюють три кафедри, які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальностей: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Менеджмент».

 

Кафедра економічної теорії виконує освітню та освітньо-наукові програми зі спеціальності «Економіка» трьох рівнів вищої освіти: бакалаврського, магістерського і доктора філософії (PhD). Спеціальність «Економіка» є українським аналогом найпоширенішої у світі економічної спеціальності “Economics”. Кафедра від початку її створення у 1992 р. постійно намагалась формувати свою предметну область навчання, орієнтуючись на цей міжнародний освітній канон. Такий підхід дозволив багатьом випускникам кафедри органічно продовжити навчання на вищих освітніх рівнях в провідних європейських та американських університетах.

 

Ринок праці підтвердив ефективність навчального процесу кафедри: випускники отримують високооплачувані позиції в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, установах державної влади і міжнародних організацій, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Це засвідчує високу конкурентоздатність випускників, бо ці посади, як правило, заміщуються на конкурсних засадах. 

 

Кафедра фінансів готує фінансистів-аналітиків, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішення, креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри є поєднання навчального процесу з науковою роботою, впровадження новітніх технологій навчання.

 

Кафедра фінансів співпрацює з університетами Норвегії, Франції, Німеччини та ін., у т.ч.:

Бергенський університет (м. Берген, Норвегія);

Норвезька школа менеджменту ВІ" (ВI Norwegian School of Management, м. Осло),

University of Paris Est (м. Париж, Франція);

Ukrainian Free University (м. Мюнхен, Німеччина).

 

За версією журналу «Фокус» №16 від 22 квітня 2011 р. бакалаврська і магістерська програми кафедри фінансів визнані одними з найкращих бізнес-орієнтованих програм України.

 

Міжнародна програма кафедри фінансів «Вивчення економіки методами системної динаміки» («Learning Economics with Dynamic Modeling»), спільно з університетом Бергена (Норвегія), увійшла до рейтингу найефективніших освітніх програм українських вишів за версією журналу «Фокус» 2013 р.

 

У 2012 р. кафедра фінансів визнана однією з 15 найкращих бізнес-шкіл України та 530 у Європі за рейтингом Web of World Business Schools.

 

У 2014 р. кафедра фінансів пройшла процес підтвердження якості освіти Міжнародною інституцією CFA Institute® (CFA — Chartered Financial Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика), де було підтверджено відповідність навчального процесу бакалаврської та магістерської програм за напрямом «Фінанси та кредит» світовим стандартам освіти CFA.

 

Орієнтовні місця працевлаштування випускників цієї програми — банківський сектор; страхування; інвестиційний консалтинг та управління активами; фондові і валютні біржі; сфера державного управління фінансами та податками (державний бюджет, Міністерство фінансів, Податкова служба); сфера бухгалтерського обліку та аудиту; започаткування і розвиток власного бізнесу. 

  

Кафедра маркетингу та управління бізнесом відповідає за підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент». Кафедра за характером діяльності забезпечує реалізацію концепції проектно-орієнтованого навчання, головним завданням якої є налагодження тісніших зв’язків між навчальним процесом та потребами бізнес-середовища. Кафедра забезпечує якісне викладання прикладних дисциплін для бакалаврів і маґістрів усіх напрямів підготовки та спеціальностей. Кафедра є асоційованим членом Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ).

 

Згідно з інформацією Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, НаУКМА посів ІІ місце серед ЗВО України в категорії сучасного викладання маркетингу, наближеного до реалій бізнесу. 

Міжнародна співпраця

Закордонні університети — партнери факультету

 

Про міжнародну партнерську освітню програму кафедри фінансів для студентів з University of Bergen (UiB), Норвегія:

Learning Economics with Dynamic Modeling (Вивчення економіки методами динамічного моделювання)

Universuty of Bergen_Cooperation

 

З викладанням англомовних курсів на факультеті працюють та/або постійно його відвідують зарубіжні фахівці, зокрема:

 

- на кафедрі фінансів професор David Wheat (Master's degree in public policy from Harvard's Kennedy School, USA; Ph.D. in system dynamics from University of Bergen, Norway); викладає курси «Economic dynamics» (магістерська програма, 1-й рік) та «Dynamic Macro Analysis» (магістерська програма, 2-й рік);

 

- Elisabeth S. Curtis (B.A. Economics, magna cum laude, William Smith College, Geneva, NY) викладає курс «Financial Decision-Making and Central Banking» (бакалаврська програма).

 

Бізнес співпраця

 

 

Напрями наукових досліджень

 

Антикризове управління на підприємствах

• Банківські системи, банківські операції, банківський ризик-менеджмент

• Бюджетна політика, методи управління бюджетним дефіцитом та ін.

• Грошовий та валютний ринки, валютне регулювання

• Екологічна економіка

• Економіка міжнародної торгівлі

• Економічна теорія технологічних та інноваційних змін

• Економічні проблеми ринку праці

• Кредитні ринки та кредитні послуги

• Моделювання та аналіз функціонування фінансових систем

• Монетарна та фіскальна політики в системі державного регулювання економіки

• Інвестиції, оцінка інвестиційних проектів

• Проблеми розподілу прав власності в економіці

• Страховий сектор

• Управління фінансовими ризиками в компанії

• Фінансові ринки, моделі формування та управління портфелем цінних паперів

• Методологічні аспекти маркетингового менеджменту

• Науково-методичні підходи до інноваційного маркетингу та нейромаркетингу

• Методологічні засади менеджменту інновацій

• Менеджмент та інноваційне лідерство в транзитивних умовах

• Вплив людського та соціального капіталу на формування управлінських моделей

• Науково-методичні підходи формування ефективної маркетингової стратегії підприємства

• Методологічні підходи маркетингового стратегічного планування

• Маркетинговий аналіз як засіб прийняття управлінських рішень

 

Стратегія розвитку факультету економічних наук (ФЕН) 2023-2028

 

Контакти

 

Декан факультету

 

Глущенко Світлана Василівна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 6, кімната 406

тел.: (044) 425 60 42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заступник декана

 

Бугрова Олена Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 6, кімната 408

тел.: (044) 425 60 42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Провідні спеціалісти деканату

 

Клокун Зоя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Писанка Наталя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Безуглова Тетяна Геннадіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

корпус 6, кімната 407,

тел.: (044) 425 77 37 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна