Кафедра економічної теорії

us

Загальна інформація

Історія кафедри

Професорсько-викладацький склад

Анотації курсів

Публікації

Проєкти освітніх програм

Завідувач 
Юрій Миколайович Бажал 
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  

корпус 6, кімната 403 
(044) 425 60 42 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист 
Ніна Василівна Колосова

корпус 6, кімната 208 
(044) 425 60 42 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціаліст кафедри
Шинкар Зоя Євгенівна

корпус 6, кімната 203 

(044) 425 60 42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра економічної теорії працює від початку відродження Києво-Могилянської академії і забезпечувала підготовку фахівців бакалаврського та магістерського освітньо-кваліфікаційних рівнів акредитації зі спеціальності «Економічна теорія», яка з 2016 року трансформується у спеціальність «Економіка».

Кафедра має аспірантуру. Випускники здобули високу професійну репутацію в країні та за кордоном, що обумовлює зростаючий престижний попит на них, а також високі вступні конкурси сильних абітурієнтів. Навчальний процес здійснюється згідно із затвердженою освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності для фахівця, здатного виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка).

Особливістю програм кафедри є орієнтація на англо-американську модель університетської освіти: поєднання навчання з науковою діяльністю та опанування сучасних теоретичних знань як основи формування креативних аналітиків широкого профілю. Кафедра активно інтегрується в європейський освітній простір, окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

 

Кафедра економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія» успішно пройшла акредитацію освітньо-наукової програми «ЕКОНОМІКА» (ECONOMICS) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Сертифікат № 4347 від 19.05.2023.

 

Маґістерську програму кафедри побудовано за зразком модерного європейського «сендвічевого» формату з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики.

Спеціалізації магістерської програми: «Інноваційна стратегія», «Економічна політика», «Поведінка споживача» (виконання спеціалізацій залежить також від набору студентів). Термін навчання — 2 роки. Програма відповідає сучасним стандартам, як Міністерства освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу.

Студент програми має право комбінувати обраний навчальний цикл спеціалізації (major) з іншими вибірковими курсами (minor), готує та захищає маґістерську кваліфікаційну роботу (диплом).

Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.

 

Викладацький склад кафедри — це знані й авторитетні українські вчені, які є авторами підручників і навчальних посібників, що посідають провідне місце у вищій економічній освіті країни. Більшість викладачів програми проходили навчання та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Інституті економічного розвитку Світового банку, тренінгових програмах Міжнародного валютного фонду, в Стенфордському, Гарвардському, Мічиганському та Джорджа Вашинґтона університетах США, а також у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія), університетах Великої Британії, Нідерландів та ін. На кафедрі працює 10 докторів наук, 90% викладачів кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук, а також наукові звання професора чи доцента.

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна