Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Аспірантський дослідницький семінар


Виробництво документальних фільмів
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Виробництво журналів
Теорія і практика виробництва журналів – від концепції до друкарні. Журналістика, редагування, дизайн. Журнали серед інших мас-медіа. Значення журналів для суспільства та бізнесу. Графічний дизайн. Тенденції на журнальному ринку: технології, подальша інтеґрація текстів та іміджів. Національні особливості та внески різних країн у журнальну культуру.


Вступ до відеовиробництва
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Вступ до відеовиробництва
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Гостьовий курс 2


Журналістика даних


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники ЗМІ. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники ЗМІ. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Функції журналістів полягають у громадському контролі за діяльністю органів державної влади й інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.


Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Функції журналістів полягають у громадському контролі за діяльністю органів державної влади й інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.


Журналістські тексти в епоху мультимедіа
Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.


Індівідуальний журналістський проект
Ознайомлення студентів з методами дослідження в магістерській роботі. Написання дипломної роботи або зйомка документального фільму. Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі.


Історія журналістики
Інтегрований курс покликаний дати студентам загальне уявлення про обставини заснування та функціонування періодичних видань у різних країнах світу, ознайомити з основними етапами генезису преси та її типологічними ознаками, а також допомогти систематизувати історичні знання про основні тенденції розвитку української та зарубіжної журналістики.


Лабораторія громадських ЗМІ: практикум
Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Магістерська робота


Медіасистеми у порівняльній перспективі


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Методологія наукових досліджень в медіа


Методологія наукових досліджень в медіа
Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Науково-дослідний семінар з нових медіа


Нові медіа та онлайнова журналістика


Основи герменевтики
“The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public, and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics. «Основи герменевтики» важливі для теоретичної підготовки з медіа-досліджень, розвитку дослідницьких навичок, вивчення герменевтичного феномену та основних інтелектуальних дискусій в європейській історії у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Студенти матимуть можливість набути широкого читацького досвіду, а також вміння використовувати філософські концепції для досягнення розуміння та формування власної точки зору на різноманітну герменевтичну тематику.


Основи герменевтики
“The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public, and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics. «Основи герменевтики» важливі для теоретичної підготовки з медіа-досліджень, розвитку дослідницьких навичок, вивчення герменевтичного феномену та основних інтелектуальних дискусій в європейській історії у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Студенти матимуть можливість набути широкого читацького досвіду, а також вміння використовувати філософські концепції для досягнення розуміння та формування власної точки зору на різноманітну герменевтичну тематику.


Основи економічної журналістики


Основи конфліктології
Розуміння себе та тих, хто навколо, знання типології, структури та динаміки конфліктів, психологічні вправи, розігрування ситуацій та їх груповий аналіз. Практичні заняття побудовані у формі соціально-психологічного тренінгу.


Основи телевізійного виробництва


Охорона праці в галузі (МШЖ)


Правове забезпечення ЗМІ
Основні положення національного та зарубіжного законодавства про ЗМІ. Захист прав і професійної діяльності українського журналіста. Адаптація вітчизняного інформаційного законодавства до європейських норм і стандартів. Свобода слова в сучасній Україні.


Практика навчально-виробнича
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Практикум викладання фахових дисциплін
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Робота журналіста в небезпечному середовищі


Робота з інформаційними ресурсами


Розробка дисертаційного проекту


Студійний практикум
Студійний практикум складається з двох обов’язкових тренінгів (радіоновини і теленовини). Курс покликаний закріпити на практиці теоретичні знання. Студенти працюють в теле- та радіостудіях НаУКМА, використовуючи наявне обладнання.


Студійний практикум
Студійний практикум складається з двох обов’язкових тренінгів (радіоновини і теленовини). Курс покликаний закріпити на практиці теоретичні знання. Студенти працюють в теле- та радіостудіях НаУКМА, використовуючи наявне обладнання.


Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.


Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.


Теорії медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіа-досліджень


Теорія медіакультури


Факт-чекінг та верифікація інформації


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна