Факультет гуманітарних наук

Загальна інформація

Напрями наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Контакти

Декан факультету

Ткачук Марина Леонідівна

заслужений діяч науки і техніки України

доктор філософських наук, професор

корпус 1, кімната 201
(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
понеділок - 15:00 - 17:00,
четвер - 11:00 - 13:00
 
 

Заступник декана

Пашко Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук

корпус 1, кімната 205 

(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
вівторок - 14:15 - 16:15,
п`ятниця- 14:15 - 16:15

Провідні спеціалісти ФГН
Гаращенко Тетяна Григорівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дубіна Ярослава Анатоліївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Спеціаліст
Василівецька Олена Анатоліївна
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

 

Становлення Факультету гуманітарних наук розпочалося з часу відродження університету “Києво-Могилянська академія” в 1992 році. Нині до складу факультету входять шість випускових кафедр: історії, філософії та релігієзнавства, культурології, літературознавства (до 2007 року — кафедра філології), загального та слов’янського мовознавства, української мови. Вони забезпечують підготовку студентів за відповідними напрямами освіти двох кваліфікаційних рівнів — бакалавра та маґістра. На кафедрах також навчаються аспіранти та докторанти. З 2003 року діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями “Історія України” та “Всесвітня історія”.

 

На рівні бакалаврату факультет забезпечує навчання за такими напрямами освіти:

Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика. Студенти проходять археологічну та археолого-культурологічну навчальні, етнографічну, археологічну та філософську дослідницькі, педагогічну та музейно-ознайомчу практики. Крім того, студенти мають унікальну можливість поєднати фахову освіту певного напряму з вивченням курсів інших напрямів, на додаток до головної спеціальності (major) виконати програму додаткової спеціальності (minor) або одну з сертифікатних програм.

Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання за дворічною маґістерською програмою:

Навчальний процес на Факультеті гуманітарних наук органічно пов’язаний із науковими студіями. При факультеті працюють такі дослідницькі осередки:

 

Можливості навчання

Студенти можуть отримати додаткову спеціалізацію з історії, філософії та культурології (із видачею свідоцтва) або опанувати сертифікатні програми:

«Друга іноземна мова»,

«Історія дипломатії»,

«Літературознавство»,

«Мистецтвознавство»,

«Музеєзнавство»,

«Перекладознавство»,

«Релігієзнавство»,

«Юдаїка»;

прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців;

поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору);

вдосконалити знання англійської мови;

опанувати латину та низку «нових» іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська, іврит тощо).

 

Зокрема, кафедра англійської мови пропонує студентам усіх рівнів освіти в НаУКМА як обов’язкові курси, так і широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови.

На базі кафедри функціонує Ресурсний центр для викладачів англійської мови (English Teaching Resource Center) (3 корпус, кімн. 121).

З 2013 р. при кафедрі працює Центр англомовного письма (English Writing Center), який надає практичні консультації студентам та викладачам щодо підготовки писемних текстів англійською мовою з різних дисциплін, проводить тренінги з найактуальніших проблем наукового письма. Підготовка фахівців-гуманітаріїв за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «маґістр» передбачає органічне поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової, професійної і практичної складових.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій.

 

Студенти ФГН мають змогу отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності.

Завдяки здобутим знанням і навичкам випускники ФГН мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та Докторській школі НаУКМА, займатися викладацькою діяльністю, працювати в науково-дослідницьких установах, державних структурах, закладах культури, засобах масової інформації тощо. Впродовж багатьох років випускники ФГН мають значний попит на ринку праці, адже, за рейтингами працедавців, ФГН є визнаним лідером серед вищих навчальних закладів України в царині гуманітарної освіти.

Важливе значення для розвитку факультету мають його різнобічні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України. До викладання на факультеті залучено фахівців з українських, європейських та американських університетів. Кафедри факультету плідно співпрацюють з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської, Дрезденським, Берлінським, Центральноєвропейським, Санкт-Петербурзьким, Познанським, Яґеллонським та Варшавським університетами.

Перспектива розвитку факультету пов’язана з подальшим упровадженням принципу вільної творчої освіти, удосконаленням наявних бакалаврських та відкриттям нових маґістерських програм, запровадженням нових спеціалізацій на кафедрах, створенням спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, розширенням міжнародного співробітництва.

 

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна