Факультет природничих наук

Загальна інформація

Khlobystov 02 Декан факультету

Хлобистов Євген Володимирович

доктор економічних наук, професор

корпус 3, кімн. 228
(044) 425 60 57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Провідні спеціалісти —
Палієнко Світлана Олексіївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Чащина Тетяна Іванівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

корпус 3, кімн. 217
(044) 425 60 71
Vitalii Shpylchyn 01 Заступник декана —
Шпильчин Віталій Віталійович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач кафедри біології,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Факультет природничих наук НаУКМА готує фахівців за на­прямами підготовки:

 

бакалаврські програми:

 

 

 

маґістерські програми:

 

 

PhD-програми Докторської школи НаУКМА з хімії та біології.

 

Премія «Кращий викладач Факультету природничих наук» від випускника ФЕН Тараса Лукачука.

 

Можливості навчання

Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрунтовну природничу підготовку.  За перші два роки навчання на програмі бакалавра він набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін: математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики та обирає декілька курсів гуманітарного і суспільного напрямів, які розширюють його світогляд і підвищують рівень гуманітарної освіти.

 

Виконавши чотирирічну бакалаврську програму, студент отримує базову вищу освіту одного з напрямів підготовки: Хімія, Біологія, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Фізика.

 

Випукник бакалаврської програми має змогу втупити на одну з дворічних маґістерських програм (спільно з НАН України): Хімія, Біологія, Лабораторна діагностика біологічних систем, Екологія та охорона навколишнього середовища, Фізика.

 

Випускники маґістерських програм можуть продовжити навчання в аспірантурі та захистити ди­сертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

 

Факультет активно працює над впровадженням третього ступеня освіти за Болонською декларацією — організацією PhD-програм. У 2009 році здійснено перший набір на PhD-програму «Біологія та біорізноманіття». З 2006 року кафедра фізико-математичних наук відправляє студентів на стажування у Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), де на даний час 5 випускників навчаються на PhD-програмах (їхні розповіді про навчання в DESY можна знайти на сторінці кафедри фізико-математичних наук).


Для успішної підготовки фахівців факультет і його підрозділи уклали угоди про наукове співробітництво з численними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України та Академії медичних наук. На базі цих інститутів здійснюється викладання ряду дисциплін, виконуються курсові й дипломні роботи.

 

Стипендії для студентів 1-го року навчання напрямів «Хімія» та «Біологія» від корпорації «Артеріум».

 

Наукова робота

Під керівництвом провідних науковців факультету діють наукові центри: Науково-дослідний центр мембранних досліджень, Науково-дослідний центр молекулярних та клітинних досліджень, Науково-дослідний центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку, Центр фізичних та хімічних досліджень біологічних систем; і наукові лабораторії — Лабораторія генетики та клітинної біології, Науково-дослідна лабораторія «Науки про Землю».

 

Для студентів, які навчаються за напрямом «Фізика», відкриті двері лабораторій провідних науково-дослідних інститутів Києва. У 2013-2014 навчальному році студенти-фізики працюють у відділі квантової електроніки, відділі математичних методів в теоретичній фізиці, відділі нелінійної фізики конденсованого стану Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, відділі когерентної і квантової оптики, відділі фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім В.Є. Лашкарьова НАН України, відділі фізики важких іонів Інституту ядерних досліджень НАН України, лабораторії нанокристалічних структур Інституту магнетизму НАН та МОН України, відділі астрофізики Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Т. Шевченка. З 2006 року вони мають можливість виконувати наукову роботу на Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY).

 

Викладачі й студенти факультету беруть участь у наукових дослідженнях, які виконуються за ґрантами Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології України, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації України, Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF). Студенти можуть виконувати науково-дослідницьку роботу в науковому Центрі молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА (керівник — д-р мед. наук Н. М. Білько), займатися генетичними дослідженнями за напрямом «Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування» (керівник — д-р біол. наук Т. К. Терновська), вести молекулярно-генетичні дослідження у Лабораторії генети­ки та клітинної біології (завідувач — канд. біол. наук М. З. Анто­нюк), проводити наукові до­слідження в науково-навчальному Центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА (керівник — канд. біол. наук А. Г. Безусько).

Наукова робота на кафедрі екології ведеться в рамках Центру досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку (керівник — канд. біол. наук І. Г. Вишенська). Основ­ні напрями наукової діяльності пов’язані з дослідженням природних та урбанізованих екосистем, впливом змін клімату на природні екосистеми України. У грудні 2008 року Вчена рада НаУКМА ухвалила рішення про створення Науково-навчального комплексу Моніторингу та досліджень екосистем відділу екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

З 2004 року розвивається новий напрям — екологічна економіка.

 

Партнери та міжнародна співпраця

Викладачі факультету впродовж минулого року взяли участь у 7 всеукраїнських та 20 міжнародних конференціях. Серед них — IX International Conference «Geometry, Integrability and Quan­tization» (Варна, Болгарія), 9-th European Conference on Atomic and Molecular Physics (Крит, Греція). Факультет природничих наук брав активну участь у Днях науки НаУКМА, у прове­денні Дня Землі на Хрещатику, Аквафорумі та інших заходах.

 

Студенти факультету активно подають аплікації на коротко- та довгострокові навчальні програми за кордоном, виборюють ґранти на навчання й успішно завершують навчання в університетах США за рахунок фінансування програм «Маскі» та Фул­брайта, у Центральноєвропейському університеті (Угор­щина). Наші студенти також успішно навчаються за новою маґістер­ською програмою з екологічної політики MESPOM, яку фінансує Європейський Союз. Програма включає дворічне навчання у трьох із чотирьох університетів програми: Манчестер­ському (Велика Британія), Лундському (Швеція), Аеґенському (Греція) та Цент­ральноєвропейському (Угорщина).

 

Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом експериментальної ботаніки (Чеська Республіка), Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та науково-дослідними установами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Хо­лодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, медичним центром клітинної терапії «Ембріотек», Київським інститутом гематології і трансфузіології АМН України, Хар­­ків­ським інститутом радіології (відділ радіаційних патологій). У лабораторіях цих установ студенти виконують наукові дослідження, які становлять основу їхніх кваліфікаційних робіт.

 

Кафедра екології співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України, Інститутом екогігієни і токсикології, Інститутом гігіє­ни праці АМН України, Поліським природним заповідником, Карпатським національним природним парком, Карпатським біосферним заповідником, Українським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП «Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними установами. На їх базі викладається ряд курсів, проходять студентські практики, виконуються курсові та дипломні роботи. Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного навчання «Партнерство громад­ського та приватного секторів для вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом (США) та ще 15 іншими університетами світу, виконує спільний міжнародний проєкт з департаментом ботаніки та мікробіології Університету Оклахоми, США.

 

Викладачі та студенти кафедри фізико-математичних наук беруть участь у наукових міжнародних конференціях, публікують праці у фізичних та фізико-математичних журналах світового рівня. Випускники кафедри мають можливість стажуватися та вступати на PhD-програми в Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), робити наукові роботи та вступати до аспірантури провідних фізичних інститутів Києва та за кордоном, беруть участь у міжнародних ґрантових програмах. Серед ви­пускників кафедри є такі, що працюють в університетах та науково-дослідних установах США та країн Європейського Союзу.

 

Викладають на кафедрі фізико-математичних наук висококваліфіковані професори, доценти та старші викладачі. До навчального процесу, керівництва курсовими та дипломними роботами залучено провідних фахівців науково-дослідних установ Києва, зокрема Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Бого­любова НАН України, Інституту фізики НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Інституту ядерних досліджень НАН України, а також Київського націо­нального університету ім. Тараса Шевченка.

 

Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими уста­новами Києва, серед яких Інститут хімії поверхні НАН України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА — «Україна: людина, суспільство, природа», враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

 

 • Вивчення впливу змін клімату на природні екосистеми.
 • Дослідження енергетичних потоків в природних екосистемах різного типу.
 • Розробка індикаторів сталого розвитку для вищих навчальних закладів.
 • Наукові проблеми вивчення стану збереження біорізноманіття в Україні.
 • Формування, вивчення структури та властивостей синтетичних мембран на основі функціональних полімерів.
 • Вивчення процесів мембранного переносу та розділення водних систем із використанням синтетичних мембран.
 • Розроблення інтегрованих мембранно-сорбційних технологій розділення, очищення та концентрування складних водних систем.
 • Палеоекологічні аспекти реконструкції рослинного покриву та клімату України в голоцені.
 • Дослідження в галузі генетики, молекулярної генетики, клітинної біології рослин і тварин.
 • Дослідження в галузі фізики конденсованого стану матерії
 • Квантова оптика
 • Спінові моделі у квантовій оптиці та теорії магнетизму
 • Багатофотонні процеси у атомах і молекулах
 • Інтегровані системи та їх розв’язання методами груп Лі

 

Студентська активність

Наука — головне, але й інше теж важливо. На природничому факультеті діють студентські організації:
Екоклуб «Зелена хвиля» та Студентське біологічне товариство.
Студенти факультету долучені також до діяльності інших могилянських організацій, таких як: Студентський кіноклуб, Клуб ЮНЕСКО, Клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», Клуб спортивного туризму «Стрім», Народна хорова капела «Почайна», Студентська колегія.

 

У 2011 році до ФПрН була приєднана загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання, діяльність якої спрямована на залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Викладацький склад кафедри висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких два кандидати наук, доценти, заслужений тренер України та чотири майстри спорту. Головне завдання фізичного виховання студентської молоді полягає у формуванні засад здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. Функціонують 22 спортивні секції (атлетизм, баскетбол, волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, шахи, шейпінг, фітнес, атлетична гімнастика, туризм, теніс, силова підготовка, ЗФП, спортивні танці, плавання та ін.), відбір до яких проводиться на конкурсній основі. Щороку проходить університетська спартакіада. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.

 

Природничий факультет дає унікальні можливості для розвитку наукового та особистісного потенціалу. Хочете жити в гармонії з природою і навчати цьому інших? Зробіть свій вибір!

Майбутнє за наукою!

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна