Анотації курсів

Анотації курсів

Публікації

 

OSINT: практикум
Метою курсу є ознайомлення з основами розвідки відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації, формування навичок роботи з інструментами для критичного аналізу даних і інформації. Курс “OSINT: практикум” присвячений вивченню способів розвідки на основі відкритих джерел – ефективного інструменту для збору, аналізу та використання інформації. Передбачає вивчення різноманітних інструментів та методів для збору та обробки інформації, поглиблене вивчення методів вилучення та аналізу інформації з популярних соціальних мереж, розгляд базових понять та методів кібербезпеки, вивчення застосувань OSINT у різних галузях, таких як кібербезпека, журналістика, тощо.


Аналітика соціальних мереж
Мета курсу – сформувати комплекс знань та навичок, які пов'язані з ефективним збором, обробкою та аналізом даних з соціальних мереж. Курс передбачає вивчення підходів, стратегій та методів аналізу даних, отриманих з соціальних мереж. Зосереджуючись на практичних аспектах та сучасних тенденціях, під час курсу буде розкрито використання соціальних мереж у сферах медіа маркетингу та дослідження громадської думки. Курс включає огляд інструментів для збору та обробки даних з соціальних мереж, аналіз використання аналітичних платформ, вивчення ключових метрик та показників ефективності в соціальних мережах, методи вимірювання впливу. Студенти проаналізують успішні кейси роботи в соціальних мережах та виконуватимуть практичні вправи для закріплення отриманих знань.


Аспірантський дослідницький семінар
Аспірантський семінар надає можливість аспірантам здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь в наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведені дисертаційних досліджень іншими аспірантами, отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи. В рамках курсу передбачено проведення наукових зустрічей з дослідниками та вченими з інших університетів України та світу. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану.


Виробництво телевізійних новин
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов’язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Курс «Виробництво телевізійних новин» дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для майбутньої роботи на сучасному телевиробництві. Базований на практичних аспектах та теоретичних знаннях, курс охоплює весь цикл виробництва новинного контенту, починаючи від збору інформації і закінчуючи монтажем та підготовкою до ефіру. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З’ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вивчають техніку відеозйомки а також опановують відеомонтаж. Студенти власноручно знімають відео і монтують відеоролики різного формату.


Візуальні комунікації
Курс "Візуальні комунікації" надає студентам можливість оволодіти ключовими знаннями у галузі візуальних практик, що включають фотографію, інфографіку, дизайн, мультимедійне мистецтво, відео та анімацію. Студенти отримають можливість вивчити різноманітні аспекти візуальної комунікації, включаючи кольорову теорію, композицію та використання медіа-технологій. Курс спрямований на формування теоретичних знань та розвиток творчого мислення у створенні візуальних матеріалів для різних цільових аудиторій та платформ.


Гостьовий курс
Навчальні дисципліни «Гостьовий курс» та «Експертна майстерня» – вибіркові компоненти ОПН, які передбачають залучення до викладання на програмі українських та міжнародних лекторів з різних галузей медіа та медіадосліджень. Зважаючи на тісну співпрацю Могилянської Школи Журналістики (МШЖ) з різними науковими та медіа-організаціями (The Fulbright Program, IFCN, IREX, Sciences Po тощо), такий формат надає можливість збагатити навчальний процес експертним знанням та новітніми практичними навичками в межах основних програмних мети та завдань. Результати навчання повинні відповідати ПРН, закріпленим за цим освітнім компонентом у Освітньо-науковій програмі «Журналістика». Організація навчання та тематичний план узгоджуються та відображаються згідно з Навчальним планом ОНП. Методи викладання i навчання, форми оцінювання та кандидатура викладача проходять обговорення на кафедрі й пропонуються для завтердження.


Дезінформація, пропаганда та стратегічні комунікації
Курс “Дезінформація, пропаганда та стратегічні комунікації” присвячений аналізу та вивченню явищ дезінформації та пропаганди в історичному та сучасному контекстах, а також розгляду шляхів протидії в відпрацювання стратегій комунікацій у умоваї надмірної інформації та впливів. В рамках курсу студенти отримають глибоке розуміння природи, процесів та механізмів дезінформації та пропаганди, проаналізують роль ЗМІ у поширенні пропагандистських ідей та вплив на громадську думку, обговорять роль критичного мислення та медійної грамотності. Курс надасть можливість студентам безпечно й осмислено взаємодіяти з інформаційним середовищем, розрізняти дезінформацію від правдивої інформації та розробляти стратегії для ефективної комунікації в цифровому світі. Мета курсу сформувати знання сучасних явищ дезінформації та пропаганди, а також сформувати навички у сфері комунікацій для ефективного протидії впливовим інформаційним та комунікаційним викликам.


Дослідницький семінар з нових медіа та цифрових комунікацій
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основих концепцій сучасної медіатеорії


Експертна майстерня
Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Курс складається з серії гостьових лекцій, відкритих обговорень. Осінь 2023-2024н.р. ’’News Agency journalism:covering the news under the pressure of emergency’’(французська викладачка, course description This workshop will take a practical approach to teaching students the ins and outs of reporting at an international news agency — from creating wire stories, features and multimedia tailored to a global audience, including in a war context. Students will be part of a virtual newsroom and go hands-on in real-life conditions). Навчальні дисципліни «Гостьовий курс» та «Експертна майстерня» – вибіркові компоненти ОПН, які передбачають залучення до викладання на програмі українських та міжнародних лекторів з різних галузей медіа та медіадосліджень. Зважаючи на тісну співпрацю Могилянської Школи Журналістики (МШЖ) з різними науковими та медіа-організаціями (The Fulbright Program, IFCN, IREX, Sciences Po тощо), такий формат надає можливість збагатити навчальний процес експертним знанням та новітніми практичними навичками в межах основних програмних мети та завдань. Результати повинні навчання відповідати ПРН, закріпленим за цим освітнім компонентом у Освітньо-науковій програмі «Журналістика». Організація навчання та тематичний план узгоджуються та відображаються згідно з Навчальним планом ОНП. Методи викладання i навчання, форми оцінювання та кандидатура викладача проходять обговорення на кафедрі й пропонуються студентам в блоці вибіркових дисциплін.


Етика даних і штучного інтелекту
Курс "Етика даних і Штучного Інтелекту" є вибірковим компонентом ОНП Журналістика та присвячений вивченню загроз, можливостей та ключових етичних запитань, пов'язаних з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ) у журналістській діяльності. Курс також спрямований на розвиток у студентів навичок для етичного та відповідального використання даних та ШІ в журналістській діяльності. Під час курсу буде проаналізовано, як штучний інтелект впливає на процеси збору, обробки та поширення інформації у журналістиці, досліджено питання прозорості та відповідальності у використанні даних та ШІ у журналістській роботі, обговорено нормативні вимоги та стандарти для забезпечення безпеки. Мета курсу – формування у студентів знань про можливості, загрози та етичні проблеми, що виникають у зв'язку з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ).


Журналістика даних
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із таким напрямом журналістики як журналістика даних, із кращими практиками цієї сфери як у світі, так і в Україні; навчити студентів шукати історії, теми за допомогою даних, аналізувати вже існуючі журналістські матеріали цього напрямку із розумінням алгоритму, як вони створюються; навчити на практиці використовувати різні методи збору, аналізу та візуалізації даних у своїй подальшій журналістській роботі. Вивчення курсу сприяє поглибленню та спеціалізаціі знань і вмінь журналіста в сфері роботи з даними. Розглядається весь алгоритм роботи з даними в медіа, принципи збору, аналізу та візуалізації. Важливою складовою курсу є проходження цих етапів на практиці та отримання навичок під час безпосередньої роботи студентів з даними. Результатом роботи під час курсу є фінальний проект - матеріал з журналістики даних, створення якого має відбуватися із застосуванням усіх навичок, отриманих під час проходження курсу. Курс є важливою складовою підготовки майбутніх спеціалістів, які хочуть більш глибше розуміти сьогоднішній світ, наповнений даними. Журналістика даних поєднує принципи журналістики з техніками обробки та аналізу великих обсягів даних для створення інсайтів та історій, які можуть ховатися в цих даних. Під час вивчення цієї дисципліни студенти навчаються збирати, очищувати, аналізувати та інтерпретувати дані з різних джерел, включаючи бази даних, соціальні медіа, веб-сторінки та інші цифрові ресурси. Крім того, студенти оволодівають навичками візуалізації даних та створення інфографіки, яка вже є невід’ємним елементів сьогоднішніх новинних ресурсів. Також під час навчання студенти досліджують питання етики використання даних та їх захисту, розуміють, як правильно представити дані, щоб уникнути спотворення чи неправдивої інтерпретації інформації.


Журналістика про моду
Курс "Журналістика моди" ознайомлює студентів з ключовими аспектами модної журналістики, що охоплює теми від історії моди до сучасних тенденцій. Студенти отримають можливість дослідити різноманітні аспекти модної індустрії, включаючи роль модних журналістів, процеси створення модних образів та вплив моди на культуру та суспільство. Під час курсу студенти розглядатимуть та самостійно опрацьовуватимуть різні жанри модної журналістики, такі як модні репортажі, аналізи трендів, інтерв'ю з дизайнерами та рецензії на модні події.


Журналістська етика
Курс «Журналістська етика» передбачений для магістрів ОНП «Журналістика». Рекомендується викладати протягом першого семестру, коли студентів знайомлять з основами практичних навиків (збирати, аналізувати і оформлювати інформацію у різні формати — текстовий, аудіо- чи відео). Професійно-етичні стандарти журналістської професії, про які студентам розказують під час цього курсу, — орієнтири, які допомагають якісно виконувати роботу журналістів. Мета вивчення дисципліни: Надання студентам фундаментальних знань про основні принципи та концепції журналістської етики та забезпечення засобами аналізу та розуміння складних етичних ситуацій, що можуть виникати в процесі журналістської роботи. Ознайомити здобувачів з: -вітчизняними та закордонними професійними етичними стандартами, практиками; -професійними дилемами, з якими журналісти різних країн стикаються у своїй повсякденній роботі.


Журналістське розслідування
Курс “Журналістське розслідування” є комплексною програмою для формування знань та навичок у сфері проведення журналістських розслідувань. Курс включає теми, що висвітлюють роль та значення розслідувань у сучасному журналістському середовищі, етапи проведення журналістських розслідувань, джерела інформації, аналіз та інтерпретація даних, юридичні та етичні аспекти. Також курс знайомить студентів із медіа-дослідженнями у сфері журналістики розслідувань, пояснює особливості жанру та сучасні умови роботи журналістів-розслідувачів Мета курсу – навчити студентів комплексній методології проведення журналістських розслідувань – від вибору теми та збору інформації до аналізу та презентації отриманих результатів.


Збройні конфлікти сучасності та шляхи їх вирішен
Мета курсу – формування знань студентів з питань воєнно-політичних конфліктів, а також надання їм аналітичних та критичних вмінь та навичок для розуміння та обговорення найважливіших аспектів сучасних збройних конфліктів. Курс “Збройні конфлікти сучасності та їх вирішення” присвячений аналізу та обговоренню важливих аспектів збройних конфліктів, що виникали та виникають у другій половині ХХ – початку XXI століття. Студенти матимуть можливість докладно розглянути військово-політичні та стратегічні аспекти таких конфліктів, а також провести аналіз подій в різних регіонах світу, зокрема в Югославії, Афганістані, Іраку, Сирії та у зоні Перської затоки. Курс передбачає вивчення ролі комунікацій у військових конфліктах, зокрема важливість інформаційних воєн як невід'ємної частини військової стратегії. Учасники зможуть аналізувати вплив інформаційних кампаній на перебіг конфліктів, розуміти, як вони використовуються для маніпулювання громадською думкою та міжнародною спільнотою. Теми курсу передбачають вивчення стратегій втручання та розв'язання конфліктів, роль міжнародних організацій у миротворчих операціях, а також аналіз сучасних викликів та перспектив вирішення збройних конфліктів.


Імерсивна журналістика
Курс "Імерсивна журналістика" досліджує перетин журналістики та віртуальної реальності (VR), розширеної реальності (AR) та інших імерсивних медіа-платформ. Студенти ознайомляться з принципами, техніками та етичними аспектами створення імерсивного журналістського контенту, зможуть концептуалізувати імерсивні журналістські твори, навчаться володіти інструментами VR та AR та використовувати інтерактивні техніки. Крім того, студенти дослідять вплив імерсивної журналістики на залучення аудиторії, співчуття та розуміння складних проблем.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть своє вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час практичного проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, розвинуть уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і самооцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей. МЕТА І ЗАВДАННЯ: Метою курсу є розвиток навички моделювати і реалізовувати навчальний процес відповідно до визначених навчальних результатів. Завданнями курсу є формування індивідуальних планів проведення занять, які включають форми навчання і оцінювання, координацію самостійної роботи студентів, елементи дистанційного навчання і комунікації зі студентами. За результатами практики проведення занять, аспіранти мають підготувати звіт, який включає самооцінювання. Колегіальне оцінювання результатів практики сприятиме умінню презентувати результати роботи.


Лабораторія громадських медіа: практикум
Мета курсу – формування розуміння ролі журналіста в формуванні громадянського суспільства та взаємодії з різними соціальними групами, висвітленні суспільно важливих тем. Лабораторія громадських медіа: практикум – це експериментальний курс, що приділяє увагу вивченню роботи журналіста як інструмента вирішення суспільно важливих тем. Програма охоплює такі тематики, як журналістика рішень, роль медіа у формуванні гендерної ідентичності, проблематика гендерної рівності в медійному просторі, протидія дискримінації та розвиток навичок роботи з важливими, емоційно зарядженими темами в умовах


Магістерська робота
Магістерська кваліфікаційна робота (навчально-наукове дослідження) – це самостійне наукове дослідження студента, яке здійснюється в межах певної тематики та спрямоване на закріплення, поглиблення і систематизацію знань науково-дослідницького характеру, які студенти отримали протягом періоду навчання. Основні вимоги до кваліфікаційної роботи (навчально-наукове дослідження): -актуальність та сучасніть тематики; - релевантність застосованої методології; -використання сучасних прийомів пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації; -професійне опрацювання нормативно-правових актів; -коректне оформлення роботи (логічність, послідовність структури роботи, наявність бібліографічних посилань, списку літератури). Магістерська робота (навчально-наукове дослідження) включає: -аналіз сучасної теоретико-методологічної бази відповідно до теми та мети дослідження; -аналіз нормативно-правових та інших документів відповідно до теми та мети магістерської роботи (як правило, порівняльні дослідження ситуації в різних країнах); -проведення емпіричного (якісного або кількісного) дослідження відповідно до теми та мети магістерської роботи [6]. Тематика кваліфікаційних робіт Тема дослідження може бути обрана здобувачем самостійно або пропонуватися кафедрою. Формулювання теми має відповідати сутності обраної проблеми, бути змістовним та лаконічним. Під час вибору теми враховують: актуальність, новизну та ступінь розробленості, можливість одержання необхідних даних, напрям науково-дослідної діяльності та наукові пріоритети Могилянської Школи Журналістики, ступень підготовки здобувача. Тематика кваліфікаційних робіт передбачає поглиблений аналіз широкого кола теоретико-прикладних питань у галузі медіа та журналістики. Можливі напрямки дослідження: Вплив медіа на формування громадської думки; Медіа у політичних процесах та виборчих кампаніях; Стратегії взаємодії з аудиторією у сучасних умовах медіа; Вивчення впливу технологічних інновацій, зокрема ШІ; Дослідження інновацій у журналістській освіті; Дослідження використання соціальних мереж та інтернет-платформ у журналістиці; Розгляд етичних питань у журналістиці; Дослідження журналістських практик; Особливості медіа в регіональних контекстах; Проблеми журналістики в умовах війни; Дослідження дезінформації та пропаганди.


Медіаменеджмент


Медіаправо
Курс Медіаправо присвячений вивченню основних юридичних аспектів, пов'язаних з функціонуванням та роботою засобів масової інформації (ЗМІ). Студенти отримають знання щодо правових вимог, що стосуються галузей журналістики, медіа та інших видів інформаційної діяльності. Ключові аспекти курсу включають аналіз концепцій та принципів свободи слова, розгляд питань щодо обмежень цих прав, вивчення етичних стандартів для журналістів та інших представників медіа. У рамках курсу розглядаються питання авторських прав, конфіденційності, а також взаємодії із законодавством у сфері інформаційних технологій. Завданням курсу є ознайомлення студентів із : •законодавством України в інформаційній сфері через призму міжнародних стандартів свободи слова та свободи обігу інформації •роллю та відповідальністю преси в демократії •призначенням і функціями права •правилами збору й обігу інформації в Україні •способом формування і функціонування друкованих, електронних медіа •особливостями Інтернет журналістики •основами авторського права •змістом прав, обов’язків та професійних привілеїв журналістів


Медіасистеми у порівняльній перспективі
Курс є вибірковим професійної та практичної підготовки для студентів другого року навчання магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, спеціальності 061 «Журналістика». Курс спрямований на вивчення студентами сучасних теорій про медіасистеми і надає можливості для розвитку аналітичних та дослідницьких навичок. В межах курсу студенти аналізують складні взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами в сучасному світі. У межах курсу передбачено вивчення історичного розвитку теорій про медіасистеми, критеріїв порівняння медіасистем та моделей медіасистем на прикладі конкретних країн. Проходження курсу сприяє поглибленню знань журналіста про медіа та медіасистеми, а також допомагає розширити розуміння глобального контексту. Курс має на меті навчити: •аналізувати взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами; •порівнювати та класифікувати сучасні медіаситеми, опираючись на наявні теоретичні моделі; •робити обґрунтовані висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми; •оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; •структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів.


Методологія наукових досліджень в медіа
Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики
Курс є ознайомленням студентів з ключовими теоріями та поняттями у сфері міжнародної журналістики, а також з основними дослідженнями того, як медіа висвітлюють війни, гібридні конфлікти, тероризм, діяльність міжнародних організацій, різні соціальні групи, тощо. Курс передбачає виконання практичних завдань, включає елементи журналістської роботи з подальшим аналізом виконаних робіт студентами під керівництвом викладача, враховує елементи дослідницької діяльності, коли студенти повинні проаналізувати та оцінити журналістські матеріали, спираючись на вивчений матеріал та опановані методи дослідження. Основною метою курсу є: Вивчення впливу медіа на формування образу світу, аналіз їхньої ролі у висвітленні міжнародних подій та конфліктів. Розкриття основних теорій, понять і принципів, що стосуються міжнародного журналістського виробництва та розповсюдження інформації. Студенти будуть: знати: •поняття та ключові аспекти міжнародних відносин та геополітики; •різновиди журналістських матеріалів, придатних для висвітлення міжнародних тем; •які виклики виникають для журналістів під час міжнародних криз та конфліктів. вміти: •аналізувати міжнародні медіа-тенденції та їх вплив на громадську думку; •оцінювати події та явища в міжнародному контексті; •застосовувати критичне мислення для оцінки інформації та висловлювань у сфері міжнародних подій.


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум
Мета курсу – ознайомлення з ключовими підходами та стратегіями розробки мультимедійних проектів. Курс “Мультимедійні журналістські проекти. Практикум” передбачає практичне засвоєння ключових аспектів розробки та реалізації мультимедійних журналістських проектів. У рамках курсу учасники отримають поглиблені знання про інтеграцію різноманітних медійних форматів у журналістські матеріали та навчаться використовувати сучасні технології для найефективнішої комунікаційної діяльності. Під час курсу студенти виконуватимуть практичні завдання для опанування технічних навичок у створенні мультимедійних компонентів журналістських матеріалів.


Науково-дослідний семінар (case studies)
Науково-дослідний семінар (case studies) покликаний стати платформою для обговорення актуальних наукових тем, де здобувачі зможуть презентувати та апробувати перші результати своїх наукових досліджень. Студенти можуть брати активну участь в наукових дискусіях, обмінюватися дослідницьким досвідом з іншими здобувачами, отримувати рецензії та консультації від досвідчених вчених НаУКМА щодо методів та результатів своєї власної наукової роботи. Мета семінару – створення сприятливого середовища для здобувачів, де вони можуть активно обговорювати та обмінюватися результатами своїх дослідженнь, апробувати та презентувати свої наукові знахідки. Забезпечення можливості отримання рецензій та консультацій від досвідчених вчених щодо методів та результатів проведених досліджень.


Науково-дослідний семінар з нових медіа
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основних концепцій сучасної медіатеорії.


Нові медіа та онлайнова журналістика
Курс “Нові медіа та онлайнова журналістика” присвячений висвітленню сучасних тенденцій у медіасередовищі та використанню інтернет-ресурсів для проведення журналістського аналізу та створення контенту. Студенти отримають знання щодо цифрових технологій, які використовуються в журналістиці, включаючи соціальні мережі, відео-платформи. Під час навчання також буде проаналізовано етичні аспекти онлайнової журналістики та управління інформацією в цифровому середовищі, способи монетизації медіа. Мета курсу: Ознайомити студентів із змінами, що відбуваються в індустрії медіа, навчити орієнтуватись у форматах та підходах, що використовуються в онлайн журналістиці.


Основи герменевтики
The course “The Basics of Hermeneutics” is a necessary part of learning interpretation and mass communications theories. It provides an opportunity to gain the theoretical knowledge and practical skills needed for master’s level research. The course is designed for 6th year students of the Faculty of Social Sciences and Social Technologies, specializing in social communication. “The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics.


Основи економічної журналістики
Курс є вибірковим професійної та практичної підготовки для студентів першого року навчання магістерської програми з журналістики Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, – спеціальності 061 «Журналістика». Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів зі структурою економіки, джерелами економічної інформації і методами роботи з ними для ефективного використання їх у журналістській діяльності. Вивчення курсу сприяє формуванню у студентів базового розуміння економічних процесів на прикладах з економіки України та світу, а також дає уявлення про формати і жанри роботи журналістів із економічною тематикою. Розглядаються особливості формування експертної бази, переліку тематичних національних та міжнародних джерел інформації, формуються навички пошукової та дослідницької роботи з такими джерелами у різних галузях економіки. Курс передбачає наявність базових знань з економіки, орієнтований на готовність студентів до самостійного поглиблення власної обізнаності у специфічних сферах за допомогою вивчення кращих практик і проходження спеціалізованого навчання. Цей курс є необхідною складовою підготовки фахівців у галузі журналістики до здійснення професійної діяльності на базі редакцій друкованих, онлайн-видань, подкаст-студій, телепродакшенів, а також в галузі комунікацій в державному, комерційному, громадському секторі на базі внутрішніх і зовнішніх прес-офісів, комунікаційних і креативних агентств, маркетингових відділів тощо. Курс сприяє поглибленню й спеціалізації знань і вмінь студентів щодо використання новітніх методів роботи з інформацією в галузі економіки, фінансів, підприємницькій сфері, і є базовим не лише для майбутніх співробітників спеціалізованих ділових редакцій, але й для більш ширшої аудиторії журналістів, оскільки економічні процеси не обмежуються сферою інтересів бізнес-видань.


Практика виробнича
Виробнича практика є невід’ємною складовою підготовки магістрів. Метою практики є закріплення студентами отриманих в процесі навчання теоретичних знань та практичних навичок журналістської професії для прийняття самостійних рішень під час виконання редакційних завдань в реальному професійному середовищі, а також для розвитку особистісних якостей, таких як самостійність, відповідальність, творчість, креативність та аналітичні здібності, що необхідні для успішної кар'єри в журналістиці.


Практика навчальна "Виробництво документальних фільмів"
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Практика навчальна "Відеовиробництво"
Навчальна практика з Відеовиробництва спрямована на поглиблене вивчення процесів та технік, пов'язаних із створенням відеоматеріалів. Студенти матимуть унікальну можливість отримати реальний практичний досвід у всіх аспектах виробництва відеопродукції, починаючи від концептуального проектування до завершення монтажу та публікації. Мета ознайомити здобувачів з основними етапами відеовиробництва, принципами та технікою відеозйомки та відеомонтажу. Під час практики студенти власноручно знімають відео і монтують відеоролики різного формату. Завдання: •Розширення знань стосовно всіх етапів від ідеї до публікації, включаючи розробку сценарію, вибір обладнання та використання техніки зйомки. •Освоєння ключових технічних аспектів відеопродукції, таких як вибір та використання обладнання, світлотехніка та робота зі звуком. •Набуття базових вмінь відеомонтажу для творчого злиття зйомок, створення згуртованого відеоконтенту та використання спеціальних ефектів. •Сприяння розвитку творчості та оригінального підходу до створення відеоконтенту. •Ознайомлення з вимогами та стандартами відеопродукції, зокрема в контексті сучасних медійних тенденцій. •Підготовка студентів до використання отриманих навичок у майбутній професійній діяльності в галузі відеожурналістики та медіа виробництва. Практика проходить на базі Могилянської Школи Журналістики у форматі творчої майстерні.


Практика навчальна "Журналістські тексти в епоху мультимедіа"
Навчальна практика «Журналістські тексти в епоху мультимедіа» є обов’язковою для студентів першого року навчання магістерської програми з журналістики Факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА, спеціальність – 061 «Журналістика». Практика проходить на базі Могилянської Школи Журналістики у форматі творчої майстерні, де практично-орієнтована діяльність відіграє ключову роль у формуванні професійних навичок студентів, готових до творчої та високоякісної роботи в галузі журналістики. Знайомить студентів із жанровою палітрою журналістських матеріалів, яка існує в сучасному багатоплатформному мультимедійному середовищі. Під час навчання розглядаються базові професійні журналістські стандарти, а також основні вимоги та критерії до написання журналістських матеріалів у різних жанрах. Особлива увага приділяється вимогам до чутливого контенту в умовах війни. Окрім того, курс також пропонує ознайомлення із динамікою розвитку та змін кожного окремого жанру залежно від вимог часу. Метою практики є : навчити студентів створювати журналістські матеріали в різних жанрах, як от новина, інтерв’ю, репортаж, стаття, рецензія, з дотриманням професійних стандартів задля поширення їх на різних сучасних медійних платформах.


Практика навчальна "Радіомовлення"
Навчальна практика «Радіомовлення» базована на практичних вправах та спрямована на розвиток студентських здібностей у створенні аудіоконтенту для радіо та інших медіа платформ. Студенти ознайомляться з процесами та навичками, пов'язаними із аудіо та радіовиробництвом, отримають реальний практичний досвід у всіх етапах радіопродакшену, починаючи від концепції проекту та завершуючи готовим до ефіру продуктом. Навчальна практика «Радіомовлення» стимулює розвиток творчого мислення студентів при створенні аудіоконтенту та розвитку унікального стилю підготовки та ведення радіопередач. Практика проходить на базі Могилянської Школи Журналістики у форматі творчої майстерні, де практично-орієнтована діяльність відіграє ключову роль у формуванні професійних навичок студентів, готових до творчої та високоякісної роботи в галузі радіомовлення та аудіовиробництва. Мета Навчальної практики «Радіомовлення» – ознайомити студентів із сучасним радіомовленням, розвинути їхні технічні та творчі навички, а також підготувати до професійної діяльності у галузі аудіомедіа. Завдання: •Ознайомлення з основами радіомовлення; •Вивчення основ радіотехніки та принципів роботи обладнання; •Освоєння процесів аудіозапису та використання професійного обладнання, аудіомонтажу; •Розробка творчих концепцій для радіопередач та програм; •Реалізація практичних проектів – від підготовки ідеї до готового ефіру. Студенти будуть знати: технічні та теоретичні аспекти радіожурналістики; техніками роботи з власним голосом; принципи створення сценарії для радіопрограм. Вміти: вміти працювати з радіообладнанням; вести радіопрограми; розробляти сценарії та творчі концепції; створювати стратегії взаємодії з аудиторією. Також серед важливих завдань навчальної практики є визначення професійної ідентичності та підготовка до роботи в аудіоіндустрії.


Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікацій
Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікацій спрямована на поглиблення самостійних дослідницьких та аналітичних навичок у сфері соціальних комунікацій. Студенти зможуть досліджувати різноманітні аспекти медіа та комунікаційні процеси, використовуючи методологічні підходи та інструменти наукового аналізу, отримають навички пошуку та систематизації матеріалу для написання кваліфікаційної (магістерської) роботи, вміння опрацювання наукових та інформаційних джерел. Мета Науково-дослідницької практики у сфері соціальних комунікацій – поглиблення методологічних навичок у проведенні самостійних наукових досліджень в галузі соціальних комунікацій, включаючи формулювання дослідницьких питань та аналіз отриманих даних. Серед завдань практики: •формування наукового світогляду здобувачів, оволодіння методологічними підходами та інструментами наукового аналізу; •поглиблення навичок самостійної наукової роботи; • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін ОНП “Журналістика”; •оргінізація наукової дискусії, базованої на результутах самостійних досліджень; • апробація основних теоретичних і практичних висновків кваліфікаційної роботи у формі виступу на фінальній конференції.


Практикум з написання наукової роботи
Мета курсу – удосконалення навичок студентів у написанні наукових та кваліфікаційних робіт, надання студентам практичних інструментів, необхідних для ефективного проведення наукових досліджень та подання їх результатів. Практикум з написання наукової роботи” призначений для студентів, які прагнуть удосконалити навички написання якісних наукових (кваліфікаційних) робіт. Курс є доступним для вибору студентів Магістерської програми з журналістики МШЖ та здобувачів інших спеціальностей НаУКМА, які мають намір продовжити своє навчання в рамках докторської програми “Медіа і комунікації” (PhD). Студент буде знати: •основні етапи та вимоги до побудови наукового тексту; •способи вибору відповідних дослідницьких методів; •правил наукового письма; вміти: •побудувати наукову роботу відповідно до академічних стандартів; •сформулювати чіткі дослідницькі питання та визначити об'єкт та предмет дослідження; •коректно цитувати та враховувати етичні стандарти дослідження; • критично аналізувати літературу та формулювати обґрунтовані висновки.


Робота журналіста в небезпечному середовищі
Курс присвячений вивченню принципів та методів безпеки журналіста під час воєн та конфліктів. Студенти вивчають, як аналізувати ризики, планувати стратегію особистої безпеки, ефективно взаємодіяти з військовими, поліцією та іншими стейкхолдерами для гарантування безпеки під час виконання професійних обов'язків, дотримуватись інформаційної безпеки. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення максимальної вірогідності збереження здоров’я і працездатності журналістів в небезпечних ситуаціях, які виникають під час виконання професійної діяльності та формування у них відповідальності за особисту і колективну безпеку. Курс організований у формі практичних занять та лекцій, і включає в себе участь експертів з безпеки, досвідчених журналістів та фахівців із термінової медичної допомоги. Мета курсу – ознайомлення студентів з основними правилами роботи журналіста в зоні бойових дій, правилами персональної безпеки, специфікою безпеки професійної діяльності журналіста, відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров’я, надання долікарської медичної допомоги.


Розробка дисертаційного проекту
У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, його теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Аспіранти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу - підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проектів за затвердженими темами. Основна метав курсу - ознайомлення аспірантів із нормативними документами і чинними вимогами до дисертаційних робіт в Україні, типовою структурою дисертацій, процедурами проходження захисту дисертаційної роботи.


Теорії медіа-досліджень
Курс є обов’язковим для студентів другого року навчання магістерської програми з журналістики Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, спеціальності 061 «Журналістика». Головною метою курсу є навчити студентів ефективно використовувати теорії, напрацьовані в галузі досліджень медіа та журналістики, для постановки наукових проблем та пояснення результатів у власних дослідженнях. На лекціях та семінарах розглядаються загальні моделі медіапроцесів та окремі теорії, що найчастіше застосовуються в трьох основних сферах досліджень масових комунікацій: медіавиробництва, медіатекстів та медіавпливу. Студенти навчаться зіставляти теорії, що походять з різних наукових парадигм: позитивізму, конструкціонізму, бігевіоризму, феноменології, постструктуралізму, а також розуміти їхні сильні сторони та обмеження. Курс буде корисним не лише для майбутніх медіадослідників, а й для журналістів-практиків, оскільки студенти навчаться краще розуміти роль журналіста в соціальних перетвореннях та оцінювати політичні наслідки своєї діяльності, — питання, які також будуть у фокусі особливої уваги під час курсу. Вивчення дисципліни передбачає формування та розвиток навичок аналізу і синтезу, вміння працювати з науковими джерелами та застосовувати набуті знання для аналізу медіасередовища, тенденцій і проблем розвитку журналістики.


Теорія медіа-досліджень
Курс «Теорії медіадосліджень» є необхідною теоретичною основою для проведення медіадосліджень. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Фактчекінг та верифікація інформації
Мета курсу є: сформувати у студентів знання та практичні навички професійної роботи фактчекера, ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти. Проблема медіавпливів та пропаганди, що спотворюють та викривлюють інформацію у сучасному медіасередовищі, вимагає від журналістів ретельно перевіряти та відсортовувати факти. Навчальний курс «Фактчекінг та верифікація інформації» передбачає засвоєння студентами знань, які висвітлюють питання, що стосуються принципів верифікації та методів перевірки інформації. Практична частина курсу базована на принципах роботи та методах цифрової перевірки інформації провідних фактчекінгових проектів StopFake та Bellingcat. У змістовній частині другої теми курсу використані матеріали рубрики «Інструменти» сайту StopFake. Основні змістовні фокуси курсу: -Інформаційні засоби впливу на суспільну думку; -Методологія фактчекінгового розслідування. -Формати фактчекінгового матеріалу. -Інструменти пошуку та верифікації інформації.


Фотожурналістика
Курс Фотожурналістика пропонує глибоке вивчення сучасних тенденцій та навичок, необхідних для ефективного використання фотографії в медійному контексті. Студенти матимуть можливість вивчити основні аспекти зйомки, обробки та вибору фотоматеріалів для журналістських проектів. Студенти опанують як практичні навички роботи із фотографією в медіа, так і теоретичні знання, пов'язані із історією фотожурналістики та сучасним фотографічним середовищем. У кінці курсу, кожен студент чи студентка створить повноцінну фотоісторію, готову до публікації в (початково) українських медіа. Це надасть можливість отримати досвід у всьому циклі розробки візуального наративу — від обрання теми до фіналізації та просування готового проєкту. Мета вивчення дисципліни. Сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики, навчитися робити якісні фотоматеріали для часів війни та для часів миру, ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті, виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального сторітелінгу, навчити створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна