Публікації

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 

Інше

 • Романюк В. (2023). Фактчекінг у структурі стратегічних комунікацій Рекомендації та кращі кейси реалізації стратегічних комунікацій в умовах війни : практичний довідник / [В. Азарова та ін. ; за заг. ред. Л. Компанцевої]. Київ : НА СБУ, 232 с.
 • Романюк В. (2021). Фактчекінг як інструмент протидії в гібридній війні, Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця: монографія / [В. Азарова та ін. ; за заг. ред. Л. Компанцевої]. Київ : НА СБУ, II видання, 500 с.
 • Taradai D. Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning / Daria Taradai // Källkritik och krig : propaganda, desinformation och lögner / [Anne Lagercrantz, Anna-Lena Laurén, Maria Nilsson, Gunnar Nygren, Daria Taradai, Charlotte Wagnsson, Andreas Widholm]. – Stockholm : Institutet för mediestudier, 2022. – P. 74–96.

Підручники, навчальні посібники

 • Навчальні матеріали «Інфомедійна грамотність на уроках мистецтва» для учнів 9 класу [Електронний ресурс] / Олена Гайдамака, Вікторія Гридчина, Наталія Гринюк, Ніна Івановська, Марина Кафтан, Тетяна Коваленко, Тетяна Матичак, Вікторія Мироненко, Аліна Мосендз, Вікторія Піщанська, Вікторія Романюк, Олена Тараненко ; заг.ред.:Любов Васильчук, Марина Дорош // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Електронні дані. – Київ, 2020. – https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/info-medijna-gramotnist-na-urokah-mistectva. – Назва з екрана. – Переглянуто: 29.06.2021.
 • Ярощук О. В. Розслідування у сфері енергетики : як перетворити ідею на аргументований текст / [Олександр Ярощук, Вікторія Ільченко, Вікторія Ткачук ; ГО «ДІКСІ ГРУП»]. – Київ : ГО «ДІКСІ ГРУП», 2020. – 47 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21041
 • Квіт С.М. Масові комунікації. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 251с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 268с.
 • Квіт С.М. Герменевтика: Коментар. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Програма курсу. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: Підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Рецензенти: С.М. Квіт та ін. - К., 2005. - 266с.
 • Квіт С.М. Есеїстичний семінар: Метод. матеріали до курсу "Основи герменевтики". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 224с
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод посіб. / НАН України. Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учеб. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації /статті

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Kvit S.The Ukrainian liberation movement in the interwar period (1923–1939) / Serhiy Kvit // Конференція Дмитра Штогрина : збірник матеріалів / [автор передм. та відп. ред. С. М. Квіт]. – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2020. – С. 167–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21706

 

Інше

 

2019

Cтатті

Taradai D. Who is Ukraine’s enemy: narratives in the military communication regarding the war in Donbas / Daria Taradai // Russian Journal of Communication. – 2019. – Vol. 11, No. 2. – P. 141–156. https://doi.org/10.1080/19409419.2019.1622196

 

2018

Cтатті

 • Demchenko O. Teaching Journalism in Ukraine: Between Formal and Non-Formal Education / Olena Demchenko // Global Media Journal. – 2018. – Vol. 8, No. 2. – [20 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15853
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 [electronic resource] / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2018. – Vol. 19, Issue 7. – P. 1059–1078. https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1251332
 • The Ukraine conflict and the European media: a comparative study of newspapers in 13 European countries [electronic resource] / Susanne Fengler, Marcus Kreutler, Matilda Alku, Bojana Barlovac, Mariella Bastian, Svetlana S. Bodrunova, Janis Brinkmann, Filip Dingerkus, Roman Hájek, Simon Knopper, Michal Kus, Filip Láb, Caroline Lees, Anna Litvinenko, Débora Medeiros, Dariya Orlova, Liga Ozolina, Anna Paluch, Raluca Nicoleta Radu, Sandra Stefanikova, Henrik Veldhoen, Rrapo Zguri // Journalism. – 2018. https://doi.org/10.1177/1464884918774311

 

2017

Cтатті

 • Orlova D. “Europe” as a Normative Model in the Mediatised Discourse of Ukrainian Political Elites / Dariya Orlova // Europe-Asia Studies. – 2017. – Vol. 69, no. 2. – P. 222–241. http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2017.1295302

 

Матеріали конференцій

 • Квіт С. М. Академічна доброчесність як запорука суспільного здоров’я / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 2–3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12846
 • Квіт С. М. On-line опитування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 5–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12848

 

Інше

 • Orlova D. Ukraine: The “Open for U” promotional campaign and nation re-branding after the Euromaidan [Dariya Orlova, Katerina Tsetsura] // Public Relations Case Studies from Around the World / Judy VanSlyke Turk, Jean Valin. – 2nd ed. – 2017. – Part 3, chapter 6. – P. 95–110.

2016

Статті

 • Fedchenko Ye. Kremlin propaganda: soviet active measures by other means / Yevhen Fedchenko // Estonian Journal of Military Studies. – 2016. – Vol. 2. – P. 141–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11622
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2016. – P. 1–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11623
 • Orlova D. EuroMaidan: Mediated Protests, Rituals and Nation-in-the-Making / Dariya Orlova // Media Events : a Critical Contemporary Approach. – 2016. – P. 207–229.
 • Orlova D. Ukrainian media after the EuroMaidan: in search of independence and professional identity / Dariya Orlova // Publizistik. – 2016. – Vol. 61, Issue 4. – P. 441–461. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11624

 

Інше

 • Fedchenko Ye. Propaganda and how journalists can avoid it (case study) / Yevhen Fedchenko // Conflict reporting in the smartphone era : from budget constraints to information warfare / ed. by Darija Fabijanić, Christian Spahr, Vladimir Zlatarsky. – Berlin ; Sofia : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016. – P. 51–55.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Свято Р. В. 2014-й. Фільми, на які варто звернути увагу / Роксоляна Свято, Марія Тетерюк // Кіно-Театр. – 2015. – № 2. – С. 28-31.

2012

В інших виданнях України

 • Дуцик Д. Р. "Мова ворожнечі" в дискурсі українських медіа / Дуцик Д. Р. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. Дон. держ. ун-ту упр. Сер. "Соціологія" / [гол. ред. Поважний О. С. ... та ін.]. - Донецьк : [Вид-во ДонДУУ], 2012. - Т. XIIІ, вип. 217. - С. 112-118.

2009

 • Квіт С.М. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 68-70.

2008

 • Квіт С.М. [Докторська програма (PhD) з масових комунікацій...] : [коментар до статті Є. Федченка "Світовий рівень медіадосліджень в Україні] / Сергій Квіт // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Квіт С.М. Алгоритм університетського розвитку / Сергій Квіт // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт … та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 12-30. – ( Дух і літера ; № 19).
 • Квіт С.М. Герменевтика історична / Сергій Квіт // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [ред кол. : І. Н. Войцехівська та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – С. 156-163.
 • Квіт С.М. Герменевтичні підстави розмови / Сергій Квіт // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 10-15.
 • Квіт С.М. Головне досягнення нашого університету – корпоративна культура : бесіда з президентом НаУКМА Сергієм Квітом / вів Володимир Карасьов // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 3-11.
 • Квіт С.М. Масові комунікації : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Сергій Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.
 • Квіт С. М. Нові медіа і журналістська освіта / Сергій Квіт // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. / відп. за вип. Ю.Е. Фінклер ; НаУКМА, Галицький ін-т імені В'ячеслава Чорновола. – Тернопіль ; Львів : Літ. аґенція "Піраміда", 2008. – Т. 1. – С. 79-84.
 • Федченко Є.М. Світовий рівень медіадосліджень в Україні / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Федченко Є.М. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 7-8. – С. 50-51. – Вкл. між стор.
 • Kvit S. Saint Augustine’s Hermeneutical Universalism / Sergiy Kvit // Logos : Journal of Eastern Christian Studies (Canada) – 2008. – Vol. 49, No. 3–4. – P. 279-285

2007

 • Квіт С.М. Виміри філософської герменевтики / Сергій Квіт // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 17–27.
 • Квіт С.М. Ринок сам розставить все на свої місця : президент Києво– Могилянської академії, член редакційної ради "Журналіста України" Сергій Квіт відповідає на запитання нашого видання / Сергій Квіт // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 23–25.
 • Квіт С.М. Українська національна ідея / Сергій Квіт // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 10–18.
 • Квіт С.М. Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії / С.М. Квіт / Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 468–474.
 • Квіт С.М. "Чорнявий студент із Таврії" : до портрету Дмитра Донцова / С.М. Квіт // Мандрівець. – 2007. – № 3. – С. 4–11.
 • Квіт С. М. Що таке медіадослідження? / С.М. Квіт // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 335–339.
 • Федченко Є.М. Цифрове майбутне журналістської освіти в Україні : досвід Могилянської школи журналістики / Є.М. Федченко // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 65–68.

2006

 • Квіт С.М. Герменевтика // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 563-564.
 • Квіт С.М. Герменевтика: напрямки досліджень // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 10-18.
 • Квіт С.М. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 110-114.
 • Квіт С.М. Націоналістична перспектива // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 12-14.
 • Квіт С.М. Проблеми журналістської освіти в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-8.
 • Квіт С.М. Шлях до Кодні : [вступне слово] // Медвідь В.Г. Збирачі каміння. – К.: Україна, 2006. – С. 5-18.
 • Яковець А.В. Розмовні видовища: визначення і класифікація // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 29-32.
 • Яковець А.В. "Я вибрала... долю, а не вірш" // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу /Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 62-68.
 • Федченко Є.М. Flaming “Katrina” // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 25-28.

2005

 • Квіт С.М. "Активний читач" і проблема (по)розуміння // Визвольний шлях. - 2005. - № 11. - С. 48-71.
 • Квіт С.М. Герменевтика як непідвладність // Слово і час. - 2005. - № 12. - С. 35-40.
 • Квіт С.М. Журналістська освіта на могилянському тлі // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 234-240.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікативна проблема // Телерадіокур'єр. - 2005. - № 1. - С. 65-68.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікаційна проблема // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 14-20.
 • Яковець А.В., Банківська Н. Міфопоетичне мислення в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 52-73.
 • Яковець А.В. Я вибрала...долю, а не вірші // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу 18 березня 2005 року / Ред.-упоряд Т.В. Шаповаленко. - К.: ВД "КМ Академія", 2005. - С. 62-68.

2004

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2004. - Кн. 1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Істотні аргументи // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 74-76.
 • Квіт С.М. Конструктивний потенціал націоналістичної перспективи // Віче. - 2004. - № 8. - С. 53-55.
 • Квіт С.М. Сучасні ЗМІ - інструмент соціальних перетворень // Добра воля. - 2004. - № 6. - С. 21-22.
 • Феллер М. Наодинці зі словником: [Про зіставлення укр. і рос. слововжитку] // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 23-25.
 • Яковець А.В., Шевченко О.В. Дипломатія іміджева // Українська дипломатична енциклопедія: У 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т Міжнар. відносин. - К.: Знання України, 2004. - Т. 1. - С. 160.

2003

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2003. - Кн. 4. - С. 51-63; Кн. 6. - С. 58-74; Кн.7. - С. 55-66; Кн. 8. - С. 84-98; Кн. 9. - С. 68-82; Кн.10. - С. 46-63; Кн. 11. - С. 27-54; Кн.12. - С. 74-95; 2004. - Кн.1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Тарас Шевченко як міт у творчості Дмитра Донцова // Визвольний шлях. - 2003. - № 3. - С. 117-119
 • Феллер М. Роль масової комунікації у забезпеченні прав народів України // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 132-134.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 191с.
 • Феллер М. Методичні матеріали до курсу "Сучасні теорії масової комунікації". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 54с.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна