Факультет гуманітарних наук

Загальна інформація

Декан факультету

Ткачук Марина Леонідівна

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор філософських наук, професор

корпус 1, кімната 201
(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
понеділок - 15:00 - 17:00,
четвер - 11:00 - 13:00

 

 

1 fgn Заступник декана

Павліченко Надія Валеріївна

кандидат культурології

корпус 1, кімната 205
(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
вівторок - 15:00 - 17:00,
п`ятниця- 14:15 - 16:00

 

Провідні спеціалісти деканату ФГН


Гаращенко Тетяна Григорівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дубіна Ярослава Анатоліївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

корпус 1, кімната 205

(044) 425 14 20

 

Спеціаліст
Дядюшева Світлана Василівна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
 

 

Становлення Факультету гуманітарних наук розпочалося з часу відродження університету “Києво-Могилянська академія” в 1992 році. Нині до складу факультету входять шість випускових кафедр: історії, філософії та релігієзнавства, культурології, літературознавства (до 2007 року — кафедра філології), загального та слов’янського мовознавства, української мови. Вони забезпечують підготовку студентів за відповідними напрямами освіти двох кваліфікаційних рівнів — бакалавра та маґістра. На кафедрах також навчаються аспіранти та докторанти

 

На рівні бакалаврату факультет забезпечує навчання за такими напрямами освіти:

Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика. Студенти проходять археологічну та археолого-культурологічну навчальні, етнографічну, археологічну та філософську дослідницькі, педагогічну та музейно-ознайомчу практики. Крім того, студенти мають унікальну можливість поєднати фахову освіту певного напряму з вивченням курсів інших напрямів, на додаток до головної спеціальності (major) виконати програму додаткової спеціальності (minor) або одну з сертифікатних програм.

Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання за дворічними маґістерськими програмами:

Навчальний процес на Факультеті гуманітарних наук органічно пов’язаний із науковими студіями. При факультеті працюють такі дослідницькі осередки:

 

Можливості навчання

Студенти можуть отримати додаткову спеціалізацію з історії, філософії та культурології (із видачею свідоцтва) або опанувати сертифікатні програми:

«Друга іноземна мова»,

«Історія дипломатії»,

«Літературознавство»,

«Мистецтвознавство»,

«Музеєзнавство»,

«Перекладознавство»,

«Релігієзнавство»,

«Юдаїка»;

прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців;

поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору);

вдосконалити знання англійської мови;

опанувати латину та низку «нових» іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська, іврит тощо).

 

Зокрема, кафедра англійської мови пропонує студентам усіх рівнів освіти в НаУКМА як обов’язкові курси, так і широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови.

На базі кафедри функціонує Ресурсний центр для викладачів англійської мови (English Teaching Resource Center) (3 корпус, кімн. 121).

З 2013 р. при кафедрі працює Центр англомовного письма (English Writing Center), який надає практичні консультації студентам та викладачам щодо підготовки писемних текстів англійською мовою з різних дисциплін, проводить тренінги з найактуальніших проблем наукового письма. Підготовка фахівців-гуманітаріїв за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «маґістр» передбачає органічне поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової, професійної і практичної складових.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій.

 

Студенти ФГН мають змогу отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності.

Завдяки здобутим знанням і навичкам випускники ФГН мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та Докторській школі НаУКМА, займатися викладацькою діяльністю, працювати в науково-дослідницьких установах, державних структурах, закладах культури, засобах масової інформації тощо. Впродовж багатьох років випускники ФГН мають значний попит на ринку праці, адже, за рейтингами працедавців, ФГН є визнаним лідером серед вищих навчальних закладів України в царині гуманітарної освіти.

Важливе значення для розвитку факультету мають його різнобічні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України. До викладання на факультеті залучено фахівців з українських, європейських та американських університетів. Кафедри факультету плідно співпрацюють з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської, Дрезденським, Берлінським, Центральноєвропейським,  Познанським, Яґеллонським та Варшавським університетами.

Перспектива розвитку факультету пов’язана з подальшим упровадженням принципу вільної творчої освіти, удосконаленням наявних бакалаврських та відкриттям нових маґістерських програм, запровадженням нових спеціалізацій на кафедрах, створенням спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, розширенням міжнародного співробітництва.
 
 

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА - "Україна: людина, суспільство, природа", враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

 • Історія філософії (Київ в історії фiлософії України).
 • Східна і Центральна Європа як об'єкт історії та геополітична реальність.
 • Культура українського бароко. Моделі світу в історії цивілізаційного розвитку людства.
 • Арістотель та сучасність.
 • Проблема функціонування, вивчення та викладання української мови.
 • Науково-методичні особливості комунікативно орієнтованого викладання англійської мови.
 • Впровадження та адаптація зарубіжних методик вивчення іноземних мов.
 • Спадщина Києво-Могилянської академії.
 • Історія бібліотеки Києво-Могилянської академії.
 • Політичні трансформації посткомуністичного суспільства (проблеми оптимізації cтратегії забезпечення національних інтересів України).
 • Становлення та розвиток політичної системи суверенної України.

 

Ресурси

Бібліотека кафедри історії
Музей історії культури при кафедрі культурології (підрозділи "Давня культура", "Культура і побут населення України")
Кабінет літератури при кафедрі філології
Кабінет французької мови при кафедрі філології
Кабінет арабської мови при кафедрі філології
Відеокабінет для вивчення іноземних мов при кафедрі філології
Бібліотека філософської та релігієзнавчої літератури, електронна бібліотека текстів та міні-біблотека праць викладачів кафедри філософії та релігієзнавства

Бібліотека кафедри історії

збільшити фото При кафедрі історії створено бібліотеку, яка на сьогодні вже має комплекти найбільш солідної історичної періодики, що виходить в Україні з початку 1990-х.З 2003 р. на кафедрі започатковане створення електронних версій так званих reference-book, тобто комплектів супровідних матеріалів до конкретних курсів, які обіймають як тексти історичних джерел, що досі були практично недоступні студентам, так і відсутню в бібліотеках Києва новітню зарубіжну літературу, зокрема, статті з відповідної проблематики.

 

Музей історії культури при кафедрі культурології (підрозділи "Давня культура", "Культура і побут населення України")

При кафедрі культурології НаУКМА функціонує музей історії культури, який нараховує понад 400 одиниць зберігання основного фонду.
Експонати підрозділу "Давня культура" є результатом навчальної (археологічної) практики студентів на базі Севастопольської археологічної експедиції, Подільської експедиції ІА НАН України, експедиції "Сула" ІА НАН України та Трипільської експедиції ІА НАН України. Частину матеріалів передано інститутом археології НАН України.
збільшити фото
збільшити фото Підрозділ "Культура і побут населення України" представляє результати дослідницької (етнологічної) практики, яка проводиться кафедрою з 1995 року і, зокрема, експедиції по дослідженню взаємодії різних етнічних культур на півдні України, яка постійно діє з 2000 року.
Деякі експонати, здобуті на практиках, були подаровані музею студентами факультету. Низку матеріалів подаровано викладачами та співробітниками НаУКМА (докт. філос. наук професором О.М. Петровою, докт. хім. наук професором М.Т. Бриком). Деякі матеріали передано Рожнівським колеґіумом "Гуцульщина". збільшити фото

 

Кабінет літератури при кафедрі філології

При кафедрі філології функціонує кабінет літератури, в якому викладачами проводяться індивідуальні заняття, консультації та самостійно працюють студенти. В кабінеті розміщена невелика бібліотека, зібрана силами працівників кафедри. Вона включає переважно літературознавчі праці та невелику підбірку художніх творів. Тут студенти можуть ознайомитися з науковими досягненнями своїх колег - при потребі переглянути дипломні чи курсові роботи. У кабінеті для роботи студентів є комп'ютер, приєднаний до мережі Internet. Користування кабінетом літератури полегшує студентам підготовку до семінарів і практичних занять, написання наукових робіт тощо.
Секція іноземних мов має свою специфіку і відповідно - ресурси. Викладачі цієї секції забезпечують викладання іноземних мов (окрім англійської) для студентів усіх факультетів НаУКМА. Під керівництвом викладачів іноземних мов впроваджуються найсучасніші методики викладання арабської, іспанської, німецької, французької, польської, хорватської, чеської мов.

Кабінети французької та арабської мов

При кафедрі постійно працює кабінет французької мови, створений та оснащений комп'ютерною технікою за сприяння Французького Культурного центру у 1999 році; а також кабінет арабської мови, створений та обладнаний у 2001 році за сприяння посольства Арабської республіки Єгипет.

Відеокабінет для вивчення іноземних мов при кафедрі філології

Створений на кафедрі філології у 1997 році і обладнаний відеотехнікою за сприяння Посольства Японії відеокабінет, розрахований на 40 місць, призначений для поліпшення та розширення можливостей вивчення усіх іноземних мов, які пропонує кафедра (крім англійської), а саме: перегляд навчальних відеокурсів, художніх та документальних фільмів, що допомагає активнішому засвоєнню вивченого матеріалу. До процесу модернізації відеотехніки долучилося в 2002 р. Посольство Арабської Республіки Єгипет.

На кафедрі функціонує аудіотека, фондами якої можуть користуватися студенти для кращого засвоєння програмного матеріалу. Як допоміжний засіб при вивченні іноземних мов використовується також кодоскоп.

Кабінет кафедри філософії та релігієзнавства було устатковано коштом ЗАТ Utel протягом 2001 року. Основою кабінету є бібліотека філософської та релігієзнавчої літератури, що включає в себе видання священних текстів релігійних традицій світу; тексти класиків світової філософської та релігійної думки; монографії з історії філософської та релігійної думки народів світу; довідники, словники, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники з філософських та релігієзнавчих дисциплін.

Бібліотека філософської та релігієзнавчої літератури, електронна бібліотека текстів та міні-біблотека праць викладачів кафедри філософії та релігієзнавства

збільшити фото Важливим компонентом ресурсів кабінету філософії та релігієзнавства є бібліотека текстів, що зберігаються в електронному форматі. До неї входять класичні тексти з історії філософії та з історії релігій світу; монографічна, довідкова та навчальна література з філософських та релігієзнавчих дисциплін. Наявність зв'язку кафедри з мережею Інтернет дає можливість використання ресурсів різноманітних електронних бібліотек для поповнення бібліографічних та текстових ресурсів кафедральної електронної бібліотеки.

Частина названих ресурсів у співпраці з Науковою бібліотекою НаУКМА представлена для загального використання на сайті Бібліотеки, зокрема, тексти та навчально-методичні матеріали з курсу "метафізика", тексти та довідкові, монографічні і навчально-методичні матеріали з курсу "Історія християнства"
Триває робота з устаткування сторінки електронних ресурсів з інших релігієзнавчих курсів.

збільшити фото Ресурси бібліотеки кабінету філософії те релігієзнавства використовуються в навчальному процесі кафедри під час викладання філософських та релігієзнавчих курсів. Технічне обладнання кабінету створює також можливість для надання науково- та навчально-методичної допомоги як викладачам кафедри, так і студентам (сканування, копіювання, запис текстів на електронні носії).

Серед наукових та навчально-методичних ресурсів кафедри можна також відзначити міні-бібліотеку праць, написаних нашими викладачами. Це індивідуальні та колективні монографії, підручники, навчальні посібники, словники, збірки наукових праць "Наукові записки НаУКМА" та "Маґістеріум", збірки матеріалів наукових конференцій, круглих столів тощо. Зазначені тексти активно використовуються викладачами та студентами у навчальному процесі, багато з них є підручними матеріалами до унікальних авторських курсів, розроблених та впроваджуваних співробітниками кафедри.

 

Контакти

Декан факультет

Ткачук Марина Леонідівна

заслужений діяч науки і техніки України

доктор філософських наук,

професор

корпус 1, кімната 201
(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
вівторок - 11:00 - 13:00,
четвер - 11:00 - 13:00
 

Заступник декана
Павліченко Надія Валеріївна
кандидат культурології

корпус 1, кімната 205
(044) 425 14 20
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офісні години:
вівторок - 15:00 - 17:00,
п'ятниця - 14:15 - 16.00

 

   

Спеціалісти деканату ФГН
Дубіна Ярослава Анатоліївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

корпус 1, кімната 205
(044) 425 14 20

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна