Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Information and innovative technologies in the turbulence era / [Mykhailo Kalenyk, Lidiia Slipchyshyn, Natalia Afanasieva … Vasyl Gorbachuk et al.] ; edited by Natalia Afanasieva and Oleksandr Nestorenko ; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – 506 p. – http://doi.org/10.54264/M014.
 • Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву : [колективна монографія / Аніщенко Олена, Арістова Алла, Биков Валерій ...Горбачук Василь та ін. ; за заг. ред. А. Киридон] ; Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». – Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. – 366 с. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29308
 • Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій : монографія / за ред. І. Г. Лук'яненко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 441 с. : іл., табл. – Автори: Лук'яненко І. Г., Віт Девід, Оліскевич М. О., Шумська С. С., Близнюк В. В., Прімєрова О. К., Семко Р. Б., Зварич О. В., Токарчук Т. В., Дадашова П. А., Новік А. Ю., Донкоглова Т. О., Насаченко М. Ю., Донкоглова Н. А.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19492
 • Management and administration in the field of services: selected examples : monograph / [T. Bakina, R. Kozhukhіvska, ... V. Gorbachuk et al.] ; ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko ; The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – 347 p. : ill., tabl. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20521
 • Gorbachuk V. M. Management and administration in the field of health care services = Управління та адміністрування в сфері послуг охорони здоров'я / Vasyl Gorbachuk, Maksym Dunaievskyi, Seit-Bekir Suleimanov // Management and administration in the field of services: selected examples : monograph / ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko ; The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – [Part] 3.6. – P. 268–279. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20522
 • Системный анализ и моделирование процессов управления : монография / [В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, ... А. Б. Каминский и др.] ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой ; Харьков. нац. экон. ун-т им. С. Кузнеца. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2020. – 288 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20529
 • Kaminskyi A. B. Risk modelling of alternative investments / Kaminskyi A. B., Nehrey M. V. // Системный анализ и моделирование процессов управления : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой ; Харьков. нац. экон. ун-т им. С. Кузнеца. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2020. – [Разд.] 3.5. – С. 229–244. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20530
 • Economic Development : Global Trends and National Peculiarities : collective monograph / M. D. Baldzhy, ... O. A. Shymanska, O. К. Primierova [et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2020. – 600 p.
 • Shymanska O. A. International Migration and the EU's Labour Markets: to Protect or not Protect? / Shymanska O. A., Primierova O. К. // Economic Development : Global Trends and National Peculiarities : collective monograph / M. D. Baldzhy, ... O. A. Shymanska, O. К. Primierova [et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2020. – P. 430–441. – https://doi.org/10.30525/978-9934-588-61-7-29
 • Довіра у інституціональній архітектоніці економічного простору-часу : у двох томах. Т. 2 : Довіра в грошово-кредитній і фінансовій системі / за ред. А. А. Гриценка ; [В. М. Геєць, … С. С. Шумська та ін.], 2020. – 935 с. : іл., табл.
 • Шумская С. С. "Дифференциал доверия" и роль офшоров в финансовом развитии страны / [Светлана Шумская] // Довіра у інституціональній архітектоніці економічного простору-часу :у двох томах / за ред. А. А. Гриценка ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Знання України, 2020. – Т. 2, подраздел 3.5. – С. 754–793. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20537
 • Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : колективна монографія / [Скрипниченко М. І., Вишневський В. П. ... Шумська С. С. та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2020. – 647 с. : табл. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20538
 • Крючкова І. В. Європейська процедура виявлення та попередження макроекономічних дисбалансів / Крючкова І. В., Шумська С. С. // Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : колективна монографія / за ред. М. І. Скрипниченко ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2020. – [Підрозділ] 1.1. – С. 6–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20539
 • Шумська С. С. Індикатори фінансової сфери для моніторингу макроекономічних дисбалансів / Шумська С. С. // Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : колективна монографія / за ред. М. І. Скрипниченко ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2020. – [Підрозділ] 1.6. – С. 113–132. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20540
 • Шумська С. С. Емпірична оцінка впливу монетарної політики провідних країн світу на економіку України / Шумська С. С. // Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : колективна монографія / за ред. М. І. Скрипниченко ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2020. – [Підрозділ] 3.4. – С. 382–392. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20541
 • Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки / [Калініченко З. Д., Ільчук В. П., Шпомер Т. О., Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. та ін.] ; за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 201 с.
 • Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / [О. І. Черняк, Є. О. Черняк, Є. А. Шевчук, … І. Г. Лук’яненко ; за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Бердянськ ; Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 455 с.
 • Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / [авт. коллектив: В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, В. А. Бабенко, … И. Г. Лукьяненко ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой]. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 451 с.
 • Лук’яненко І. Г. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці : [монографія] / І. Г. Лук’яненко, М. Ю. Насаченко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2019. – 73 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16874
 • Слав’юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток країни / Наталія Слав’юк ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2019. – 171 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16870
 • Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph : [in 3 vol.] / [Kucherenko S., Levaieva L., Malyshko V., … Shumska S.] ; ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 3. – 402 p.
 • Lukianenko I. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 84 p.
 • Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації [електронний ресурс] / [І. Г. Лук’яненко, Д. Віт, О. К. Прімєрова [та ін.] ; за ред. І. Г. Лук’яненко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 463 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12348
 • Oliskevych M. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration : [monography] / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. – [S. l. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017]. – 72 p.
 • Лук’яненко І. Г. Макрофінансова стабільність : моделі та методи оцінки / Лук’яненко І. Г., Фарина О. І. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [2] с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10878
 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України : монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. та ін. ; за заг. ред. А. М. Вдовиченка] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 334 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання" / [уклад.] О. Я. Базілінська ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ільчук В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 73 с. - Включ. бібліогр.
 • Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"/ [упоряд.: Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 30 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт : для студентів 2, 3 курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки: 6.030508 "Фінанси та кредит" / [уклад. : Кравчук А. О, Дяковський Д. А. ; рец. : Лук'яненко І. Г., Шевчук В. І.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 36 с. : іл.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Банківські операції" / [упоряд.] В. В. Токарчук ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ніколайчук С. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 25 с. - Включ. бібліогр.
 • Лук'яненко І.Г., Жук В.М., Неживенко О.В. … [та ін.]. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі. - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - 197 с.
 • Глущенко С.В. Вплив світових інтеграційних процесів на розвиток економічної ситуації в Україні // Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів : монографія / [авт. кол. : Плотніков О. В., Сльозко О. О., Глущенко С. В. ... та ін. ; відп. ред. Сльозко О. О.] ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К. : LAT&K, 2011. - Розд. 1, п. 1.5. - С. 71-76.
 • Сєміколенова С.В. Навчально-методичні матеріали до курсу "Менеджмент персоналу". – К. : [НаУКМА], 2011. - 67 с. : іл., табл.
 • Лук'яненко І. Г. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги : теорія побудови та практика використання у фінансових дослідженнях : монографія / Лук'яненко Ірина, Семко Роман ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад". - Київ : НаУКМА, 2015. - 246 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О. І. Фарина, П. А. Дадашова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 56 с. : іл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 1. Долінський Л. Б. Фінансовий ризик-менеджмент : навчально-методичний посібник / Леонід Долінський ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2022. – 130 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23795
 2. Слав’юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Н. Р. Слав’юк, С. В. Глущенко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2022. – 205 с. : табл., схеми.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23718
 3. Глущенко С. В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти : конспект лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Глущенко, С. В. Івахненков ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 90, [1] с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18066
 4. Лук’яненко І. Г. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації : інструктивні матеріали / Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2019. – 115 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16871
 5. Глущенко С. В. Монетарна політика : теоретико-методологічні аспекти : навчальний посібник / С. В. Глущенко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 63 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12413
 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : підручник / П’ятницька Г. Т., П’ятницька Н. О., Шумська С. С. [та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. П’ятницької. – Київ : Кондор, 2017. – 700 с.
 7. Лук'яненко І. Г. Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013.
 8. Лук'яненко І. Г. Оцінювання інвестицій та цінних паперів у фінансовому менеджменті : [навчальний посібник] / Ірина Лук'яненко. - [К. : НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2012]. - 227 с. - Включ. бібліогр.
 9. Мертенс А.В. 5 инструментов для развития вашей бизнес-модели / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 63, [3] с.
 10. Мертенс А. В. Управление рисками бизнеса : [пособие] / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 50 с.
 11. Галицька Е. В. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : навчально-методичний посібник / Е. В. Галицька, Т. Г. Буй, Н. А. Донкоглова ; [ред. Мінько Н.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. фінансів. - Київ : НаУКМА, 2015. - 67 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 12. Глущенко С. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Глущенко С. В. - Київ : НаУКМА, 2015. - 203 с. : іл., табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

 

Публікації

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Галицька Е. В. Результати дослідження факторів впливу на імідж викладача вищої школи / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 21–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23973
 • Гладких Д. М.Шляхи активізації іпотечного кредитування в Україні / Гладких Д. М. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 25–29.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23972
 • Hlushchenko S. Application of system dynamics methods in modeling and forecasting the volume of bank lending / Hlushchenko Svitlana, Ivakhnenkov Sergiy // 4th Annual Research Conference “System Dynamics in Economic and Financial Models” : proceedings, December 10, 2021, Kyiv, Ukraine / [edited by Olena Primierova] ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance [et al.]. – [Kyiv : NaUKMA, 2022]. – P. 74–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23601
 • Development of an interactive map within the implementation of actual state and public directions / Maksym Lupei, Myroslav Shlahta, Oleksandr Mitsa, Yurii Horoshko, Hanna Tsybko, Vasyl Gorbachuk // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies : ACIT’2022 : conference proceedings, Spišská Kapitula, Slovakia, 26–28 September 2022 / West Ukrainian National University [et al.]. – USA : IEEE, 2022. – P. 384–387. – https://doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9913191.
 • The identification of mass media by text based on the analysis of vocabulary peculiarities using support vector machines / Maksym Lupei, Oleksandr Mitsa, Vasyl Sharkan, Sabolch Vargha, Vasyl Gorbachuk // 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST 2022), Nur-Sultan, Kazakhstan, 28–30 April 2022 : [conference proceedings] / IEEE [et al.]. – USA : IEEE, 2022. – [6] p. – https://doi.org/10.1109/SIST54437.2022.9945774.
 • Організаційні засади роботицифрових платформ / Василь Горбачук, Сергій Гавриленко, Геннадій Голоцуков, Михайло Пустовойт // Проблеми програмування. – 2022. – № 3/4 : Матеріали Тринадцятої міжнародноїнауково-практичної конференціїз програмуванняУкрПРОГ’2022, 11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна. – С. 491–501. – http://doi.org/10/15407/pp2022.03-04.491. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25937
 • Інфраструктурні технології великих і відкритих даних НАН України / Горбачук Василь, Гавриленко Сергій, Голоцуков Геннадій, Ніколаєвська Олена, Ніколенко Дмитро, Пустовойт Михайло // Перша міжнародна конференція«Відкрита наука та інновації в Україні 2022» : матеріали, 27–28 жовтня 2022 року / Міністерство освіти і науки України, Державна науково-технічна бібліотека України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2022. – С. 80–82. – http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-4-4. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25752
 • Горбачук В. М. Мережеві ефекти цифрових платформ / Горбачук В. М., Батіг Л. О., Годлюк В. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24519
 • Кутуза А. Г. Оцінювання інвестиційної привабливості публічних компаній агропромислової сфери / Кутуза А. Г., Долінський Л. Б. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 72–74.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23959
 • Лепеха К. П.Інвестиційний аналіз державних облігацій України / Лепеха К. П., Долінський Л. Б.// Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 75–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23958
 • Назаренко В. С. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку державних боргових цінних паперів / Назаренко В. С., Долінський Л. Б. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 78–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23957
 • Суровець В. В.Оптимізація фінансової системи підприємств сферипослуг / Суровець В. В., Долінський Л. Б.// Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 118–120.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23945
 • Primierova O. The public debt system interrelationships modeling / Primierova Olena, Novotarska Yevheniia // 4th Annual Research Conference “System Dynamics in Economic and Financial Models” : proceedings, December 10, 2021, Kyiv, Ukraine / [edited by Olena Primierova] ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance [et al.]. – [Kyiv : NaUKMA, 2022]. – P. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23451
 • Tishakova V. Modelling the system of credit risk management in banks / Tishakova Valeriia, Primierova Olena // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 131–134.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23941
 • Slaviuk N. Current state and tendencies of pension funds development and investments in the world / Slaviuk Nataliia // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 111–113.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23947
 • Шпортюк В. Г. Моделювання податкової системи України / Шпортюк В. Г., Гайович М. І. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 145–147.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23937
 • Haiovych M. Modeling of the Ukrainian tax system / Haiovych Maryna, Shportyuk Volodymyr // 4th Annual Research Conference “System Dynamics in Economic and Financial Models” : proceedings, December 10, 2021, Kyiv, Ukraine / [edited by Olena Primierova] ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance [et al.]. – [Kyiv : NaUKMA, 2022]. – P. 22–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23459
 • Шумська С. С. Зовнішні фактори впливу на добробут населення України / Шумська Світлана Степанівна // Eurasian scientific discussions : proceedings of VIII international scientific and practical conference, Barcelona, Spain, 29–31 August 2022 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. – P. 274–281. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26325
 • Шумська С. С. Глобалізація та екзогенні фінансові фактори розвитку / Шумська С. С. // Сучасна стратегія управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 8 лютого 2022 року / [редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 148–152.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23936

 

Інше

 • Gorbachuk V. Економіка споживання даних та управління зовнішнімиефектами мережі = Economics of data consumption and management of external network effects / Vasyl Gorbachuk // Information and innovative technologies in the turbulence era / edited by Natalia Afanasieva and Oleksandr Nestorenko ; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – [Part] 2.8. – P. 379–398.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25947
 • Горбачук В. М. Асиметрія інформації, технології великих даних, міжнародна конкуренція знаннєвих економік і державна організація енциклопедій / Василь Горбачук, Дмитро Рибачок // Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву : [колективна монографія / за заг. ред. А. Киридон] ; Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». – Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. – [Розд.] 3.3. – С. 188–200. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29282

 

2020

Cтатті

 • Bazilinska O. Y. Mortgage Lending as a Component of Economic Growth / O. Bazilinska, О. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 3–9. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.3-9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18242
 • Bazilinska O. Y. Factors of the Influence on Financial Stability of Agricultural Enterprises / Olena Bazilinska, Olena Panchenko, Viktoriia Surovets // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 1 (21). – С. 301–308. – https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-1(21)-301-308. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20509
 • Bui T. Financial Decentralization and Fiscal Imbalance of Local Budgets in Ukraine / T. Bui, O. Kovalchuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 21–26. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.21-26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18239
 • Буй Т. Г. Вплив податку на прибуток на економічне зростання в Україні / Буй Тетяна Григорівна, Прімєрова Олена Костянтинівна, Мельник Анна Ігорівна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 5, Т. 2. – С. 113–121. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6029.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20510
 • Галицька Е. В. Джон Граунт: до 400-річчя з дня народження (1620–1674 рр.) / Е. В. Галицька // Статистика України. – 2020. – № 4. – С. 94–95. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20516
 • Галицька Е. В. Євген Євгенович Слуцький: до 140-річчя з дня народження / Е. В. Галицька // Статистика України. – 2020. – № 2–3. – С. 163–165. –https://doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19791
 • Галицька Е. В. Зібер, Микола Іванович [електронний ресурс] / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Зібер,_Микола_Іванович
 • Глущенко С. В. Тренди та фактори розвитку небанківського фінансового сектору в Україні / Глущенко С. В., Піддубний І. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 27–34. –https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.27-34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18238
 • Математичне моделювання диверсифікації сільськогосподарських культур в Україні: наукові підходи та емпіричні результати / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. В. Фраєр, Ю. М. Єрмольєв, Т. Ю. Єрмольєва, П. С. Кнопов, В. М. Горбачук // Кибернетика и системный анализ. – 2020. – Т. 56, № 2. – С. 53–65. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19767
 • Горбачук В. М. Вплив ціноутворення хмарних сервісів на прибуток провайдера, споживчий надлишок і суспільний добробут / В. М. Горбачук, С. О. Гавриленко // Проблеми програмування. – 2020. – № 2–3. – С. 237–245. –https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03.237. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19768
 • Горбачук В. М. Сучасні питання генерування та накопичення електроенергії в енергосистемі України / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сирку А. А. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – Вип. 1 (24). – С. 260–268. – https://doi.org/10.32782/easterneurope.24-38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19770
 • Взаємозв'язки між продовольчими, енергетичними та водними ресурсами: методологія моделювання та управління стабільним розвитком / К. Л. Атоєв, О. М. Голодніков, В. М. Горбачук, Т. Ю. Єрмольєва, Ю. М. Єрмольєв, В. С. Кирилюк, П. С. Кнопов, Т. В. Пепеляєва // Взаємозв'язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого розвитку: інтегроване моделювання та надійне управління / редкол.: Богданов В. Л. [та ін.] ; ДУ "Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України". – Київ : [Академперіодика], 2020. – Розділ 1. – С. 24–79. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20517
 • До інтегрованого менеджменту і фінансового забезпечення інфраструктури охорони здоров'я районів Запоріжчини / В. М. Горбачук, С. О. Гавриленко, Г. В. Голоцуков, М. С. Дунаєвський, Д. І. Ніколенко // Кібернетика та комп'ютерні технології. – 2020. – № 4. – С. 87–99. – https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20518
 • Mathematical Modeling of Agricultural Crop Diversification in Ukraine: Scientific Approaches and Empirical Results / O. M. Borodina, S. V. Kyryziuk, O. V. Fraier, Y. M. Ermoliev, T. Y. Ermolieva, P. S. Knopov, V. M. Horbachuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2020. – Vol. 56. – P. 213–222. – https://doi.org/10.1007/s10559-020-00237-6
 • Горбачук В. М. Аналіз невтілених активів на недосконалих ринках / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 4 (21). – С. 110–117. –https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20523
 • Consumer Lending in Ukraine: Estimation of the Equilibrium Level / Attila Csajbok, Pervin Dadashova, Pavlo Shykin, Balazs Vonnak // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2020. – No. 249. –Р. 4–12. –https://doi.org/10.26531/vnbu2020.249.01. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19771
 • Дяковський Д. А. Cутність і сучасні тенденції формування та використання золотовалютних резервів України / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 48–54. –https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.48-54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18231
 • Івахненков С. В. Розроблення технологій безперервного контролю фінансово-облікової інформації / Івахненков С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 55–61. –https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.55-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18223
 • Kaminskyi A. B. Online Payday Lending: System Dynamics Modelling / A. Kaminskyi, O. Petrovskyi // НауковізапискиНаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 69–75. –https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.69-75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18216
 • Oliskevych M. European unemployment nonlinear dynamics over the business cycles: Markov switching approach / Oliskevych M., Lukianenko I. // Global Business and Economics Review. – 2020. – Vol. 22, Issue 4. – P. 375–401. –https://doi.org/10.1504/GBER.2020.107455
 • Lukianenko I. G. Regime Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe / Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna, Bazhenova Olena // Ekonomicky casopis. – 2020. – Vol. 68, Issue 4. – P. 380–408. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19773
 • Lukianenko I. G. Inflation Expectations Modeling: The Application of Markov Switching Autoregression / І. Lukianenko, М. Nasachenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 82–88. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.82-88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18208
 • Лук’яненко І. Г. Роль державно-приватного партнерства в розбудові критичної інфраструктури для досягнення Цілей сталого розвитку в Україні / Лук'яненко І. Г., Мар'янович М. Е. // Бізнес Інформ. – 2020. – № 1. – С. 291–297. – https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-291-297 .http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20534
 • Oliskevych M. European unemployment nonlinear dynamics over the business cycles: Markov switching approach / Oliskevych M., Lukianenko I. // Global Business and Economics Review. – 2020. – Vol. 22, Issue 4. – P. 375–401. –https://doi.org/10.1504/GBER.2020.107455
 • Bondaruk T. H. Budget Security as Factor of Economic Development of the State / T. H. Bondaruk, L. Ye. Momotiuk, O. S. Bondaruk // Статистика України. – 2020. – № 2–3. – С. 40–47. –https://doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19774
 • Nezhyvenko O. V. Undeclared Work in Ukraine: Evidence from the 2020 Student Survey / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2020. – Т. 5, вип. 1. – С. 95–100. –https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.95-100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18188
 • Novik A. Y. Designing a System Dynamics Model of Shadow Wage Formation in Ukraine / Novik A. Yu. // БізнесІнформ. – 2020. – № 1. –С. 122–128. –https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-122-128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20535
 • Прімєрова О. К. Оцінювання боргового навантаження та платоспроможності України на сучасному етапі / О. К. Прімєрова, К. І. Осадча // Ефективна економіка. – 2020. – № 10. – [8] с. –https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20536
 • Геєць В. М. Макроекономічні дисбаланси в Україні: моніторинг на основі MIPScoreboard та модельні оцінки їхнього впливу на зростання і стабільність / Геєць В. М., Скрипниченко М. І., Шумська С. С. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – Т. 2, № 33. – С. 296–305. – https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206956. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20542
 • Шумська С. С. Капіталізація та економічний розвиток: роль синергії та трансформації форм капіталу / Шумська С. С. // Бізнес-навігатор. – 2020. – Вип. 2 (25). – С. 103–109. – https://doi.org/10.32847/business-navigator.58-19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20543
 • Шумська С. С. Капіталізація економіки через призму теорій капіталу та моделей ендогенного зростання / Шумська С. С. // Економічний простір. – 2020. – № 153. – С. 141–146. – https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20544

 

Матеріали конференцій

 • Bui T. Social-Economic Importance of Budgetary Decentralization / Bui Tetiana, Kovalchuk Oleksandra // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 12–13. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18055
 • Галицька Е. В. Особливості культури спілкування студентів закладів вищої освіти / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 17–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18055
 • Galytska E. Application of system dynamics in the field of management consulting and strategic management / Galytska Eleonora, Primierova Olena // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 14–16. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19749
 • Горбачук В. М. Питання оцінювання валового нагромадження капіталу регіонів України на даних 2012–2018 рр. / В. М. Горбачук, М. А. Казіміров, С. І. Лугін // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : збірник текстів доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2020 р.) / ред. Кулинич О. І. ; Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова [та ін.]. – Хмельницький : [Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова], 2020. – С. 72–76. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19769
 • Горбачук В. М. Застосування блокчейнових технологій для оподаткування / Горбачук В. М., Денис О. І. // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 24–26. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18052
 • Горбачук В. М. Лідерство у сучасних фінансово-промислових групах / Горбачук В. М., Сулейманов С.-Б., Батіг Л. О. // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Китайська цивілізація: традиції та сучасність", 5 листопада 2020 р. / Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" [та ін.]. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 325–329. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20519
 • Горбачук В. М. Аналіз динаміки показників поширення COVID-19 в Україні та сусідніх державах 1–10 травня 2020 р. / Василь Горбачук, Сергій Гавриленко // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні'2020 : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14–15 травня 2020 року) / уклад. Харченко В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2020. – С. 56–60. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20520
 • Горбачук В. М. Критерії прийняття рішень в галузі охороні здоров'я / В. М. Горбачук, С.-Б. Сулейманов, Л. О. Батіг // Матеріали XVМiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8–10 жовтня 2020 р. / Вінницький національний технічний університет [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – [1] с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20524
 • Горбачук В. М. Організація сучасної галузі Інтернет-послуг / Василь Горбачук, Сергій Гавриленко, Геннадій Голоцуков // Матеріали ХХІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 серпня 2020 р. / голов. ред. В. П. Коцур ; Університет Григорія Сковороди в Переяславі [та ін.]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 22–24. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20525
 • Засади розвитку хмарних технологій / Василь Горбачук, Сергій Гавриленко, Геннадій Голоцуков, Максим Дунаєвський // Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–22 травня 2020 р., Івано-Франківськ / наук. ред. Л. Б. Петришин ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. – С. 82–83. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20526
 • Hryhoriev H. S. Path dependence in sovereign debt modelling / Hryhoriev Hennadii // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 20–25. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19747
 • Іванова Т. М. Особливості організації обліку витрат в будівельних організаціях / Т. М. Іванова // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу", Київ, 26–27 березня 2020 / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 156–158. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20527
 • Лич В. М. Особливості аудиту в будівельних організаціях / В. М. Лич, Т. М. Іванова // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу", Київ, 26–27 березня 2020 / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 149–150. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20528
 • Kaminskyi A. B. Conceptual frameworks of credit systems modelling by means system dynamics tools / Kaminskyi Andrii, Petrovskyi Oleksii // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [etal.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 31–33. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19745
 • Камінський А. Б. Моделювання процесів споживчого кредитування на основі системно-динамічного підходу / Камінський А. Б., Петровський О. В. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії, моделі та технології управління економічними системами" SMTESM-2020, 8–9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький / відп. ред. Хрущ Н. А. [та ін.] ; Хмельницький національний університет [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 180–183. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20531
 • Nasachenko M. Dynamic approach to monetary policy effects modeling in Ukraine / Nasachenko Mariia, Lytvyn Anton // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 47–49.– http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19741.
 • Lukianenko I. G. Dynamic Approach of the Key Destabilizing Factors on the Ukrainian Labor Market / Lukianenko I. G., Donkohlova T. O. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії, моделі та технології управління економічними системами" SMTESM-2020, 8–9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький / відп. ред. Хрущ Н. А. [та ін.] ; Хмельницький національний університет [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 125–129. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20533
 • Lukianenko I. G. Transition from the Fixed Exchange Rate to Inflation Targeting in Ukraine in Conditions of Macroeconomic Instability / I. G. Lukianenko, M. Yu. Nasachenko // Стратегії, моделі та технології управління економічними системами : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький) / відп. ред. Хрущ Н. А. [та ін.] ; Хмельницький національний університет та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 151–156. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20532
 • Sova Y. Theoretical and Empirical Analysis of the Relationship between Monetary Policy and Stock Market Indices [electronic resource] / Sova Y., Lukianenko I. // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies : conference proceedings / Ternopil National Economic University, Deggendorf Institute of Technology, University of South Bohemia [et al.]. – Deggendorf : IEEE, 2020. – P. 708–711. – https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208926
 • Panchenko N. Main macroeconomic factors of changes in budget revenues in modern conditions / Panchenko Nataliia, Mertens Oleksandr // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 63–67.–http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19737
 • Novik A. Modelling of Shadow Wages Formation / Novik Alina // 2nd Research Conference "Complex socio-economic systems and dynamic modelling" : proceedings, December 9, 2019 / edited by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Laboratory of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 37–40. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17930
 • Novik A. Y. The impact of remittanges on the nation's wealth and business development in the country of origin / Novik Alina, Sysa Maryna // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 50–55. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19740
 • Abakumova J. Globalization and export flows between Eurasian Economic Union countries: a gravity model approach / Abakumova Ju., Primierova O. // Globalization and Its Socio-Economic Consequences – Sustainability in the Global-Knowledge Economy : 19th International Scientific Conference / edited by Kliestik T. – Rajecke Teplice, Slovakia, 2020. – Vol. 74. – Article Number: 06001. –https://doi.org/10.1051/shsconf/20207406001. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19775
 • Прімєрова О. К. Інноваційні інформаційні технології в банківському секторі / Прімєрова О. К., Тішакова В. О. // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 100–101. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18010
 • Токарчук Т. В. Перспективи виплат за українськими VRI / Токарчук Т. В. // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 133–135. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17970
 • Donkohlova T. A. Dynamic Analysis of the key destabilizing factors on the Ukrainian labor market. Wage management / Donkohlova Tetiana, Shportyuk Volodymyr // 3rd Annual Research Conference "Theory and practice of system dynamics in finance" : proceedings, December 7, 2020, Kyiv / ed. by Olena Primierova ; National University of Kyiv-Mohyla Academy, Department of Finance, Center of Financial and Economic Research [et al.]. – Kyiv : [Інтерсервіс], 2020. – P. 5–9. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19751
 • Шумська С. С. Нарощування і розкриття ендогенного потенціалу розвитку як функція капіталізації економіки / Шумська С. С. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни", м. Дніпро, 20 червня 2020 р. / Наукова економічна організація "Перспектива". – Дніпро : НО "Перспектива", 2020. – С. 79–82.– http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20545
 • Шумська С. С. Прямі іноземні інвестиції: нові глобальні тренди та ситуація в Україні / Шумська С. С. // Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 22 червня 2020 р.) / Херсонський національний технічний університет. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 323–325. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20546
 • Шумська С. С. Тіньова економіка і корупція як бар'єри для ендогенного зростання в Україні / Шумська С. С. // Міжнародна науково-практична конференція "Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації" : збірник тез доповідей, 28 травня 2020 р., м. Полтава / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 5. – С. 11–13. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20547
 • Шумська С. С. Форсайт як інструмент планування та прогнозування розвитку України / Шумська С. С. // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 вересня 2020 р., м. Одеса / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний економічний університет [та ін.]. – Одеса : Принт бистро, 2020. – С. 152–155. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20548

 

Інше

 • Wage Setting and Unemployment: Evidence from Online Job Vacancy Data / Oleksandr Faryna, Tho Pham, Oleksandr Talavera, Andriy Tsapin // GLO Discussion Paper. – 2020. – No. 503. – [49] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20549

 

2019

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Research on the Use of the Artificial Intelligence by Management of the Economic System of the State / Olena Parubets, Olena Panchenko, Olena Bazilinska, Dmytro Sugonyako // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 262–266. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95). – https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18321
 • Бридун Є. В. Світовий досвід впровадження системи виявлення та відстеження / Бридун Є. В., Хлєбнікова І. І. // Збірник тез Податкового конгресу «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» / [редкол.: Пашко П. В., Шевчук О. А., Весельська Л. А. та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 232–236.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20166
 • Буй Т. Г. Податок на виведений капітал: переваги та недоліки впровадження в Україні / Буй Т. Г., Мельник А. І. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 12–14.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15521
 • Галицька Е. В. Застосування інтерактивних методів при викладанні фінансово-економічних дисциплін / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 15–16.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15520
 • Горбачук В. М. Аналіз результатів оцінювання динаміки економічної ефективності та експорту регіонів України за допомогою програмно-комп’ютерних засобів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19119
 • Robust decision support system for the integrated Tisza river basin nutrients management under climate change and extreme precipitation events / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, L. Hoglund, W. Winiwarter, V. Gorbachuk, P. Knopov // Теоріяприйняттярішень: матеріали IX міжнародноїшколи-семінару, 15–20 квітня 2019 року, Україна : [врамкахМіжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. Л. Ф. Гуляницького ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 51–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18302
 • Robustness, iterative stochastic quasigradient procedures, and adaptive (artificial intelligence) learning for cat risks management / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, E. A. Rovenskaya, M. Obersteiner, V. Gorbachuk, P. Knopov // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород : [в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. В. Є. Снитюка ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 61–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18303
 • Горбачук В. М. До ефективності торгівлі високотехнологічною продукцією / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 22–24.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16758
 • Іванова Т. М. Особливості надання звіту про управління підприємством в умовах сьогодення / Іванова Тетяна Миколаївна // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2019 р., м. Київ) / ред. Бєлєнкова О. Ю. ; Київський національний університет будівництва і архітектури [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 236–237. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18304
 • Kaminskyi A. Investment opportunities of cryptocurrencies: statistical analysis of “risk–return” correspondence / Andrii Kaminskyi // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали I Міжнародного економічного форуму / голов. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – Ч. II. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18288
 • Камінський А. Б. Чи завжди система гарантування вкладів є запобіжником розгортання банківської кризи? / Камінський Андрій, Версаль Наталія // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали I Міжнародного економічного форуму / гол. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – Ч. I. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18289
 • Kaminskyi A. Investment Risk Measurement for Agricultural ETF / Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 325–329. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95)http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18306
 • Прімєрова О. К. Міжнародний досвід ефективної детінізації економіки / Прімєрова О. К., Васильчук В. В. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 59–61.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15500
 • Сєміколенова С. В. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища / Сєміколенова С. В., Фоменко О. М. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 64–67.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15498
 • Shportyuk V. The impact of TBT harmonization with the EU norms on Ukraine’s international trade / Volodymyr Shportyuk, Veronika Movchan // The European Trade Study Group 2019 Bern : Twenty-first Annual Conference (12–14 September 2019) / The European Trade Study Group. – 2019. – [no pag.]. https://whova.com/embedded/session/etsgc_201909/755582/
 • Шумська С. С. Міжнародний проект DocHub Erasmus+ як крок України до інноваційної освіти для розвитку економіки / Шумська С. С., Близнюк В. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 вересня 2019 р.) / ред. А. В. Білий ; ГО «Київський економічний науковий центр». – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18305
 • Heyets V. Population Aging and Economic Dynamics in Ukraine: Models of Endogenous Growth Theory and Empirical Estimates of Current Challenges / Valeriy Heyets, Mariya Skrypnychenko, Svitlana Shumska // Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – 2019. – P. 283–288. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 99). https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18314
 • Shumska S. R&D and innovations as determinants of economic development: the empirical results / Shumska S. S. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : proceedings of the II International scientific conference (May 24th, 2019) / Le Mans University, Faculty of Economics and Management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2019. – P. 188–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18315
 • Shumska S. Role of international projects for realization of Ukraine’s intellectual potential and innovative development / Svitlana Shumska, Viktoriia Blyzniuk // Intellectual Economics, Management and Education : proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019) / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Ljubljana School of Business. – Veliko-Tarnovo : Faber, 2019. – P. 184–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18316

 

Інше

 • Панченко О. І. Теоретико-прикладні засади страхування фінансових ризиків в умовах нестаціонарної економіки / Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. // Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колективна монографія / за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Розд. 1.3. – С. 29–40.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20164
 • Dadashova P. Mitigating the Cost of Stricter Macroprudential Policies : [working papers] / P. Dadashova, M. Jonsson ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 20 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17725
 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки / Лук’яненко І. Г.,Панченко Н. В. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – Розд. 1.9. – С. 100–113.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16217
 • Лук’яненко І. Г. Емпіричний аналіз взаємозв’язку валютного ринку та ринку криптовалют та їх реакції на дестабілізуючі фактори / І. Г. Лук’яненко, К. М. Рудь // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой ; Харьков. нац. экон. ун-т им. С. Кузнеца. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – Глава 2, п. 2.1. – С. 191–206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16431
 • Faryna O. Disinflation in Closed and Small Open Economies : [working papers] / O. Faryna, M. Jonsson, N. Shapovalenko ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 31 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17724
 • Shumska S. Innovation in economic development of Ukraine: from theory to current state and empirical results / Shumska Svitlana // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : Higher School of Social and Economic, 2019. – Vol. 3. – P. 48–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18322

 

2018

Cтатті

 • Bazilinska O. Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine / О. Bazilinska, N. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 8–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14865
 • Близнюк В. В. Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі / Близнюк Вікторія Валеріївна, Яценко Любов Дмитрівна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 3. – С. 33–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15155
 • Близнюк В. В. Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України / Близнюк В. В., Юрик Я. І. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 65–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15384
 • Bui T. Tax Evasion in Ukraine: Corporate and Personal Liability / T. Bui // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14863
 • Буй Т. Г. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Буй Т. Г., Прімєрова О. К. // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [8 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15734
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 107–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14722
 • Глущенко С. В. Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14861
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Одещини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 22. – С. 269–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15239
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Дніпропетровщини у 2017–2018 рр. = Quarterly estimation of economic efficiency and target export structure for Dnipropetrovshchyna in 2017–2018 / Горбачук В. М., Кирилюк В. С., Неботов П. Г. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 5 (16). – С. 275–288. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15240
 • Горбачук В. М. Моделювання фінансових криз = Modelling of financial crises / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Скороход Д. А. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 375–382. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15241
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 4. – С. 165–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15238
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Полтавщини у 2017–2018 рр. = Quarterly estimation of economic efficiency and target export structure for Poltavshchyna in 2017–2018 / Горбачук В. М., Кирилюк В. С., Неботов П. Г. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 797–812. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15242
 • Горбачук В. М. Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 3 (66), т. 1. – С. 45–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15710
 • Горбачук В. М. Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, С.-Б. Сулейманов // Теорія оптимальних рішень. – 2018. – № 17. – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15711
 • Горбачук В. М. До регулювання ринку природного газу / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 266–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13170
 • Горбачук В. М. До динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 16. – С. 206–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13171
 • Горбачук В. М. Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1023–1033. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14048
 • Горбачук В. М. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 2. – С. 156–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14044
 • Горбачук В. М. Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, ч. 1. – С. 113–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14045
 • Дадашова П. А. Макроекономічні ефекти від упровадження буфера консервації капіталу в українському банківському секторі / Дадашова П., Йонссон М., Онищенко Г. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 36–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15712
 • Худолей В. Ю. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В. Ю. Худолей, Т. В. Пономаренко, Т. М. Іванова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 186–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15793
 • Івахненков С. В. Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами / Івахненков С. В., Георгіаді А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14859
 • Kaminskyi A. Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries / Andrii Kaminskyi, Nataliia Versa // Montenegrin Journal of Economics. – 2018. – Vol. 14, No. 2. – Р. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15743
 • Камінський А. Б. Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 50–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14858
 • Lukianenko I. G. Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators / I. Lukianenko, Y. Sova // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 74–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14854
 • Лук’яненко І. Г. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України / І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [9 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15746
 • Nezhyvenko O. V. Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings / O. Nezhyvenko, S. Shumska // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 89–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14852
 • Slav’yuk R. Government debt management: Challenges and perspectives [electronic resource] / Slav’yuk, R., Slaviuk, N. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, Issue 3. – P. 143–156. – DOI: 10.21511/imfi.15(3).2018.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15857
 • Slaviuk N. Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences / N. Slaviuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 101–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14849
 • Oliskevych M. Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland [electronic resource] / Oliskevych M., Tokarchuk V. // Economic Annals – XXI. – 2018. – Vol. 169, Issue 1–2. – P. 35–39. – DOI: 10.21003/ea.V169-07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15858
 • Oliskevych M. Fuel consumption in Ukraine: Evidence from vector error correction model [electronic resource] / Oliskevych M., Beregova G., Tokarchuk V. // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol. 8, Issue 5. – P. 58–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15859
 • Tokarchuk T. Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective / T. Tokarchuk, H. A. Bartelet // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 107–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14848
 • Faryna O. What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes? / Faryna O., Talavera O., Yukhymenko T. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 21–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15724
 • Кораблін С. О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / Кораблін С. О., Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 7–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15388

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Фінансові аспекти розвитку науки в Україні / Буй Т. Г., Кожинов М. Г. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13861
 • Wheat I. D. The Canonical New Keynesian Monetary Policy Model: A System Dynamics Translation / I. David Wheat, Marianna Oleskevych // 36th International Conference of the System Dynamics Society, Reykjavík, Iceland, August 7–9. – [S. l. : s. n.], 2018. – [3 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15740
 • Галицька Е. В. Внесок М. І. Зібера у розробку теоретико-методологічних засад статистики / Галицька Е. В., Прімєрова О. К. // Образованието и науката на XXI век – 2018 : материали XIV Международна научна практична конференция, (15–22 октомври 2018 г.). – София : Бял ГРАД-БГ ОДД, 2018. – Vol. 4. – C. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15735
 • Галицька Е. В. Методи впливу на ділових партнерів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13857
 • Галицька Е. В. Метод експертних оцінок в аналізі розвитку ринку страхових послуг / Галицька Е. В., Лях І. В. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13856
 • Горбачук В. М. Математичне моделювання міжнародної конкуренції / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є : збірка матеріалів конференції, (17–21 вересня 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15709
 • Gorbachuk V. The Golden rule for overlapping generations / Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Suleimanov S.-B. // Nonlinear analysis and applications : 4th International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine (4–6 April, 2018, Ukraine, Kyiv ). – Kyiv : KPI, 2018. – P. 24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15736
 • Особливості державних оборонних замовлень / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, А. А. Сирку, С.-Б. Сулейманов // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, (28 лютого 2018 року). – Київ : Тенар, 2018. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15737
 • Горбачук В. М. Шлях українських компаній на Варшавську фондову біржу через Кіпр, Люксембург, Нідерланди / Горбачук В. М., Бенедисюк Д. І., Знахуренко О. С. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13852
 • Горбачук В. М. Алгоритми збільшення ефективності та експорту регіонів України / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14581
 • Горбачук В. М. Обчислення оптимальної спеціалізованої експортної структури регіону / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції (20–21 квітня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – С. 61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14046
 • Горбачук В. М. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14–19 травня 2018 року, Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 109–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14047
 • Dadashova P. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. contradiction / Dadashova Pervin // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13850
 • Dadashova P. System Dynamics Modelling in Teaching Economics / Pervin Dadashova // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15312
 • Донкоглова Н. А. Професійно значимі якості викладача ВНЗ / Донкоглова Н. А. // Ризики кар’єрно-професійного старту у висококонфліктному середовищі: загальне та особливе : матеріали ХХV науково-теоретичної конференції молодих вчених. – Харків : НУА, 2018. – С. 67–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15741
 • Іванова Т. М. Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти України / Іванова Т. М. // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15–16 грудня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун, 2018. – С. 122–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15742
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент кредитування онлайн / А. Б. Камінський // Цифрова економіка : збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, (4–5 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 153–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15744
 • Kaminskyi A. System Dynamics Modelling of Credit Risk Management / Andrii Kaminskyi, Oleksii Petrovskyi // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15307
 • Lukianenko I. G. Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization / Lukianenko I., Novik A. // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (10th – 11th October 2018). – [Zilina, Slovak Republic : s. n.], 2018. – Part 1 : Economic Impact of Migration. – Р. 276–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15745
 • Мертенс О. В. Основні проблеми, які виникають при оцінці синергетичного ефекту при злитті і поглинанні / Мертенс О. В., Шевченко Д. І. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13838
 • Novik A. The impact of migration on the economic stability in Ukraine / Novik Alina, Lukianenko Iryna // Record of the 36th International Conference of the System Dynamics Society 2018 (Reykjavik, Iceland 7–9 August 2018). – Reykjavík, 2018. – P. 508.
 • Novik A. Modeling of Migration Flows as a Regulator of Economic Growth / Alina Novik // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 39–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15304
 • Прімєрова О. К. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Прімєрова О. К., Кириченко А. О. // Nauka: teoria i praktyka – 2018 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 sierpnia 2018 roku). – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 6. – Р. 3–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15747
 • Abakumova Ju. Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine / Juliet Abakumova, Olena Primierova // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 10th – 11th October 2018). – Rajecke Teplic, 2018. – Part VI : Inequality in Society. – P. 2445–2452. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15748
 • Прімєрова О. К. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій / Прімєрова О. К., Мартищенко Б. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 56–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13829
 • Абакумова Ю. Г. Влияние глобализации на неравенство по доходам населения / Абакумова Ю. Г., Примерова Е. К. // Беларусь–2030 : государство, бизнес, наука, образование : материалы V Международной научной конференции, посвященной 20-летию образования экономического факультета БГУ, 14 декабря 2018 года, г. Минск. – Минск : Право и экономика, 2018. – С. 12–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15154
 • Сєміколенова С. В. Сучасні методи досліджень у фінансах / Сєміколенова С. В., Кравчук А. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 63–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13825
 • Tokarchuk V. Effects of behavioral biases on investment decisions in the context of cryptocurrency market / Viktor Tokarchuk, Tetiana Donkohlova // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13824
 • Шумська С. С. Конкурентоспроможність фінансового сектору та офшорні потоки банківських капіталів / Шумська С. С. // Еastern European Studies: Economics, Education and Law : Proceeding of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018, Burgas. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – Р. 81–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15750

 

Інше

 • Камінський А. Б. Моделювання ризиків доларизації банківських активів та зобов’язань / [Камінський А. Б., Версаль Н. І.] // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Харьков, 2018. – Раздел 2.3. – С. 280–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15156
 • Lukianenko I. Positive and negative implications of development of cryptocurrency market / [Lukianenko Iryna, Rud Kateryna] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by T. Pokusa, T. Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.2. – Р. 115–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15794
 • Nasachenko M. Еxchange rate and trade: symmetric or asymmetric relationship. Case of Ukraine / [Nasachenko M., Tokarchuk V.] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.3. – Р. 123–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15749

 

2017

Статті

 • Базілінська О. Я. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту / Базілінська О. Я., Панченко О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 3–7. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119748
 • Близнюк В. В. Ефективність пенсійної системи в Україні / Вікторія Близнюк, Любов Яценко // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – Квітень. – C. 10–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12502
 • Близнюк В. В. Тіньова зайнятість і Пенсійний фонд: втрачені можливості / Вікторія Близнюк, Любов Яценко // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – Лютий. – C. 41–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12501
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях і наукова спадщина О. О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження) / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – Київ, 2017. – № 4 (4). – С. 49–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13251
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 94–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13001
 • Глущенко С. В. Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 21–27. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119755
 • Горбачук В. М. Рівноважні інвестиції у кібербезпеку мережі ланцюгів постачання / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Морозов О. О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип 2. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14287
 • Горбачук В. М. Аналіз експорту держав Східної Європи за групами агропромислових товарів у 2001–2015 рр. [електронний ресурс] / Горбачук В. М. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 2017. – Вип. 2 (07). – С. 316–324. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Метод доступу: Інтернет. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12349
 • Горбачук В. М. Аналіз експорту Франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2017. – Вип. 22, ч. 2. – С. 134–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12350
 • Горбачук В. М. До моделювання ринку Європи на природний газ / В. М. Гобачук, О. О. Морозов, П. Г. Неботов // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 3. – С. 147–152. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13252
 • Горбачук В. М. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С. Б. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 2 (08), ч. 2. – С. 132–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13173
 • Горбачук В. М. Основи аналізу охоплення даних / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (55). – С. 178–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12351
 • Горбачук В. М. Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем / Горбачук В. М., Макаренко О. С. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № 3. – С. 73–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12491
 • Горбачук В. М. Моделі поведінки фірм ринку природного газу / Горбачук В. М., Морозов О. О., Неботов П. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : технічні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 55–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13172
 • Горбачук В. М. Моделювання поведінки фармацевтичної фірми / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок // Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 147–153. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13174
 • Дяковський Д. А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 39–44. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119791
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент: проблематика розвитку / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 52–59. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119794
 • Лук’яненко І. Г. Вплив дисбалансів фондового ринку Ураїни з урахуванням тіньових схем на економічний розвиток країни / І. Г. Лук’яненко, М. Ю. Марковська // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 35 (1). – С. 230–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13272
 • Lukianenko I. Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Prague Economic Papers. – 2017. – Vol. 26, no. 5. – P. 578–601. http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.633
 • Мар’янович М. Е. Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року / Мар’янович М. Е. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 98–102. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119813
 • Новік А. Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки / Новік А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 103–109. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119815
 • Шумська С. С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки взаємозв’язку / С. С. Шумська // Економікаі суспільство. – 2017. – № 11. – С. 603–611. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13312
 • Шумська С. С. «Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / С. С. Шумська // Економічна теорія. – 2017. – № 3. – С. 39–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13314
 • Шумська С. С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 7–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13315
 • Adair P. Assessing how large is the market for prostitution in the European Union / Philippe Adair, Oksana Nezhyvenko // Éthique et Économique = Ethics and Economics. – 2017. – № 14 (2). – S. 116–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13318
 • Dadashova P. Analysis of Advertisement Financial Efficiency in Pharmaceutical Sphere / P. Dadashova, V. Khobta // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 34–38. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119787
 • Ivakhnenkov S. Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors / S. Ivakhnenkov // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 45–51. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119792
 • Oliskevych M. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 501–509. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13267

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Перспективи реалізації плану BEPS в Україні / Буй Т. Г., Шинкаренко Д. Р. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 11–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12601
 • Bui T. Issues of legal risks and lawsuits and their impact on the value of companies / Tetiana Bui, Olena Primierova // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Proceedings of academic science (August 30 – September 7). – 2017. – P. 10–16.
 • Вимірювання економічної ефективності регіонів України за перші квартали 2017 р. / Горбачук В. М., Макаренко О. С., Дунаєвський М. С., Новодережкін В. І., Сулейманов С.-Б. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13–15 грудня 2017 року. – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 258–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12493
 • Галицька Е. В. Внесок О. О. Русова в розробку теоретико-методологічних засад статистики (до 170-ї річниці з дня народження) / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Materials Of the XIII International Scientific And Practical Conference «Science Without Borders – 2017» (30 March – 07 April, 2017). – 2017. – Vol. 2 : Economic science. Sheffield. Science and education LTD. – P. 67–70. http://www.rusnauka.com/11_NBG_2017/Economics/14_223918.doc.htm
 • Галицька Е. В. Роль курсу «Методика викладання фінансово-економічних дисциплін» та «Педагогічної практики» у підготовці студентів магістерської програми / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 лютого 2017 року. – Запоріжжя, 2017. – Ч. 1. – С. 39–41.
 • Горбачук В. М. Місцева діяльність у глобальних вимірах: Полтавщина / Горбачук В. М., Мартищенко Б. О., Приходько М. О. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 21–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12582
 • Горбачук В. М. Нейрофізіологія прийняття рішень людиною / Горбачук В. М., Макаренко О. С. // VII Конгрес Українського товариства нейронаук, Київ, 7–11 червня 2017 року. – Київ : Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 2017. – С. 82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12352
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Дніпропетровщини у 2016 році відносно 2015 року / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 березня 2017 року. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – С. 76–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11890
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Одещини у 2015–2016 рр. / Горбачук В. М., Бохонко В. П., Демків С. А. // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : міжнародна науково-практична конференція, 3–4 березня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 150–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11889
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Полтавщини у 2015–2016 рр. / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Інформатика та системні науки (ІСН–2017) : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 16–18 березня 2017 року) / за ред. О. О. Ємця. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 57–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11891
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання порівняльної економічної ефективності у містах і районах Запоріжчини за 2016 р. / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи : міжнародна науково-практична конференція, 6 травня 2017 року. - Запоріжжя, 2017. – С. 178–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11888
 • Інтегроване робастне управління взаємозв’язків між галузями продовольства, енергетики, водних ресурсів, землекористування для стійкого розвитку: спільний проект IIASA та НАН України / Єрмольєв Ю. М., Загородній А. Г., Богданов В. Л., Кнопов П. С., Бородіна О. М., Єрмольєва Т. Ю., Костюченко Ю. В., Атоєв К. Л., Горбачук В. М. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13–15 грудня 2017 року. – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 268–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12495
 • Кошулько А. І. Автоматизована телеметрична система для контролю ППВ / Кошулько А. І., Горбачук В. М. // Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення : п’ята Міжнародна конференція, Київ, 24–26 травня 2017. – Київ : ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», 2017. – С. 44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12353
 • Моделювання еколого-економічних взаємозалежностей на державному, міждержавному та глобальному рівнях / Єрмольєв Ю. М., Гайворонський О. О., Горбачук В. М., Єрмольєва Т. Ю., Кнопов П. С. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13-15 грудня 2017 року. - Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. - С. 61-63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12494
 • Дадашова П. А. Реалізація нормативного блоку у системно-динамічній макромоделі економіки України / П. А. Дадашова // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 7 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 78–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13253
 • Dadashova P. The role of econometrics in modern finance education in Ukraine / Dadashova P. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 34–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12408
 • Камінський А. Б. Державні облігації, індексовані на показник інфляції: доцільність запровадження в Україні / Камінський А. Б., Браткова І. М. // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, 7–8 квітня 2017 року. – 2017. – С. 152–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13254
 • Комп’ютерний аналіз ефективності виробництва товарів і послуг у районах столиці України за 2016 р. / Горбачук В. М., Кулик В. В., Пілявський А. І., Сулейманов С. Б. // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 16– 18 травня 2017 року, Україна, Київ. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11887
 • Прімєрова О. К. Проблема підвищення капіталізації комерційних банків України / Прімєрова О. К., Соболєв Д. Р. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 96–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12387
 • Сєміколенова С. В. Управління бюджетним дефіцитом в умовах макроекономічної нестабільності / Сєміколенова С. В., Діль Н. П. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 107–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12381
 • Шумська С. С. Монетарна підтримка економічної динаміки в Україні / С. С. Шумська // Економіка, фінанси та управління: теорія та практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – С. 154–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13317

 

Інше

 • Беквіт Г. Продаючи невидиме : керівництво з сучасного маркетингу послуг / Гаррі Беквіт ; [пер. з англ. С. Івахненкова]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 191 с.
 • Лук’яненко І. Г. Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності / І. Г. Лук’яненко // Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Бердянск : Ткачук А. В., 2017. – Глава 2.1. – С. 141–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14724
 • Lukianenko I. Modern nonlinear and asymmetric econometric modeling of socio-economic processes / [Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych] // Association 1901 «SEPIKE»: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics : monograph 2. – 2017. – P. 73–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13369
 • Lukianenko I. G. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna] // Information aspects of socio-economic systems’ development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.6. – P. 391–399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140
 • Nezhyvenko O. V. Informal Employment and Earnings Determination in Ukraine / Oksana Nezhyvenko, Philippe Adair // The Informal Economy in Global Perspective : Varieties of Governance / edited by Abel Polese, Colin C. Williams, Ioana A. Horodnic, Predrag Bejakovic. – 2017. – P. 75–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12760

2016

Статті

 • Bazilinska O. Ya. Organizational and Economic Fundamentals of Coverage of Railway / O. Bazilinska, O. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 24–29. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/91
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії : загрози реалізації в українській економіці / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 35–42. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/93
 • Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration / S. Gluschenko, S. Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – Vol. 2, No. 2. – P. 32–39. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/77
 • Горбачук В. М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / Горбачук В. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 633–638. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11717
 • Горбачук В. М. Двоетапна модель еколого–економічних рішень / Горбачук В. М., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 9 (51). – С. 142–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11713
 • Горбачук В. М. На порозі Четвертої промислової революції / В. М. Горбачук // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11743
 • Горбачук В. М. Оцінювання ефективності мереж / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, О. О. Морозов // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 154–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11739
 • Горбачук В. М. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Горбачук В. М., Кулик В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11716
 • Горбачук В. М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету / В. М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 8 (50). – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11719
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь / Дадашова П. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 54–61. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/84
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України / Дадашова П. А. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 119–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11715
 • Дяковський Д. А. Cоціальновідповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності : сутність і тенденції / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–68. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/111
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 69–79. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/96
 • Камінський А. Б. Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 80–85. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/97
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 101–105. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/99
 • Lukianenko I. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / Lukianenko I. H., Dadashova P. A. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С. 295–307. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11721
 • Lukianenko I. G. The Uk rainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods / I. Lukianenko, A. Novik // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 106–117. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/100
 • Мар’янович М. Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року / Мар’янович М. E. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 125–131. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/102
 • Nezhyvenko O. V. Informal Employment in Ukraine : 2007 Survey Application / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 132–137. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/103
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Пирогов Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 138–144. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/104
 • Прімєрова О. К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / Прімєрова О. К., Овчинніков А. Ю. // Інноваційна економіка : науково–виробничий журнал. – 2016. – № 3–4. – С. 145–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11714
 • Прімєрова О. К. Особливості розвитку фондового ринку України [електронний ресурс] / О. К. Прімєрова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. Аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 5. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.
 • Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / Прімєрова О. К., Васильчик А. В. // Молодий вчений : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 154–160. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9099
 • Faryna O. Exchange Rate Pass-Through and Cross-Country Spillovers: Some Evidence from Ukraine and Russia / Oleksandr Faryna // BOFIT Discussion Paper. – 2016. – No. 14. – 30 p. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849410
 • Фарина О. І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / Олександр Фарина // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 236. – С. 32–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11720
 • Shkurykhin A. O. Shadow Labor Market Analysis Within Computable General Equilibrium Model of Ukrainian Economy / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 172–176. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/110
 • Шумська С. С. Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України / Шумська С. С. // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10. – С. 242–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11741
 • Шумська С. С. Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11734

 

Матеріали конференцій

 • Adair P. Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution? / Adair P., Nezhyvenko O. // Proceedings of the 6th Economic & Finance Conference, OECD Headquarters, Paris, 6–9 September 2016 , IISES. – 2016. – 33 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11711
 • Буй Т. Г. Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету / Т. Г. Буй, П. Ю. Шикін // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11664
 • Dadashova P. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary School / Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat // Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24–26 June, 2016. – 9 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11710
 • Галицька Е. В. Роль та основні підходи до організації самостійної роботи студентів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Перспективи світової науки : збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11666
 • Глущенко С. В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С. В. Глущенко // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11663
 • Глущенко С. В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки / С. В. Глущенко // Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 жовтня 2016 р.). – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. – С. 38–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11712
 • Горбачук В. М. Вимірювання ефективності мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Інформаційно-комп’ютерні технології : VIII Міжнародна науково-технічна конференція (м. Житомир, 22–23 квітня 2016 року). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 63–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11730
 • Горбачук В. М. До вимірювання системних ризиків мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Проблеми телекомунікацій : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ, 2016. – С. 143–145. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11740
 • Горбачук В. М. До вимірювання складності продуктів і успішності економік / Горбачук В. М. // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 березня 2016 року ). – 2016. – С. 315–317. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11735
 • Горбачук В. М. До природних обмежень економічної діяльності / Горбачук В. М., Кошулько А. І., Сирку А. А. // Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 125–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11733
 • Горбачук В. М. Особливості олігополістичних рівноваг [електронний ресурс] / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Контроль і управління в складних системах (КУСС–2016) : матеріали XIII мiжнародної конференцiї, м. Вiнниця, 3–6 жовтня 2016 р. – Електронні дані. – Вінниця : ВНТУ, 2016. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11731
 • Горбачук В. М. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World development indicators / В. М. Горбачук, К. О. Сомик // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : збірник наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. фінансів, Каф. фін. ринків. – Електронні дані. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11736
 • Горбачук В. М. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі / В. М. Горбачук, А. І. Кошулько, А. А. Сирку // 16-та Українська конференція з космічних досліджень (22–26 серпня 2016 року, Одеса, Україна). – 2016. – С. 192. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11737
 • Горбачук В. М. Стохастичний аналіз активного резерву / Горбачук В. М., Чумаков Б. М., Сирку А. А. // Теорія прийняття рішень : VIII Міжнародна школа-семінар, Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. : праці школи-семінару. – Ужгород : УжНУ, 2016. – С. 94–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11729
 • Горбачук В. М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції / Горбачук В. М. // Класичний університет у контексті викликів епохи : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад. А. С. Філіпенко та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215–216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11738
 • Lukianenko I. G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy / Lukianenko I. G. // Економіко-математичне моделювання : збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 208–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11332
 • Nezhyvenko O. V. Why the Wages of Ukrainians are so Low? Should we go Informal to Earn More? / Nezhyvenko О. V. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11662
 • Панченко О. І. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / Панченко О. І., Базілінська О. Я., Сергіянський С. Г. // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2016 р. / уклад. Янковий О. Г. – Одеса : Атлант, 2016. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11732
 • Прімєрова О. К. Ризик-менеджмент як основа управління банком / Прімєрова О. К., Кісельова Г. А. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11665

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Лук’яненко І. Г. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків / [Лук’яненко І. Г.] // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Розділ 1.10. – С. 126–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11331
 • Lukianenko I. G. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Novik Alina] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.5. – P. 382–391. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12139
 • Lukianenko I. G. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.6. – P. 391–399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140

2015

У виданнях НаУКМА

 • Буй Т. Г. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній / Буй Т. Г., Гаврилів І. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 8-14.
 • Івахненков С. В. Підходи вчених США до методології науки : план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні / Івахненков С. В., Конбер Дж. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 33-38.
 • Литвин А. В. Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 59-64.
 • Nezhyvenko O. Conceptual bases to define shadow economy / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 69-73.
 • Фарина О. І. Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні / Фарина О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Литвин А. В. Застосування методу опорних векторів для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 481-492.
 • Lytvyn A. V.A Mathematical and Statistical Analysis of an Expanded Sample of Business Indicators for Ukrainian Insurance Companies / А. V. Lytvyn // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. - № 1. - С. 98-108.
 • Лук'яненко І. Г. Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою / Лук'яненко І. Г. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2015. - Вип. 25/1. - С. 179-185 : мал.

В іноземних виданнях

 • Сугоняко Д. О. Європейський досвід регулятивних реформ в сфері малого і середнього бізнесу / Сугоняко Д. О., Базілінська О. Я. // Actual problems of modern economy development : сollection of scientific articles / Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE». - Melbourne : Thorpe-Bowker, 2015. - С. 145-149 : табл.
 • Галицька Е. В. Дотримання правил і норм ділового етикету студентами ВНЗ / Е. В. Галицька, Л. М. Савчук, Н. А. Донкоглова // Материали за ХІ международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век - 2015». - София : Бял Град-Бг ООД, 2015. - Т. 4. - С. 50-54.
 • Lukianenko I.The Effects of Shocks on the Ukrainian Labor Market: SVEC Modeling : 22nd International Economic Conference 2015, IECS 2015, 15-16 May 2015, Sibiu, Romania / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Procedia Economics and Finance. - 2015. - Vol. 27. - P. 311-322.
 • Stelmashenko Ia. Learning Economics with Dynamic Modeling. A Norwegian-Ukrainian Collaboration Project / Iaroslava Stelmashenko, Iryna Lukianenko, I. David Wheat // 33rd International Conference of the System Dynamics Society, July 19 - July 23, 2015 Cambridge, Massachusetts USA. - [Massachusetts : s. n., 2015].

Інше

 • Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень ; [рец. Алексєєв І. В., Лук'яненко І. Г. та ін.] ; Нац. банк України, Держ. вищий навчальний заклад "Україн. акад. банківської справи Нац. банку України". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 485 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Фарина О. І. ; наук. кер. Лук’яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2015. - 212 с. : іл. -  Micтить бібліографію.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Bui T. Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance / T. Bui, S. Biletska // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 8-13.
 • Bui T. Corporate social responsibility practices in developed and developing countries / T. Bui, S. Biletska // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 13-17.
 • Галицька Е. В. Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 18-20.
 • Глущенко С. В. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика / Глущенко С. В., Казакова М. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 21-25.
 • Глущенко С. В. Передмова / Глущенко С. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 3.
 • Glushchenko S. Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending in Ukraine / S. Glushchenko, K. Vasylieva // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 22-26.
 • Ivakhnenkov S. International financial reporting standards vs. Ukrainian national accounting standards: the comparison of financial ratios case study / S. Ivakhnenkov, S. Droniuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 27-31.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.
 • Mertens O. Interest rate restrictions policy: possibilities and consequences for Ukraine / O. Mertens // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 53-57.
 • Primierova O. Dynamics of propensity to personal financial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine / O. Primierova, Iu. Abakumova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 72-77.
 • Tokarchuk V. New approaches of performance estimation of Ukrainian commercial banks / V. Tokarchuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 85-90.
 • Shportyuk V. The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine / V. Shportyuk, A. Mysko // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 29-34.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Podvysotska T. Econometric Methods of Healthcare System Efficiency Estimation / Tamara Podvysotska // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1. – С. 245-249.

В інших виданнях України

 • Кривошия О. А. Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару : практика українських підприємств / Кривошия О. А., Базілінська О. Я. // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2014. – № 1/2. – С. 34-37 : табл.
 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Базілінська О. Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні : держава як регулятор інформаційного середовища / Базілінська О. Я., Кривошия О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 3-7.
 • Глущенко С. В. Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / Глущенко С. В., Болотова С. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 16-21.
 • Жук В. М. Аналіз виникнення кризових явищ на валютному ринку / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 33-39.
 • Ivakhnenkov S. Ukrainian businesses' characteristics and the use of information technology: introduction to exploratory studies / S. Ivakhnenkov, А. Heorhiadi // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 39-44.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.
 • Краснікова Л. І. Кількісна оцінка детермінант бідності домогосподарств України / Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Подвисоцький Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 50-56.
 • Сєміколенова С. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні / Сєміколенова С. В., Грабар А. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 91-94.
 • Токарчук В. В. Порівняльна оцінка ефективності діяльності підрозділів банку / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 100-106.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Прімєрова О. К. Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження) / О. К. Прімєрова // Статистика України. - 2013.- № 4. - С. 58-64.
 • Сєміколенова С. В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків / Сєміколенова Світлана Вікторівна // Економіка. Фінанси. Право. - 2013.- № 3. - С. 47-50. - Назва парал. англ. та укр. мовами.

В інших виданнях України

 • Галицька Е. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії / Галицька Е. В., Кулешір Н. М. // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 9-10 серпня 2013 року) = Актуальные вопросы развития економики Украины и регионов : сборник тезисов работ участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 9-10 августа 2013 года) / Громад. орг. "Центр екон. дослідж. та розвитку". - О. : [ЦЕДР], 2013. - С. 60-63 : табл.
 • Галицька Е. В. Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 521-525 : табл.
 • Глущенко С. В. Проблеми та напрями формування кошиків світових валют у міжнародному співробітництві / Глущенко С. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць IX (XXI) Всеукраїнської науково-практичної конференції / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т менедж. та маркетингу [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - С. 249-252 : мал.
 • Донкоглова Н. А. Методи дослідження різних психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів ВНЗ / Донкоглова Наталія Анатоліївна // Актуальні тенденції української науки : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 5 липня, 2013 р.). - К. : ГО "Атенеум", 2013.- Вип. 1. - С. 87-92.
 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013.- С. 73-86 : табл.

В іноземних виданнях

 • Semko R. Optimal Economic Policy and Oil Prices Shocks in Russia / Roman Semko // Ekonomska Istraživanja-Economic Research. - 2013.- Vol. 26, no. 2. - P. 69-82.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Галицька Е. В. Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 23-27.
 • Глущенко С. В. Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні / Глущенко С. В., Пласконіс Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 32-38.
 • Дяковський Д. А. Основи функціонування електронних грошей в Україні / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 57-60.
 • Жук В. М. Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 60-65.
 • Токарчук В. В. Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 126-130.
  У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
  1. Івахненков С. В. Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні / Івахненков С. В. // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крым. науч. центр НАН Украины и Мин-ва образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; Межвуз. центр Крым. - Симферополь : [б. и.], 2012. - № 234. - С. 38-43 : табл.
  2. Лук'яненко І. Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / Лук'яненко І. Г., Семко Р. Б. // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 4. - С. 110-122.

В інших виданнях України

 • Глущенко С. В. Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання в Україні / С. В. Глущенко, С. В. Івахненков // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2012. - № 2. – С. 24-33.
 • Івахненков С. В.Філософсько світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті : англомовний світ / Сергій Івахненков, Алла Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. / засн. : Екаунтинг ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : [б. в.], 2012. - № 3. - С. 48-53 : табл.
 • Івахненков С. В. Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю / Івахненков С. В. // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. / [гол. ред. Стельмащук А. М.]. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - № 2. - С. 9-17.


Інше

 • Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - [Д. : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. - № 7. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1265 (переглянуто 13 червня 2013 р.). - Назва з екрану.
 • Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : збірник наукових праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. ... [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра економічної теорії, Центр імені Жана Моне з європейських студій при НаУКМА. – К. : Пульсари, 2012. - 162 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Буй Т.Г. Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 8-12.
 2. Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 12-16.
 3. Глущенко С.В. Розвиток експортоорієнтованих галузей української економіки (на прикладі промислового суднобудування) // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 4-8.
 4. Глущенко С.В. Участь України у міжнародній фінансово-кредитній співпраці // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 17-22.
 5. Косяк А.О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 46-49.
 6. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Співвідношення між рівністю та ефективністю при оцінці державних програм // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 49-56.
 7. Прімєрова О.К. Stability of the ukrainian banking system in current conditions / Primierova O. K. // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 15-20.
 8. Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти "Базель III" // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 65-69.
 9. Сєміколенова С.В. Особливості застосування класифікацій та групувань у страховій діяльності України // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Лук’яненко І.Г., Сидорович М.Я. Макроекономічна модель бюджетного сектора та особливості її сценарної реалізації для України // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, вип. 20 : Економіка. - С. 155-167.
 2. Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ у фінансовому секторі України // Бізнес Інформ. - 2011. - № 5, т. 2. - С. 51-54.
 3. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 2. - С. 130-151.
 4. Базілінська О.Я. Вплив фінансової кризи на фінансовий стан підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2011. - № 1 (48). – С. 111-116.
 5. Буй Т.Г. Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу // Економіка та держава. - 2011. - № 8. - С. 25-28.
 6. Галицька Е.В., Прімєрова О.К. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 79-83.

В інших виданнях України

 1. Глущенко С.В. Становище в економічній сфері та стратегічні пріоритети соціально-економічної політики / [автори: Я. А. Жаліло ... та ін. ; за участю експертів: С. В. Глущенко ... та ін.] // Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. - К. : [НІСД], 2011. - Розд. III. - С. 71-136.
 2. Краснікова Л.І. Критерії оцінки державних програм: ефективність проти рівності // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 249.
 3. Лук'яненко І.Г. Моделювання динаміки основних монетарних показників України в періоди фінансової кризи // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248-249.
 4. Подвисоцький Ю.А. Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни [Електронний ресурс] // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. Акад. муніцип. упр. - Електрон. дані. - К., 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=550 (дата перегляду 26.03.2012). - Назва з екрану.

В іноземних виданнях

 1. Glushchenko S. Credit Market: Providers and Products. – [Saarbrücken, Germany] : VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG. – 2011. – 136 p.

В іноземних журналах

 1. Lukianenko I., Suchok Y. Estimation of the influence of foreign bank presence on the level of crediting in Ukraine [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 10 p. - Mode of access: http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/11/8 (viewed on March 26, 2012). - Title from title screen..
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна