Кафедра міжнародних відносин

Загальна інформація

Кафедру міжнародних відносин створено у 2019 р., хоча перший набір на бакалаврську програму Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  відбувся ще в 2017 році.

 

 

Завідувач кафедри

Яковлєв Максим Володимирович

кандидат політичних наук, доцент,

керівник бакалаврської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 305

тел. моб.: +38 (097) 417-43-80

тел. вн.: 512

Гриценко Олена Миколаївна

доктор політичних наук, професор,

керівник магістерської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 306

тел. вн.: 512
Kiseleva photo

Кисельова Тетяна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

DPhil (Оxon), LLМ

керівник PhD програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 306

тел. вн. 512
 

Методист вищої категорії

Гутнік Наталія Вікторівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 307

тел. моб.: +38 (099) 008-25-95,

тел. вн.: 512

 

 

Кафедра створена у 2019 році для подальшої реалізації програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ця спеціальність була впроваджена в НаУКМА у 2017 році, а 2021 року відбувся її перший випуск бакалаврів у галузі міжнародних відносин, а також перший набір на магістерську програму з міжнародних відносин. Восени 2023 р. року кафедра міжнародних відносин здійснила перший набір на свою PhD програму.

 

Філософія навчання на кафедрі полягає у максимальному сприянні індивідуальному професійному та інтелектуальному розвитку студентів, розвитку їхніх аналітичних здібностей, партнерських стосунках між студентами і викладачами, відкритості та креативності. Унікальність програми полягає в тому, що вона дозволяє випускникам стати професійними аналітиками міжнародних відносин і зовнішньої політики. Кафедра також активно залучає найкращих в Україні фахівців з аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики, що також сприяє професійному розвитку студентів.

 

Протягом чотирьох років навчання на бакалавраті студенти вивчають теорію і практику міжнародних відносин і дипломатичної служби, принципи транснаціональних і транскордонних відносин, зовнішню політику окремих держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, особливості державного управління і політичних режимів в окремих країнах та міжнародних регіонах у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародну безпеку та конфлікти, методи політичної аналітики. До того ж студенти можуть скористатися з широкого спектру дисциплін вільного вибору, в тому числі й тих, що пропонуються іншими кафедрами Могилянки.

 

Штатні викладачі кафедри мають вчені ступені докторів і кандидатів наук, до викладання залучаються провідні дослідники міжнародних відносин і зовнішньої політики з найвідоміших аналітичних центрів країни, практики дипломатичної роботи, іноземні викладачі та спеціалісти.

 

Особливий наголос також робиться на опануванні іноземних мов: англійська мова, що є однією з двох робочих мов НаУКМА, вивчається загалом близько 800 годин на загальних і спеціальних мовних курсах, до того ж література та джерела до більшості курсів – англійською мовою, деякі викладачі також проводять свої заняття англійською, починаючи з 2-го року навчання.

 

Усім студентам пропонується на вибір друга іноземна мова – німецька, французька, іспанська та інші мови, що залежить від наявності викладачів і побажання студентів. Загальний обсяг вивчення другої іноземної мови – 900 годин.

 

Студенти кафедри міжнародних відносин беруть активну участь у житті кафедри, факультету і Могилянки в цілому, проводять змагання, конкурси, конференції, запрошують з гостьовими лекціями цікавих науковців. Клуб студентів-міжнародників згуртовує навколо себе найактивнішу частину студентства кафедри, як і клуб Моделі ООН, що також активно співпрацює з колегами з Українського католицького університету.

 

У 2017 р. у НаУКМА була розпочата підготовка фахівців з міжнародних відносин на рівні бакалаврів, тоді ще у складі кафедри політології, до створення окремої кафедри міжнародних відносин. В основу освітньої програми була покладена ідея підготовки майбутніх працівників у сфері міжнародних відносин зі знаннями і вміннями аналізу зовнішньої та міжнародної політики. Бакалаврська програма дозволила закласти основи знань і вмінь таких фахівців, але не завершити повною мірою їх професіоналізацію. Тому в 2020 році було вирішено відкрити ОНП (рівень магістра) зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Першим гарантом програми став О.П. Дем’янчук, а після його призначення в.о.декана ФСНСТ гарантом стала проф. О.М. Гриценко. Досвід кафедри політології НаУКМА, випускники якої, отримавши знання і вміння в галузі аналізу й дослідження політики на додаток до теоретичної політологічної бази, успішно працюють в різноманітних міжнародних організаціях та аналітичних центрах, а також досвід нашої бакалаврської програми надихнув нас на відкриття магістерської програми із акцентом на підготовку висококваліфікованих аналітиків. Ми виходили з того, що сучасні процеси у світовій політичній системі, швидкі зміни в міжнародній політиці, виклики, які постають перед розробниками зовнішньої політики країни через часом радикальні зміни в політиці внутрішній, вимагають від фахівців у цій галузі знань і вмінь з аналізу політики, виявлення проблеми внутрішнього і міжнародного характеру, розробки заходів з їх вирішення та прогнозування можливих результатів таких заходів. Подібні підходи до підготовки фахівців з МВ можна було знайти в програмах таких відомих університетів, як Джорджтаун та Стенфорд, де поряд з традиційними підходами існують, приміром, програми з міжнародної публічної політики. Значну консультативну, методологічну та наукову допомогу в ході підготовки програми до ліцензування надали вчені й фахівці з Одеського НУ ім. І.І.Мечнікова, Чернівецького НУ ім. Ю.Федьковича, Дипломатичної академії України, Віденської дипломатичної академії, окремі вчені й дипломати. Завдяки їм був сформований перший проєкт навчального плану, проведено його обговорення на розширених засіданнях кафедри міжнародних відносин НаУКМА. У 2021 році був проведений перший набір на цю програму – в екстремальних умовах карантинних обмежень вдалося взяти на навчання перших пʼять студентів. Початок навчання відбувався в умовах пошуку і залучення відповідних фахівців для викладання дисциплін за затвердженою програмою. На кафедрі на додаток до фахівців з міжнародних відносин зʼявилися викладачі, для яких аналіз публічної політики є предметом теоретичних досліджень і практичного здійснення. Повномасштабне вторгнення росії негативно позначилося на провадженні навчання через значні перешкоди для нормального спілкування викладачів зі студентами, проведення практичних занять, виконання завдань. Попри все, нам вдалося успішно завершити перший навчальний рік і продовжити набори на програми кафедри.

 

Восени 2023 р. кафедра міжнародних відносин здійснила набір на свою PhD програму, гарантом якої є Т.С. Кисельова, яка має значний міжнародний досвід навчання (DPhilOxon), викладання і дослідження (Базельський університет, swisspeace тощо). Програма орієнтована на міждисциплінарні дослідження сучасних трендів і тенденцій міжнародних відносин.

 

 

Викладачі

Професорсько-викладацький склад

Постійний склад

 

Гриценко Олена Миколаївна, доктор політичних наук, професор Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія міжнародних відносин (від ІІІ тис.до н.е. - ХVІІІ ст.); Міжнародні комунікації

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Яковлєв Максим Володимирович, кандидат політичних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах; Методологія наукових досліджень; Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах; Практика дослідницька; Практика науково-дослідницька

Керівник аспірантів, магістерських і кваліфікаційних робіт студентів

Член Громадської Ради при МЗС України, директор Школи політичної аналітики НаУКМА.

 

Кисельова Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, DPhil (Оxon), LLМ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Врегулювання збройних конфліктів; Медіація та фасилітований діалог в міжнародних відносинах; Порівняльний аналіз конфліктів

 

Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова ІІ; Іспанська мова ІІІ

 

Єфремов Дмитро Петрович, кандидат економічних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Зовнішня політика КНР; Політика, економіка та суспільство в сучасному Китаї; Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів; Сучасна міжнародна економіка; Сучасна міжнародна політика і геополітичне довкілля України; Теорії міжнародних відносин – І

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Член правління Української асоціації китаєзнавців

 

Борщик Ярослав Вікторович, кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія міжнародних відносин (ХІХ - ХХ ст.), Сучасні міжнародні відносини і міжнародна політика

Керівник курсових робіт студентів

 

Ґош Мрідула, PhD, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Багатостороння та множинна дипломатія; Вступ до регіональних студій; Глобальні проблеми людства; Дипломатичний протокол та етикет; Дипломатичні комунікації та кореспонденції; Дипломатія: теорія і практика;Міжнародна політика допомоги і розвитку

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку

 

Соловей Галина Сергіївна, кандидат філософських наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до аналізу конфліктів і розбудови миру; Практикум з ведення дипломатичних і ділових переговорів

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

 

Тараненко Ганна Геннадіївна, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова І; Міжнародні безпекові студії; Регіональні студії: країни Латинської Америки

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Експертка аналітичного центру ADASTRA

 

Купка Олександр Васильович, магістр економіки, випускник НаУКМА, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародне гуманітарне право: кризовий менеджмент; Основи економіки; Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Гісем Іван Іванович, магістр історії, випускник НаУКМА, старший викладач, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародні організації, керує навчальною практикою, здобувач PhD програми, спеціаліст з публічної дипломатії та комунікації Проєкту ЄС «Право-Justice»

 

Внутрішні сумісники

 

Дем’янчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор, в.о.декана ФСНСТ   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до політичної науки; Теоретичні засади аналізу публічної політики; Теорія та історія держави

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук, професор, декан ФКМШПНО Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Політична аналітика - методи і підходи

 

Близнюк Катерина Ростиславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Лінгвістична географія

 

Зубрицька Людмила Йосипівна кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Суспільні комунікації

 

Діденко Діна Володимирівна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Німецька мова ІІ

 

Кисельов Сергій Сергійович старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Політична географія

 

Суслов Антон Ігорович, старший викладач, випускник НаУКМА, аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до політичної науки; Теорія та історія держави

Керівник кваліфікаційних та курсових робіт студентів

 

Сумісники

 

Зарембо Катерина Валеріївна, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа»

Викладає: Дизайн наукових досліджень

 

Палій Олександр Андрійович, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія Росії та СРСР

 

Рабінович Марина Львівна, магістр права, PhD (з відзнакою) в галузі права Європейського Союзу Університетy м. Гамбург, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до спеціальності, Європейські студії: торговельні аспекти

Керівник кваліфікаційних і курсових робіт студентів

 

Соколовський Іван Вікторович, кандидат соціологічних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Якісні методи досліджень у міжнародних відносинах

 

Чорногор Ярослав Олексійович, кандидат історичних наук, старший викладач Директор програми російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: ООН в системі глобального врядування

 

Герасимчук Сергій Павлович, магістр політології, старший викладач, випускник НаУКМА, випускник Естонської школи дипломатії, Заступник виконавчого директора, Директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Аналіз зовнішньої політики; Лабораторія "Аналіз зовнішньої політики"

 

Ковальчук Валентина Анатоліївна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Французька мова І; Французька мова ІІІ

 

Краєв Олександр Валерійович, магістр міжнародних відносин, старший викладач, директор Програми “Північна Америка” Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародні союзи в Європі та Азії; Міжнародна політика в Північній Америці; Регіональні студії: США

Керівник курсових робіт студентів

 

Метельський Данило Олександрович, магістр політології, старший викладач, директор ГО «Центр соціальних трансформацій», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Громадські організації та грантові заявки; Політична географія

Керівник курсових робіт студентів

 

Носенко Сілвестер Романович, магістр міжнародних відносин, м.н.с. з міжнародних відносин, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Зовнішня політика України; Теорії міжнародних відносин – ІІ

 

Осадчук Роман Юрійович, магістр політології, старший викладач, випускник НаУКМА, Research Associate for Eurasia at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (DFRLab) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Аналіз даних; Сучасна світова пропаганда та спротив її впливу

Керівник курсових робіт студентів

 

Чабан Анастасія Василівна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова І

 

 

Нагороди викладачів

Викладачі кафедри міжнародних відносин за свою активно наукову та педагогічну діяльність одержують різні нагороди: 2020-го р. були відзначені два викладачі кафедри – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Олександр Петрович Дем’янчук був відзначений грамотою Київського міського голови, а кандидат політичних наук, старший викладач кафедри Соловей Галина Сергіївна – подякою Президентів НаУКМА. Раніше нагороди від міського голови та стипендії Президента України одержувала і професор кафедри Олена Миколаївна Гриценко. Завідувач кафедри і гарант освітньої програми, кандидат політичних наук, доцент Максим Володимирович Яковлєв двічі перемагав у конкурсі «викладач року», 2012-го та 2020-го навчальних років.

Nahorody 1 Nahorody 2 Nahorody 4

 

Анотації курсів

Актуальні проблеми національної та міжнародної безпеки
Мета курсу надати знання з теоретичних та практичних аспектів вивчення актуальних проблем національної і міжнародної безпеки. Аналізуються теорії, концепції та види національної і міжнародної безпеки, а також шляхи їхньої реалізації провідними акторами світової політики. У межах курсу розглядається роль міжнародних організацій для забезпечення національної і міжнародної безпеки. Вивчаються ключові засоби гарантування національної і міжнародної безпеки. Серед цілей курсу можна виокремити вивчення ключових концепцій і підходів до визначення національної і міжнародної безпеки, вивчення сучасних теорій щодо визначення національної і міжнародної безпеки, визначення співвідношення ролі суверенних держав та інших акторів світової політики для гарантування безпеки, визначення сучасних викликів і ключових засобів гарантування національної і міжнародної безпеки, вивчення пріоритетних національних інтересів України в системі міжнародної безпеки. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як поняття і цілі національної та міжнародної безпеки, безпека після холодної війни, теоретичні підходи до вивчення національної та міжнародної безпеки у ХХІ ст., гарантування національної та міжнародної безпеки: екологічний вимір, боротьба за енергоджерела і продовольча безпека, міграція як виклик національної та міжнародної безпеки, безпека і нові типи війн у ХХІ ст.: відповідь на гібридні загрози, дилеми військового вторгнення і особливості миротворчих операцій, асиметричні загрози: міжнародний тероризм як глобальний виклик безпеці, ядерне стримування: підходи до питань війни та миру. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові завдання для гарантування національної і міжнародної безпеки, уміння визначати виклики національній і міжнародній безпеці на сучасному етапі, уміння аналізувати оптимальні методи гарантування національної і міжнародної безпеки, а також уміння робити прогнози щодо розвитку безпекових систем. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як поняття і цілі національної та міжнародної безпеки, безпека після холодної війни, теоретичні підходи до вивчення національної та міжнародної безпеки у ХХІ ст., гарантування національної та міжнародної безпеки: екологічний вимір, боротьба за енергоджерела і продовольча безпека, міграція як виклик національної та міжнародної безпеки, безпека і нові типи війн у ХХІ ст.: відповідь на гібридні загрози, дилеми військового вторгнення і особливості миротворчих операцій, асиметричні загрози: міжнародний тероризм як глобальний виклик безпеці, ядерне стримування: підходи до питань війни та миру. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові завдання для гарантування національної і міжнародної безпеки, уміння визначати виклики національній і міжнародній безпеці на сучасному етапі, уміння аналізувати оптимальні методи гарантування національної і міжнародної безпеки, а також уміння робити прогнози щодо розвитку безпекових систем.


Аналіз відкритих даних
«Фейкові новини», «дезінформація» та «маніпуляції» стали частиною словника медіа, соціальних мереж та публічних осіб. Ці речі впливають на нас щодня, і для того, щоб зрозуміти яким чином це працює, як захистись від таких впливів та аналізувати їх на цьому курсі ми зосередимось на маніпуляціях даними і як доносити правдиву інформацію; дамо визначення «інформаційному безладу» та типам неправдивої інформації; розглянемо відкриті дані і їхні особливості; напрацюємо базу інструментів та підходів для верифікації інформації у соціальних мережах і поза ними; визначатимемо надійність електронних джерел та фото/відео матеріалів; розглянемо кейси розповсюдження дезінформації на різних платформах і їхній аналіз, обговоримо як убезпечити свої дані.


Аналіз зовнішньої політики
Мета курсу – засвоїти основні підходи до аналізу зовнішньої політики, методи аналізу зовнішньої політики (включно з методами прогнозування, що ґрунтуються на cross-impact та trend-impact аналізі та методах прогнозування), навчитися виявляти інтереси міжнародних гравців у ході міжнародних переговорів, навчитися писати аналітичні матеріали з питань зовнішньої політики України із рекомендаціями для тих, хто приймає рішення та шукати ресурси для проведення досліджень з аналізу зовнішньої політики. Курс пропонує практичні інструкції та супровід щодо основних кроків в аналізі політики: виборі теми, визначенні цільової аудиторії, формулювання дослідницького питання, роботи з джерелами та написання аналітичної записки у різних форматах. Курс також навчає рецензуванню як інструменту контролю якості аналітичних матеріалів.


Багатостороння та множинна дипломатія
Aim of the Course The course aims at introducing one of the less studied and under-researched spheres of international relations, that is, international aid and development. While development as a technical process is studied in economics faculties with emphasis on statistics and data, the present course deals with development in the holistic sense of the term. It caters to the needs of advanced studies in the area of international relations, foreign policy and regional studies, to the need of understanding the complex processes of decision making and a fast changing world. Much of the security architecture of the world and the essence of multilateralism is built on cooperation and competition and the central focus of both is development. The knowledge and competence obtained as a result of this course will be useful in analytical, research, policy-making, teaching, consultative as well as in diplomatic work and in international and development organizations. This course is important for Ukraine as an aid recipient and focuses on the history of how recipient countries evolve to become donors in the long run. Various components of development, such as participatory decision making and inclusion, social capital and local self-governance are discussed in detail during the course lectures and seminars.


Врегулювання збройних конфліктів
Курс "Врегулювання та трансформація збройних конфліктів" покликаний надати студентам глибоке розуміння природи і динаміки сучасних збройних конфліктів, а також механізмів вирішення таких конфліктів, та забезпечити основними навичками вирішення конфліктів. Курс є унікальним з точки зору поєднання індивідуальних навичок з навичками аналізу конфліктів і шляхів їх вирішення на різних рівнях - від політичних переговорів до системної роботи з конфліктом, яку проводять організації громадянського суспільства (multi-track approach to conflict transformation). Окрім цього, студенти отримають досвід порівняльного аналізу збройних конфліктів в різних конфліктних зонах (Руанда, Ліберія, Індонезія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, країни пост-радянського простору). Окрема увага буде приділена аналізу конфлікту в і навколо України і моделюванню шляхів його вирішення з точки зору теорії трансформації конфліктів.


Вступ до аналізу конфліктів і розбудови миру
The aim of the course is to introduce students to the interdisciplinary field of peace and conflict studies. To this end, the course begins with providing students with a basic understanding of the evolution of peace and conflict studies as an academic discipline while also reflecting on its philosophical foundations. Students will then learn about the discipline’s grand debates, key concepts and subfields and current issues. In reference to real cases, the course familiarizes students with theories about the nature and causes of conflicts, the possibilities for conflict resolution and the foundations of peace. In the course, students are encouraged to critically discuss these and apply them to their own life worlds. At the end of the course, students will have gained a solid basis from which to further delve into the fields of conflict analysis, conflict resolution and peacebuilding.


Вступ до геополітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами геополітики як самостійної дисципліни. Дається базова інформація про основні школи геополітики, виклад основних концепцій і теорій, їх еволюції і взаємозв'язку. Проводиться ознайомлення з категоріальним апаратом геополітики, дається розуміння переваг і недоліків методу. Через призму геополітики розглядається зріз сучасного стану міжнародних відносин, а також його історична динаміка. Даються базові уявлення про спектр геополітичних стратегій ключових геополітичних гравців і про геополітичне положення України. Даються базові навички геополітичного аналізу.


Вступ до політичної науки
Курс «Вступ до політичної науки» є одним із базових для підготовки фахівців з міжнародних відносин, оскільки процеси і принципи здійснення міжнародних відносин нерозривно пов’язані з політичною діяльністю. Курс побудований навколо принципів, процесів і процедур ухвалення політичних рішень і передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політичної науки: «влада», «політика», «держава», «політичні інститути і процеси», «форма правління», «форма територіального устрою», «політичні партії», «політична ідеологія», «політичний режим». Курс «Вступ до політичної науки» розрахований на студентів першого року навчання за спеціальністю 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Факультету соціальних наук і соціальних технологій. Метою курсу є закладення у студентів знань і розуміння головних категорій політичних явищ, політичних інститутів та політичного процесу.


Вступ до постколоніальних студій


Вступ до регіональних студій
Даний курс дає студентам глибоке розуміння регіональних студій (area studies) як предмет наукової та аналітичної практики; розуміння регіонів як просторово-часових та цивілізаційних одиниць (виміри та елементи регіонів – географія, економіка, політика, культура та історія), також ознайомить студентів з методологічними і теоретичними підходами дисципліни, та характеристиками регіонів світу. Приділяється увага на зв’язок предмету з міжнародними відносинами, та на важливості складових основ вивчення регіональних студій (мова, історія та культура). В рамках курсу методологічні та теоретичні знання будуть доповнені прикладами та кейсами з різних регіонів світу. Курс структурований навколо трьох базових концептів: регіон як сам контекст, регіон у контексті світових подій, та мультидисциплінарні дослідження регіонів у зв’язку з крос-регіональними та глобальними проблемами. Розглядатимуться кейси стосовно окремих країн та групи країн, також варіативні та порівняльні компоненти крос-регіональних явищ.


Вступ до спеціальності
Курс покликаний допомогти студентам сформувати загальне уявлення про міжнародні відносини, історію формування сучасних міжнародних відносин, їхні засади та особливості, ключові теоретичні підходи до вивчення міжнародних відносин, а також основні виклики, з якими наразі стикається міжнародна система, і їхній вплив на зовнішні політики провідних держав світу, а також зовнішню політики України, зокрема в контексті війни РФ проти України й нової спроби анексії РФ частини території України. Окрему увагу буде приділено ролі Цілей Сталого Розвитку у сучасній міжнародній системі та прогресу різних країн, включаючи Україну, щодо їхньої реалізації. Отже, курс є засадничим щодо ряду базових дисциплін, які студенти вивчатимуть надалі, наприклад, «Історія міжнародних відносин», «Міжнародне право» та «Європейські студії». Крім того, ключова особливість курсу полягає в тому, що він пропонує широкий огляд можливостей професійної реалізації випускника спеціальності «Міжнародні відносини». Вони включають, зокрема, дипломатичну службу, консульську службу, роботу в органах державної влади (наприклад, в новостворених Директоратах стратегічного планування та європейської інтеграції у міністерствах), роботу у міжнародних урядових та неурядових організаціях, у галузі міжнародної допомоги та розвитку (international development cooperation), а також кар’єру в галузі публічних комунікацій, публічної дипломатії, аналітичну та наукову роботу. Засвоєння програми супроводжується розвитком в студентів навичок роботи з науково-політичною літературою, аналітичними текстами та релевантним законодавством, навичок визначення мети і завдань досліджень/аналітичних записок в галузі міжнародних відносин , а також пошуку стажувань за спеціальністю та подання заявок на них.


Глобальні проблеми людства


Глобальні проблеми охорони здоров`я: політика, стратегія, прийняття рішень
Метою навчальної дисипліни є засвоєння теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про глобальні проблеми охорони здоров’я, основні цілі, стратегії, що впливають на прийняття рішень у цій сфері, розуміння основних викликів для управління системою охорони здоров’я та зміцнення систем охорони здоров’я, спільних дій секторів охорони здоров’я та інших секторів, залучення державного та приватного секторів, а також громадян до прийняття рішень, набуття навиків розробки проектів політичних рішень в сфері охорони здоров’я.


Громадські організації та грантові заявки


Дизайн наукових досліджень


Дипломатичний протокол та етикет
Програма курсу «Дипломатичний протокол та етикет» складається з прикладних та практичних аспектів міжнародних міждержавних відносин, зокрема у двосторонній та багатосторонній дипломатії. Метою навчання даного курсу є підготовка фахівців з міжнародних відносин, навчання чітко регламентованим процедурам сучасних міжнародних відносин, необхідним знанням для професійної роботи. Набути знання та компетентності можуть бути застосовані у першу чергу в практичній роботі професійного дипломата, а також у експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній, діловій та громадській діяльності. Курс націлений на вивчення студентами основних засад сучасної системи норм дипломатичного протоколу та церемоніалу, що є головними інструментами дипломатії та доповнює існуючого обсягу теоретичних знань студентів у галузі міжнародного права, зовнішньої політики і дипломатії.


Дипломатичні комунікації та кореспонденції
Навчальна дисципліна “Дипломатичні комунікації та кореспонденції» - це ознайомлення та глибоке вивчення письмових документацій у двосторонній та багатосторонній дипломатичній практиці. Дипломатичні комунікації є одним з важливих складових зовнішньополітичної практики, адже комунікація є одним з важливих елементів та структурних рис у теорії дипломатії. Метою навчання даного курсу є підготовка фахівців з міжнародних відносин, які будуть обізнаними з чітко регламентованим, загальноприйнятним, мовно-стилистичним, міжнародно-правовим та політичним аспектами дипломатичної документації, необхідним для щоденної роботи дипломата. Набути знання та компетентності можуть бути застосовані у першу чергу в практичній роботі професійного дипломата, а також буде корисними у наступних сферах – в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, журналістській, викладацькій, консультаційній, діловій та громадській діяльності.


Дипломатія: теорія і практика
Цей курс познайомить студентів з ключовими напрямами еволюції дипломатії, забезпечить студентів концептуальними рамками та окремими навичками, які є необхідними для того, щоб ефективно аналізувати політику (policy analysis and policy making process), i стратегії зовнішньої політики та міжнародних відносин в різних сферах управління в урядових, регіональних, міжнародних та багатосторонних інституціях. Знання теорії та практики дипломатії дозволить студентам бути майбутніми аналітиками, експертами, дипломатами, державними службовцями, представниками міжурядові та неурядові організації, та особами, які приймають рішення, та спеціалістами, компетенції яких потрібні для ефективного та професійного виконання роботи з міжнародної співпраці.


Друга іноземна мова
Курс спрямований на отримання елементарного рівня володіння німецькою мовою. Студенти отримують здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вислови і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб. Уміння представити себе та інших, поставити запитання іншим людям щодо їхньої особи – наприклад: де людина живе, кого вона знає або які речі має, що робить – і відповідати на запитання такого типу. Вміння порозумітися в простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко.


Друга іноземна мова. Іспанська мова


Друга іноземна мова. Німецька мова


Друга іноземна мова. Французька мова


Європейські студії: торговельні аспекти
Навчальний курс «Європейські студії – торговельні аспекти» спрямований на ознайомлення студентів з еволюцією, основами законодавства та інституціональної організації Європейського Союзу, а також історією та перспективами ролі Євросоюзу як глобального актора. Оскільки курс реалізується, зокрема, в рамках модулю Жана Моне INTEGTRADE за підтримки Європейського Союзу, особливу увагу в рамках курсу буде приділено ролі вільної торгівлі як основи інтеграції держав Євросоюзу та зміцнення ролі ЄС на міжнародній арені. Курс також має на меті ознайомити студентів з тенденцією зростання ролі неторгових цілей, таких як боротьба зі зміною клімату, сталий розвиток, верховенство права та боротьба із корупцією, у торговельній політиці ЄС та угодах про зовнішню торгівлю між Євросоюзом і третіми країнами. Ця тема є особливо актуальною для України в контексті імплементації Угоди про Асоціацію включно із Поглибленою та Всеосяжною Зоною Вільної Торгівлі (ПВЗВТ) і перспективи членства в Європейському Союзі, що виматиме повної інтеграції України до Внутрішнього ринку ЄС. Засвоєння програми супроводжується розвитком в студентів навичок роботи з науково-політичною літературою, аналітичними текстами та релевантним законодавством, а також комунікування складних політичних та правових явищ простою мовою та за допомогою графічних засобів (створення інфографік). За результатами курсу, студенти сформують детальне розуміння сучасного стану розвитку ЄС, стану та перспектив відносин Україна-ЄС, а також торгівельної лібералізації як основи функціонування Союзу та еволюції його ролі на міжнародній арені.


Зовнішня політика Європейського Союзу
У курсі розглядається питання зовнішньої політики ЄС як складової розвитку інтеграційного процесу, який об'єднує політики більшості європейських держав. Чи ЄС має необхідні можливості для реалізації зовнішньої політики, чи концепт "зовнішніх зносин" більшою мірою відповідає його політичній природі? Яким безпековим актором є ЄС і чи готовий він формувати відповіді на безпекові виклики без НАТО? Чи спроможний ЄС діяти стратегічно і нести відповідальність у підтриманні міжнародного політичного порядку поряд із провідними великими державами? Незважаючи на домінування питань економічної інтеграції в порядку денному європейської інтеграції, ЄС завжди був частиною рішення міжнародних питань у Європі.


Зовнішня політика КНР
Метою курсу є знайомство слухачів із основними засадами зовнішньої політики Китайської Народної Республіки в період «розбудови соціалізму із китайською специфікою в нову епоху». В фокусі уваги перебуває регіональний підхід до дослідження та оцінки взаємовідносин КНР із світовими центрами впливу. Механізми геоекономічного та геополітичного впливу Китаю на сусідів та віддалені частини світу також є об’єктами уваги в рамках даного курсу.


Зовнішня політика Росії після розпаду СРСР


Зовнішня політика України
Курс має на меті ознайомити студентів із ключовими аспектами позиціонування України у системі міжнародних відносин. Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності аналізуються крізь призму “теорії перемоги” як першочергового пріоритету збереження територіальної цілісності та державності України у протидії повномасштабній російській агресії. Курс також розглядає основні внутрішні та зовнішні чинники, що визначають ідейні засади, зовнішньополітичну стратегію та практику України з 1991 року. Аналізується вплив міжнародних та регіональних процесів на формування зовнішньополітичного курсу держави, включаючи нормативний вплив на Україну з боку глобальних і регіональних акторів. В межах курсу передбачається детальне опрацювання сучасних англомовних джерел та останніх досліджень із окресленої проблематики.


Іспанська мова І


Іспанська мова ІІ


Іспанська мова ІІІ


Історія Індії та Південної Азії


Історія міжнародних відносин (від ІІІ тис.до н.е. - ХVІІІ ст.)
Програма навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин (ІІІ тис. до н.е. - ХVІІІ ст. н.е.)» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні процеси міжнародних відносин Курс спрямований на формування науково-світоглядних, пізнавальних, інтелектуально розвивальних потреб студента, допомагає сформувати системне бачення міжнародних відносин та зовнішньої політики окремих держав. Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні відносини, що розуміються як самостійна історична реальність, котра розвивається за своїми власними законами через становлення та зміну явищ суспільного життя, історичної та політичної реальності. Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основними теоретичними підходами до вивчення історії міжнародних відносин, розглянути особливості формування та еволюцію міжнародних відносин між акторами на головних геополітичних аренах древнього світу, середніх віків та періоду модерної (нової) доби, схарактеризувати їх сутність та специфіку, простежити за якісними змінами в системі організації дипломатичної служби в історичній ретроспективі, оцінити внесок видатних політиків і дипломатів у теорію і практику світової дипломатії. Навчальний курс охоплює період від ІІІ тис. до н. е. до ХVІІІ ст. н. е. Особлива увага приділяється історичним періодам становлення міжнародних відносин та аналізу тенденцій їх розвитку, розкриттю змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення нашого предмета, засвоєнню досвіду світової історії та дипломатичної діяльності як невіддільної складової державного організму.


Історія міжнародних відносин (ХІХ - ХХ ст.)
Програма з курсу міжнародні відносини ХІХ -поч. ХХ ст. " відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю - міжнародні відносини, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс "Міжнародні відносини ХІХ століття" є важливою складовою вивчення розвитку міжнародних відносин і розглядає події, що відбувались на у світі від війни за незалежність США до формування військово-політичних блоків напередодні Першої світової війни. У лекціях здійснюється систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, вони мають на меті формування у студентів базового рівня знань з дисципліни, а також спрямування їх самостійних зусиль щодо засвоєння предмету. Семінарські заняття спрямовано на розкриття змісту головних питань, визначених навчальною програмою, вони мають на меті закріплення і поглиблення знань, здобутих студентами під час лекційних занять і самостійної роботи, орієнтовані на дослідження сучасної історіографії найбільш важливих тем з історії міжнародних відносин вказаного періоду. Протягом семестру студенти також виконують дві контрольні та письмову роботу за темою, обраною за погодженням з викладачем. Курс "Історія міжнародних відносин - ХІХ століття" сприяє: - здобуттю студентами знань з історії міжнародних відносин; - отриманню навичок критичного аналізу прочитаного матеріалу; - опануванню української й зарубіжної історіографії з проблематики курсу; - отриманню необхідних спеціалісту у сфері міжнародних відносин теоретичних і методичних знань; - розвиткові аналітичного мислення. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: - періодизацію історії міжнародних відносин ХІХ ст.; - основні історичні факти, політичні сили та персоналії, що визначали основні тенденції розвитку міжнародних відносин у ХІХ ст.; - особливості міжнародної політики основних світових держав протягом ХІХ ст.; Студент повинен вміти: - працювати з літературою до курсу англійською та українською мовами; - систематизувати отримані знання; - розуміти місце і роль Віденської системи міжнародних відносин в загальному світовому історичному розвитку міжнародних відносин.


Історія Росії та СРСР
Метою курсу є ознайомлення з історією Росії та СРСР Для розуміння природи особливостей Росії слід знати, у яких історичних обставинах формувалася ця краіїна. Достовірне знання про природу країни, з якої на Україну і на Європу неодноразово насувалися руйнівні навали, допоможе Україні вистояти і перемогти. Завдання вивчення дисципліни: - формування навичок використання інструментів для критичного аналізу даних і інформації щодо історії Росії; - розуміння природи формування політичного режиму Росії; - оволодіння навичками та знаннями для ефективного аналізу інформації щодо історії Росії.


Кваліфікаційна робота


Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс «Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах» є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов’язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю «міжнародні відносини» (291) як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв’язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Курсова робота


Лабораторія "Аналіз зовнішньої політики"
Прикладний курс магістерської програми спеціальності «Міжнародні відносини» Національного університету «Києво-Могилянська академія». Він містить мінімум теоретичного матеріалу і максимум практики, зосередженій навколо двох жанрів політичного аналізу: усного політичного коментаря та аналітичної статті. Практичні матеріали курсу сфокусовані на тематиці зовнішньої політики України. Після прослуховування цього курсу ви: - набудете навичок коментування зовнішньополітичних питань для теле- та радіо- передач; - удосконалите навички політичного письма; - дізнаєтеся основи роботи з медіа у галузі політичної аналітики - отримаєте інсайти від лідерів думок у сфері аналітики зовнішньої політики, представників влади та закордонних експертів; - будете готові самостійно продовжувати навчатися політичній аналітиці (позаяк, за висловом Адама Гарфінка, навчити їй неможливо, а навчитися – цілком).


Лінгвістична географія
Метою навчального курсу є ознайомлення студентів із типологією мов світу, формування системи знань про чинники (внутрішньомовні, політичні, економічні, культурні та ін.), історію й сучасний стан їхньої територіальної диференціації та дистрибуції, дослідження загальномовних та регіональних атласів мов світу. Завдання дисципліни: вивчення загальної теорії лінгвогеографії та ареальної лінгвістики, одержання знань про зони вібрацій (змішаності та перехідності) на зіткненні мовних і діалектних ареалів, оволодіння навичками застосування сучасних наукових підходів і методів лінгвогеографічних досліджень, формування навичок самостійної інтерпретації карт загальномовних і регіональних лінгвістичних атласів з метою виявлення динамічних і статичних мовних рис.


Магістерська робота


Медіація та фасилітований діалог в міжнародних відносинах
The Mediation and Dialogue Facilitation Course is designed for students of international relations and focuses on peace mediation and dialogue at the high political level - as an approach to diplomacy (track I), as well as at the level of civil society and expert communities as a tool of peacebuilding (tracks 2 and 3). The course will offer an overview of institutional frameworks for both types of mediation and focus on the skills that are required for each type of the processes. Students will learn theoretical aspects of a mediation process and practice communication techniques needed for the different phases of a mediation process. The course will also offer insights into different ways how mediation and dialogues are used in Ukraine in the context of the current armed conflict. The course will be highly interactive and it will combine theory with exercises and personal reflection. The work will partly be done in small groups and through role-play exercises so that all participants find time to practice.


Методологія наукових досліджень


Міжнародна політекономія


Міжнародна політика в Північній Америці


Міжнародна політика допомоги і розвитку
The proposed course «International Aid and Development Policy» is designed for students of the advanced level Master’s Degree Program in «International Relations, Social Communications and Regional Studies» of the International Relations Department, Faculty of Social Sciences and Social Technologies of NaUKMA as a compulsory discipline within the academic program No. 291 «International Relations, Social Communications and Regional Studies». The course aims at introducing one of the less studied and under-researched spheres of international relations, that is, international aid and development. While development as a technical process is studied in economics faculties with emphasis on statistics and data, the present course deals with development in the holistic sense of the term. It caters to the needs of advanced studies in the area of international relations, foreign policy and regional studies, to the need of understanding the complex processes of decision making and a fast changing world. Much of the security architecture of the world and the essence of multilateralism is built on cooperation and competition and the central focus of both is development. The knowledge and competence obtained as a result of this course will be useful in analytical, research, policy-making, teaching, consultative as well as in diplomatic work and in international and development organizations. This course is important for Ukraine as an aid recipient and focuses on the history of how recipient countries evolve to become donors in the long run. Various components of development, such as participatory decision making and inclusion, social capital and local self-governance are discussed in detail during the course lectures and seminars.


Міжнародне гуманітарне право: практикум з кризового менеджменту
Курс міжнародного гуманітарного права: практикум з кризового менеджменту (МГП) має на меті ознайомити студентів з основами права збройних конфліктів. Курс запропонує загальний огляд ключових для розуміння предмету питань як то: види збройних конфліктів, принципи МГП, його джерела, особи, що перебувають під захистом, заборонені методи та способи ведення збройних конфліктів, моніторинг за дотриманням МГП. Окрім того, звертатиметься увага на складності донесення сутності окремих інструментів МГП різним цільовим групам населення.


Міжнародні безпекові студії
Програма курсу «Міжнародні безпекові студії» спрямована на поглиблення професійних знань майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин щодо сучасних тенденцій гарантування міжнародної безпеки. Навчальна дисципліна розрахована на студентів бакалаврської програми «Міжнародні відносини» факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки – 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Впродовж навчання студенти оволодіють термінологічним апаратом, вживаним у міжнародній та вітчизняній науці у сфері міжнародної безпеки, ознайомляться з основними законодавчими та нормативно-правовими актами із зазначеної тематики, теоретичними підходами та практичним досвідом гарантування міжнародної безпеки, зокрема, такими аспектами, як війна і мир у міжнародних відносинах, джерела і принципи розв’язання конфліктів, стратегії прийняття рішень, управління кризами, регіональна і глобальна безпека, а також сформують необхідні уміння щодо аналізу принципів гарантування міжнародної безпеки. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як теоретичні основи безпеки в міжнародних відносинах, регіональна безпека, діяльність ООН щодо гарантування міжнародної безпеки, складові європейської та євроатлантичної безпеки, роль НАТО і ОБСЄ у гарантуванні безпеки, система безпеки у азійському та євразійському регіоні, виклики і загрози міжнародній безпеці, міжнародна економічна безпека, міжнародні конфлікти і засоби їх врегулювання, тероризм як загроза міжнародній безпеці. Очікується, що за підсумками освоєння програми курсу «Міжнародні безпекові студії» студент повинен вміти визначати ключові принципи діяльності суверенних держав та міжнародних організацій у напрямі забезпечення міжнародної безпеки, аналізувати національна та міжнародне законодавство щодо гарантування міжнародної безпеки, використовувати сучасні підходи до аналізу понять національної, регіональної та глобальної безпеки, міжнародного конфлікту, кіберзагрози, кібербезпеки; використовувати знання гуманітарного чинника міжнародної безпеки та способів розв’язання міжнародних конфліктів у практичній роботі; володіти вмінням визначати тенденції та сценарії розвитку міжнародної безпеки.


Міжнародні комунікації
Програма навчальної дисципліни «Міжнарод ні к омунік ації» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості формування, здійснення і розвитку міжнародної комунікації, специфіка, тенденції та перспективи міжнародної комунікаційної діяльності. Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти уявлення про роль комунікації в сучасних міжнародних відносинах, ознайомити з системою знань про комунікативні технології та їх ефективність, сприяти формуванню навичок практичної участі в різних типах комунікацій. На основі чинних наукових обґрунтувань чимраз більших взаємозалежностей у міжнародному середовищі, в умовах економічної й політичної глобалізації, а також нових викликів національній і міжнародній безпеці дати здобувачам комплекс знань, про те, яким чином і на підставі чого формується міжнародна комунікація Основними завданнями вивчення дисципліни є: - знання основ сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин; - вивчення міжнародних політичних, геополітичних, культурних, правових та інших взаємин між державами, регіонами та континентами; - ознайомлення зі світовими процесами міжнародного обміну інформації; - вміння аналізувати стан міжнародних комунікацій у сфері міжнародних відносин; - виявлення тенденцій і вивчення концепцій розвитку сучасного світового інформаційного та комунікаційного простору.


Міжнародні організації


Міжнародні союзи в Європі та Азії
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів магістерської програми з міжнародними союзами та альянсами як одними з ключових інструментів втілення зовнішньої політики держав та як незалежних гравців міжнародної арени. В рамках курсу дається базова інформація про підходи основних теоретичних шкіл міжнародних відносин до питання міждержавної співпраці та формування міжнародних альянсів. Крім того, розглядаються історичні особливості формування міжнародних альянсів в Європі та Азії на часовому проміжку від Х ст. до н.е до сучасності. На сучасному етапі особлива увага звертається на комплексні причини та передумови, які оточують процес формування міжнародного союзу. На основі отриманих теоретичних знань студенти впродовж курсу розроблять аналітичні документи, проведуть прогностичний та кейсовий аналіз конкретних інтеграційних та союзних проектів сучасності та навчаться глибинно досліджувати практичні аспекти діяльності та інструменти міжнародних союзів, альянсів та організацій.


Науково-дослідницький семінар "Дослідження політичних рішень"


Німецька мова І
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Німецька мова ІІ (для спеціальності Міжнародні відносини)
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.


Німецька мова ІІІ
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.


ООН в системі глобального врядування
Цей курс присвячений розумінню організації світової політики. Перша половина курсу буде зосереджена на системі Організації Об'єднаних Націй (ООН), її дочірніх установах та їхній ролі у формуванні світової політики. Друга частина зосереджена на кейсах щодо прийняття рішень ООН.


Основи економіки
Навчальна дисципліна «Основи економіки» розрахована на студентів бакалаврської програми «Міжнародні відносини» та є ключовою для формування базового розуміння, аналізу, прогнозування та інтерпретації економічних процесів у студентів-міжнародників. Дисципліна є обов’язковою у підготовці студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» як дослідників особливостей економічної проблематики та специфічних економічних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямків суспільно-поведінкових наук. Дисципліна охоплює визначення основних економічних процесів та їх пояснення, з якими студенти знайомляться під час лекцій та опановують шляхом розв’язання практичних завдань та моделювання на семінарах.


Основи лобіювання і державних комунікацій


Політика та економіка цифрового суспільства


Політика, економіка та суспільство в сучасному Китаї


Політична аналітика - методи і підходи
Курс має на меті ознайомити студентів із основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті методології написання аналітичних документів. Курс передбачає серію лекцій – практикумів із залученням гостьових лекторів із досвідом практичної роботи над розробкою аналітичних документів і політичних рекомендацій. Зокрема, представників Центру “Нова Європа” і Українського Інституту.


Політична географія
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з основами політичної географії і геополітики, із сутністю поняття держави, міжнародних міждержавних організацій, з історією формування політичної карти світу. На основі різних підходів та вивчення різних випадків пропонуються різні класифікації держав (за формою правління, державного устрою, політичного режиму, аналізуються їхні виборчі і партійні системи), міжнародних міждержавних організацій.


Порівняльний аналіз конфліктів


Практика дослідницька


Практика навчальна
Навчальна практика покликана ознайомити студентство третього року навчання з низкою ключових навичок, потрібних для професійної діяльності майбутніх експертів із міжнародних відносин. У даному контексті передбачено набуття базисних практичних знань у таких сферах: ділове й, зокрема, дипломатичне листування; інші форми комунікації з установами та індивідами; документообіг і основи внутрішньої інституційної бюрократії; робота з інформацією, що стосується зовнішньо- й внутрішньополітичного аналізу; моніторинг ключових подій у світі; робота з матеріалами ЗМІ, пов'язаними з міжнародною проблематикою. Проходження практики має посприяти студентам у формуванні їхніх кар'єрних стратегій, відповідних отриманій освіті.


Практика науково-дослідницька


Практикум з ведення дипломатичних і ділових переговорів
Курс ознайомить студентів з теоретичною базою проведення переговорів в бізнесі та в дипломатії. Теоретичне знання, отримане під час практичних занять та самостійного опрацювання літератури, студенти матимуть можливість застосувати під час симуляцій, що розроблені для здобуття переговорних навичок і дозволятимуть на практиці застосувати аналіз позицій, інтересів, емоцій і альтернатив переговорних сторін. Аналіз переговорних процесів в дипломатичній сфері в межах курсу зосереджено на кризових переговорах щодо припинення вогню під час збройного конфлікту. Блок з дипломатичних переговорів включає в себе вивчення кейсів укладення угод щодо припинення вогню, аналіз переговорної сили сторін і факторів, що впливають на прийняття рішення щодо припинення вогню.


Практикум з розвідки відкритих даних
‘Фейкові новини,’ ‘дезінформація’ та ‘маніпуляції’ стали частиною словника медіа, соціальних мереж та публічних осіб. Ці речі впливають на нас щодня, і для того, щоб зрозуміти яким чином це працює і як захистись від таких впливів на цьому курсі ми зосередимось на маніпуляціях даними і як доносити правдиву інформацію; дамо визначення ‘інформаційному безладу’ та типам неправдивої інформації; розглянемо відкриті дані і їхні особливості; напрацюємо базу інструментів та підходів для верифікації інформації у соціальних мережах і поза ними; визначатимемо надійність електронних джерел та фото/відео матеріалів; розглянемо кейси розповсюдження дезінформації на різних платформах і методи ефективної комунікації матеріалів. Метою курсу є ознайомлення з основами відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування навичок використання відкритих інструментів для критичного аналізу даних і інформації; розуміння основних підходів та природи сучасної дезінформації; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію поза рамками маніпуляції. Після проходження курсу Ви зможете: · Ідентифікувати маніпулятивну інформацію у Вашій інформаційній дієті; · Робити власні дослідження дезінформації в мережі та ідентифікувати акторів, які стоять за нею; · Використовувати відкриті дані для аналізу джерел, інформаційних повідомлень та соціальних мереж; · Верифікувати фото та відео матеріали; · Перевіряти надійність джерела та його зв’язків з іншими сайтами та акторами; · Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; · Класифікувати неправдиву інформацію і відмовитись від використання терміну ‘фейкові новини;’ · Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації.


Проблеми і тренди міжнародних відносин


Промоція національних інтересів у міжнародних відносинах


Публічна дипломатія та національний брендінг у багатополярному світі


Регіональні студії: країни Латинської Америки
Мета курсу - надати знання з регіональних студій країн Латинської Америки, поглибити знання щодо історико-культурного, соціально-політичного, економічного та екологічного розвитку регіону, проаналізувати підходи до визначення регіону (географічні, культурні, політичні парадигми), проаналізувати політико-економічні особливості розвитку субрегіону Південної Америки, Центральної Америки, Андського і Карибського субрегіонів, простежити тенденції міжнародної інтеграції у Латинській Америці та взаємодії держав регіону з іншими акторами світової політики. Серед цілей курсу можна виокремити вивчення ключових підходів до визначення регіону і специфіку регіональних студій, вивчення історичних, соціальних, політичних, економічних та безпекових особливостей розвитку регіону, вивчення особливостей формування субрегіонів у Латинській Америці, визначення напрямків економічної, політичної та військової інтеграції у регіоні, розгляд ключових міжнародних організацій регіону Латинської Америки, визначення поняття регіонального лідерства та простеження тенденцій формування регіональних лідерів у Латинській Америці, аналіз засобів підвищення конкурентоспроможності регіону на міжнародній арені. У межах курсу розглядатимуться такі аспекти, як підходи до визначення регіону Латинської Америки, особливості економічного розвитку регіону Латинської Америки, особливості розвитку регіону Південної Америки і Андського субрегіону, особливості розвитку субрегіону Центральної Америки, особливості розвитку Карибського субрегіону, процеси міжнародної інтеграції у регіоні Латинської Америки, поняття регіонального лідерства, відносини з США, актуальність проблем захисту навколишнього середовища, гарантування міжнародної безпеки у регіоні та засоби врегулювання регіональних конфліктів. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові соціальні, політичні, економічні та безпекові особливості розвитку країн Латинської Америки, уміння аналізувати напрямки економічної, політичної та військової інтеграції у регіоні, уміння аналізувати поняття регіонального лідерства та тенденції формування регіональних лідерів у Латинській Америці.


Регіональні студії: Південна Азія


Регіональні студії: Субсахарська Африка
Регіон Субсахарської Африки набуває все більше ролі на глобальній арені -як у економічній сфері, так і через політичне значення (особливо в геостратегічних регіонах на зразок Африканського рогу та узбережжя Червоного моря). У зв'язку з цим, а також через переорієнтацію експорту, Україна зацікавлена потребує аналізу сутнісних процесів регіону Субсахарської Африки в аспекті військово-політичного та економічного розвитку, розробки моделей реалізації українських інтересів в регіоні. Для цього необхідно сформувати коло дослідників, що володіють розумінням головних тенденцій регіону, та здатні їх операціоналізувати. Навчальна дисципліна "Регіональні студії: Cубсахарьска Африка" розрахована на студентів бакалаврської програми "Міжнародні відносини" та спрямована на формування розуміння базових процесів суспільно-політичного розвитку регіону у студентів-міжнародників. Курс сприяє розвитку таких компетентностей: Загальним: А) Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності Б) Здатність працювати в міжнародному контексті В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Г) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел Ґ) Здатність бути критичним і самокритичним Спеціальним: А) Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій Б) Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України В) Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені Г) Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв'язання складних спеціалізованих задач і проблем


Регіональні студії: США


Регіональні студії: Японія
Завданням цього курсу є якомога ширше ознайомлення з сучасною міжнародною та геополітичною роллю Японію не лише у межах свого регіону, але й взагалі в системі сучасних міжнародних відносин і міжнародної політики. Курс орієнтований великою мірою на запрошених експертів з Японії, а також безпосередньо фахівців-японців, для того, щоб надати слухачам курсу найбільш актуальну інформацію про поточні питання і справи, актуальні в контексті Японії як регіонального та глобального актора.


Розробка дисертаційного проекту


Роль і значення Папського престолу в міжнародних відносинах


Суспільні комунікації
У сучасних умовах фахівці будь-якої сфери діяльності, виконуючи службові обов'язки, залучені до комунікації, а у сфері міжнародних відносин вміння та навички комунікації є особливо важливими. Фахівець з міжнародних відносин повинен володіти навичками як ефективного міжособистісного спілкування, так і знаннями щодо комунікаційних та інформаційних процесів у суспільстві, знати особливості міжнародної та міжкультурної комунікації. Знання моделей та типів комунікації, видів масової комунікації допоможе досягти консенсусу між окремими особистостями, різними соціальними групами, масовими сукупностями, що мають різний рівень інформованості, поведінку, комунікативні навички. Для того, щоб бути затребуваними на ринку праці, майбутнім фахівцям необхідно знати моделі і теорії, що пояснюють різні комунікації (міжособистісні, масові й організаційні), а також вміти на практиці використовувати знання для розуміння нових комунікаційних технологій мас-медіа, для ефективного ділового і неформального спілкування.


Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів
Міжнародні відносини та процеси глобального управління останніми роками стають дедалі складнішими, оскільки різноманітність і актори, що приймають в них участь, множаться, а виклики зростають. Жодну із сучасних глобальних проблем не можуть вирішити суверенні держави самостійно. Усі потребують певного роду співпраці між державами та зростаючою кількістю недержавних суб’єктів; частина проблем потребує активної участі звичайних громадян; деякі процеси вимагають створення нових міжнародних механізмів моніторингу або переговорів щодо нових міжнародних правил; і більшість з них потребують удосконалення інститутів для забезпечення відповідності з боку держав та інших учасників. Пропонований курс «Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів» (далі – САМЕІ) націлений на формування в слухачів та студентів цілісного уявлення про місію, функції та специфіку операційної діяльності транскордонних та наддержавних економічних інститутів, націлених на регулювання або координацію господарських відносин. САМЕІ фокусується на формуванні в слухачів уміння застосовувати аналітичний інструментарій до дослідження міжнародних економічних інститутів, знань про особливості перебігу бюрократичних процесів у міжнародних інститутах, способах координації інтересів різних за рівнем розвинутості країн, завдання знаходження в рамках інститутів фінансових ресурсів для забезпечення виробництва глобальних суспільних благ та усунення стимулів до опортуністичної поведінки членів організацій. Семінарські заняття з САМЕІ також мають за мету вироблення практичних навичок роботи із інформаційними масивами, статистичним матеріалом, інтерпретації успішності роботи інститутів за допомогою відносних економічних показників.


Сучасна міжнародна економіка
Пропонований курс «Сучасна міжнародна економіка» (далі – СМЕ) націлений на формування в слухачів та студентів цілісного уявлення про власне міжнародну економіку у вузькому розумінні – як сукупність транскордонних та наддержавних господарських відносин. СМЕ фокусується на формуванні в слухачів уміння застосовувати аналітичний інструментарій до дослідження міжнародних економічних відносин, знань про особливості перебігу глобальних економічних процесів, їх рівноважні стани, способи збалансування та загрози, що виникатимуть внаслідок втрати рівноваги. Політекономічні аспекти згаданих явищ умисно винесені за дужки, в окремий курс, та згадуються лише побіжно за потреби. Семінарські заняття також мають за мету вироблення практичних навичок роботи із інформаційними масивами, статистичним матеріалом, розрахунків економічних показників та інтерпретації отриманих кількісних значень.


Сучасна міжнародна політика і геополітичне довкілля України
Неспровокований напад російської федерації на Україну в 2022 році, анексія територій у 2014 році та гібридна війна, що ведеться проти України понад десятиліття, поставили перед Україною виклики та завдання радикально переосмислити та модернізувати свою зовнішню політику. Україна опинилася в центрі геополітичних ігор впливових глобальних та регіональних гравців, які мають своє бачення щодо її майбутнього. Ці процеси відбуваються на тлі інших глобальних процесів, до яких в наукових колах відносять транзит гегемонії, ревізіонізм, деглобалізацію, боротьбу зі зміною клімату та ін. Ускладнення міжнародних відносин викликає не лише поляризацію підходів до інтерпретації цих глобальних процесів, але й плинність фокусу та диверсифікацію спектру самих інтерпретацій подій. Пропонований курс «Сучасна міжнародна політика та геополітичне довкілля України» націлений на формування в слухачів та студентів навичок критичного аналізу взаємозв’язків між явищами та процесами в міжнародній політиці, що відбувалися в довкіллі України до та після 2022 року. Осмислення нової міжнародної реальності буде здійснюватися шляхом діалогу між студентами та запрошеними гостьовими лекторами, фахівцями, дослідниками, аналітиками, оглядачами й практиками в сфері міжнародних відносин, в рамках кожної з тем. Передбачається, що такий формат допоможе розвинути у студентів компетентності, пов’язані із веденням публічних дискусій, інтелектуального діалогу, доведенням своїх аргументів. Курс «Сучасна міжнародна політика та геополітичне довкілля України» також покликаний допомогти студентам та слухачам, які розпочали навчання на магістерській програмі, зорієнтуватись із напрямом своїх дослідницьких інтересів, полегшити підбір теми, предмету та об’єкту магістерської дипломної роботи.


Сучасна світова пропаганда та спротив її впливу
На цьому курсі ми зосередимось на історії пропаганди і яким чином вона змінилась від найдавніших часів до наших днів; розглянемо культурну дипломатію та стратегічні комунікації; дамо визначення 'інформаційному безладу' та типам неправдивої інформації; зосередимось на базових маніпуляціях даних і статистики і спротиву ним; розглянемо відкриті дані і їхні можливості для спростування неправдивої, маніпулятивної чи підривної інформації; обговоримо 'активні заходи' і чому вони такі липкі; розглянемо життєвий цикл інформації і упередження, які впливають на її сприйняття; визначатимемо надійність електронних джерел; розглянемо методи ефективної комунікації матеріалів. Метою курсу є ознайомлення з основами відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів критичного підходу та інформаційної стійкості до сприйняття даних і інформації; розуміння основних підходів та природи пропаганди в міжнародному розрізі; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію та надати достовірні джерела, які кожен зможе перевірити. Після проходження курсу Ви зможете: " Ідентифікувати вплив медійного циклу на світогляд; " Визначати пропаганду, фрейми і базові маніпуляції з даними; " Аналізувати чому дезінформація та пропаганда спрацьовують; " Використовувати відкриті дані для аналізу джерел; " Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; " Класифікувати неправдиву інформацію; " Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації. спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію та надати достовірні джерела, які кожен зможе перевірити. Після проходження курсу Ви зможете: " Ідентифікувати вплив медійного циклу на світогляд; " Визначати пропаганду, фрейми і базові маніпуляції з даними; " Аналізувати чому дезінформація та пропаганда спрацьовують; " Використовувати відкриті дані для аналізу джерел; " Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; " Класифікувати неправдиву інформацію; " Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації.


Сучасні інформаційні операції та впливи


Сучасні міжнародні відносини і міжнародна політика
Метою курсу є формування наукових знань щодо виникнення і розвитку сучасної системи міжнародних відносин, сутності міжнародної політики, особливостей зовнішньої політики держав світу, навчити застосовувати теоретичні знання з дисципліни для аналізу міжнародних ситуацій і процесів. Тематичні блоки курсу охоплюють питання геополітики та глобального лідерства, діяльність міжнародних міжурядових організацій та проблему їхньої (не)ефективності, міжнародний тероризм, регіоналізація vs глобалізація, невизнані держави, failed states, м'яку силу у сучасних міжнародних відносинах, роль мас-медій як драйверу міжнародних відносин, а також інформаційні і гібридні війни. Під час прослуховування курсу планується провести 3 типи семінарських занять: звичайний семінар передбачає у собі формат запитання-відповідь, семінар формату "дебати" передбачає у собі розділення студентів на декілька груп, кожен з яких відстоює свої тези та напрямки, семінар формату "презентація" передбачає у собі виступи груп студентів (по 2-3 особи на одну тему), які презентують своє дослідження.


Теоретичні засади аналізу публічної політики
Програма з курсу «Теоретичні засади аналізу публічної політики» відповідає навчальному плану підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»». Цей практично орієнтований курс призначений для ознайомлення студентів з основними принципами та процесами вироблення, ухвалення і впровадження публічної політики. Вивчення сутності публічної політики, її місця в загальних суспільно-політичних процесах, принципів і процедур її вироблення і здійснення допоможе студентам завершити вивчення політичних наук і скласти цілісне уявлення про процеси управління суспільним життям. Водночас, ознайомлення і практичне відпрацювання окремих підходів і теорій аналізу публічної політики дасть змогу студентам підготуватися до майбутньої аналітичної діяльності, а також до виконання функцій, пов’язаних з державним управлінням, зокрема, в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики.


Теорії дивергенції траєкторій розвитку Заходу та Сходу


Теорії міжнародних відносин - І
Теорія міжнародних відносин (далі – ТМВ) є центральною дисципліною у формуванні знань у слухачів та студентів, які вивчають особливості міжнародних відносин. Вона передбачає знайомство із сукупністю ідей, концепцій та підходів, запропонованих дослідниками різних країн та історичних періодів для інтерпретації міжнародних подій, процесів та політик. Конвенційно теорії групуються у течії та традиції, на основі яких формуються узагальнення, висновки та прогнози. Конструюючі елементи основних теорій міжнародних відносин та взаємозв’язки між ними є предметом вивчення в рамках даної дисципліни. В результаті ознайомлення з дисципліною ТМВ слухачі отримають можливість посилити навички інтерпретації, судження та критики. Під час навчального процесу в ході вивчення основних теорій окрема увага приділятиметься віднайденню логічних взаємозв’язків між їх елементами, формуванню аналітичних здібностей та каузального мислення. Семніарські заняття побудовано таким чином, щоб продемонструвати аспекти практичного застосування ТМВ до повсякдення.


Теорії міжнародних відносин - ІІ
Курс пропонує міждисциплінарний погляд на актуальні питання міжнародно-політичної науки. Теорія міжнародних відносин широко використовує основні соціологічні поняття, однак особливо впливовим соціологічний підхід став наприкінці 20 ст., головним чином внаслідок розвитку соціального конструктивізму як самостійного напряму міжнародно-політичних досліджень. “Соціологічний поворот” у теорії міжнародних відносин істотним чином визначає розвиток наукових дебатів у міжнародно-політичній науці в 21 ст. Курс має на меті ознайомити студентів із основними питаннями, які постали перед міжнародно-політичною наукою із розвитком парадигми соціального конструктивізму. В межах курсу передбачається детальне опрацювання сучасних англомовних джерел та останніх досліджень із соціальної теорії міжнародних відносин.


Теорія та історія держави
Програма з курсу «Теорія та історія держави» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Цей курс є одним із базових для підготовки фахівців з міжнародних відносин, оскільки процеси і принципи здійснення міжнародних відносин нерозривно пов’язані з сутністю, структурою і функціями держави. Курс побудований навколо принципів, процесів і процедур ухвалення політичних рішень і передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології: «влада», «політика», «держава», «політичні інститути і процеси», «розподіл політичної влади», «політичний режим». Курс розрахований на студентів першого року навчання за спеціальністю 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Факультету соціальних наук і соціальних технологій. Метою курсу розвиток у студентів знань і розуміння головних категорій політичних явищ, політичних інститутів та політичного процесу, що відбуваються всередині держави-нації та між державами


Французька зовнішня політика щодо України з кінця Першої Світової війни до 1921 року


Французька мова І
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова ІІ
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова ІІІ
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова як іноземна


Якісні методи досліджень у міжнародних відносинах
В сучасному світі індивідів оточують величезні обсяги інформації, і кількість інформації щороку зростає. Політологи та фахівці з міжнародних відносин повинні бути в змозі орієнтуватись в цій інформації, частину якої складають результати різноманітних досліджень. Для того, щоб коректно аналізувати та інтерпретувати результати досліджень, необхідним є розуміння методології та методів досліджень, їх можливостей та обмежень. При проходженні курсу «Якісні методи досліджень в міжнародних відносинах» студенти ознайомляться з основними методами досліджень у межах якісної (якісницької) дослідницької традиції та особливостей їх застосування на практиці. В курсі будуть розглянуті глибинні інтерв’ю та фокус-групи, етнографічні дослідження, метод кейс-стаді, основи аналізу тексту та дискурсу, підходи до аналізу візуальних матеріалів. Важливим аспектом є охоплення всіх етапів дослідницького процесу – починаючи від формулювання гіпотез і розробки інструментарію і закінчуючи аналізом даних та презентацією отриманих результатів. При розгляді методів досліджень акцент робитиметься на двох компонентах: практиках збору даних в межах кожного з методів, а також на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. При проходженні курсу студенти навчаться структурувати дані, розкладати їх на досліджувані частини, оперувати чисельною інформацією та текстовими даними. Особисте проведення інтерв’ю, передбачене в межах курсу, надасть змогу подолати розрив між теоретичними знаннями та практичними навичками. Студенти навчаться проводити інтерв’ю, вибудовувати контакт з респондентом, ставити коректні запитання, враховувати особливості респондента, оцінювати невербальні аспекти взаємодії. Виконання практичних завдань в групах в межах курсу сприятиме вдосконаленню навичок міжособистісної взаємодії та здатності працювати в команді у студентів, а також здатність коректно оцінювати обсяги робіт та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені терміни.


 

Навчальні плани

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / [В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо та ін.] ; за ред. Володимира Кулика ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – 325 с. : табл.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Писати аналітику може кожен : мистецтво переконливого тексту / Катерина Зарембо ; за участю: Ірини Лапшиної, Ілони Сологуб, Тараса Доронюка, Анни Юнґен. – Київ : Віхола, 2021. – 221, [1] с. : іл., схеми.
 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 88 c. – Автори: Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І., Дем'янчук О., Лубківський Д., Лютий Т., Найем Л., Осипчук А., Осьмак В., Яковлєв М.
 • Дем'янчук О. П. Література і політика / Олександр Дем'янчук // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 51–57. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20386
 • Яковлєв М. В. Вступні зауваження і пояснення / Максим Яковлєв // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 4. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20424
 • Яковлєв М. В. Багатоманітність зв'язків між політикою та культурою / Максим Яковлєв // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 5–11. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20428

 

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Єфремов Д. П. Китайський аграрний сектор: стабільність за умов норми, резистентність в умовах війни Росії проти України / Дмитро Єфремов, Олена Нероба // Україна – Китай. – 2022. – № 1 (23). – С. 90–96.
 • Morphological analysis of narratives of the Russian-Ukrainian conflict in Western academia and think-tank community / Nadiia Koval, Volodymyr Kulyk, Mykola Riabchuk, Kateryna Zarembo &Marianna Fakhurdinova // Problems of Post-Communism. – 2022. – Vol. 69, issue 2. – P. 166–178. – https://doi.org/10.1080/10758216.2021.2009348.
 • Тараненко Г. Г. Позитивний мир для аналізу російсько-української війни / Тараненко Ганна Геннадіївна // Політологічний вісник. – 2022. – № 89. – С. 147–159. – https://doi.org/10.17721/2415-881x.2022.89.147-159. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25195
 • Yakovlyev M. European imperialism and colonialism in Africa: conceptual lessons for understanding the former Soviet Union and present day Russia / Maksym Yakovlyev // African Journal of Economics, Politics and Social Studies. – 2022. – Vol. 1. – https://doi.org/10.15804/ajepss.2022.1.02.
 • Яковлєв М. В. Концепт «модель нейтралітету» як інструмент політичних маніпуляцій по відношенню до України (методологічний вимір) / Яковлєв Максим Володимирович // Політикус. – 2022. – Вип. 2. – С. 98–104. – https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-2.16.

 

Матеріали конференцій

 • Taranenko A. Germany case for Russia-Ukraine conflict resolution / Taranenko Anna // Modern Directions of Scientific Research Development : proceedings of VIII international scientific and practical conference, Chicago, USA, 26–28 January 2022 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 700–703.
 • Taranenko A. Democracy development in post-socialist countries / Taranenko Anna // Innovations and Prospects of World Science : proceedings of X international scientific and practical conference, Vancouver, Canada, 25–27 May 2022 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2022. – P. 703–706.

 

Інше

 • Зарембо К. В. Схід українського сонця : історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття / Катерина Зарембо. – Львів : Човен, 2022. – 159 с. : табл.
 • Zarembo K. Civic activism against geopolitics: the case of Ukraine / Kateryna Zarembo // Global civil society in ageopolitical age: how civic activism is being reshaped by great power competition / Nic Cheeseman, Hafsa Halawa, Ming-sho Ho, Kristina Kausch, Paweł Marczewski, Benjamin Press, Janjira Sombatpoonsiri, Kateryna Zarembo, Özge Zihnioğlu ; Richard Youngs, editor. – Washington : Carnegie Endowment for International Peace, 2022. – Chapter 8. – P. 55–60.
 • Martin E. Did Ukraine’s civil society help turn back the Russians? / Eric Martin, Kateryna Zarembo // New Eastern Europe. – May 4, 2022. – https://neweasterneurope.eu/2022/05/04/did-ukraines-civil-society-help-turn-back-the-russians/.

 

2021

Статті

 • Yefremov D. Digital yuan on the foreground: initial conclusions from the Chinese experiment / D. Yefremov // Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – № 1. – С. 165–172. – https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22976
 • Єфремов Д. П. Неосяжні грані «всебічності»: аналіз важливих положень нової інвестиційної угоди між ЄС та КНР / Дмитро Єфремов // Україна – Китай. – 2021. – № 1 (21). – С. 14–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22977
 • Taranenko A. Peace as process: recipes for Russia–Ukraine war settlement / Taranenko A. G. // Політичне життя. – 2021. – № 3. – С. 147–152. – https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22978
 • Taranenko A. Regional security development in Latin America: democratization trends / Taranenko A. Н. // Проблеми міжнародних відносин. – 2021. – Вип. 18. – С. 70–83.
 • Тараненко Г. Г. Міграційна криза ЄС як викликєвропейській регіональній безпеці / Тараненко Ганна Геннадіївна // Політологічний вісник = Politology Bulletin. – 2021. – Вип. 86. – С. 210–224. – https://doi.org/10.17721/2415-881x.2021.86.210-224.
 • Яковлєв М. В. Тропи і пояснення в політичних дискурсах: спроба лінгво-політичної інтерпретації / Максим Володимирович Яковлєв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2021. – Т. 13, № 1. – С. 149–156. – https://doi.org/10.15421/352117.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22981
 • Яковлєв М. В. Етапи формування української концептосфери політики як джерело знань про концептосферу політичної науки / Максим Володимирович Яковлєв // Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences = Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках. – 2021. – Vol. 4, Issue 1. – P. 132–139. – https://doi.org/10.15421/342115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22982
 • Яковлєв М. В. Ідеологічні та культуральні особливості концепту «урядування»: досвід української, німецької і французької мов / Яковлєв М. В., Гутнік Н. В // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2021. – Т. 32 (71), № 4. – С. 27–33. – https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.4/05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22986
 • Яковлєв М. В. Складові термінологічного інструментарію дослідження концептосфери політичної науки / М. В. Яковлєв // Держава і право. – 2021. – Вип. 89. – С. 288–296. – https://doi.org/10.33663/1563-3349-2021-89-288. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21554
 • Яковлєв М. В. Поняття та емоції: проблеми визначення суспільно-політичних феноменів і роль професійних спільнот / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 34. – С. 234–239. – https://doi.org/10.30970/PPS.2021.34.31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22983

 

Матеріали конференцій

 • Зарембо К. В. Аналітичні центри як агенти змін: визначення «впливу» та факторів, які йому сприяють / Зарембо Катерина Валеріївна // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві : IV Конгрес Соціологічної асоціації України, Харків, 28–29 жовтня 2021 року : тези доповідей / [ред. рада: Бакіров В. С. (голова ради) та ін.] ; Соціологічна асоціація України (САУ). – Харків : Соціологічна асоціація України, 2021. – С. 446–447. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21336
 • Taranenko A. Trends of cooperation between Latin American countries and Ukraine / Taranenko Anna // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of VII International scientific and practical conference, Boston, USA, 17–19 February 2021 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Boston, USA : BoScience Publisher, 2021. – P. 12–15.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21396
 • Taranenko A. Common foreign and security policy of the EU as an instrument of strengthening European integration / Taranenko Anna, Zahorna Olga // Ідентичності та політичні інститути : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 22 квітня 2021 року) / [за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки.] ; Міністерство освіти та науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Київський міжнародний університет. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – С. 121–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21377
 • Taranenko Н. Current development of regional security in Latin America / Taranenko Н. // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків, 25–26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2021. – С. 175–178. – (Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків : збірник матеріалів конференції ; вип. № 29, т. 1). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21395
 • Яковлєв М. В. Концептуалізація понять і понятійність концептів: категоріальні проблеми емпіричних досліджень / Яковлєв М. В. // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : збірник матеріалів XХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада 2021 р.) / [редкол.: Д. В. Лученко (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів. – Харків : Право, 2021. – С. 51–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23002
 • Яковлєв М. В. Концептосфера політичної науки і ментальні карти: синтез наукових і популярних підходів до дослідження політики / Яковлєв М. В. // History, political science, philosophy and sociology: European development direction : international scientific conference, July 16–17, 2021, Riga, Latvia : [conference proceedings]. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 49–52. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-120-6-12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22984
 • Яковлєв М. В. Ідеологічний вимір концепту «урядування» і (не)можливість політично нейтрального управління / Яковлєв М. В. // Best practices of public administration: international experience : international scientific conference, July 16–17, 2021, Riga, Latvia : [conference proceedings]. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 23–26. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-121-3-5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22985

 

Інше

 • Терещенко Д. П. Абетка популізму / [Денис Терещенко, Максим Яковлєв ; Школа політичної аналітики НаУКМА]. – Київ : [б. в.], 2021. – 46 с. : іл. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20412

 

2020

Cтатті

 • Єфремов Д. П. На сторожі правил міжнародної торгівлі: аналіз позиції КНР щодо реформ СОТ / Д. Єфремов // Україна-Китай. – 2020. – № 1 (19). – С. 38–43. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20406
 • Єфремов Д. П. Підприємницьке середовище в ЄС та КНР: конвергенція чи роз'єднання? / Д. Єфремов // Україна-Китай. – 2020. – № 2 (20). – С. 20–27. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20405
 • Melykh O. Entertainment Media in the Context of Hybrid War in the Post-Soviet Countries: the Case of Ukraine [electronic resource] / Olga Melykh, Anna Korbut // Economic Annals-XXI. – 2020. – Vol. 182, Issue 3–4. – P. 25–33. –https://doi.org/10.21003/EA.V182-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19415
 • Мелих О. В. Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами / Ольга Мелих // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 1, ч. 2. – С. 91–99. –https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.091. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20408
 • Solovey G. S. Practices and Challenges of Government Scholarship for Foreign Students Programs in European Union, Russia, and China: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine / Galyna Solovey // Scientific Journal of Polonia University. – 2020. – Vol. 38, nr. 1–2. – P. 214–224. –https://doi.org/10.23856/3869. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20403
 • Taranenko A. H. Conflict Resolution Within European Union: Experience of Spain / Anna Taranenko // Проблемиміжнароднихвідносин. – 2020. –Вип. 17. –С. 38–60. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20402
 • Taranenko A. H. Conflict in Donbas as a Manifestation of Transitional Society Challenges / Anna Taranenko // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2020. – Вип. 29. – С. 13–20. –https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1061. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20411
 • Яковлєв М. В. Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 29, т. 4. – С. 122–127. –https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/29.209660. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20431
 • Яковлєв М. В. Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2020. – Вип. 154 (3). – С. 341–344. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20413
 • Яковлєв М. В. Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискурс про роль України на міжнародній арені / Максим Володимирович Яковлєв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 125–135. – https://doi.org/10.15421/352042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20158
 • Яковлєв М. В. Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 31, т. 3. – С. 9–15. – https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214039. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20432
 • Яковлєв М. В. Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу / Яковлєв Максим Володимирович // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2020. – Т. 2, № 45. – С. 230–243. – https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200942. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20434
 • Яковлєв М. В. Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 28. – С. 224–230. – https://doi.org/10.30970/2307-1664.2020.28.30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20407
 • Яковлєв М. В. Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики / Максим Яковлєв // Грані. – 2020. – Т. 23, № 3. – С. 17–26. – https://doi.org/10.15421/172021. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20400

 

Матеріали конференцій

 • Taranenko A. H. European Neighborhood Policy as Conflict Prevention Instrument / Anna Taranenko // Ідентичності та політичні інститути : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 23 червня 2020 року) / [за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки] ; Міністерство освіти та науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Київський міжнародний університет. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С. 73–76. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20404
 • Тараненко Г. Г. International Elections Missions as Democratization Tool / Тараненко Г. Г. // Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: Мартиненко С. М. [та ін.] ; Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2020. – Вип. 28, т. 1. – С. 65–69. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20410
 • Тараненко Г. Г. Досвід децентралізації у країнах ЄС / Г. Г. Тараненко // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 червня 2020 р. / редкол.: Скидан О. В. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – С. 131–136. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20422
 • Яковлєв М. В. Роль мови в механіці культурних трансферів на прикладі теорій міжнародних відносин / Яковлєв М. В. // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук", 17–18 липня 2020 р., м. Львів / Наукова філологічна організація "Логос". – Львів : Наукова філологічна організація "Логос", 2020. – С. 63–66.

 

Інше

 • Аксельрод А. Вінстон Черчилль, СЕО : 25 уроків лідерства для бізнесу / Алан Аксельрод ; з англ. переклав Євген Мірошниченко ; [наук. ред. Олександр Дем'янчук]. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2020. – 298, [1] с.
 • Зарембо К. В. Європейський Донбас: як комунікувати європейську інтеграцію на Донеччині та Луганщині / Катерина Зарембо ; Центр "Нова Європа", Центр сталого миру та демократичного розвитку, Фонд імені Фрідріха Еберта. – Київ : Фонд імені Фрідріха Еберта, 2020. – 19 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20393
 • Зарембо К. В. Політика "подвійного треку": італійська амбівалентність у концептуалізації російсько-українського конфлікту / Катерина Зарембо // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / за ред. В. Кулика ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – C. 171–197. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20397
 • Зарембо К. В. Україна як обставина: дискурсивний аналіз називання та обрамлення російсько-українського конфлікту в німецьких науково-аналітичних колах / Катерина Зарембо, Маріанна Фахурдінова // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / за ред. В. Кулика ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – C. 99–127. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20401
 • Терещенко Д. П. Абетка популізму / Денис Терещенко, Максим Яковлєв ; Школи політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 45 с. : іл. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20412

 

2015-2019

Публікації викладачів кафедри міжнародних відносин за останні 5 років

О.П.Демʼянчук

1. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives. /Магістеріум. Вид-во НаУКМА. Вип. 58. 2014. Сс. 61-66.

2. Теорія політичного ринку і політичного підприємництва: сучасний стан та основні концепти. / Держава і право. Серія «Політичні науки». Вип. 69. 2015. Сс. 3-17.

3. Стратегія національного розвитку: інституційний вимір. /Наукові записки НаУКМА. Т. 173 «Політичні науки». 2015. Сс. 17-21.

4. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні. /Віче, № 22, 2015. Сс. 25-34.

5. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні. / Гілея, вип. 102 (11), листопад 2015. Сс. 412-416.

6. Аналіз поняття ставки (Stake) в теорії ігор. (у співавторстві з Заставною М.С.). /Магістеріум, 2016. Сс. 35-42.

7. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? In: eds. Carlos E. Pacheko Amaral et al. EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities, and Challenges. Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016. pp. 263-271.

8. European Studies as an Applied Discipline for the Eastern Partnership. INOTLES Working Papers. TEMPUS PROGRAMME. http://www.inotles.eu/working-papers.

9. Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі «дворівневої гри» Роберта Патнема. /Наукові записки НаУКМА. Т. 186 «Політичні науки». 2016. Сс. 15-22. (у співавторстві з Леденьова А.В.).

10. Kristina Khambekova and Oleksandr Demianchuk. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration./ Studii Europene/ # 10, 2017. Pp. 109-122.

11. Viktoriia Khomenko and Oleksandr Demianchuk. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017-2018./ Studii Europene/ #11, 2018. Pp. 161-177.

М.В.Яковлєв

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus

1. Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev & Maria Zolkina (2019): Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas // Eurasian Geography and Economics, 2019. DOI: 10.1080/15387216.2019.1667845

2. Osiievskyi Y., Yakovlyev M. Sirens in the Panopticon: Intersections Between Ainslean Picoeconomics and Foucault`s Discipline Theory // Foucault Studies. Vol 1 No 27 (2019): Number 27, December 2019. https://doi.org/10.22439/fs.v27i27.5894

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

3. Яковлєв М. Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики. Грані, 2020, № 23(3), 17-26. https://doi.org/10.15421/172021

4. Яковлєв М.В.. Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу / М.В. Яковлєв // "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2020. – Т.2. – №45. С. https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200942

5. Яковлєв М.В. Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія / М.В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2020. – Вип. 154(3). – С. 341-344.

6. Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194-203.

7. Яковлєв М.В. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин / М. В. Яковлєв // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – С.76-82.

8. Яковлєв М.В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / М. В. Яковлєв // Науковий вісник "Гілея". Політичні науки. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип.149. – С. 76-80.

9. Яковлєв М.В. Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 142(3). – С. 118-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(3)__27.

10. Яковлєв М.В. Дискурсивні конфігурації концептів у структурі терміносистем і концептополів політичної науки / М.В. Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія філос.політолог.студії. / ред. Д.Карпин ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2019. – № 22. – С. 216-221.

11. Яковлєв М. В. Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів / М. В. Яковлєв // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Л. В. Туровська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – 2019. – № 5. – С. 228-234.

12. Яковлєв М.В. Політичні ідеології як концептосфери: можливості міждисциплінарного когнітивно-дискурсивного аналізу / М.В. Яковлєв // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2018. Вип.34. – С. 28-35.

13. Яковлєв М.В. Методології дослідження концептополів політичної науки: порівняльний аналіз / М.В. Яковлєв // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 24(4). – С.72-80.

14. Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії / М.В. Яковлєв // Наукові записки НаУКМА – 2016. Том 186. – С. 9-13.

15. Яковлєв М.В. «Соціальне» в соціальній роботі та «публічне» й «державне» в політиці: проблема розмежування відповідальностей / М.В. Яковлєв // Наукові записки НаУКМА. – 2016. Том 188. – С. 75-78.

Колективні монографії

16. Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas / Edited by Olexiy Haran and Maksym Yakovlyev. Kyiv: Stylos Publishing, 2017. – xvi, 223 p. ISBN 978-966-2399-49-3

17. (рецензія на цю монографію: East/West: Journal of Ukrainian Studies», Vol. 6, No. 1. 2019., pp. 209-212.)

18. «Фейки, пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики?» /за заг. ред Дубова Д.В. – К.:ТОВ "Видавництво Сталь", 2019. – 254 с. (підрозділи 3.4, 3.7, 3.8, 4.2).

19. Методичні матеріали до курсу «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків». – Київ: ТОВ «Університетське видавництво Пульсари», 2020. – 88 с. (вступні зауваження та вступна лекція, загальне редагування видання).

20. Україна після Євромайдану: досягнення та виклики / Ред. М. Яковлєв (редагування, вступ, розділ І, післямова), О. Гарань. – Київ: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 2015. – 132 с.

Додаткові публікації

21. Терещенко Д., М. Яковлєв. «Абетка популізму». Київ: ТОВ «Університетське видавництво Пульсари», 2020. – 45 с.

22. Яковлєв М. «Війна і ми. Як змінювалися ми на наші війни?» // «Куншт», 2017. № 6. – С. 65 – 68.

23. Yakovlyev M. Umbruch in der Ukraine: vier Geschichten und drei Thesen zum Nachdenken Umbrüche // Festivalband zum 6. Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte. 1. Auflage 2015 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm). S. 144 – 147. ISSN 0944-8683. ISBN 978-3-9816900-2-6.

М.М.Гнатюк

1. Гнатюк М. Створення конкурентного середовища та зменшення ризиків неплатоспроможності на страховому ринку України (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/stvorennya-konkurentnogo-seredovyshcha-ta-zmenshennya-ryzykiv-neplatospromozhnosti-na (2019)

2. Гнатюк М. Чому децентралізація політичної влади в Україні є завданням європейської інтеграції? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/chomu-decentralizaciya-politychnoyi-vlady-v-ukrayini-ye-zavdannyam-yevropeyskoyi (2019)

3. Гнатюк М. Усунення загроз для безпеки громадян і навколишнього середовища: належне перевезення небезпечних вантажів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-zagroz-dlya-bezpeky-gromadyan-i-navkolyshnogo-seredovyshcha-nalezhne (2019)

4. Гнатюк М. Встановлення європейських стандартів соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/vstanovlennya-yevropeyskyh-standartiv-socialnoyi-zahyshchenosti-osib-z-invalidnistyu-v (2019)

5. Гнатюк М. Повна і правдива інформація про харчові продукти (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/povna-i-pravdyva-informaciya-pro-harchovi-produkty (2019)

6. Гнатюк М. Перехід на європейську систему звільнення від оподаткування ввізним митом (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/perehid-na-yevropeysku-systemu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-vviznym-mytom (2019)

7. Гнатюк М. Безпечний автомобільний транспорт та доступ до європейського ринку автомобільних перевезень(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/bezpechnyy-avtomobilnyy-transport-ta-dostup-do-yevropeyskogo-rynku-avtomobilnyh-perevezen (2019)

8. Гнатюк М. Наближення України до європейської практики у питаннях запобігання та протидії дискримінації (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/nablyzhennya-ukrayiny-do-yevropeyskoyi-praktyky-u-pytannyah-zapobigannya-ta-protydiyi (2019)

9. Гнатюк М. Усунення корупційних бар’єрів при перевірці характеристик нехарчової продукції: чим європейський досвід корисний для України? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – ‘ // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-korupciynyh-baryeriv-pry-perevirci-harakterystyk-neharchovoyi-produkciyi-chym (2019)

10. Гнатюк М. Захист вкладників та стабільність банківської системи як умова євроінтеграції (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/zahyst-vkladnykiv-ta-stabilnist-bankivskoyi-systemy-yak-umova-yevrointegraciyi (2019)

11. Гнатюк М. Чи потрібні Україні європейські правила транзиту товарів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribni-ukrayini-yevropeyski-pravyla-tranzytu-tovariv (2018)

12. Гнатюк М. Чи потрібний Україні регульований ринок капіталів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribnyy-ukrayini-regulovanyy-rynok-kapitaliv (2018)

13. Гнатюк М. Покращення інвестиційного клімату в Україні: на часі!(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/pokrashchennya-investyciynogo-klimatu-v-ukrayini-na-chasi (2018)

14. Гнатюк М. Електронні гроші за стандартами ЄС демонополізують оплату комунальних платежів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/elektronni-groshi-za-standartamy-yes-demonopolizuyut-oplatu-komunalnyh-platezhiv (2018)

15. Гнатюк М. Реорганізація районів задля ефективності об’єднаних територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/reorganizaciya-rayoniv-zadlya-efektyvnosti-obyednanyh-terytorialnyh-gromad (2018)

16. Гнатюк М. Ефективна система стандартизації - якісна та безпечна продукція (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/efektyvna-systema-standartyzaciyi-yakisna-ta-bezpechna-produkciya (2018)

17. Гнатюк М. В Україні планують запровадити європейські стандарти безпеки для захисту від іонізуючого випромінювання (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-yevropeyski-standarty-bezpeky-dlya-zahystu-vid (2018)

18. Гнатюк М. Європейські стандарти посилять захист інвесторів і конфіденційність на фінансових ринках (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-standarty-posylyat-zahyst-investoriv-i-konfidenciynist-na-finansovyh-rynkah (2018)

19. Гнатюк М. Україна запроваджує європейські стандарти у виробництві та торгівлі органічними товарами (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-yevropeyski-standarty-u-vyrobnyctvi-ta-torgivli-organichnymy (2018)

20. Гнатюк М. В Україні планують запровадити Інститут авторизованого економічного оператора (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-instytut-avtoryzovanogo-ekonomichnogo-operatora (2018)

21. Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти захисту прав інтелектуальної власності вітчизняних виробників за кордоном (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-zahystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti (2018)

22. Гнатюк М. Україна змінює законодавство задля зменшення нетарифних бар’єрів для промислового експорту до ЄС (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zminyuye-zakonodavstvo-zadlya-zmenshennya-netaryfnyh-baryeriv-dlya-promyslovogo (2018)

23. Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти щодо захисту прав виробників мікросхем (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-shchodo-zahystu-prav-vyrobnykiv-mikroshem (2018)

24. Гнатюк М. Україна розпочала реформу процедури банкрутства (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-rozpochala-reformu-procedury-bankrutstva (2018)

25. Гнатюк М. В Україні встановлюються європейські правила захисту авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-vstanovlyuyutsya-yevropeyski-pravyla-zahystu-avtorskyh-prav (2018)

26. Гнатюк М. Україна запроваджує прозорі правила гри у видобувній галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-prozori-pravyla-gry-u-vydobuvniy-galuzi (2018)

27. Гнатюк М. Європейські підходи до антипіратського законодавства дозволять покращити захист авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-pidhody-do-antypiratskogo-zakonodavstva-dozvolyat-pokrashchyty-zahyst (2018)

28. Гнатюк М. В Україні запровадять європейську систему захисту прав споживачів фінансових послуг (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-zaprovadyat-yevropeysku-systemu-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug (2018)

29. Гнатюк М. Набули чинності зміни, що вдосконалюють процес формування нових територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/nabuly-chynnosti-zminy-shcho-vdoskonalyuyut-proces-formuvannya-novyh-terytorialnyh-gromad (2018)

30. Гнатюк М. Україна запровадила європейську систему екологічної оцінки впливу держпроектів на довкілля (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyla-yevropeysku-systemu-ekologichnoyi-ocinky-vplyvu (2018)

31. Гнатюк М. В Україні запровадять європейський підхід до регулювання товариств з обмеженою відповідальністю (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-

zaprovadyat-yevropeyskyy-pidhid-do-regulyuvannya-tovarystv-z-obmezhenoyu (2018)

32. Гнатюк М. Україна імплементує Директиви ЄС, що спрощують отримання права користування землею для підприємств нафтогазової галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-implementuye-dyrektyvy-yes-shcho-sproshchuyut-otrymannya-prava-korystuvannya (2018)

33. Гнатюк М. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр./ Гнатюк М. М. Рибачок Д. О., Фещенко Б. О. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА (ISBN 978-617-7565-24-5). – Київ, 2018. – Випуск 1. - С. 70-81.

34. Гнатюк М. Взаємозв’язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Серія “Політичні науки”. – 2016. – 1(80). – С. 79-86.

35. Гнатюк М. Політична суб’єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики Лісабонської моделі) :. Дисертація док. політ. наук: 23.00.04 / М.М. Гнатюк ; МОН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Ч., 2016. – 403 с. (http://www.chnu.edu.ua/res/chnu/chnu_news/February/dis_Gnatiuk.pdf)

36. Гнатюк М. Політична суб’єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики Лісабонської моделі) : автореф. дис... док. політ. наук: 23.00.04 / М.М. Гнатюк ; МОН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Ч., 2016. – 32 с. (http://www.chnu.edu.ua/res/chnu/chnu_news/25.01.2016/aref_gnatiuk.pdf)

37. Гнатюк Н. Международная политическая субъектность ЕС в контексте дихотомии агента и структуры / Н. Н. Гнатюк // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2015. – № 1. – C. 82-91.

Г.С.Соловей

1. Дослідження спільно з Корейським Інститутом Розвитку (KDI School of Public Policy and Management, Sejong (Republic of Korea) "Practices and Challenges of Government Scholarship for Foreign Students Programs for Internationalization of Higher Education in European Union, Russia, and China: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine". Серпень 2017-Травень 2018 Результати дослідження надано МОН України.

2. “Negotiation and Mediation” course, 90 академічних годин, англійською мовою.

3. Методичні рекомендації для студентів кафедри міжнародних відносин НаУКМА щодо написання та захисту курсових робіт», лютий 2020

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

icon Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта освітньо-наукової програми або завідувачу кафедри міжнародних відносин або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Гриценко О.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри: Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 


Проєкт змін до освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

icon Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

 

Гарант програми:  Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 


Проєкт освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

icon Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції на проєкт ОНП програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти з міжнародних відносин.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 червня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Завідувач кафедри доцент Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньої програми «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації»

icon Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 червня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми доцент М. В. Яковлєв  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Обговорення освітньої програми та відгуки на неї

 

Кафедра міжнародних відносин активно працює над вдосконаленням своєї освітньої програми, активно консультується з науковцям і практиками-міжнародниками. Зокрема ми активно взаємодіємо з Дипломатичною академією ім. Г. Удовенка при МЗС України та кадровими дипломатами. Свої корисні поради нам надає колишній директором академії, а нині – Надзвичайний і повноважний посол України в Японії С.В. Корсунський, К. Смаглій – начальницею відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії. Паралельно з цим наша кафедра активно радиться з провідним аналітичним центрами, які займаються міжнародною політикою – приміром, з Центром «Нова Європа», перший заступник директора якого Сергій Солодкий надав ґрунтовні коментарі з приводу освітньої програми нашої кафедри, які були враховані під час внесення змін до неї (ми додали нормативний курс з зовнішньої політики Росії після розпаду СРСР). Кафедра також активно співпрацює з академічним середовище: перший завідувач кафедри проф. О.П. Дем’янчук відвідав кафедру міжнародних відносин Університету Кадір Хаз (Стамбул, Туреччина) і спілкувався з тодішнім завідувачем професором Серхатом Гювенчем і професором цієї кафедри Дімітріосом Тріантафілу, які допомогли уточнити цілі кафедри (універсалізація підготовки фахівців з міжнародних відносин, підготовка людей, які можуть успішно конкурувати на сучасних ринках праці). О.П.Демʼянчук також відвідував кафедру міжнародних відносин Одеського національного університету ім. І. Мечникова для ознайомлення з передовим досвідом і новітніми підходами до підготовки фахівців у нашій сфері. Цікавими і корисними були спілкування з фахівцями Українського католицького університету (м. Львів) та Університету Макʼюен (Едмонтон, Канада) в рамках спільного проекту «Національна модель ООН). Кафедра також ознайомилася з досвідом роботи та навчальними планами кафедри міжнародних відносин Університету ім. Ф. Шиллера (м. Єна, Німеччина),з якими у нас налагоджені довготривалі контакти, бо завідувач кафедри і гарант ОП М.В. Яковлєв 11 років координував з цим університетом спільну освітньо-наукову програму «Німецькі та європейські студії» і завдяки багаторічній інституційній співпраці колеги надали нам консультації і поради; також був врахований досвід та навчальні плани Віденської дипломатичної академії, з якою кафедра налагоджує інституційну співпрацю – пройшли відбір на грант з інституційної підтримки.

 

Zustrichi Korsunsky Zustrichi Smagliy

 

 

 


 

Проєкт освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»

  icon Освітньо-наукова програма "Міжнародні відносини та регіональні студії"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 січня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми професор Дем'янчук О.П.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Моніторинг освітніх програм

2022 - 2023 н.р.

 

2023 - 2024 н.р.

 

Студенти

Практика і стажування

Попри складні епідемічні умови кафедра міжнародних відносин намагається налагоджувати співпрацю з різними організаціями та установами, в яких студенти освітньої програми можуть проходити практику і стажування. Оскільки основним акцентом бакалаврської програми є розвиток аналітичних здібностей, кафедра міжнародних відносин активно розвиває співпрацю з аналітичними центрами, зокрема зі Школою політичної аналітики та Центром дослідження медіації і діалогу. Студенти, які стажуються у Школі політичної аналітики, зокрема пройшли тренінг з кодування текстів у програмному забезпеченні NVivo, який провів керівник напрямку інформаційної та ідеологічної реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій Донбасу Олег Сабура. Кафедра також вітає студентській ініціативи з пошуків місць проходження практики, зокрема у Державній міграційній службі, Міністерстві інфраструктури, громадській організації «Інститут масової інформації», Центрі «Нова Європа» (участь у дослідженні «Євромапа регіонів», допомога з організації івентів), VoxCheck та ін. Кафедра також активно працює над організацією проходження практики в Міністерстві закордонних справ після зняття карантинних обмежень.

 

Stazhuvanya

Наукова-аналітична робота студентів

Студенти кафедри міжнародних відносин активно пробують себе в аналітико-дослідницькій діяльності, публікують свої наукові розвідки, беруть участь у конференціях та міжнародних заходах.

 

Наприклад, Студентка Коваленко Вероніка під час стажування в аналітичному центрі Adastra активно займалася аналітико-дослідницькою роботою, за результатами якої вона успішно підготувала три матеріали про відголоски пандемії, перспективи будівництва «Північного потоку-2» та майбутнє скандинавської моделі розвитку, з якими можна ознайомитися за посиланнями:

 

 

У рамках стажування у медіа Coda Story студент нашої освітньої програми Ігнатенко Олександр опублікував три аналітично-дослідні розвідки англійською мовою. Coda Story – це американсько-грузинське медіа, що висвітлює проблеми війни проти науки, дезінформування та авторитарні технології. Розвідки Олександр присвячені тому, як теорія змови QAnon набула популярності в Німеччині; як антинаукові поради щодо лікування коронавірусної хвороби поширюються у соціальній мережі TikTok, а також тому, як противники карантинних заходів використовують інструменти прямої демократії у Швейцарії. З аналітичними розвідками Олександра Ігнатенка можна ознайомитися за посиланнями:

 

 

Грачова Катерина (студентка 3 р.н.), Кочержат Марина (студентка 3 р.н.) та Біла Катерина (студентка 4 р.н.) у 2019 році представляли НаУКМА у складі спільної канадсько-української делегації на National Model United Nations (NMUN) у Ерфурті, Німеччина. Теми доповідей відповідали темам, обраним комітетами, у роботі яких були задіяні студентки, а саме, Women in Development (Генеральна асамблея), Preventing Political Persecution and Oppression (Рада ООН з прав людини) та Strengthening Safeguards and Verification (Міжнародне агентство з атомної енергії). Ігнатенко Олександр (3 р. н.), доповідь на тему «Національні Меншини і Національні Держави: Вічне Повернення», Студентська дипломатична лабораторія «Уявлені спільноти? Національні меншини у державах та міждержавних відносинах». Горбачова Софія (3 р. н.), доповідь на тему «Сусід мого сусіда – моя національна меншина. Виклики політики країн-сусідів України щодо їхнього «домашнього закордоння», Студентська дипломатична лабораторія «Уявлені спільноти? Національні меншини у державах та міждержавних відносинах».

 

Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

 

Міжнародна співпраця

Кафедра міжнародних відносин активно залучається до міжнародної співпраці. Ми пишаємося тим, що пройшли відбір у конкурсі на інституційну підтримку найстарішого дипломатичного навчального закладу Європи – Віденської дипломатичної академії (Австрія), що передбачає допомогу з начальною та адміністративною компонентою нашої майбутньої магістерської програми. Кафедра також бере участь в ініціативі з «Digital at home: new steps in internationalization of education» Балтійського регіону, адміністрованого Уппсальським університетом (Швеція). Ми також впроваджуємо курси з медіації та вирішення конфліктів в рамках проєкту “Digital Corridors for Peace Education in Ukraine”, адміністрованому Університетом ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) за фінансової підтримки DAAD, в якому також беруть участь викладачі з Магдебурзького університету та Університету Віадрина (Франкфурт-на-Одері). Кафедра міжнародних відносин також активно співпрацює з Університетом ім. Ґрента МакЮена, (м. Едмонтон, Канада) в рамках спільного проекту «Національна модель ООН). Ми дуже пишаємося тим, що видатний науковець Пол Д’Анієрі погодився долучитися до викладання курсу з зовнішньої політики Росії після розпаду СРСР, і ми також вдячні Тарасу Кузьо, який допомагає кафедрі навчальними матеріалами і як гостьовий лектор долучається до викладання на нашій кафедрі.

 

Студенти нашої програми також регулярно долучаються до міжнародної академічної спільноти, беруть участь у програмах мобільності, що дозволяє їм навчатися у таких закладах: Університет Гронінгену, Карлів Університет (м. Прага, Чехія), Університет Глазго, Sciences Po (м. Париж, Франція), Університет Кадір Хас (Туреччина) тощо.

 

 

Лист від Віденьскої дипломатичної академії

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна